skip to Main Content
Zigmas Vaišvila. „Marionečių šou „Sirijos Alepas“, 2016-12-16

Zigmas Vaišvila. „Marionečių šou „Sirijos Alepas“, 2016-12-16

 

Pasiruošę fotosesijai – tikras Helovinas apie Alepo kančias

 

Sirijos Vyriausybė gruodžio 15 d. per tris savaites trukusį šturmą išlaisvino Alepo miesto rytinę dalį. 105-iuose 78,5 kv. km ploto miesto kvartaluose vyko miesto mūšiai. Oficialiai paskelbta, kad žuvo per 900 teroristų, apie 1000 jų išvyko į vakarus, t.y. į Idlibo proviciją, valdomą jų idėjinių vadų, 3033 pasidavė, iš kurių 1524 jau suteikta Sirijos Vyriausybės amnestija. Anksčiau pasidavusieji kovotojai amnestiją gavo iškart beveik visi, jei jie – vietiniai gyventojai, ne samdiniai.

Šiuolaikiniame kare atsilaikyti ilgiau galima tik kalnuose ir dideliuose miestuose. Tai labai pravartu suprasti ir Lietuvai. Todėl tai išskirtinės svarbos įvykis šeštus metus trunkančiame Sirijos civiliniame kare, kurį dėl savanaudiškų ekonominių siekių sukurstė ne tik Vakarų šalys, bet, visų pirma, savo dujotekiu į Europą per Siriją ir Turkiją suinteresuotas Kataras, savus ineresus turinčios Turkija, Saudo Arabija ir kiti rėmėjai. Deja, ir JAV.

Nebūtų finansavimo ir ginklų, nebūtų ir karo. Visų pirma apie tai turi kalbėti tie, kurie, nežinodami, kaip suktis iš metų metais trunkančios melo karuselės, paskutiniosiomis rytų Alepo šturmo dienomis paaiškėjus, kad Vakarų apginkluoti ir finansuojami taip vadinami „sukilėliai“ pasmerkti, pradėjo paskubomis, net isteriškai skelbti šiurpias vienpusiškas „naujienas“. 

Tie, kurie sako pusę tiesos, yra daug blogesni nei atvirai meluojantys. Šiomis dienomis www.delfi.lt paskleidė siaubingas naujienas iš rytų Alepo. Moterys žudosi, kad nebūtų Sirijos karių išprievartautos, degina savo vaikus,.. Tęsti nesinori, nes šiuos prastai ir paskubomis paruoštus propagandinius pliūpsnius mačiau dar anksčiau, vienu metu „paleistus“ tomis pačiomis antraštėmis, tomis pačiomis formuluotėmis „mainstream“-o didžiosios žiniasklaidos priemonėse JAV, JK, Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Japonijoje,… Ir Jungtinėse Tautose. Lietuvoje dirbantis „Delfi“ skyrėsi tik tuo, kad pakartojo „mainstream“-o nuotraukas ir formuluotes, kad informacija gauta iš patikimų šaltinių, tik nusprendė Lietuvos gyventojams nebepridurti JT ir didžiojo „mainstreamo“ sklebiamo prierašo – žinios nepatvirtintos nepriklausomų šaltinių. 

 

Alepo „nuosaikūs“ sukilėliai, nusifilmavę, kaip pjauna palestiniečių vaikui galvą

https://www.almasdarnews.com/article/breaking-killers-of-the-palestinian-child-put-it-clearly-we-are-even-worse-than-isis/ 

 

Šiomis dienomis atidžiau sekiau įvykius Sirijoje ir Irake (tam pakanka kurio nors JK tinklalapio, iš viso pasaulio skelbiančio paskutines naujienas – Breaking news), todėl galiu bet kuriam abejojančiam bet kurios pusės propaganda ar informacija paaukoti pusvalandį ir panaršyti kurį nors tokį tinklalapį.

