skip to Main Content
Žalieji valstiečiai dar intensyviau ruošiasi karui, prisidengdami vaikų ir embrionų temomis?

Žalieji valstiečiai dar intensyviau ruošiasi karui, prisidengdami vaikų ir embrionų temomis?

Kristina Sulikienė

Žaliųjų valstiečių „reformos“, griebiant jau vetuotą ir galutinai užbaigtą Pagalbinio apvaisinimo projektą iš vienos (galimai sektantų krikščionių „flango“) pusės, ir Šakalienei griebiant, ir keičiant „draudžiama žaloti ar kitaip žeminti vaiką“ į „ draudžiamos bet kokios smurto formos“ – iš esmės nieko nekeičiant, tik siekiant sukelti visuomenėje kuo didesnį skandalą, rodo, jog „naujieji gelbėtojai“ iš esmės tęsia grybauskaitinę politiką – „rusai puola“.

Kadangi vaikų teisių gynimu domiuosi ne dėl reklamos, o faktiškai ir teisiškai, tai Šakalienei galiu su Majausku patarti: jų formuluotę, kur smurtas keičiamas smurtu Teisės departamentas atmes. Nes įstatyme liks nepakeistos įstatyminės spragos. Šiuo metu įstatymas turi 2 spragas: 1. Jame nurodyta, jog tai, ko nereglemantuoja įstatymas, žiūrėti šiame įstatyme (logikos ir sveiko proto yda).

2. Yra pažeidžiamos šiuo įstatymu pamatinės vaiko Žmogaus teisės – teisė į susirašinėjimą, teisė į nuosavybę, neaptarta teisė į šeimą.

Tokia buvo Seimo Teisės departamento išvada. Šakalienė lipa ant to paties grėblio kaip visos pavilionienės, šalaševičiūtės – netaiso, kas įstatyme yra esminga, o keičia nežymiai tai, kas jau yra nurodyta, tačiau nejudina pamatinių įstatymo ydų: neatitikimo sveikam protui ir Konstitucijai.

Valstiečiai žalieji tad tęsia iki šiol vykdytus darbus: imituoti įstatymų leidybą, nieko esmingai įstatymuose, kurie turi pamatinių ydų, ir dėl kurių Seimo Teisės departamentas jau yra surašęs krūvas išvadų, nekeičiant.

Ar trūksta proto, ar teisinių žinių – tačiau viena aišku: yra labai intensyviai Tauta ruošiama karui.

Kodėl?

Todėl, kad visuomet Lietuvoje karo ar slaptųjų tarnybų temos buvo maskuojamos kokiu nors skandalu, susijusiu su vaikais.

Ramūnas Karbauskis nieko nenuveikdamas su savo komanda, jau sukėlė didžiulį skandalą. Tačiau Pagalbinio apvaisinimo tema yra dar delikatesnė. Ji susijusi su neegzistuojančiais vaikais ir net neegzistuojančiais embrionais.

Nors krikščioniška – sektantinė kuopelė pagonio vedamoje partijoje beveik visur teigia, kad tie kada nors būsimi šaldytini embrionai yra žmonės, ir suteikia jiems beveik piliečio bruožus, tenka kaip visų pirma filosofijos išsilavinimą įgijusiai pažymėti, jog Emanuelio Kanto filosofijos prasme – griežtai ne.

Labai keista ir tai, jog kaip minėta, Šakalienei su Majausku užsiimant parodija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo – netaisant klaidos, jog vaikas neturi konstitucinių teisių, bei netaisant tos absurdiškos vietos, jog „tai ko nereglamentuoja šis įstatymas, žiūrėti šiame įstatyme“, yra puolama ginti kantiškus „noumenus“ – taigi, reiškinius, kurie yra nepažinūs, yra už egzistencijos ribų – nes embrionai dar iš viso nesukurti, nes neaišku, ar nauja valdžia leis juos sukurti – o vaikai, kurių teises reikia ginti, ir ko iš viso nedaroma – yra kantiškas „fenomenas“.

E. Kantas tad pabrėžė, jog fenomenas yra labiau pažinus negu noumenas, ir jį būtina išgyventi, nes jis yra pažinus. O noumenas yra nepažinus, jo neįmanoma patirti.

Tačiau dėl nepatiriamų ir neegzistuojančių embrionų, kurių nėra, Ramūnas Karbauskis iš karto gavo 500 asmenų kreipimąsi.

Kad toks dėmesys būtų užsienyje atimtiems Lietuvos piliečiams ginti! Kur tau! 

