skip to Main Content

VSD vadovas D.Jauniškis paneigė šmeižikiškas JAV Senato Žvalgybos komiteto ir Europos žmogaus teisių teismo išvadas

(Senato ataskaitoje rašoma, kad CŽV mokėjo milijonus dolerių „grynais“ (cash payments) vyriausybėms

 

 

 

Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis šiandien paneigė JAV Senato Žvalgybos komiteto ir EŽTT (Strasbūro teismo) nutartis, kad Lietuvoje buvo slaptas CŽV kalėjimas.

„Aš pats esu tame tariamame kalėjime buvęs ir ne kartą, aš ten nemačiau jokių krauju apšlakstytų sienų ar dar kažko. Man ten įtarimų nekilo. Bet kaip ten bebūtų, gal kam nors naudinga tuos burbulus pūsti… yra kaip yra. Turi prokuratūra padaryti savo galutines išvadas“, – interviu BNS sakė D. Jauniškis.

Jis atsakė į BNS klausimus:

– Jūs kalbate apie provokavimą, bet, matyt, yra visuomenės interesas žinoti, nes vykdant Strasbūro teismo sprendimą iš biudžeto reikės mokėti šimtatūkstantines kompensacijas. JAV Senato ataskaitoje minima, kad amerikiečiai galėjo perduoti milijonus dolerių dėkingumui parodyti. Ar turite atsakymą į šį klausimą – kur tie pinigai nusėdo?

– Tie pinigai, aš manau, nusėdo tai pačiai žvalgybinei veiklai vystyti. Kodėl mes iš karto nusprendžiame, kad tai buvo skirta kaip dėkingumo ženklas? 

– Angliškai rašoma – „to show appreciation“. 

– VSD yra griežta tokių pinigų apskaita ir jie panaudojami veiklai vystyti. Aš žinau ar nežinau? Be jokios abejonės, aš žinau. Yra padaryti visi vidiniai tyrimai ir pagal juos pateikta visa informacija prokuratūrai.

– Jūs tikrinote ir galite pasakyti, kad viskas tvarkingai apskaityta? 

– Dabar galiu manyti ir teigti taip. Istorija gali būti ilga, bet šiuo metu esame užtikrinti, kad taip nebuvo – kad nebuvo kažkokių milijonų, kažkur nutekėjusių. Jokių tokių faktų neturiu. 

 

 

Po to, kai Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) pripažino, kad Lietuvoje veikė slaptas Centrinės žvalgybos agentūros (CŽV) kalėjimas, ir jame buvo laikomi ir kankinami užsienio piliečiai (neturint jokios Lietuvos teismo sankcijos), keisčiausiai pasielgė prezidentas Valdas Adamkus – tą teismo sprendimą pavadino „nesąmone“.

 

Žinoma, kiekvienas karo nusikaltėlis, o tokiu laikytinas ir Valdas Adamkus, leidęs savo draugams iš CŽV kankinti Lietuvoje užsienio piliečius, neigia ką nors žinojęs – netgi „Balkanų skerdikas“, buvęs Serbijos prezidentas Milosevičius Hagos tribunole viską neigė. Tikėkimės, kad Hagos tribunole atsidurs ir Valdas Adamkus, jeigu žinoma, išgyvens iki to meto.

JAV įstatymai draudžia kankinti žmones, todėl CŽV tai atlieka tokiose „bananų“ valstybėse, kaip Lietuva arba Rumunija. 

Žymiai svarbiau ne pats faktas, kad CŽV kankino žmones Lietuvoje (tai jau seniai buvo žinoma), bet faktas, kad CŽV mokėjo kyšius Lietuvos vyriausybei, VSD vadovams, kad galėtų netrukdomai Lietuvos teritorijoje daryti sunkius karo nusikaltimus (karo belaisvių kankinimas pagal bet kokias konvencijas yra laikoma karo nusikaltimu, o tas Vilniuje kankintas palestinietis tikrai yra karo belaisvis, nes sučiuptas mūšio lauke Pakistane – žinoma, galima jį vadinti ir teroristu, tačiau tada visi Lietuvos „miško broliai“, kariavę su sovietais, taip pat bus laikomi „banditais“). 

 Įdomu, kad Lietuvoje kankintas Saudo Arabijoje gimęs palestinietis Abu Zubaydah buvo tiek kankintas, kad keturis kartus vos nemirė, prarado akį, keturis kartus jį reikėjo reanimuoti – net Vilniuje CŽV agentai jį tiek kankino, kad žmogus buvo komoje – galvota jį vežti į ligoninę atgaivinti, tačiau CŽV agentai suprato, kad jiems teks pasiaškinti gydytojams, kaip tas žmogus buvo sužalotas. Todėl CŽV išsikvietė lėktuvą ir pervežė mirštantį kūną į kitą šalį. 