Alepo civiliai žuvo nuo abiejų kariaujančiųjų pusių kulkų. Tačiau tų, kurie tiki ir kartoja „mainstream“-o kūrybą, paklausiu, kodėl apsuptyje atsidūrusios moterys Alepe nesižudė ir vaikų nedegino, kol buvo laisvinami 98% rytų Alepo, o pradėjo žudytis tik paskutinuosiose neišlaisvintose 2% šio miesto dalių?

Twitter paskyros žvaigde tapo 7-ių metų „Bana Alabed“, kuri viešai demonstruojamu kompiuteriu padedama mamos kasdien iš rytų Alepo skleidė žinutes pasauliui, kviesdama juos gelbėti. Staliningrado sugriovimams prilyginamame Alepe, interneto prieeigą, ir dar išskirtinai kokybišką, vargu ar kuris civilis turėjo. Tačiau žmonių emocijoms lietis visame pasaulyje šie ir kiti „reportažai“ padėjo. Jau nustatyta, kad „Banos“ prisijungimai prie Twitter paskyros vyko iš opozicijos kontroliuojamos Idlibo provincijos ir Turkijos. Pakanka atkreipti dėmesį ir į tai, kad pirmasis „Banos Alabed“ paskyros „mylėtojas“ buvo Al Jazeera žurnalistas. 

Youtube nesunkiai rasite įrašą, kuriame nepatingėjęs surinkti „mainstream“-o straispnius ir suskaičiuoti juos, pateikti iliustracijas, patvirtinančias, kad per rytų Alepo šturmo paskutinius 2 mėnesius “mainstream” paskelbė apie daugiau kaip 20 „paskutiniųjų rytų Alepe Sirijos Vyriausybės subombarduotų ligoninių“. Vis paskutinė ir paskutinė subombarduota ligoninė. Sudarius paliaubas dėl likusių 2% rytų Alepo civilių ir opozicijos kovotojų evakuacijos, interviu „mainstream“-ui apie padėtį rytų Alepe buvo kalbinamas dar vienos „paskutinės rytų Alepe“ klinikos vadovas. Suprantama, kad žudo abi kariaujančios pusės, tačiau „mainstream“-as, akivaizdžiai sutrikęs ne tik dėl Alepo likimo, bet ir dėl Brexito, D. Trampo išrinkimo, skuba ir nebemoka kvalifikuotai meluoti, tam trūksta ir laiko. Į Sirijos Vyriausybės paruoštą reportažą iš didžiausio rytų Alepe ligoninių komplekso, paversto ginkluotos opozicijos štabu, amunicijos arsenalu ir, svarbiausia, jame rastus dokumentus, „maistream“-as neatsikirto. 

„Maistream“-as ir Vakarų diplomatija, „demokartija“ nudelbė akis, kai Rusijos diplomatija ir propaganda jau piktai rėžė, kad jie žino, kas rytų Alepo ginkluotai opozicijai perdavė Alepo priemiestyje tik spėjusios įsikurti vienos iš Rusijos atsiųstų karo lauko ligoninės koordinates. Tik pradėjus priiminėti pacientus šią ligoninę „taikūs revoliucionieriai“ vienu ypu nušlavė tiksliais 11 sviedinių šūviais. Žuvo dvi Rusijos medseserys ir sunkiai sužeistas gydytojas. Tikrai nesunku Rusijos diplomatams ir propagandai atsikirsti į Jungtinės Karalystės ir kitų kaltinimus, kad Rusija ir Sirija neleidžia tiekti humanitarinės pagalbos Alepo civiliams, kai tai šimtais tonų daro Rusija, kviečianti tai daryti tą pačią JK – štai jau iš rytų Alepo ištrūkę per 100000 civilių, kodėl jiems netiekiate paramos? Tyla.