Arba kad toks dėmesys būtų vaikų globos namuose augantiems – kurie netrukus neaišku kur bus išskirstyti ir suslapstyti, kad tik niekada negalėtų grįžti į šeimą – juk vaikų namai apsaugo nuo tokių globėjų, kurie draudžia matytis su laikinon globon paimtu vaiku.

Juk teko ir man lankyti globėjų kursus, ir ten 16-25 vaikus priglaudžianti šeima atvirai gyrėsi, jog pas juos vaikai guli ir ant čiužinių, ir ant grindų – o tėvų (kuriems teisės nėra atimtos ar suspenduotos, tik nustatyta laikinoji globa) jie į savo namus neleidžia, nes neva saugo globotinių teises. Kai paklausiau, kuo ant grindų gulint sausakimšame kambaryje geriau negu pas „blogus“ tėvus,  ta globėja pasimetė.

Visas tas šešėlių teatras, kai ginami neegzistuojantys ir gal niekada neegzistuosiantys embrionai – priminsiu, tų embrionų tiesiog nėra, nes neaišku, ar jie iš viso bus sukurti – gal, poros gaudamos apvaisinimo pagalbą, arba moteriškų, vyriškų hormonų juos kompensuojant, sugebės ir pačios susilaukti vaikučių – tik neturėtų būti stabdomas įstatymo galiojimas , juk nevaisingumo rūšių būna labai įvairių –rodo, kad Lietuva ruošiama karui.

Nes kas labiausiai įaudrina visuomenę? Temos apie vaikus. O jeigu dar susikerta šešėlių teatro dalyviai , sukryžiuoja špagas, tai išeina visiškai šekspyriška drama, vos ne Makbetas. Tada juk sukyla ir pačios žemiausios aistros – pyktis, neapykanta – kurias galima nukreipti į baisų priešą rusą, pas kurį, beje Lietuvos kariuomenė taisosi sraigtasparnius. 

Pridedant Šakalienės ir Majausko nekompetenciją, kad jie iki šiol yra nesusipažinę su 2015 metų Teisės departamento išvada dėl įstatymo vaikų gynybai ydingumo teisine, logine ir konstitucine prasme, bei po to sekančius sekuliarios Lietuvos valstybės būsimojo premjero Sauliaus Skvernelio pasisakymus, jog reikia vadovautis bažnyčios mokymu – nors Lietuvoje nėra valstybinės religijos, bendras vaizdas yra labai nykus.

Tai yra pavojingas XXI amžiaus demokratijai vaizdas, kai būsimasis dar pareigų neinantis spremjeras pareiškia, kad Lietuva yra krikščioniška šalis. 

Kažkodėl visi Statistikos departemento surašymo duomenys po tokių pasisakymų tarsi išmetami į šiukšlyną. Lietuvoje vykę 2001 ir 2011 metų surašymai parodė, jog didelė grupė žmonių – apie 9 proc. (tai sudaro beveik 300 000 žmonių) yra netikintys, nepriskiriantys savęs jokiai religijai. Taip, pirmoje vietoje, buvo Romos katalikai, trečioje – sentikiai (krikščionys). Tačiau būsimasis premjeras privalo gerbti ir vykdyti Konstituciją, kurioje aiškiai parašyta:

Lietuvoje nėra valstybinės religijos  ( 43  str. 7 d.)

Tą patį atkartoja Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 2 str. „Lietuvoje nėra valstybinės religijos“.

Be to, sentikių, kurie yra trečioje vietoje, interesai ir teisės Lietuvoje nėra niekaip ginami – visi pinigai skiriami …pagoniškai pseudokultūrai remti. 

Kai XXI amžiuje pradedamos kalbėti nesąmonės apie bažnyčios mokymą, ir tai, kad Seimo nariui į ausį kužda Dievas, nors demokratinėje valstybėje visi rinkėjai ir visi piliečiai ir net nepiliečiai privalo būti gerbiami, pasidaro baisu – ką tokius, prisidengusius žalia spalva ir idėjomis apie gamtą, žmonės išrinko? Pavyzdžiui, kokiam nors budistui ar indusui, kurio religijoje egzistuoja begalės dievų su savo avatarais, ir kai kurie dievai ir su keturiom, ir su šešiom rankom, ir tokio tikėjimo išpažinėjams ir embrionas greičiausiai neprieštaraus jo tikėjimui ir mokymui, nes Indijoje apsigimę vaikai, tarkime, su prilipusiu neišsivysčiusiu dvyniu, yra gerbiami, tačiau jų operavimui tracinės bendruomenės irgi neprieštarauja, nes mediciną ir pažangą irgi priima kaip dieviškumo apraišką.