Žymiai svarbiau tai, kad JAV Senato komitetas pripažino, kad CŽV mokėjo pinigus Lietuvos vyriausybei ir vyriausybės atstovams už teisę turėti čia slaptą kalėjimą.

 

 

JAV Senato žvalgybos komiteto ataskaitoje aiškiai pasakyta, kad CŽV dokumentai liudija apie tai, kad ši organizacija išleido virš 300 mln. dolerių savo kalinių sulaikymo ir pergabenimo programai (CIA Detention and Interrogation program), neskaičiuojant atlyginimų savo agentams. Tai išlaidos statyboms, taip pat išlaidos ir dviems kalėjimams šalyse, kuriose CŽV neišrdįso atgabenti kalinių (matyt, kad nepavyko papirkti tos šalies pareigūnų – tikėtina, kad tai buvo Latvija ir Estija). CŽV tai pavadino „šalies politiniu nerimu“, t. y. tos šalies vadovai suprato, kad teks atsakyti už svetimos šalies piliečių kankinimą savo teritorijoje, todėl leisti tai daryti atsisakė. Tačiau Lietuva, kaip žinia, „drąsi šalis“, todėl visas jos elitas, pradedant premjeru ir spec. tarnybomis, leido savo teritorijoje kankinti žmones, tačiau, žinoma, tai padarė ne už ačiū.  Toliau Senatokomiteto išvadose rašoma: tam, kad paskatinti šalis svetingai priimti CŽV kalėjimus savo šalyse, arba paremti jau pastatytus kalėjimus, CŽV sumokėjo milijonus dolerių grynais užsienio vyriausybių atstovams. CŽV būstinė skatino savo agentus, dirbančiuose šiuose kalėjimuose, sudaryti „pageidavimų sąrašą“ – kiek kyšių reikia mokėti ir skatino „plačiai atverti piniginę“ („think big“), kai kalba pakrypdavo apie kyšius.

 

Taip pat Senato ataskaitoje nurodoma, kad vienoje šalių CŽV slaptas kalėjimas „nuolat susidurdavo su sunkumais“ – tol, kol CŽV davė tos šalies pareigūnams nenurodytą kiekį milijonų dolerių, po ko tos šalies politiniai lyderiai nurodė, kad jie lanksčiai žiūrės į bet kokį kiekį suimtųjų savo šalies teritorijoje, tačiau galiausiai kalėjimas toje šalyje buvo uždarytas.

 

Senatas taip pat nurodė, kad CŽV programa pažeidė JAV reputaciiją pasaulyje ir sukūrė įtampą su šalimis, kurios buvo JAV partnerės ir sąjungininkės, „pažeidė žvalgybų santykius“.

Ataskaitoje nurodoma, kad JAV užsienio politikos žinyba buvo laikoma nežinioje, ir net dviems užsienio sekretoriams nebuvo pasakyta, kuriose šalyse yra CŽV kalėjimai.

CŽV agentai nurodydavo JAV ambasadoriams šiose šalyse nepasakoti apie jas Valstybės departamentui, ir ambasadoriai nežinojo, kaip jiems elgtis tose šalyse“.

CŽV nenorėjo informuoti ir valstybės sekretoriaus Colin Powell 2003 m. birželį, nes jis „pasiustų apie tai sužinojęs“.

Senato ataskaitoje nurodyta, kad slapti CŽV kalėjimai veikė keturiose šalyse ir jos buvo įvardintos spalvomis (Lenkija buvo pavadinta „mėlyna“, Rumunija – „juoda“, Lietuva  – „violetine“).

 

 

Lietuvos vyriausybė toliau meluoja – ji visą laiką neigia viską kai kreipiesi į Strasbūrą, dirba klanui, į jo vartus, mažina žmonėms žalą ir tai daro tyčia. Dar Adamkus drebančiu balsu mekena, kad EŽTT sprendimas yra NESĄMONĖ. Mano nuomone tai merdėjančios gaujos eilinis susitarimas. Tai gaujai ir palinkėčiau, kad greičiau išdvėstų ir nustotų čiulpti Lietuvos kraują

 

Advokatą Stanislovą Tomą piktina buvusio V.Landsbergio padėjėjo R.Bogdano išvedžiojimai, kad CŽV už kalėjimą Lietuvoje kyšiams išleido ne keliolika milijonų dolerių, tačiau kyšiams buvo išleistas „vienaženklis skaičius“.

