skip to Main Content
Žmogėdros. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė atidavė vaiko smegenis „konservatnikų“ partijos vedlio Raimundo Aleknos psichiatrų kontorai

Žmogėdros. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė atidavė vaiko smegenis „konservatnikų“ partijos vedlio Raimundo Aleknos psichiatrų kontorai

 

 

„Jūs kalbate žiauriai,“- pasibaisėjo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos administratorė, kai jos paklausiau, ar ji norėtų, kad jos mažametis vaikas būtų ištisus metus gainiojamas po įvairius psichikos sveikatos centrus.

„Laisvame laikraštyje“ prieš gerą pusmetį rašiau apie tai, kad  Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktorės Dianos Vilytės pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė „ieties smaigalį“ nukreipė į savo kūdikį. Nusileidusi Sigitos Jurgelevičienės spaudimui, 2016–ųjų kovo 22-ąją Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė savo nutartimi pasiuntė jos mažametę dukrą į buvusią SSSR KGB citadelę – Naujojoje Vilnioje veikiančią Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą – mergytei paskyrė ambulatorinę pirminę teismo psichologinę ekspertizę. Tuomet retoriškai klausiau, ar moterys, priklausančios Lietuvos valdžiažmogių kastai, atrado naują aistrą –  gimdyti vaikus tam, kad paskui juos atiduotų į psichiatrų konclagerius smegenis mėsinėti.

Panašu, kad valstybės viešųjų pirkimų „atkatų“ sistemos žinovė Sigita Jurgelevičienė su kietakaktišku užsispyrimu tęsia „kryžiaus žygį“ prieš savo mažametę dukrą. Valstybės tarnautoja pasisamdė pulką patarėjų, turinčių sistemines žinias apie tai, kaip gniuždyti žmonių psichiką. Tai advokatas Aivaras Alimas, ilgametės SSSR prokuratūros darbuotojos Romos Sabinos Alimienės giminaitis, advokatė Viktorija Čivilytė, buvusio Lietuvos SSR ypatingų bylų tardytojo Juozo Čivilio duktė ir advokatas Valdemaras Bužinskas, buvęs SSSR KGB spectarnybos tardytojas. Kaip žinia, Sovietų Sąjungos prokuratūros darbuotojai ar milicijos tardytojai buvo kontroliuojami KGB spectarnybų ir sovietų sistemai neparankius piliečius psichiškai gniuždė pagal vieningas metodikas.

Manyčiau, kad vykdydama pilkųjų kardinolų trijulės galimą planą, nuo 2015-ųjų vidurio Sigita Jurgelevičienė savo ir Zigmanto Šegždos trejų metukų dukrą slapta „prirašė“ pas Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro ir VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ psichiatrus. Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centrui ir ten pat esančiai „Ąžuolyno klinikai“ vadovauja  taip vadinamas psichoterapeutas, „konservatnikų“ partijos vedlys Raimundas Alekna. Beje, pastarojo versliukus dosniai maitina ir Valstybinės ligonių kasos bambagyslė. Pasak Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centro direktoriaus pavaduotojos Aldonos Semėnienės, direktoriaus Raimundo Aleknos psichiatrai (man nieko apie tai nežinant) mano trejų metų dukrai teikė „specializuotas ambulatorinės psichoterapijos paslaugas“ nuo 2015-07-14 iki 2016-11-10 dienos. Už taip vadinamas paslaugas apmokėjo Vilniaus teritorinė ligonių kasa.

            Kas galėtų paneigti, kad valstybės „atkatų“ sistemos vairininkė Sigita Jurgelevičienė galėjo padėti Tėvynės sąjungos šului Raimundui Aleknai valstybės biudžeto lėšas konvertuoti  „konservatnikų“ partijos iždo naudai pasinaudojant valstybės viešųjų pirkimų sistema? Ranka ranką plauna. Dabar Sigita Jurgelevičienė pas Raimundo Aleknos pavaldinę psichiatrę Dalią Minialgienę nemokamai lankosi, psichikos ligoniu paverstos mano dukrytės asmens sveikatos istorijos puslapius kopijuoja ir juos į policijas, prokuratūras, Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjui Rinaldui Adamoniui bei Trakų rajono apylinkės teismo teisėjai Astai Adamonytei-Šipkauskienei nešioja, neprarasdama vilties, kad šios machinacijos „išmušti“ turtą iš buvusio meilužio padės.