Todėl labai keista, kai Lietuvos  valdantieji leidžiasi žemiau žemiausio Indijos socialinio sluoksnio, kuris ir tai negyvena jokiose tamsybėse, o tiki mokslo šviesa, kaip ateinančia nuo Dievo ar dievų.

Tuomet, pažvelgus kantiškai ir fenomenologiškai, ir peršasi išvada, jog abiem atvejais visiškai nesiekiama jokios nei neegzistuojančių embrionų, nei egzistuojančių ir užsieniuose pagrobtų ir pas lezbietes, globos namuose arba pas pederastus laikomų vaikų apsaugos.

Yra siekiama padaryti neapykantos, triukšmo, erzelio foną, ir dar pripirkti nusenusios karinės technikos, kurią laikas mesti į metalo laužus. Galėtų tiesiai tuomet persiųsti kyšius užsienio karininkams, jeigu jau taip yra įsipareigoję – kam tos nesąmonės su neveikiančio šlamšto pirkimu?

Beje, priminsiu, ką naujasis Seimas nuveikė pirmame posėdyje: patvirtino gynybos schemos tęstinumą 2016-2020 metais – vadinasi, dar vieną kadenciją mus puls nuožmūs rusai, bet niekaip neužpuls, ir dar vieną kadenciją nesuskaitomos minios tinginių, gaus pinigus kovai su Rusija ir barbens kompiuterių klaviatūromis, o dar viena grupė vaidins „vatnykus“, kol normalūs žmonės eis į darbą.

Antru klausimu patvirtino 2 procentus Bendrojo vidaus produkto, skiriamo gynybai, tačiau nepatvirtino jokių nuostatų, kaip apsaugoti tuos visos Lietuvos žmonių pinigus nuo plovimo ir grobstymo. Iš esmės, Ramūno Karbauskio kompanija patvirtino dar didesnį grobstymą ir dar didesnę isteriją. Nes gaunant 2 procentus mūsų kariuomenės vagims, reikės žymiai daugiau išplauti šakučių, samčių, ir boxerių. Todėl Lietuvos kariuomenės pirkliai iš karto puolė pirkti Vietnamo karo laikų technikos, iš ko po to tyčiojosi visa propagandinė Rusijos ir Rytų Europos spauda. Prisipirkę nusenusios technikos, turbūt tikėjosi, jog visa spauda rašys, kaip jie gerai padarė. Iš esmės tokie veiksmai perkant neveikiančią techniką, kurios galiojimas yra pasibaigęs, nes bet kuris metalas galioja tik 50 metų, ir ne daugiau, ypač, jeigu ta technika buvo panaudota mūšiuose – jie eina prieš Lietuvą: švaisto gynybai skiriamas lėšas, ir silpnina Lietuvos kariuomenę.

Tuo pačiu labai garsiai rėkia, kad Rusija puola – tačiau iki šiol nėra suvienodinti ginklai tarp profesionalų, šauktinių ir savanorių – visiems yra pripirkti skirtingi šautuvai, kas karo atveju, vestų į didžiulę suirutę. Nėra neperšaunamų liemenių, šalmų – viskas dar tik bus gaminama. Nėra jokios teisinės apsaugos šauktiniams, savanoriams, teismai paskendę nuo kariškių bylų. Kariškių teisės negerbiamos. Pensijos – nenormalios. Kariuomenės kūrėjų statusai, nukentėjusių statusai  – daugeliu atveju nesuteikiami. Kariškiai, buvę prie Nepriklausomybės ištakų – persekiojami.

Visas šis fonas rodo, jog ir naujajai valdžiai nerūpi Lietuva. Jeigu rūpėtų, šita valdžia pirktų naują ginkluotę, ir sraigtasparnių netaisytų Rusijoje, o nupirktų kelis naujus, nes aviacijai turimų neužtenka. Apie tai ne kartą minėta ir kalbėta, bet Juozas Olekas, kuris vis dar vykdo KAM ministro pareigas, negirdi: jam per vieną ausį įeina, per kitą išeina. O naujasis ministras, tikimasis, taip pat sėkmingai supirkinės Europoje metalo laužą. Beje, atsargos kariškiai užsiima ne bet kuo, o metalo laužo prekyba – tie atsarginiai, kurie „prie chebros“. Turbūt nereikia per daug mąstyti, iš kur jie ima naujo metalo laužo.

