skip to Main Content

Vytautą Lanzbergį besimokant Konservatorijoje, užverbavo buvęs Lietuvos KGB žvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas Dušanskis, o vėliau su agentu „Dėdulė“ dirbo Slavinas, Romualdas Sprindys ir paskutinysis – Donatas Abromaitis iki 1978 metų.

Vytautas Landsbergis labai padėjo su juo, kaip su KGB agentu, dirbusiems KGB kadriniams darbuotojams – DUŠANSKIUI ir SLAVINUI 1990 metais pabėgti į Izraelį.

Buvęs Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius detaliai papasakojo, kaip 1990 metais jis ėmėsi visų priemonių sulaikyti Lietuvoje minėtus KGB darbuotojus už genocidą vykdytą prieš tautiečius. Tačiau tuometinis Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis tam prieštaravo, motyvuodamas tuo – esą jų sulaikymas gali sukelti didelius neramumus tarp KGB darbuotojų, netgi juos supriešinti… Bet įdomiausia šioje istorijoje yra tai, kad po to Dušanskis ir Slavinas skubos tvarka atgavo savo nekilnojamą turtą (namus), turėtą iki 1940 metų, juos sėkmingai pardavė ir išvažiavo gyventi į Izraelį !

Taigi, mūsų teisėsaugai tie du KGB agentai seniai yra nepasiekiami, o gal jau ir mirę. Net ir visiškai kvailam tapo aišku, kad V.Landsbergis, KGB agentas „Dėdulė“ SĄMONINGAI leido KGB kadriniams darbuotojams Dušanskiui ir Slavinui pabėgti iš Lietuvos! Matyt, buvo labai bijomasi, kad pastarieji, čia gyvendami (o tuo labiau jų sulaikymo atveju), gali atvirai ir viešai prabilti apie Landsbergių šeimos KGB širšyną. Tai daugiau, negu juokinga. Tik po to, kai jiedu išvyko iš šalies, KGB agentas „Dėdulė“ su savo konservatorių klika visa gerkle reikalavo Izraelio perduoti Dušanskį Lietuvos teisėsaugos organams teisti už genocidą – Rainių tragediją!..

Beje, visoje šioje nešvarioje istorijoje mane labai stebina ilgai trunkanti „papūnio“ tyla

Lietuvos pastangas nubausti genocidu kaltinamą KGB karininką Nachmaną Dušanskį Izraelio valdžia įvertino kaip jo diskriminaciją. Istorinio teisingumo siekusi Generalinė prokuratūra iš Šventosios žemės gavo dokumentą, kuris forma ir turiniu negalėjo neįžeisti save gerbiančios valstybės.

Tiriant baudžiamąją bylą, kurioje aukštas MVD, MGB, KGB karininkas Nachmanas Dušanskis kaltinamas karo nusikaltimais, Generalinė prokuratūra ne kartą raštu kreipėsi į Izraelio teisingumo ministeriją, prašydama jį apklausti kaip liudytoją.

Po ilgos tylos Lietuva sulaukė atsakymo, jį generalinio prokuroro pavaduotojas Kęstutis Betingis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui adresuotame rašte pavadino „vertu dėmesio“ bei „keistu“. Izraelio teisingumo ministro vardu buvo pranešta, jog teisinės pagalbos prašymo N.Dušanskio atžvilgiu Izraelio valstybė „negali vykdyti“, nes Lietuvos teisėsaugos kaltinimai ir procesiniai veiksmai jo atžvilgiu „kelia didelį susirūpinimą“.

Tokią išvadą Izraelio teisingumo ministerijos Valstybės prokuratūra padarė po kelių mėnesių paklausimų ir konsultacijų su žinomais nepriklausomais 1941-1945 m. tyrinėtojais, visa tai aptarusi „aukščiausiu Ministerijos lygiu“.