Vaikų psichiatrės Dalios Minialgienės gydymą „psichoterapija“ iliustruoja sveiku protu sunkiai suvokiamas pavyzdys. Remiantis mano dukros S.V.Š. asmens sveikatos istorijos duomenimis, 2016-06-15 dieną Sigitos Jurgelevičienės pilnametė duktė Greta Jurgelevičiūtė atvedė savo ketverių metukų seserį S.V.Š. į gydymo įstaigą VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ ir vaiko motinos vardu bendravo su psichiatre Dalia Minialgiene. Greta Jurgelevičiūtė perdavė psichiatrei Daliai Minialgienei 2016-03-04 Vilniaus rajono centrinės poliklinikos siuntimą antrinio lygio psichoterapijos paslaugoms gauti. Psichiatrė Dalia Minialgienė bendravo su mano dukrą S.V.Š.  atsivedusia Greta Jurgelevičiūte Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centro patalpose. Greta Jurgelevičiūtė psichiatrei pranešė, kad S.V.Š. blogai miega naktimis, bet daugiau apie jos būklę pasakyti negali. Psichiatrė Dalia Minialgienė be vaiko tėvų sutikimo, tačiau dalyvaujant Gretai Jurgelevičiūtei, atliko mažametės gydymą psichoterapija ir nustatė, kad mažametė S.V.Š. darbo kabinete buvo geros nuotaikos, paprašė žaisti su  smėliu, prisiminė, kaip anksčiau žaidė, pasakojo, kad namuose turi supynes ir piešimo lentą, baigiantis užsiėmimui paprašė piešti, nupiešė geltonus debesėlius ir saulę, pakomentavo: „čia aš danguje, tik su pikta šypsena“. Psichiatrė Dalia Minialgienė dalyvaujant Gretai Jurgelevičiūtei „nustatė“ mano dukrai diagnozę ir su Greta Jurgelevičiūte susitarė tęsti psichoterapiją.

Pažymėtina tai, kad  psichiatrė Dalia Minialgienė ne su Saulės Viltautės Šegždaitės motina ar tėvu, bet su Greta Jurgelevičiūte susitarė  dėl Saulės Viltautės Šegždaitės gydymo psichoterapija. Pažymėtina tai, kad Greta Jurgelevičiūtė neturėjo teisės atvesti nepilnamečio vaiko pas psichiatrę, o psichiatrė Dalia Minialgienė apskritai neturėjo jokios teisės su ja bendrauti, atlikti gydymo paslaugas ir susitarti dėl vaiko gydymo psichoterapija, nes Greta Jurgelevičiūtė nėra mažametės S.V.Š. Šegždaitės įstatyminė atstovė.

Ikiteisminio tyrimo metu Greta Jurgelevičiūtė policijos tyrėjui parodė, kad tądien S.V.Š. motina Sigita Jurgelevičienė buvo užimta, todėl negalėjo pasirūpinti savo mažamete dukra. Greta Jurgelevičiūtė iš namų, esančių Vilniaus rajone, nuvežė savo mažametę seserį S.V.Š. į minėtą gydymo įstaigą Vilniuje ir perdavė jai nepažįstamam asmeniui. Pasak Gretos Jurgelevičiūtės, atidavusi vaiką, ji laukė už durų tol, kol jai nepažįstama moteris bendravo su mano dukra. Mažametė buvo palikta be tėvų priežūros svetimo asmens darbo kabinete  maždaug valandai laiko. Kadangi ant nurodytos įstaigos kabinetų durų nenurodytos gydytojų pavardės ir jų darbo valandos, Greta Jurgelevičiūtė, pasinaudodama mažamečio vaiko bejėgiškumu, jį atidavė jai nepažįstamam  įstaigos darbuotojui, kuris galimai liko su mažamete darbo kabinete, o pati Greta Jurgelevičiūtė liko laukti už kabineto durų. Pasilikusi už durų Greta Jurgelevičiūtė negalėjo matyti, ar mažametė kabinete buvo laikoma viena ir ar kas dar ir kaip bendravo su mažamete, nematė, ar ji buvo išvesta dar kur nors kitur, bei negalėjo matyti, ką blogo mažametei galėjo padaryti  nepažįstami žmonės. Mano manymu, kad Sigita Jurgelevičienė žiauriai pasielgė su mažamete dukra, nes ją paliko be priežiūros, mažametė prieš jos pačios valią buvo išvežta iš namų ir atiduota svetimam žmogui, uždaryta ir laikoma gydymo įstaigos darbo kabinete be tėvų priežiūros, t.y. mažametė buvo psichiškai gniuždoma. Dukros tėvas apie tai informuotas nebuvo.