Paskutinis diplomatų ir „mainstream“ emocijų protrūkis buvo, kai Rusija (ne JAV!) ir Turkija susitarė dėl paliaubų, tačiau evakuacija neprasidėjo sutartu laiku. Tam reikia ir pasiruošimo. Stebėtina, kaip Sirijos valdžia sugebėjo karo sąlygomis evakuoti dar anksčiau pirmuosius rytų Alepo 100000 civilių, ištrūkusių iš karo veiksmų zonos ar buvusių išlaisvintose miesto vietose. Netrukus paaiškėjo, kad evakuaciją sustabdė Iranas, pareikalavęs, kad tuo pat metu iš dviejų šiitų apgyvendintų miestelių šalia Idlibo miesto gyventojai, apsuptyje kovojantys su ginkluotomis grupuotėmis, būtų išvežti į Sirijos Vyriausybės kontroliuojamą zoną. Suprantamas ir humaniškas noras. Manau, kad tam pritarsime ir mes. Nors pasitikėjimo vieni kitais Sirijoje kariaujantieji šeštus metus tikrai neturi. Todėl už susitarimo įgyvendinimą, už vieną pusę laidavo Turkija, už kitą – Rusija. Rusijos ir JAV derybos dėl to buvo nerezultatyvios.

Šią paskutiniąją pauzę ginkluota opozicija panaudojo dar ir dviem bandymams ginklu prasiveržti į rytų Alepą iš vakarų pusės. 

Pabandykime suvokti, kad šeštus metus užsienio valstybių sukurstytame civiliniame kare atsidūrę Sirijos žmonės, visų pirma, nori taikos. Todėl nenuostabu, kad jau apie 1050 Sirijos miestų ir miestelių pasirašė Taikos sutartį su Sirijos Vyriausybe. Iš sostinės Damasko apylinkių 5744 Sirijos piliečiai (3674 ginkluoti kovotojai su šeimų nariais) susitarimu su Sirijos valdžia su lengvaisiais ginklais buvo išvežti į Idlibo provinciją ir be kovos užleido jų valdytas teritorijas. 3624 Damasko apylinkių gyventojai panoro grįžti į civilinį gyvenimą ir buvo amnestuoti. Tokiais būdais Sirijos valdžia be karinių veiksmų iš ginkluotos opozicijos atsiima dideles teritorijas. Pvz. 75 kv. km Vakarų Gutoje. Mane nuoširdžiai nustebino youtube įrašas iš vakarinės Alepo dalies – vėlus vakaras, iš rytų Alepo apšaudomi pastatai tamsūs, o plačioje apšviestoje gatvėje daug daug automobilių, o daugiausia – taksi… Žmonės nori gyventi, ir gyvena net karo sąlygomis. 

Pasigilinkime į skaičius. Pagal viešai skelbiamą informaciją rytų Alepe buvo apsupti nuo 8000 iki 13000 su Sirijos valdžia ginklu kovojančiųjų, o Sirijos armija, Irano kovotojai ir Libano Hesbula kovotojai rytų Alepo išlaisvinimui metė nuo 25000 iki 50000 karių. Alepe gyveno 2,1 mln. gyventojų. 

Irako Mosule gyveno 1,5 mln. gyventojų, kuriame taikiai šimtmečiais sutarė Irako sunitai, šiitai, krikščionys, jazidai, kurdai… Ir šį miestą, kuriame Islamo valstybė įkūrė tūkstančiais tikslių šiuolaikinių raketų ir artilerijos sviedinių gamybą, iš Islamo valstybės vaduoja JAV vadovaujama koalicija. Skelbiama, kad miestą gina 9000 Islamo valstybės kovotojų, sąmoningai pasitraukusių iš apylinkių, nes dideliame mieste gintis lengviau. Prieš juos mestos didžiulės pajėgos – 54000 Irako saugumo kariuomenės, 40000 kurdų kariuomenės, 9000 Sunitų milicijos, 5000 Liaudies mobilizavimo pajėgų (šiitų milicija, turkmėnų, jazidų ir krikščionių ginkluotosios pajėgos), apie 5000 JAV kariškių (kaip garsiai dabar paskelbta, kad JAV siunčia 200 kariškių į Iraką), 130 artilerijos sistemų, keletas šimtų tankų ir ginkluotų transporto priemonių, apie 90 karo lėktuvų ir sraigtasparniai, bepiločiai skraidymo aparatai.

