skip to Main Content
Zigmas Vaišvila: „Jeigu „teroristinei valstybei“ Rusijai reikės, ji bet kada „sudegins“ p. Dalią Grybauskaitę!..”

                                                                                   

Juozas IVANAUSKAS

Zigmas Vaišvila: „Jeigu „teroristinei valstybei“ Rusijai reikės, ji bet kada „sudegins“ p. Dalią Grybauskaitę!..”

 

Nepaisant viešoje erdvėje vyraujančio melo ir dezinformacijos, karo kurstymo propagandos, sėjamos nesantaikos ir susiskaldymo, visuomenėje tvyrančios baimės bei politinių oponentų persekiojimo, šiam tikslui pajungiant specialiąsias tarnybas, teisėsaugą ir netgi teismus, Lietuvoje vis dar atsiranda pilietiškai aktyvių, prieš srovę plaukiančių žmonių, siekiančių, kad mūsų valstybėje būtų daugiau tiesos ir teisingumo. Vienas tokių – B-3 grupės steigėjas, Kovo 11-osios Akto Signataras Zigmas VAIŠVILA, išdrįsęs mesti iššūkį korupcinei melo SISTEMAI, teismuose ieškantis teisybės, drauge su savo bendraminčiais rengiantis spaudos konferencijas Seime.

„Mums būtina atsipeikėti ir pabusti iš šio košmariško sapno. Sunku tai padaryti, ne kiekvienas lengvai ir be pasekmių pabunda iš sapno, kuriame košmarai jį užvaldo. Bet Ledo Karalienė yra ledo karalienė. Ir jos konstrukcijos, būdo nepakeisi, širdies į ją neįdėsi. Širdis joje sušals ir numirs. Ledo gabalą galima tik ištirpdyti iš mūsų širdžių. O laikas tai daryti, nes valstybę Ji baigia parduoti ar dovanoti su visais valstybės likučiais. Ir mūsų nuomonės neklausia, tik mūsų vaikų galvutes gražiai paglosto, bet ar  mums to pakanka…

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teisės, taikos ir žmogiško orumo vertybėms principus, taikiai grąžinusius mums Nepriklausomybę, išdavė. Ji pasuko Lietuvą priešingu keliu – aklo paklusnumo ir karo kurstymo keliu. Ne gana to, dar turime spėlioti, kas ją valdo?..

Prezidente, Lietuvą padarėte Melo, paklusnių pataikūnų ir tuščio liaupsinimo valstybe. Todėl Jūsų siekis suvaržyti mūsų piliečių teisę mąstyti ir žinoti tik vieną „tiesą“, tinkančią Jums, yra Tarybų Lietuvos atkūrimas.  MELO VALSTYBĖS atkūrimas – nėra pagrindas pasitikėti Jumis!.. Tad mes, visų tautybių Lietuvos piliečiai, pasistenkime būti orūs ir gerbti save.

Kol Lietuvoje neįvyks pakankamai gilus sukrėtimas, deja, teks sutikti su prof. Edvardo Gudavičiaus nuomone, kad esame elgetų tauta. Ne tik ekonomiškai, bet, visų pirma, dvasiškai. Kraupu. Nenorėčiau taip kreiptis į žmones, kurie lemia mūsų Tautos požiūrį ir reakciją į šių dienų įvykius, valstybės likimą. Tačiau APSISPRĘSTI turėtume visi. Pradėkime nuo savęs. Prisiimu ir savo kaltę dėl to, ko nepadariau laiku. Kviečiu tai padaryti ir savo kolegas, ir Prezidentą Rolandą Paksą, ir net parlamentines partijas, esančias sistemos dalimi. Kai Prezidentė, kuriai Lietuvos Respublikos Konstitucija yra tik eilinio renginio, kurio globėja ji skelbiama, atributas, Jūsų vardu pradeda teikti ir skirti net „savo ministrus“, kai matome, bet nutylime dėl jos beatodairiškai vykdomo valstybės suvereniteto atidavimo, spjaudymo Tautai į veidą už jos norą naudotis konstitucine referendumo teise, valstybės statymo į tiesioginį pavojų vaidinant drąsią „kamikadzę“, negalime nesuvokti, kad Prezidentės Dalios Grybauskaitės neatidėliotina apkalta Seime yra visų mūsų atsakomybė dėl Lietuvos išlikimo!..“, – pilietiškai pasyvius tautiečius atsibusti ragina signataras Zigmas VAIŠVILA.  

