skip to Main Content

Runkelės pamastymai, padrąsinimai

 

Išrinktieji, ponai – draugai profesionalai į Seimą, dar labai mažai dirbot, o jau kiek pridarėt „liapų“ – prajuokinot Lietuvą. Susiimkit ir parodykit visiems, kad jūs tikra komanda, kad tikrai profesionalai. Laikykitės kaip kariai fronte – vienas už visus ir visi už vieną. Jūs gi matote ką daro su jumis, kaip viščiukus pešioja kas tik netingi.

Pasistenkite dirbti atsakingai, sutartinai, nesižeminti prieš oponentus, bet ir nepažeisti Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos Konstitucija jūsų atrama nelygioje kovoje su patyrusiais intrigų pynėjais –  klanų tarnais, Lietuvos Konstitucijos nuolatiniais pažeidėjais. Tapkite atsparūs visokiam žurnalistų pramanui. Neklysta tas, kas nieko nedirba.

Organizuokite referendumą dėl svetimos kariuomenės dislokavimo Lietuvoje. Lietuviai nekvietė į Lietuvą nei amerikiečių, nei vokiečių. Nežinia kokių dar atvažiuos pas mus nekviestų.

Kokia nauda lietuvių tautai, kad svetimos valstybės kareiviški batai tryps mūsų Tėvynės žemę.

Tikėjomės iš mūsų kariškių didesnio patriotiškumo, atsparumo, nepasiduoti naujai okupacijai. Koks skirtumas kurio okupanto armija dislokuota Lietuvoje. Mėlynai panelei, matomai, Lietuva ne Tėvynė. Ir Seime daug tokių, kurių tėvai ar senoliai gyveno užsienyje ir „stukačino“ ant savų lietuvių – pabėgėlių nuo raudonojo teroro. Tai naujieji kvislingai. Tokie jie ir bus. 

Neklausė tautos dėl savų pinigų praradimo, ignoravo nuomonę dėl Ignalinos ir t. t. Paskandino Lietuvą skolose. „Mažeikių naftos“ nuostolingam sandoriui pasipriešinusiam R. Paksui organizavo teismą ir „išvarė“ iš Prezidento posto. Va tai jėga! Pasipriešino N. Venckienė, ir ją „sudorojo“ savi seimūnai. Dabar matomai jūsų eilė „žalieji“. Ar užteks drąsos, ištvermės, išminties nepasiduoti nelygioje kovoje su klanų interesais, atstovauti ir ginti paprastų žmonių gyvenimą nuo elitinių plėšrūnų. Kas klanui nepatinka – tą žiauriai sudoroja, su policijos, teismų pagalba.

Ponai – draugai, neturėkite iliuzijų, jeigu nebus tautiečių – runkelių, jūsų tikrai nereikės okupantams. Jūs nepratę dirbti sunkiai, tik naudotis runkelių uždirbtomis gėrybėmis.

Ir okupantams reikia darbščių rankų, kas gi juos aptarnaus. Laisvo ploto karo poligonams. Tai jų biznis – lygtai dirba, bet nėra pagaminto produkto. Labai patogu vaidinti, kad reikalingi ir nepakeičiami. Pensija užtikrinta senatvėje.

Negalvokite, kad okupantai pakęs jus ištaiginguose dvaruose. Lietuvoje jau taip buvo. Deja, lietuviai iš istorijos klaidų nepasimokė. Gal antrą kartą teks mokytis to pačio.

Pirmiausia okupantai išnaikino tikrus patriotus – inteligentus – potencialią pasipriešinimo jėgą. Vėliau pasirūpino turėti laisvo ploto – išvežė ūkininkus toli toli…

Taigi istorija kartojasi, net scenarijus tas pats. Dabar ponai – draugai bus jūsų eilė. Nes buvę tremtiniai – ubagai, net pensija pavogta. Bet dabar rusam tinginių nereikia, o jūs dirbti nenorit. Bet jiems ir išdavikų nereikia. Išdavę savo tėvynę, neteiksit pasitikėjimo rusams. Kas gali žinoti gal ir pas juos pradėsit išdavinėti priešams juos priglaudusius po truputį, po smulkmeną. Rusų tauta žino kokia išdavikų prigimtis.

Vienus ponus – draugus gal priglaus  pietų valstybes, kiti bus priglausti už jūrų marių… Pasivadins politiniais pabėgėliais ir t. t.

„Žalieji“ profesionalai parodykit Lietuvai, kad turite „stuburą“, sąžinę, protą ir elementarią savigarbą. Neapvilkite lietuvių Tautos. Nesitikėkite, kad nuolaidžiavimais užsitarnausite klanų malones. Jau apsijuokėt nusileidę Dėdulės užgaidai. Negi vis dar tikite, kad klanas bus jums maloningas. Jis toliau „dirba“, ieško purvo, nes turi pinigų nupirkti (mūsų pensijas), tai ir nupirks, parūpins jums gerą purvo dozę tam, kad tik jus atitraukti nuo tikro darbo. Paskui pasijuoks iš jūsų, kad nesugebėjot dirbti Seime. Va taip bus! Ir be raganų kortų parodymų žinau. Sėkmės Žalieji!

Mastyti privertė svetimos valstybės karinis laivas Klaipėdos uoste.

Su pagarba laikraščiui ir skaitytojams

D. Runkelė

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));