JT jau paruošė 5 stovyklas 120000 Mosulo civilių gyventojų. Skelbiama, kad Mosulo priemiesčiuose mažiau nei per mėnesį žuvo ar sužeista per 3000 žmonių, sunaikinti 22 tankai ir per 120 lengvai ginkluotų transporto priemonių.

Kodėl taip skirtingai „mainstream‘ žiniasklaida ir Vakarų diplomatai nušviečia Alepo ir Mosulo šturmus? Todėl, kad Mosulą gina Islamo valstybė, dėl kurios ginčų lyg ir nėra, o Alepą gynė ir Islamo valstybė, ir Al Quaeda (vėliau – al-Nusra, dabar – al-Shan… – nespėsime vardinti jų pavadinimo ketimų, kad „pašvarintų“ teroristų mundurą), ir kiti „nuosaikesni“ opozicionieriai. Ir tuo požiūriu rytų Alepo įvykių nušvietimą ir diplomatinius manevrus laimi Rusija. Rusijai sutarus su JAV, kad teroristinėmis organizacijomis pripažįstama Islamo valstybė, vėliau – Al Quaeda (al-Nusrą…), o po D. Trampo pergalės – ir dar daugiau ginkluotų grupuočių, Rusija Jungtinėms Amerikos Valstijoms pasiūlė, kad iš rytų Alepo išeitų „teisingi“ kovotojai, t.y., anot JAV, ne teroristai. Laikas negailestingai bėgo, o viuge si jie ten dratęsė kovą. Islamo valstybės kovotojams vėl užėmus Palmyra, geografiniame trikampyje tarp Palmyros, Damasko ir Homso miestų esančios visos IS, al- Nusros ir „nuosakios“ opozicijos grupuotės draugiškai valdo ir šią teritoriją. Todėl dabar Rusija, Sirija, Iranas ir kiti labai paprastai ir pagrįstai juos visus vadina teroristais ir taiko jų atžvilgiu vienodas priemones. 

Beje, paskelbta ir Sirijos valdžios amnestija – sudedi ginklus, pasirašai, kad nebekariausi, ir esi laisvas. Tai labai svarbi pamoka tiems, kurie iki šiol Ukrainoje nesugeba ar nenori suvokti, kad jei nori taikos ir išsaugoti valstybę, o ne pelnytis iš karo, turi šnekėtis su visais. Bet ne pardavinėti Ukrainą (ir Lietuvą) ir Vakarams, ir tai pačiai Rusijai.

 

Mūšis dėl Alepo atskleidė, kas yra kas Sirijoje ir Irake. Kai Sirijos kariuomenė ir jos talkininkai netikėtai Vakarams per 3-4 dienas užėmė beveik pusę rytų Alepo, įvyko Sirijos „opozicijos“ ir Islamo valstybės vadovų susitikimas. Po jo viešai skelbta, kad Islamo valstybė permeta 500 kovotojų ginti al-Babą (nuo Turkijos ir Sirijos bei kurdų konkuruojamo užimti strateginio miesto) ir link Hamos. Hamos provincijoje ir yra Palmyra, prie kurios netikėtai atsirado ne keli šimtai, o 4000 – 5000 gerai ginkluotų mobilių Islamo valstybės kovotojų. Jie buvo skubiai permesti ne tik dėl to, kad atitraukti Sirijos kariuomenę nuo Alepo, bet ir kad užimti Palmyros miestą, kurio apylinkėse ne tik gausu naftos ir dujų, rytuose naftos perdirbimo įmonė, bet ir kalbama apie šį miestą kaip apie būsimą Islamo valstybės sostinę po al-Rakos užėmimo. Įdomiausia, kad šie Islamo valstybės smogikai buvo permesti ne tik iš Sirijos miestų Dar-Ezo, kuriame apsupta Sirijos kariuomenė ir 200000 gyvetojų, ir al-Rakos, kurią gi reikia ginti nuo kurdų ir JAV vadovaujamos koalicijos puolimo (šie yra tik už keliasdešimties kilometrų nuo al-Rakos), bet ir iš beveik apsupto ir įnirtingai du mėnesius puolamo Mosulo. Tuo pat metu JAV valdanti koalicija paskelbė, kad pristabdo al-Rakos puolimą, „nematė“ iš Mosulo išvykstančių Islamo valstybės kovotojų (mosulo apsuptis baigta po šių IS kovotojų išleidimo). 