——————————————————————————————-

 

J.I.: Lygiai prieš metus interviu „Laisvam laikraščiui“ teigėte, jog apkalta prezidentei D.Grybauskaitei – Lietuvos išlikimo sąlyga. Kaip žinote, šios kadencijos Seime nebuvo, o ir nėra kam surengti tą apkaltą. Nejau manote, jog ši „klaida“ bus ištaisyta 2016 m. rudenį  išrinkus naująjį Seimą? 

Z.V.: Rusijos užsienio reikalų ministerija, atsakydama į mano klausimą dėl p. Dalios Grybauskaitės darbo 1991 metais TSRS ambasadoje JAV, paaiškino, kad nesuteiks man prašomos informacijos, nes tai yra ne tik Rusijos valstybės saugomi asmeniniai p. D. Grybauskaitės duomenys, bet ir Rusijos valstybės paslaptis. Tai raštiškas patvirtinimas to, apie ką kalbu jau ne vienerius metus – jeigu „teroristinei valstybei“ Rusijai reikės, ji bet kada „sudegins“ p. Dalią Grybauskaitę!.. Net jeigu mąstytume be emocijų, turėtume labai nejaukiai pasijusti, nes Lietuvos Prezidentė – ne tik žmogus iš niekur, bet ir be praeities, dabarties ir ateities. Jos asmenyje ir veiksmuose mes matome tik nežinia kieno interesus. Ir nežinome, kieno interesai ir turimi svertai kokioje politinėje situacijoje nusvers šią ponią priimti vienokius ar kitokius sprendimus, o tuo pačiu nulems ir mūsų likimą. Taigi Lietuvos Prezidentė svetima tarp mūsų. O jei sava, tai kieno tarpe sava?.. Asmuo, užimantis valstybės Prezidento postą, bijo net savo šešėlio. Galimai rimtai provokacijai padėtis visiškai sunokusi.

Kodėl mes, Lietuvos piliečiai, rinkę ją savo valstybės vadove, turime spėlioti, kas jai šaus į galvą ir dėl ko taip nutiks? Ne tik dėl ūmaus ir dažnai nevaldomo jos būdo, bet, visų pirma, dėl to, kieno ir kokie argumentai lems jos veiksmus ir Lietuvos likimą. O juk padėtis jau susiklostė tokia, kad niekas kitas šioje valstybėje sprendimų valstybės vardu nebepriima, tik klusniai ir beatodairiškai vykdo p. Dalios nurodymus!..

1999 m. Lietuvos Vyriausybė, vadovaujama Gedimino Vagnoriaus, gavo žodinį JAV nurodymą, kad p. D. Grybauskaitė – tuo metu antrasis asmuo Lietuvos ambasadoje JAV – per 24 valandas turi išvykti iš JAV. Jei taip nenutiks, Lietuva iš draugiškos jai valstybės JAV gaus oficialią NOTĄ! Tik nenorintis tai suprasti sakys, kad nesupranta, kodėl taip nutiko. Diplomatai išprašomi ne dėl asmeninių problemų!.. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės blaškymasis nuo JAV „auklėjimo“ jos veiklos pradžioje iki Rusijos viešo išvadinimo teroristine valstybe, verčia spėlioti, kodėl drauge su „Lietuvos Dalia“ taip blaškomas ir mūsų valstybės laivelis?!.. Pateikite nors vieną rimtą argumentą, kodėl Lietuvai reikia perpardavinėti Ukrainai JAV ginklus? Kodėl tiesiogiai JAV jų neparduoda Ukrainai? O gal manote, kad Rusija šito nežino? Lietuvą JAV globalistams reikia padaryti savo nuomonės neturinčiu ir bet kurį nurodymą vykdančiu satelitu, kurio teritorijoje bet kada (didiesiems tarpusavyje nesutarus ar priešingai – sutarus) mūsų šalies teritorija gali tapti karinės ginkluotės išbandymo poligonu. Tačiau po to apie tautos ir valstybės išlikimą kalbėti jau bus per vėlu. Deja!.. 