 

https://fas.org/irp/congress/2014_rpt/ssci-rdi.pdf

„Tai yra melas, nes JAV Senato dokumente trijose vietose kalbama apie Lietuvos pareigūnams sumokėtus kyšius, – sakė S.Tomas, –  ten sakoma, kad „lietuviai paprašė „vienaženklis skaičius“ milijonų dolerių. Mes sumokėjome jų paprašytą sumą ir dar „vienaženklis skaičius“ milijonų dolerių daugiau. Atsilygindami už jų pagalbą ir entuziazmą, sumokėjome papildomai „vienaženklis skaičius“ milijonų dolerių. Todėl mes kalbame apie sumą, kuri tikriausiai viršijo 10 mln. dolerių, nes trijose vietose kalbama apie „milijonus dolerių“. Ir šie pinigai, be abejonės, buvo sumokėti Arvydui Pociui ir Valdui Adamkui.  Todėl dabar, kai paskelbta, kad Valdas Adamkus abejoja šiuo EŽTT sprendimu, jis yra cituojamas kaip objektyvus liudininkas, ir šis Adamkaus pasakymas yra pristatomas kaip objektyvi tiesa. Todėl kaip pavyzdį paimkime tą patį Henriką Daktarą, kuris taip pat abejoja, kad jis padarė kokį nors nusikaltimą.  Tačiau šios Daktaro abejonės žiniasklaidoje yra pristatomos kaip melas, o V.Adamkaus – taip objektyvi tiesa. Tačiau H.Daktaro statusas nieko nesiskiria nuo Valdo Adamkaus – jie abu yra kaltinami ir abu yra nusikaltėliai, ir aš sakyčiau, kad Henrikas Daktaras padarė žymiai mažesnę žalą visuomenei už Valdą  Adamkų.  Nes net JAV Senatas rašo, kad amerikiečiai nutarė uždaryti Lietuvoje slaptąjį kalėjimą todėl, kad Arvydas Pocius neleido gydytojams lankyti tuos kankinamus arabus.  T.y. lietuviai uždarutė gydytojams matyti tuos kankinamus arabus, ir todėl CŽV nutarė perkelti kalėjimą į kitą šalį, kur gydytojai galės apžiūrėti kankinamus žmones.  Reiškia, lietuvių žiaurumas buvo pats didžiausias, ir Senato dokumente rašoma, kad jokioje kitoje šalyje nebuvo tokios problemos, kad vietinė valdžia uždraustų kalėjimą lankytis gydytojams.  Todėl ten ir paprašyta, kad lietuviams buvo sumokėta tiek ir tiek milijonų dolerių papildomai.  Todėl tie pinigai yra Valdo Adamkaus ir Arvydo Pociaus kišenėse – tai yra tarptautiniai nusikaltėliai, kuriuos reikia pasodinti į kalėjimą. Neabejoju, kad ir V.Bakas yra gavęs tų pinigų, nes aš manau, kad jie pasidalino pinigais su visais tam, kad byla būtų numarinta.  Kodėl Lietuvoje nevykdomas joks tyrimas dėl CŽV kalėjimo ir iki šiol nėra pateikti jokie kaltinimai dėl žmonių kankinimo? Todėl V.Bako elgesys (jis sako, kad lietuva skųst tą EŽTT sprendimą) man sudaro tokį įspūdį, kad su juo tais milijonais dolerių buvo pasidalinta. 

Senato dokumente rašoma, kad 2006 m. CŽV turėjo du slaptus kalėjimus – vieną Lietuvoje, kitą Afganistane.  Juose buvo laikomi 28 žmonės.  „Iš jų tik aštuoni buvo laikomi Afganistane, kiti – Lietuvoje, nes Afganistane laikyti kalinius žymiai pavojingiau, nei Lietuvoje – kalinius gali išgelbėti sukilėliai. „Ne jeigu Lietuvos kalėjime buvo laikoma tik 20 žmonių, tai yra labai mažas kalėjimas, nes jam prižiūrėti reikia tik apie 20 pareigūnų, – kalbėjo S.Tomas, – lietuvis gali kankinti arabus už, pvz., 100 eurų per mėnesį. Nes tai atsispindi net Senato dokumentuose – CŽV rašo, kad lietuviai paprašė tiek ir tiek papildomai milijonų dolerių, o amerikiečiams pasirodė, kad jie prašo per mažai, ir sumokėjo daugiau, nei prašė lietuviai“. 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));