Šakučių ir samčių skandalo Tauta irgi nepamiršo. Kad tokia įmonė Nota Bene su savo vadovu, kurio žmona dirba Karalienės Mortos mokykloje, plovė pinigus kartu su KAM ir LK.

Nei Olekas, nei Žukas, nei tuo labiau su korupcija kovojanti Grybauskaitė neprisiėmė jokios atsakomybės dėl tų šaukštų, samčių šakučių ir lauko virtuvių, kurios visos dūlėjo rūsiuose nenaudojamos: tiesiog buvo reikiamiems asmenims pervesta reikalinga pinigų suma, o pačios prekės juk nereikalingos. Kariams viską liepiama susipirkti – ir šakutes jie perka su peiliais iš karinių parduotuvių, kurių produkcijos kilmės iki šiol niekas netikrino, ir karinių parduotuvių akcininkų ir dalininkų nesiaiškino. Kariai viską susiperka iki virvelių ir net pirštinių, nes LK kariuomenėje verkiama, kad pinigų komunistinė valdžia neskiria, todėl reikia viską pirkti: patys matėme, jog prekiauta ir pirštinėmis, kosminėmis kainomis, ir tų pirštinių irgi niekas nematė. Karininkai patys perkasi, o kariams išduodamos suplyšę. Iš kur žinau? Nes ir man buvo išduotos suplyšusios lauko pirštinės.

Aišku, siekiantieji karo labai išsigando, kad Donaldas Trumpas žadėjo palikti Baltijos kraštus, ir užsiimti savosios šalies atstatymu, kuri, paaiškėjo, yra tragiškoje būklėje, kol juodaodis jos vadovas ir prieš tai baltaodis kariavo po visą pasaulį, nešdami demokratiją. O iš paskos mūsiškiai irgi nešė tą demokratiją, o dabar statosi namus, bei vis bando mums prastumti pabėgėlių.

Visas šitas embrionų fonas ir vaikų teisių įstatymo netaisymas, o tik imitavimas, ir sudaro prielaidas teigti, jog žalieji valstiečiai – nors labiau juos vadinčiau konservatnykais liberalais katalikais – ruošiasi karui.

Dar nedraugiška užsienio spauda tyčiojasi, jog pas mus leidžiami vadovėliai, kaip reikės slėptis miškuose.

Tai kad iš tų vadovėlių tyčiojasi visi Lietuvos piliečiai. Bėgti į miškus paskui paranojikus? Pakalbinti taikūs gyventojai sako, jog jie kaip dirbo, taip dirbs, o tuose miškuose ten jie tegul patys ir aiškinasi santykius.

Patys kursto karą – patys jame turės ir kariauti – atkerta proto nepraradę sunkiai dirbantys piliečiai.

Beje, LK yra prikurta tiek padalinių, jog nuo dyko buvimo jiems matyt jau stogai nuvažiavę. Šitiek metų laukti karo, ir neikaip ta Rusija į šalį, kuri turi 17 milijardų ir 95 milijonų eurų valstybės skolą, ir dar statosi branduolinių atliekų sąvartyną Visagine – neateina.

Ir neateis. Rusija juk sau gyvena, ir laukia, kol Lietuva pati savaime ištuštės. Laukia ir tie, kurie kursto karo isteriją. Lietuva reikalinga kaip tuščia zona. Tik niekaip ji neištuštėja. Gal tas ir Pagalbinio apvaisinimo įstatymas klaikiai maišo – juk jeigu gims 3 procentai populiacijos, kaip yra Estijoje, tai Lietuvos tuštinimo planas bus sustabdytas.  50 000-100 000 vaikų labai sumaišytų Lietuvos griovėjų planus.

Pamenate, Karbauskis žadėjo, jog gelbės kaimo mokyklas, ambulatorijas, bet pirmiausia šoko gelbėti Lietuvą nuo vaikų, bandydamas drausti pagalbinį apvaisinimą, o jo parankinė, gėjų gynėja, Šakalienė šoko drausti vaikų auginimą, kad juos būtų galima kuo greičiau atiminėti: prirašė ten visokių vėjų apie emocinį smurtą ir būsimą emocinę žalą, tik, kaip minėjau, pamiršo ištaisyti logines įstatymo klaidas. Laimė, kad tokios pataisos vėl bus atmestos.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));