Mosulo priemiesčiuose, matyt, suklydus JAV aviacija subombardavo ne Islamo valstybės kovotojus, o Irako specialiąsias elitines pajėgas: gruodžio 5 d. – apie 200, gruodžio 9 d. – apie 90, sunaikino dešimtis šarvuočių. Ir iškart po to strategines kovos vietas užėmė Islamo valstybės kovotojai. Todėl nenuostabu, kad gruodžio 15 d. Bagdade jau lankėsi oficiali Sirijos Vyriausybės delegacija tam, kad derinti su Iraku būsimą kovą su Islamo valstybe po Mosulo užėmimo.

 

Ne viskas taip paprasta. Islamo valstybė vis tik užėmė Palmyrą ir jos apylinkes, Palmyros šturmą pradėję 200 m. atstumu prieš pagrindinį Sirijos kariuomenės įtvirtinimą susprogdinę savižudžio vairuotą tanką, prigrųstą ne viena tona sprogmenų. Didžioji dalis Sirijos kariuomenės, kurios prie Palmyros buvo per 3000 karių, jau penkis mėnesius negaunančių atlyginimo, supanikavo ir išsilakstė. Kita dalis didvyriškai gynėsi ir evakuavo miesto civilius, dengiami aviacijos pagrindiniu keliu prasiveržė iš apsupties. Rusijos kariškiai iš oro susprogdino savo ginkluotės sandėlį, kad ginkluotė neatitektų teroristams. Įnirtingi mūšiai tęsiasi dėl į rytus nuo Palmyros esančio strateginio Tyas karinio oro uosto. Visa tai – koks šimtas kilometrų nuo sostinės Damasko.

 

Rugsėjo 16 d. Šveicarijoje JAV ir Rusijos iniciatyva buvo pasirašyta sutartis dėl taikos Sirijoje. Jau kitą rytą JAV valdanti koalicija subombardavo rytų Sirijoje Islamo valstybės apsupto Dar-ezo miesto karinį aerodromą, nužudė per 200 Sirijos Vyriausybės karių. Aerodromą po 8 minučių užėmė Islamo valstybės kovotojai. Sirijos valdžia jį atkovojo, bet ir vėl aukos, aukos… Tik po D. Trampo pergalės valdančioji koalicija pradėjo viena šalis po kitos apgailestauti dėl šios „žmogiškos klaidos“, kurią pagal JAV pateiktus duomenis, pasirodo, įvykdė Australijos lėktuvai. Danijos Vyriausybė nutarė nuo gruodžio 17 d. nebepratęsti savo 7 lėktuvų misijos Irake. 