Todėl suprantama, kodėl vyraujanti Lietuvos Prezidentės laikysena – tuščia pompastika ir bravūra. Kas daugiau belieka klusniai nurodymų vykdytojai, neturinčiai savo nuomonės? Tačiau ši ponia jau baigia susipainioti tarp gaunamų komandų. Ir į tai jau įpainiojo mūsų valstybę. O už viską mokame mes visi, bet ne JI, iš Vytauto Landsbergio malonės tapusi „Lietuvos Dalia“. Net ir už vokiečių „Box-erius“ (tai – dar viena priklausomybė jau nuo Vokietijos) mokame mes!.. Lyg nesuprastume, kad mūsų okupantui pavojų keltų ne jo lengvai sunaikinamos šios metalo dėžutės, atitinkančios tik antrą NATO saugumo lygį iš šešių, o nežinia iš kurio pakraščio į galintis iššauti paprastas ginklas. Būtent toks ginklas pavojingas konkrečiam žmogui. 

Šveicarija iki šiol ne tik paminklais, bet svarbiausia – geru žodžiu gerbia Antrojo pasaulinio karo metu kariuomenei ir vyriausybei vadovauti parlamento paskirtą Anri Gizaną (Henri Guisan), kuris darė aibę skausmingų kompromisų, bet sugebėjo išlaikyti savo valstybę neutralią ir neokupuotą. Beje, Šveicarijoje generolo laipsnis suteikiamas tik karo metu. Galima šaipytis iš neutraliteto šiais laikais, tačiau Šveicarijos valdžia nesityčioja iš savo Tautos, kuri referendumu nusprendė, kad ir XXI a. globalių permainų laikotarpiu šita šalis bus neutrali. 

J.I.: Jūsų nuomone, kokiais „gerais darbais“ Lietuvai pasižymėjo pasitikėjimo reitingų favoritė, savo klaidų niekad nepripažįstanti, „neklystančioji“ šalies vadovė D.Grybauskaitė 2015 metais?

Z.V.: „Apibendrintos“ biografijos Respublikos Prezidentė, visų pirma, Lietuvoje lyderiavo savo veidmainyste beveik kiekviename žingsnyje!.. Bene ryškiausias ir labiausiai matomas atvejis – tai p. D.Grybauskaitės pareiškimas, kad Europos Sąjunga mums neprimes nelegalių imigrantų ir po to sekęs tylus bevalis jos pritarimas tam. O dabar vėl pakeitė nuomonę – jokių nelegalų be dokumentų! Todėl ir kreipiausi į ją. 

Birželio 3-iosios grupė ir telkia bendraminčius VRK išduodamuose lapuose  surinkti 50000 Lietuvos piliečių parašų, kad Seimas panaikintų 2015 m. lapkričio 26 d. priimtą įstatymą dėl „Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo“, kuriuo ne tik įteisintas nelegalus asmenų patekimas į Lietuvą, bet jie atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės, visapusiškai priešpastatomi mūsų piliečiams. Turime padėti ne tik mūsų Seimui, koks jis bebūtų, atsispirti dar vienos veidmainystės spaudimui, bet ir sau patiems. 

J.I.: Nors pastaruoju metu viešai nemažai kalbama apie valdymo skaidrumą, tariamai kovojama su politine korupcija, teisiškai persekiojami „darbiečiai“ ir „tvarkiečiai“, tačiau kam iš tikrųjų pasitarnauja taip vadinami „juodieji sąrašai“, STT slaptosios pažymos?

Z.V.: Prisimindamas eilinį Prezidentės blefą – „juodųjų sąrašų“ istoriją – noriu geru žodžiu paminėti šviesios atminties Vytautą Galvoną, partijos Tvarka ir teisingumas deleguotą finansų viceministrą, išdrįsusį viešai pasakyti, kad Vyriausybė sukaupė 1,3 mlrd. litų rezervą pensijoms kompensuoti, kultūros darbuotojams pažadėtus varganus 40 mln. litų jų atlyginimams didinti, dar kažkiek ir vidaus reikalų sistemos darbuotojų atlyginimams didinti. V. Galvonas pasakė ir esmę – ES neleidžia šių lėšų naudoti Lietuvos žmonių reikmėms, bet reikalauja tuos 1,3 milijardo litų „sudeginti“ euro įvedimo lauže… štai ir papuolė V.Galvonas į p. D.Grybauskaitės „juoduosius sąrašus“!..