 

Be penkių minučių sveikatos apsaugos ministre, gydytojau psichiatre ir biomedicinos mokslų daktare Aurelijau Veryga, prašau, apsaugokite mano dukros protą nuo „konservatniko“ Raimundo Aleknos psichiatrų invazijos! Psichiatrijos magnate Raimundai Alekna ir vaikų psichiatre Dalia Minialgiene, tučtuojau patraukite šalin rankas nuo mano vaiko!

 

Prašau patalpinti „Laisvo laikraščio“ portale mano skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai.

 

Zigmantas Šegžda, gyvenantis Rygos g. … Vilniuje

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Jeruzalės g. 21, Vilnius

 

SKUNDAS

2016-11-28, Vilnius

 

Teikiu duomenis, pagrindžiančius aplinkybę ir manydamas, kad VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“, įmonės kodas 125963674, adresas: Ąžuolyno g. 5 A, Vilnius, gydytoja vaikų psichiatrė Dalia Minialgienė galimai neteisėtai įtraukė S.V.Š. į VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ įskaitą ir nesant tam pagrindo teikė antrinio lygio psichoterapijos paslaugas, galimai pažeidė vaiko teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. S.V.Š. yra mano dukra.

Dėl minėtų galimų pažeidimų padaviau skundą įstaigai VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“, prašydamas patraukti psichiatrę D. Minialgienę drausminėn atsakomybėn, pripažinti  įstaigoje VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ esančią S.V.Š. asmens sveikatos istoriją negaliojančia ir ją panaikinti, pripažinti įstaigoje atliktą S.V.Š. gydymą psichoterapija neteisėtu ir nepagrįstu. 2016-11-16 VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ direktoriaus pavaduotoja Aldona Semėnienė atsakyme Nr.119 nurodė, kad gydytoja vaikų psichiatrė Dalia Minialgienė psichoterapijos paslaugas suteikė tinkamai ir galiojančių teisės aktų nepažeidė. Su 2016-11-16 VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ atsakymu nesutinku ir teikiu skundą dėl toliau išdėstytų pažeidimų.

2016-09-27 dieną susitikau su VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ vaikų psichiatre Dalia Minialgiene, kuri atsisakė man suteikti informaciją apie mano dukterį ir atsisakė tą pačią dieną man įteikti dukters asmens sveikatos istorijos kopiją, tuo, manyčiau, pažeisdama LR pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatyme įtvirtintas nuostatas. Tik 2016-09-28 d. išsireikalavau S.V.Š. DVIEJŲ asmens sveikatos istorijos kopijas. Šių duomenų pagrindu nustačiau toliau pateikiamas aplinkybes.

Dėl visiškai neaiškių priežasčių psichiatrė Dalia Minialgienė vedė dvi S.V.Š. asmens sveikatos istorijas: pirmoji asmens sveikatos istorija pradėta 2015 metų liepos 14 d., antroji – pradėta 2015-09-15 d. Remiantis asmens sveikatos istorijų duomenimis, įstaigos VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ psichiatrė Dalia Minialgienė 2015 metų liepos 14 d. ir rugsėjo 2 d.  mano dukrai S.V.Š. suteikė konsultavimo paslaugas. Be to, psichiatrė Dalia Minialgienė mano dukrai S.V.Š. suteikė antrinio lygio psichoterapijos paslaugas 2015 metų rugsėjo 15 d., spalio 2 d., spalio 16 d., spalio 23 d., lapkričio 6 d., lapkričio 13 d., lapkričio 27 d., gruodžio 11 dieną, 2016 metų birželio 15 d. ir liepos 15 dieną bei tęsė „paslaugų“ teikimą iki 2016-11-10 dienos. Iš nurodytų asmens sveikatos istorijų matyti, kad gydymas buvo atliktas galimai  turint tikslą gauti išmokas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos, kuri už vaikui suteiktas gydymo paslaugas įstaigai VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ nuo 2015-09-15 iki 2016-09-27 apmokėjo 125 Eur sumą.