Tai pasakoju ir Lietuvą valdantiesiems. Ir tiems, kurie nepaliauja provokavę Rusiją, ir tiems patiems, kurie tyčiojosi iš būsimo JAV Prezidento D. Trampo. Po JAV vadovaujamos koalicijos rugsėjo 17 d. įvykdytos “klaidos” subombardavus 200 Sirijos karių Rusija sureagavo ne tik diplomatiniais veiksmais. Rugsėjo 23 d. Irano naujienų agentūra Fars news paskelbė apie Rusijos atsaką dėl šio taikos sutarties sulaužymo. Trimis Kalibr raketomis, paleistomis iš Rusijos karo laivo, buvo sugriautas Alepo regione įkurtas JAV, Britanijos, Izraelio, Turkijos, Saudo Arabijos ir Kataro žvalgybos tarnybų Operacijų valdymo centras, žuvo 30 jame dirbusių šių šalių karininkų. 

Ir nė viena šių šalių dėl to neapkaltino Rusijos! Vakarų „demokratijos“ paaukojo savo piliečius, atsiųstus į neteisėtą, Jungtinių Tautų nesankcionuotą karą. Ir Sirijos valdžia jų nekvietė. Negali Vakarų “demokratijos” prisipažinti savo rinkėjams, kad neteisėto karo tikslais aukoja savo piliečius, kad tai daro dėl tarptautinių ir nacionalinių kampanijų, gaminančių ir tiekiančių ginklus neteisėtoms karinėms intervencijoms Sirijoje, Afganistane, Irake, Libijoje (jos diktatorius tiko duoti 50 mln. EUR grynais Prancūzijos Prezidento rinkimų kampanijai, bet po to nebetiko, nes p. H. Klinton įtikino avansu Nobelio Taikos premiją gavusį Prezidentą B. Obamą, kad reikia pulti Libiją). 

Todėl ir valstybių lėšomis apmokamas „mainstream“-as uoliai įtikinėja mus ir toliau beatodairiškai tikėti šiais visais meluojančiais. 

Todėl ir mes esame įtikinėjami, kad tik karine priešprieša būsime apginti. Todėl dvigubinami kariniai poligonai Lietuvoje. Pabradės poligonas jau prilygo plotu Kauno miestui. Į jį jau šaudoma ir ne iš poligono plotų, nes šūvių trajektorijos didesnės. Juose ne tik kertami miškai, bet ir statomi miestai, kuriuose vyksta kariavimo mieste pratybos. Pažiūrėkime į Alepo miestą, Rytų Ukrainos miestus, Donecko aerouosto likimą. 

Negalime ignoruoti neoficialia ČŽV vadinamos „Stratfor“ vadovo Dž. Frydmano viešo paaiškinimo, kad dėl JAV saugumo nė viena šalis neturi teisės manyti, kad gali daug metų gyventi be karo, kad Pilsudskio planas karo juosta nuo Baltijos iki Juodosios jūros užkirsti galimą Vokietijos ir Rusijos bendradarbiavimą dėl tokiu būdu keliamo didžiausio pavojaus JAV turi būti įgyvendintas. Kad tam nepakanka vien JAV kariumenės, dėl ko reikia kurti pasualyje karinius konfliktus. Negi rimtai manome, kad dar po vienos rytų ukrainos išprovokavimo Lietuvoje dar liks kas gyventi? 

 

Tie, kurie mano, kad JAV Prezidentu atsitiktinai tapo D. Trampas, turėtų ne tik paklausyti gruodžio 7 d. JAV Prezidento B. Obamos kalbos, kurioje jis patvirtino, kad „JAV prisidėjo prie Islamo valstybės sukūrimo“. Tiesa, pridūrė, kad tai padarė ne jis. Tačiau ir B. Obamos administracija ką tik paskelbė, kad JAV vadovaujama koalicija nekovos su Islamo valstybe prie Palmyros. 

Todėl tiems, kurie mano, kad pusė JAV rinkėjų yra kvaili ir nežino, ką daro, siūlau pasidomėti, ką D. Trampas siūlo į būsimos JAV Vyriausybės kertinius postus – Valstybės departamento ir Gynybos departamento vadovus. Tvirtus kariškius ir naftos milžinų vadovus. Todėl tik labai norintys save apgauti politikai gali manyti, kad D. Trampo kandidatavimas buvo atsitiktinumas. 