 Tačiau blefas – patyčia, kurią Prezidentė mestelėjo net ilgamečiam Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui Juliui Sabatauskui ir kurią šis Seimo narys vis tiktai „prarijo“, vertas bent penkių Prezidento Rolando Pakso apkaltų!.. J. Sabatauskas kvalifikuotai fiksavo šį Prezidentės blefą – gavo visų specialiųjų tarnybų pažymas, patvirtinusias Prezidentės paskleistą melą dėl Generalinio prokuroro vietos „išsipirkimo“. Tad Prezidentei, praradusiai bet kokį gėdos ir savigarbos jausmą bei realybės suvokimą, beliko tik išlementi, kad jos rankose buvo viso labo nežinia iš kur ir kaip patekęs anonimo raštelis. Tik įsivaizduokime, anonimo rašteliu Prezidentė šokdina visą Seimą!.. Ar suvokiame, iki kokio lygio nusirito mūsų politika? Jokios savigarbos nebeturime, jei leidžiame valstybei vadovauti teisiškai beraščiam, jokių moralės skrupulų neturinčiam žmogui!? Tai gi ne pokerį, ponia Prezidente, su Antanu Guoga lošiate  – ant lošimų stalo, žmonių neklaususi, pastatėte mūsų Tėvynę! Gal dar atsimenate mūsų valstybei Jūsų duotą priesaiką?..

J.I.: Ką manote apie stringančią teisėsaugos, teismų reformą? Ką parodė ilgokai užtrukusios batalijos Seime skiriant naująjį generalinį prokurorą? Regis, šioje srityje pernelyg naivu būtų tikėtis konstruktyvių, pozityvių permainų, bent jau artimiausiu metu?

Z.V.: Kur ir kokia teisėsaugos reforma? Jokios reformos nebuvo ir nėra!.. Aš matau tiktai mūsų valstybės ir teisėsaugos naikinimą. Visų pirma, prokuratūros sistemoje. Iki šiol niekas nedrįsta atsakyti į klausimą: kodėl Prezidentės iniciatyva iš VSD atimta ir niekam nepriskirta ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcija, tiriant nusikaltimus žmoniškumui ir valstybei? Gal VSD nebespėja užsiiminėti mūsų Prezidentės „skiepais“? Nemanau, kad pirmoji „skiepų“ byla taip lengvai baigsis jos organizatoriams. 

Tačiau batalijos dėl Generalinio prokuroro Seime ir visur, kur įmanoma, kasdieniais tampantys valdžios skandalai patvirtino, kad Birželio 3-iosios grupės reikalavimas Seimui – neatidėliotinai svarstyti prokuratūros įstatymo pakeitimus dėl nepriklausomo prokuroro, skiriamo konkrečioms rezonansinėms byloms, tiek Seimo opozicijos balsų dauguma, tiek Seimo daugumos balsų dauguma, jau visiškai prinoko. Tačiau Seimui turime padėti atsispirti Prezidentės vienvaldystei teisėsaugoje. Vienvaldystei, kuri akivaizdžiai naudojama ne pagal paskirtį ir ne pagal LR Konstituciją!..

J.I.: Ar gyvenant demokratiškoje, teisinėje valstybėje apskritai būtų įmanomi tokie dalykai, kaip štai jau dvyliktus metus besitęsianti prezidento Rolando Pakso apkalta, seniai virtusi politiniu farsu, absoliučiai ignoruojant tiek Strasbūro teismo sprendimą, tiek Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto išvadas?

Z.V.: Visi suprantame, kad Prezidento R.Pakso byloje vyksta tik politiniai žaidimai, kuriuose veidmainystės liga persimetė iš Daukanto aikštės į Seimą ir Vyriausybę. Jei Seimas negerbia Strasbūro Teismo sprendimo ir jo nevykdo, tai jis tapo įstatymo laužytojų prieglauda!.. Beje, įstatymas numato ir teisinę atsakomybę dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo. 

Lietuvos politikams laikas suprasti, kad net teisėjas, priėmęs kad ir įsiteisėjusį, bet neteisėtą teismo sprendimą valstybės vardu, turi atsakyti dėl savo darbo „broko“. Beje, mūsų įstatymai šį bei tą leidžia nuveikti šia kryptimi – galima kreiptis į teismą dėl žalos, kurią patyrei, atlyginimo. Tačiau, deja, atlyginti turi valstybė, o teismai žalos atlyginimą iš valstybės priteisia labai retai. Ypač dideles sumas.

