skip to Main Content

 

Zigmas Vaišvila. Andrius Tučkus gelbstisi meluodamas. 2018-08-13

 

Teismams nustačius, kad 2018-03-15 LRT radijo laidoje “Studija 50” (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687131/studija-50-2018-03-15-21-05) Andrius Tučkus  apšmeižė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius Vitą Tomkų, Zigmą Vaišvilą ir Arvydą Juozaitį, kad jie tariamai buvo KGB pulkininko Juliaus Česnavičiaus surinktoje komandoje LPS iniciatyvinėje grupėje, kad Sąjūdžio veikloje jie esą buvo aktyvūs komjaunuoliai ir komunistų partijos nariai, 2018-06-15 d. Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo dėl to ikiteisminį tyrimą. 2018-07-11 d. A. Tučkui buvo pareikšti įtarimai, V. Tomkus, A. Juozaitis ir Z. Vaišvila – pripažinti nukentėjusiaisiais, jiems pasiūlyta pateikti į baudžiamąją bylą ieškinius dėl žalos atlyginimo.

 

 

Nespėjus pateikti ieškinius, siurpriziniu prokurorės Agnės Stankevičiūtės 2018-07-24 nutarimu ši byla buvo nutraukta.

Šiandien šis prokurorės A. Stankevičiūtės nutarimas, surašytas po 9 dienų nuo įtarimų A. Tučkui pareiškimo, apskųstas aukštesniam prokurorui ir paprašyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. Tučkaus žinomai melagingų paaiškinimų, kad tai, jog 1988 m. jį tardęs J. Česnavičius buvo KGB pulkininkas, A. Tučkus sužinojo tik iš LGGRTC sąrašų, t.y. jau Nepriklausomybės metais. Kol kas nesiaiškiname, kodėl V. Landsbergio padėjėjui LGGRTC leido susipažinti su KGB sąrašais. Tik atkreipsiu dėmesį, jog A. Tučkaus parodymuose teigiama, kad jam buvo parodytas jį tardžiusio KGB pulkininko J. Česnavičiaus tarnybinis pažymėjimas. Baimė dėl baudžiamosios atsakomybės privertė A. Tučkų meluoti, net pamirštant, ką jis ką tik sakė apklausoje.

Prokurorė A. Stankvičiūtė neatkreipė dėmesio, kad mes trys byloje jau esame pripažinti nukentėjusiaisiais ir traktavo mus tik pareiškėjais, dėl šmeižto, kad mes buvome komjaunuoliai (ir dar ne bet kokie, o aktyvūs), kad buvome komunistų partijos nariais, kad dalyvavome partiniuose susirinkimuose, net nepasisakė.

Prokurorė tyrimo nutraukimą iš esmės grindė tik argumentu, kad laidoje nebuvo iš anksto planuota kalbėti apie nukentėjusiuosius. Suprantama, kad įtariamasis A. Tučkus ir laidos vedėjas V. Mitė, būdami suinteresuoti išvengti atsakomybės (dėl paskleisto šmeižto atsako ir A. Tučkus, ir LRT, ir V. Mitė), nepaaiškins, ką jie susitarė prieš laidą. Tačiau tai nekeičia esmės – šmeižtas yra šmeižtas. Jis viešai paskleistas.

Prokurorė negalėjo tuo grįsti tyrimo nutraukimą, nes nesiaiškino, kodėl A. Tučkus atliko šią galimai nusikalstamą veiką. Pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo ir savo apklausose mes nurodėme galimą A. Tučkaus elgesio motyvaciją, dėl kurios tyrime, sprendžiant iš prokurorės nutarimo, A. Tučkui net nebuvo pateikti klausimai, kodėl su įniršiu ir kategoriškai A. Tučkaus viešai apšmeižė būtent mus, ką jis patvirtino ir po laidos vedėjo V. Mitės patikslinančio klausimo dėl KGB pulkininko J. Česnavičiaus veiklos „Ir ką jis darė?“, savo atsakymu: „Rinko komandą,.. Tai ką tu galvoji, jie visi šitie komjaunuoliai, jie bebūdami, sėdėdami partiniuose susirinkimuose svajojo, svajojo kaip pasiaukoti Lietuvos labui?“.

Mes nurodėme A. Tučkaus įvykdyto mūsų šmeižto motyvaciją, kad tai galėjo būti jo reakcija į 2015-01-03 d. Z. Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime paskelbtus Vytauto Šustausko ir Žilvino Razmino prisipažinimus, kad Vytauto Landsbergio užsakymus teroristiniams aktams ir antivalstybinei veiklai bei atlygį už tai jiems perduodavo ir Andrius Tučkus; taip pat į 2015-03-15 d. „Vakaro žinių“, kurių savininkas ir redaktorius yra Vitas Tomkus, paskelbtą informaciją apie V. Landsbergio bendradarbiavimą su KGB ir lrytas.tv interviu paskelbtą A. Juozaičio nuomonę, kad 2015-01-03 d. Z. Vaišvilos spaudos konferencijoje paskelbti patvirtinimai apie nusikalstamas V. Landsbergio ir A. Tučkaus veikas.