Šioms mintims prasklaidyti siūlau susipažinti su Wikileaks paskelbto H. Klinton susirašinėjimo elektroniniais laiškais, pvz. su 2012-02-12 JAV Valstybės departamento sekretorės H. Clinton sekretoriato vadovo pavaduotojo Jake Sullivan laišku savo vadovei H. Clinton (wikileaks.org/clinton-emails/emailid/23225) – Sirijoje Al-Quaeda yra JAV pusėje, nes priešingu atveju reikalai būtų pakrypę priešingai nei JAV tikėjosi. J. Sullivan vadovavo H. Klinton 2016 m. JAV Prezidento rinkimų kampanijos vyr. Politikos padėjėjas, buvo ir JAV viceprezidento J. Biden patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, B. Obamos padėjėjo pavaduotojas.

Priminsiu, kad JAV būtent al-Quaedą apkatino dėl Rugsėjo 11-osios teroro aktų. Dėl al-Quedos JAV pradėjo karą Afganistane. Beviltišką karą Irake JAV pradėjo dėl to, kad S. Huseinas tariamai remia al-Quedą, nors ši elgėsi priešingai – kovojo su S. Huseinu. 

Jei nepakanka Wikileaks atskleistos infoemacijos, siūlau paskaityti Reuters straispnį apie Saudo Arabijoje įkurtą Sirijos ginkluotos opozicijos Aukštąją Derybų Tarybą, kuri koordinuoja Kataro, Saudo Arabijos, JAV, Turkijos ir kitų šių ginkluotų ir neteisėtų grupuočių Sirijoje rėmimą. Vyriausias šiose „derybų“ Sirijos ginkluotos opozicjos (bendras!) atstovas Assad al-Zoubi patvirtina, kad finansinė ir ginkluota paramą jimes šie sponsoriai tęs ir po rytų Alepo parradimo. Reikia kvoti prieš Sirijos diktatorių Prezidentą B. Al-Asadą, nežiūrint į tai, kad pačios JAV prasidėjus ginkluotai kovai Sirijoje uždraugė ginklų tiekimą į Siriją.

Pagrindinis šios karinės avantiūros finansuotojas Kataras vienintelis viešai ir oficialiai pasklebė, kad tęs finansavimą šioms ginkluotoms grupuotėms Sirijoje.  Priminsiu, kad Jungtinės Tautos 2014 m. rugsėjo 9 d. Jungtinės Kuveito vadovui Šeichui Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah įteikė pasaulio „Humaniškumo lyderio“ apdovanojimą (http://mideast-times.com/home_news.php?newsid=7020). Visų pirma, už didžiulį Jo Šviesybės indėlį humaniškai aukojant, kad Sirijos pabėgėliai būtų priglausti Jordanijoje ir kitur. Jungtinės Tautos neatkreipė dėmesiso į tai, kad Jo Šviesybės vadovaujamas Kataras, siekdamas savo dujotiekio pratieismo per Siriją ir Turkiją į Europą, atvirai ir neslėpdamas tikslų 2011 m. su partneriais inicijavo ir toliau finansiškai remia ginkluoto perversmo bandymą Sirijoje. 

Todėl reikia ne pasiduoti isterijai, o kalbėti apie tai, kas ištikrųjų vyksta. Ne kolioti būsimą JAV Przeidentą D. Trampą, o žiūrėti, ką atskleidė H. Clinton susirašinėjimai, kuriuos ji bandė išrinti. Jų turinys patviritna ir jos vykdytą prekybą valstybės departamento vadovės pareigomis ir purvo kupinus JAV užsienio politikos užkulisius. Būtina suprasti, kad JAV yra ir įtakingi asmenys, kurie suprato, kad H. Clinton jau yra mušta korta. 

Laikas pradėti ir Lietuvoje galvojant patiems ir apie save.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));