Psichiatrė Dalia Minialgienė 2015 metų liepos 14 d. po konsultacijos mano dukrai S.V.Š. nustatė diagnozę –  atsiskyrimo nerimo sutrikimas vaikystėje. TLK kodas F93.0, bei  nustatė veiksnį, turintį įtakos sveikatos būklei – kitos patikslintos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis (TLK kodas Z63.8). Manau, kad psichiatrė Dalia Minialgienė diagnozę nustatė fiktyviai, t.y. diagnozę galimai suklastojo neatlikusi jokių diagnostinių  tyrimų (neatlikus klinikinio įvertinimo). Iš asmens sveikatos istorijos duomenų matyti, kad psichiatrė Dalia Minialgienė galbūt nesuformulavo  užsakymo psichologui atlikti klinikinį įvertinimą naudojant standartizuotas ir validžias įvertinimo metodikas arba taikant diferencinę diagnostiką, tuo galimai pažeisdama Lietuvos psichologų sąjungos  psichikos sveikatos komiteto 2010-01-07 patvirtintas Rekomandacijas klinikiniams psichologams dėl klinikinio įvertinimo būdų.  Pažymėtina, kad jau po 3 dienų, 2015 metų liepos 17 d.. Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro vaikų psichiatrė L.Činčikienė konsultavusi mano dukrą S.V.Š., jai susirgimo (diagnozės) apskritai  nenustatė.

            2015-09-15 psichiatrė Dalia Minialgienė per konsultaciją mergaitei, galimai neatlikusi jokių diagnostinių tyrimų (psichologui neatlikus klinikinio įvertinimo), nustatė naują diagnozę – konsultacija Z.71.19, nurodydama, kad mergaitės mama atvyko su su „II-o lygio siuntimu“.

Neatsižvelgdama į tai, kad VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ psichikos sveikatos centro psichiatrės L.Vitkutės-Maigienės išrašytame siuntime nurodyta diagnozė yra ūminė reakcija į stresą (F43.8),  2015-09-02 dieną psichiatrė Dalia Minialgienė psichiatrės L.Vitkutės-Maigienės mažametei nustatytą diagnozę dėl neaiškių priežasčių pakeitė į naują: atskyrimo nerimo sutrikimas vaikystėje F93.0. Tai reiškia, kad įstaigoje VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ mano dukrai buvo atliktas gydymas psichoterapija ne pagal Vilniaus rajono centrinės poliklinikos siuntime nurodytą diagnozę, bet pagal galimai suklastotą diagnozę.

Iš pateiktų duomenų matyti, todėl manau, kad psichiatrė Dalia Minialgienė nepagrįstai ir neteisėtai taikė gydymą psichoterapija. Esant  diagnozei atsiskyrimo nerimo sutrikimas vaikystėje F93.0 (angl. separation anxiety disorder of childhood) gydymas psichoterapija nėra taikomas. Atsiskyrimo nerimas vaikystėje atsiranda, kai vaikui stipriai padidėja nerimo lygis, kai jis pradeda atsiskirti nuo jam emociškai svarbaus žmogaus šeimos nario – motinos. Diagnozuojant,  kažin, ar buvo atsižvelgta į vaiko raidos etapų ypatumus, nepažįstamų asmenų baimė arba nerimas (baimė), kaip simptomas negali būti vertintinas, nes tokia baimė ar nerimas mažame amžiuje (mergaitei buvo tik 3 metai) gali būti absoliuti norma. Psichiatrė Dalia Minialgienė asmens sveikatos istorijoje nenurodė konkrečių apibrėžtų atsiskyrimo nerimo simptomų, gydymo psichoterapija metu asmens sveikatos istorijoje nenurodė, kokias taikė  konkrečias nerimą mažinančias elgesio terapijos technikas, pvz., desensitizacija; be to psichiatrė nepaskyrė medikamentinio gydymo antidepresantais. Esant nurodytai diagnozei gydymas atliekamas ne gydant psichoterapija, bet sudarant gydymo planą, pagrįstą darbu su šeima ir aiškiomis rekomendacijomis vaiko auklėjimo srityje.  Psichiatrė Dalia Minialgienė asmens sveikatos istorijoje apskritai neišdėstė darbo su šeima plano, nedetalizavo šio plano su aiškia veiksmų struktūra, nesurašė aiškių rekomendacijų vaiko auklėjimo srityje.

2016-06-15 į VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centrą“ mano dukra S.V.Š. atvyko be motinos, bet su seserimi Greta Jurgelevičiūte, kuri  pristatė 2016-03-04 siuntimą antrinio lygio psichoterapijos paslaugoms gauti. Nežiūrnt į tai, kad 2016-03-04 siuntime antrinio lygio psichoterapijos paslaugoms gauti iš viso nebuvo nurodyta diagnozė, bet nurodytas tik veiksnys Z63.8,  psichiatrė Dalia Minialgienė, vadovaudamasi manomai neteisėtu siuntimu, nutarė tęsti psichoterapiją. Atkreiptina, kad psichiatrė Dalia Minialgienė ne su motina S.Jurgelevičiene, bet su jos dukterimi Greta Jurgelevičiūtė  „susitarė“ tęsti psichoterapiją. Pažymėtina, kad Greta Jurgelevičiūtė neturėjo teisės atvesti nepilnamečio vaiko pas psichiatrę, o psichiatrė Dalia Minialgienė apskritai neturėjo jokios teisės su ja bendrauti ir  „susitarti“ dėl psichoterapijos pratęsimo, nes Greta Jurgelevičiūtė nėra nepilnametės S.V.Š įstatyminė atstovė.