J.I.: Jūsų nuomone, kodėl SISTEMA taip bijo prezidento Rolando Pakso? Turbūt ne šiaip sau buvo kalbama, jog Centijos valdovė padarė viską, kad būtų perrinkta antrai kadencijai, prieš tai eliminavus iš rinkimų bene rimčiausią konkurentą Rolandą Paksą?      

Z.V.: Diktatoriškų manierų Prezidentei D.Grybauskaitei vienasmeniškai valdant teisėsaugą, kitko tikėtis ir negalime. Būtų tiesiog naivu. Tačiau neseniai viešai prasiveržė ir geros tendencijos. 

Sausio 24 d. LRT „Savaitės“ laidoje paskelbta informacija apie Birželio 3-iosios grupės vykdomą nesisteminių politinių jėgų telkimąsi patvirtino ne tik valdančiąją daugumą aptarnaujančios žiniasklaidos neraštingumą, bet ir svarbiausią dalyką – baimę. Valdžia išsigando net nesisteminės Lietuvos Pensininkų partijos, kurioje yra tik apie 3300 narių!.. Be abejo, ši partija ir visos susitekusios visuomeninės – politinės jėgos dalyvaus būsimuose Seimo rinkimuose. Ir niekas nesutrukdys tai padaryti nei melu,  nei mūsų gretų skaldymu. 

Taigi, pastaroji LRT laida atskleidė valdančiųjų baimę. O baimė – tai jau pralaimėjimas!.. Valdžiai belieka tik prisipirkti Vokietijoje naudotų vandens patrankų. Ir apmokyti jomis naudotis netgi ministrus, pradedant nuo vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio. Šitame melo liūne įklimpusią valdžią, milijardus nuleidžiančią į off-shorus, vieną gražią dieną pareigūnai nebegins. 

Panašu, kad būtent tai natūraliai nutiko Moldovoje, kur žmonės nebesutinka su valstybės milijardais žongliruojančiųjų paskyrimu į valdžią. Nebepadeda net dangstimasis „europinėmis demokratinėmis vertybėmis“!..

J.I.: Žvelgiant į artimiausią perspektyvą Lietuvoje – kažin ar apskritai beįmanoma rimčiau ir efektyviau pasipriešinti tvirtai įsišaknijusiai teisinio nihilizmo, totalaus melo, politinės korupcijos SISTEMAI? Net ir tuo atveju, jeigu „tvarkiečių“ lyderiui R.Paksui bus pagaliau leista dalyvauti Seimo ir LR prezidento rinkimuose?..  

Z.V.: Būkime realistai. Šiemet Seimo rinkimuose Rolandas Paksas nebegalės dalyvauti. Net esant 100% Seimo tam pritariančiajai valiai, nebeliko laiko iki Seimo rinkimų teisėtai pakeisti Konstituciją. Todėl pagrindiniu R. Pakso rūpesčiu turi tapti jo vadovaujamos partijos išsaugojimas ir „tvarkiečių“ dalyvavimo Seimo rinkimuose užtikrinimas. Po to, kai partijai Tvarka ir teisingumas pareikšti STT įtarimai, niekas negali atspėti, kada generalinis prokuroras priims nutarimą, kurio pasėkoje ši partija gali būti net neįleista į šį rudenį įvyksiančių Seimo rinkimų traukinį. 

Todėl, mano nuomone, svarbiausia Prezidento Rolando Pakso šiandieninė užduotis – apginti jo vadovaujamą partiją nuo jos valdymo priverstinio atidavimo į „sistemines“ rankas! Pavyzdžių toli ieškoti nereikia…  

J.I.: Visuomenė supriešinta, o pavieniai lyderiai, deja, nesugeba tarpusavyje susitarti, neranda bendros kalbos, todėl pas mus ir sakoma „du lietuviai – trys partijos“… Jūsų nuomone, ką reikėtų daryti, siekiant realių, esminių permainų tiek vidaus, tiek ir užsienio politikoje? Tikslinga būtų formuoti naują politinę jėgą (B3 grupės ir „Mūsų gretos“ pagrindu), o gal, vis tiktai, vertėtų ieškoti sąlyčio taškų bei konsolidacijos su šiuo metu veikiančiomis partijomis?.. 

