skip to Main Content

,,Žaliųjų“ skandalai nesibaigia

Alvydas Veberis

Panevėžio apylinkės teisme pasirodė valstiečių ir žaliųjų sąjungos Seimo narys Petras Nevulis garsinantis Lietuvą naujais užmojais. Jis teisme ginė savo garbę ir orumą. Vaizdavo nuskriaustą ir nukentėjusį. P.Nevulis prikūlė kaimyną įsibrovęs į jo valdą. Jo ne tik neatsiprašė, bet dar sugebėjo apkaltinti. Byla tęsiasi nuo 2015 gegužės mėnesio. Tokiais tempais teisėjams negresia bedarbystė.

Šiandien įvyko dar vienas teismo posėdis, kuriam pirmininkavo Panevėžio miesto apylinkės teisėjas Kęstutis Venckus, sekretoriavo Irena Miliukienė, valstybinį kaltinimą palaikė prokurorė Sigita Bieliauskaitė, Nevulio gynėjas Dainius Tamošiūnas. Atsakovas Vladas Deksnys ir jo gynėjas Darius Staškevičius.

Tiek valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė, tiek Petro Nevulio gynėjas ,,mušė“ į vienus vartus. Neatsiliko nuo jų ir Seimo narys Petras Nevulis. Akivaizdžiai ,,sublogęs“ dejavo, kad labai pakito po incidento su kaimynu, jo sveikata. Gyvenimas pasikeitė į blogą pusę. Labai bijantis 77 metų senolio kaimyno V.Deksnio, nes jis žadėjo daugiau tautos ,,gelbėtojo“ prie savo valdos neprisileisti per kulkosvaidžio vamzdį. Žodžiu, nuskriaustasis bailys-Seimo narys. Kad nesublogtų iš paliegusio nuo ūkio darbų savo žemiečio užsiprašė vos ne 4000 eurų pinigų sumos. Galima spėti, kad maža ta Seimo nario alga. Neišgyvena žmogysta.

Šiuos įvykius esu aprašęs dar tada, kai P.Nevulis kandidatavo į Seimą. Prieš tai atstovavo žemiečius Panevėžio r. taryboje. Žodžiu ūkininkas – ,,ponas“.

P.Nevulis nekviestas atvažiavo į kaimyno valdą, reikalavo ir diktavo sąlygas kaimynui V.Deksniui, kad šis atliktų jam nepriklausančius darbus melioracijos griovyje, kur V.Deksnys neturėjo nuosavybės. Šiam nepaklusus ,,pono“ diktatui pastarasis paleido į darbą rankų ir kojų smūgius. Ko pasekoje sulaužė kaimynui V.Deksniui kaulus, suspardė. Sužinojęs, kad V.Deksnys iškvietė policiją, o jo darbuotojas Aivaras Siavris radęs pargriūvusį leisgyvį savo darbdavį, iškvietė med. pagalbą. P.Nevulis pajuto, kad gali baigtis blogai, todėl bandė užbėgti įvykiams už akių. Iš bylos medžiagos akivaizdžiai matosi, kad pavėlavo. Medicininiai dokumentai ir išvados galimai suklastotos, nes kalbama apie skirtingus P.Nevulio sužeidimus ir diagnozes. Jie jam galėjo įvykti nuo jo smūgių. Pagal fizikos dėsnį veiksmas lygus atoveiksmiui. Net nereikia specialisto aiškinimo, o užtenka mąstyti sveiku protu ir suprasi, kad smūgiuodamas gali ir pats nukentėti. Tas ir įvyko. Bet stambiažemis ,,ponas’ nebūtų ,,ponas“, kad nelaimėtų bylos prieš valstietį. Teismo posėdyje tas akivaizdžiai matėsi. Prokurorė Sigita Bieliauskaitė vienos pusės liudytojus pripažįsta kaip šališkus, kitos – P.Nevulio giminių parodymus objektyviais. Koktu buvo tokių sapalionių net klausyti. Ne kartą esu rašęs, kad jiems geriau eiti žąsų ganyti, nei dirbti tą darbą, kuriuo juokina visą tautą.

Visiškai objektyviai, dalykiškai ir profesionaliai pasisakė V.Deksnio gynėjas Dainius Tamošiūnas. Jis įvertino visas aplinkybes iš kurių 

aiškiai įrodoma P.Nevulio kaltė. Ar teisėjas K.Venckus liks objektyvus pamatysime vasario 24 d. skelbiant teismo nuosprendį. . Tokiais atvejais vieni ,,ponai“ gelbsti kitus. Reikia nepamiršti, kad Dievo rykštė aplanko visus,- ,,didelius“ ir mažus.

. http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php…

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));