2016-07-15 psichiatrė Dalia Minialgienė konsultavimo metu asmens sveikatos istorijoje nurodė, kad S.V.Š. mama pareiškė norą, kad būtų tęsiamas gydymas  psichoterapija. Pažymėtina, kad 2016 metais psichiatrė Dalia Minialgienė vėlgi jokių diagnostinių tyrimų neatlikti negalėjo, be to, matyti, kad 2016 metais mano dukrai S.V.Š. asmens sveikatos istorijoje  apskritai diagnozės nenurodė. Darytina išvada, todėl manyčiau, kad 2016 metais psichiatrė Dalia Minialgienė nepagrįstai ir neteisėtai, tik pagal vaiko motinos norą teikia antrinio lygio psichoterapijos paslaugas mano dukrai S.V.Š.

Aplinkybę, kad psichiatrė Dalia Minialgienė galimai suklastojo medicininius dokumentus, įrodo duomenys, kad S.V.Š asmens sveikatos istorija įstaigoje VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“, mano manymu, vedama pažeidžiant LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr.730 patvirtintus Bendruosius vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus: diagnozė nustatyta galimai neatlikus klinikinio įvertinimo; ambulatorinės terapijos seansai neaprašyti mano dukros S.V.Š. asmens sveikatos istorijoje; terapiniai seansai turėjo vykti ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę, tačiau psichiatrė Dalia Minialgienė terapinius seansus pravedė tik 2 kartus per mėnesį arba dar rečiau; asmens sveikatos istorijos lapuose nėra S.V.Š. motinos parašu patvirtintų įrašų; ant kiekvieno asmens sveikatos istorijos lapo nenurodytas gydomo asmens vardas pavardė; nenurodomas mano dukros S.V.Š. amžius metais;  ne visuose lapuose nurodytos apsilankymo pas psichiatrą valandos; nenurodyta, atvedusio mano dukrą S.V.Š. pas psichiatrą asmens vardas ir pavardė, apsiribojant žodžiais „mama“, ‚sesuo“. Pažymėtina, kad asmens sveikatos istorijoje 2016-01-20 nurodyta, kad Vilniaus rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriui perduoti 6 puslapiai iš asmens sveikatos istorijos, nors minėtoje istorijoje yra 8 puslapiai. Galima daryti išvadą, kad į asmens sveikatos istoriją buvo įdėti 2 papildomi lapai po to, kai 6 puslapių kopijos buvo perduotos policijai.  Be to, į asmens sveikatos istoriją neįrištas asmens prašymas ir nenurodytas vardas ir pavardė asmens, kurio prašymu perduoti minėti 6 puslapiai kriminalinės policijos skyriui.

Manau, kad mano dukra S.V.Š. buvo nepagrįstai įtraukta į VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ įskaitą ir kad jos asmens sveikatos istorija buvo surašyta turint tikslą joje esančius duomenis panaudoti pagrindžiant įrodymus įvairiose baudžiamosiose bylose. Turiu duomenų, kad Sigita Jurgelevičienė darė kopijas iš savo vaiko S.V.Š. asmens sveikatos istorijos ir jas teikė  Ukmergės rajono apylinkės teismui (pridėta prie baudžiamosios bylos Nr. 1-74-517/2016),  Vilniaus rajono policijos komisariatui siekdama, kad Zigmantas Šegžda būtų nuteistas už nebūtas veikas, bei siekdama iš jo  prisiteisti trisdešimt tūkstančių eurų neturtinę žalą.

Remiantis išdėstytu prašau:

1. nustatyti vaikų psichiatrės Dalios Minialgienės teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

 2. pripažinti  įstaigoje VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ esančią S.V.Š. asmens sveikatos istoriją negaliojančia ir ją panaikinti;

3. pripažinti atliktą S.V.Š gydymą psichoterapija neteisėtu ir nepagrįstu;

4. dėl pažeistų paciento teisių spręsti klausimą dėl vaikų psichiatrės Dalios Minialgienės gydytojo vaikų psichiatro medicinos praktikos licencijos panaikinimo.

 

Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));