Tačiau Generalinę prokuratūrą labiausiai nustebino ne tai. Kartu su šiuo atsakymu Izraelio teisingumo ministerija Lietuvos generalinei prokuratūrai atsiuntė sąrašą 24 asmenų, kurie yra „aukšto rango Lietuvos pareigūnai, užėmę aukštus postus KGB ir NKVD, šiuo metu gyvenantys Lietuvoje, ir buvo labiau nei N.Dušanskis susiję su tomis KGB akcijomis, kurios minimos Jūsų prašyme (jame buvo kalbama apie akcijas prieš Lietuvos rezistencijos kovotojus ir civilius gyventojus bei dalyvavimą 1956 m. suimant Lietuvos partizanų vadą A.Ramanauską

Tame pačiame atsakyme Izraelis pareiškė žinąs, jog šių „Lietuvos gyventojų atžvilgiu neiškelta jokių baudžiamųjų bylų, nepaisant to, kad jie yra Lietuvos jurisdikcijoje“

Išvardijusi neva labiau už N.Dušanskį lietuvių tautai nusikaltusius asmenis, Izraelio teisingumo ministerija Lietuvos generalinei prokuratūrai toliau dėstė: „Sprendimas imtis procesinių veiksmų N.Dušanskio atžvilgiu, nieko nedarant prieš tuos Lietuvos gyventojus, kurie užėmė aukštesnius KGB postus ir gyvena Lietuvoje, leidžia manyti, kad jis yra išskiriamas ir diskriminuojamas.

Tokio pobūdžio diskriminacija prieštarauja Universaliai žmogaus teisių deklaracijai, kuri numato vienodą įstatymų apsaugą ir lygybę taikant įstatymą. Šis principas leidžia valstybei atsisakyti patenkinti prašymą, jei jis pakenks viešajai tvarkai“, – taip atsisakymą apklausti N.Dušanskį kaip liudytoją argumentavo Izraelis.

Toks argumentas buvo ne paskutinis Izraelio valdžios akibrokštas. Teisinės pagalbos prašymą į Izraelį nusiuntė Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. Atsakymą pasirašė kažkokia Irit Kohn, Izraelio valstybės prokuratūros Tarptautinių reikalų skyriaus direktorė. Pasak buvusio užsienio reikalų ministro Povilas Gylys, pagal tarptautinį protokolą kitai valstybei atsakymą gali siųsti tik to paties rango pareigūnas: jeigu prašymą siunčia generalinis prokuroras, atsakyti turi to paties rango kitos valstybės pareigūnas. Anot eksministro, priešingu atveju tai gali būti įvertinta kaip nepagarbos ženklas. Nesulaukęs teisinės pagalbos Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius priėmė nutarimą N.Dušanskį patraukti kaltinamuoju dėl karo nusikaltimų – genocido, civilių gyventojų trėmimo.

Prokuratūra nustatė, kad N. Dušanskis, be kita ko, suėmė ir perdavė ištremti Telšiuose gyvenusią žydų Volpertų šeimą su mažamečiais vaikais. Izraelio pateiktame neva nepersekiojamų buvusių KGB ir NKVD karininkų sąraše yra nemažai mirusių asmenų, o kai kurie asmenys gimė po karo. Prokuratūros duomenimis, N. Dušanskis 1940-1971 metais dirbo sovietinėse okupacinėse represinėse MVD, MGB ir KGB struktūrose. Prokurorų žiniomis, N. Dušanskis dalyvavo baudžiamosiose operacijose prieš Lietuvos nepriklausomybės kovotojus ir Lietuvos šeimų trėmimuose. Lietuvos prokurorai N. Dušanskiui už akių pareiškė kaltinimus dėl 9 epizodų organizavus ir asmeniškai dalyvavus daugelyje akcijų prieš Lietuvos rezistencijos kovotojus ir civilius gyventojus.

Remdamasis prokurorų pateikta medžiaga, Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismas pernai rugsėjo 28 dieną N. Dušanskiui paskyrė kardomąjį suėmimą. Manoma, kad N. Dušanskis išvyko į Izraelį 1989-aisiais, likus maždaug metams iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Šimtai tūkstančių Lietuvos piliečių žuvo laisvės kovose prieš sovietinius okupantus po Antrojo pasaulinio karo metais, buvo sunaikinti kalėjimuose ar mirė nuo nepakeliamų darbo sąlygų sovietiniuose lageriuose atšiauraus klimato kraštuose.

Kyla klausimas .Ko vertos mūsų Spec tarnybos ir saugumas .Mosadas sugebėjo Argentinoje pagrobti žydų holokausto sumanytoją Eichmaną ir atsigabenti jį pas save į Izraelį ir nuteisti .Mums Dušanskis buvo tas pats kaip Eichmanas žydams ,bet žydai pasirodė turintys stiprius kiaušius ir kulturingai pasiuntė mūsų teisėsaugą velniop .

Ką į tai Sergey Kanovich ?

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));