Tyrime nesiaiškinta, kodėl savo pasisakymų apie Atgimimo laikotarpį iliustravimui A. Tučkus pasirinko būtent mus 3 iš 35 LPS iniciatyvinės grupės narių, apkaltinęs mus bendradarbiavimu su KGB, o ne kitus 32. Pvz., Algimantą Čekuolį ar Vytautą Landsbergį. Prokurorė nevertino ir 2017-10-02 LGGRTC pažymos, kad aš nebendradarbiavau su TSRS specialiosiomis tarnybomis.

Panašu, kad prokurorė neklausė laidos įrašo (nurodyta, kad tai padarė prokuroras R. Ivanauskas), nes priešingu atveju ji būtų vertinusi ir įtariamojo A. Tučkaus pasisakymų, šmeižiant nukentėjusiuosius, kategoriškumą ir vienareikšmiškumą, tvirto žinojimo, o ne nuomonės apie nukentėjusiuosius paskleidimą, kad mes tariamai buvome KGB pulkininko J. Česnavičiaus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suformotos lyderių komandos nariai. Tai, kad šie A. Tučkaus pareiškimai yra tvirtas ir kategoriškas tvirtinimas, o ne nuomonė, nepaliekant jokių dvejonių, kad buvo taip, kaip pasakė A. Tučkus, nustatyta ir Vilniaus apygardos teismo 2018-06-12 nutartimi, kurios nustatytų aplinkybių ignoruoti prokurorė neturėjo teisės.

Prokurorė pasirėmė įtariamojo A. Tučkaus parodymais, kad jo paskleistas šmeižtas yra tik jo nuomonė apie mus, tačiau nepasirėmė ir nevertino šiems parodymams prieštaraujančių mūsų parodymų, nepadarė mūsų akistatų su A. Tučkumi ir V. Mite. Prokurorė nevertino ir mano parodymų, kad A. Tučkus, kaip ilgametis dabar besivadinančio Lietuvos Sąjūdžio vadovas, galėjo susipažinti su šios organizacijos dokumentais ir patikrinti informaciją apie mus, mūsų bendradarbiavimą ar nebendradarbiavimą su KGB. Paties įtariamojo A. Tučkaus parodymai patvirtina, kad jis domėjosi, kas priklausė ar bendradarbiavo su KGB – jis patvirtino, kad yra susipažinęs su LGGRTC turimais KGB sąrašais. Man tokia informacija nepateikiama.

Prokurorės rėmimasis suinteresuoto ir šališko asmens laidos vedėjo V. Mitės argumentu, kad tai buvo tik A. Tučkaus nuomonė, yra nepakankamas, nes nevertinti jiems prieštaraujantys mūsų parodymai. V. Mitė, sprendžiant ir iš viešai apie jį skelbiamos informacijos, yra ne tik patyręs ilgametę žurnalisto veiklą Lietuvoje ir užsienyje vykdantis žurnalistas, bet ir 1991 – 1992 m. redagavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio „Atgimimo“ savaitraštį. Tad jam žinoma informacija apie nukentėjusiuosius – LPS iniciatyvinės grupės narius.

Prokurorė pasiūlė mums pažeistas teises ginti patiems teisme. Tačiau po 2017-09-30 d. (privataus kaltininmo panaikinimo) dėl šmeižto liko tik galimybė kreiptis į prokuratūrą, o civilinis procesas leidžia kreiptis tik dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo, bet ne dėl šmeižto įvertinimo. Tai, kad įvykdyta galimai nusikalstama veika (BK 154 str. 2 d.), jau nustatė ir Vilniaus apygardos teismas 2018-06-12 nutartimi, kurią prokurorė ignoravo, nors teismas konstatavo, kad vieši kaltinimai slapta bendradariavus su užsienio specialiosiomis tarnybomis (šiuo atveju KGB) gali itin pažeisti asmens garbę ir orumą, peržengti civilinės atsakomybės ribas.

 

Manau, kad prokuroro pasikeitimas ir skubotas tyrimo nutraukimas nėra atsitiktiniai. Lauksime aukštesniojo prokuroro nuomonės. Tai, kad A. Tučkus bando gelbėtis primityvviu melu, jog tik šiais laikais sužinojo, kad 1988 m. jį tardęs asmuo buvo KGB pulkininkas J. Česnavičius, patvirtina, kad A. Tučkus ir jo rėmėjai seka primityviai meluojančių Lietuvos žvalgybos tarnybų vadovų pėdomis, dangstomomis melu dėl mano ir kitų asmenų įtraukimo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));