Z.V.: Nėra geresnio būdo patikrinti vieniems kitus – kaip dirbti darbus drauge. Visų pirma, drauge daryti tai, kas aktualiausia ne konkrečiam asmeniui, partijai ar grupei, bet visiems mums, mūsų valstybei. Todėl Birželio 3-iosios grupė, nepretenduojanti į jokį vadovaujantį vaidmenį, išties konkretiems aktualiems darbams telkia politines partijas, visuomenines organizacijas, religines ir nereligines bendruomenes, paprastus žmones. Mes telkiame ne abstrakčiai veiklai ar antpečių dalinimuisi, bet konkretiems darbams. Į Pensininkų partiją neseniai įstojau eiliniu partijos nariu.

Netrukus startuos bendra Birželio 3-iosios grupės globojama pilietinė iniciatyva – rinkti po 50000 parašų VRK lapuose dėl Seimo įpareigojimo svarstyti nelegalų įteisinimo įstatymo pripažinimą negaliojančiu ir įstatymą dėl Konstitucijos pakeitimo, sumažinant referendumo iniciatyvos piliečių skaičių iki 100000. Tai mes darome ne dėl reklamos, kad esame renginio „globėjai“, bet dėl darbo aktualumo Lietuvos žmonėms ir jo padarymo. 

Šiuo visai Europai labai sudėtingu laikotarpiu svarbiau ne valdžios ir Tautos priešprieša, o BENDRUMAS, pasitikėjimas vieni kitais ir drauge vykdomi darbai. Konkretūs darbai, bet ne skambios deklaracijos, skirtos eiliniams rinkimams laimėti. 

Šių klausimų aptarimas su Prezidentu Rolandu Paksu taip pat vyksta. Ir aš tikiu, mums pavyks rasti bendrus sprendimus, visų pirma, priimtinus ne atskiriems asmenims ar politinėms partijoms, bet visiems neabejingiems ir atsakingiems Lietuvos piliečiams, mūsų valstybei!.. 

J.I.: Mano žiniomis, B-3 grupei iki šiol, deja, taip ir nepavyko užmegzti konstruktyvaus dialogo su Tvarkos ir teisingumo frakcija Seime. O gal aš klystu? Jeigu ne, tai kokios, jūsų nuomone, tokio „nesusikalbėjimo“ priežastys?.. 

Z.V.: Priežastis geriausia žino pati partija. Mano žvilgsnis – iš šono. Partijos pirmininkui skelbiant labai aktualius mūsų visuomenei klausimus, frakcija Seime neturi teisės nepalaikyti pirmininko. Priešingu atveju, liks nesuprasti nei galimų politinių partnerių, nei Lietuvos žmonių. Valdančiajai koalicijai, kurios veiksmus, visų pirma, lemia socialdemokratų nuomonė, toliau nelanksčiai vykdant Prezidentės valią ir neturint savo nuomonės, einama į niekur, valstybė – į nežinią. Todėl apsispręsti turi visi. Visų pirma, socialdemokratai, kuriuos Prezidentės vadovaujama teisėsauga veda Darbo partijos ir Tėvynės sąjungos keliu į teisiamųjų suolą. Prisiminkime ne tik Darbo partijos, bet ir Tėvynės sąjungos (Matuzų) panašaus pobūdžio bylas, kurios, kai sakiau ne kartą, yra ne politinės, o politikos valdymo įrankiais. Darbo partijos byla, manau, baigėsi akivaizdžiu politiniu kompromisu, už kurį ši partija sumokėjo politiškai. Ir iškart paskelbta, kad eilutėje į STT jau laukiamas Algirdas Butkevičius. Todėl paskutinioji partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko žinia portale www.lrytas.lt apie jungimąsi su politinėmis-visuomeninėmis jėgomis yra teisingas. Tai turi patvirtinti, visų pirma, darbai ir Seime, ir telkiantis pilietinėms iniciatyvoms. Rinkėjus būtina gerbti – daryti tai, ką jiems pasižadi. Nesekti „suvalstybintų“ partijų pavyzdžiu. 

J.I.: Dėkoju už pokalbį.

——————————————————————————————–

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));