skip to Main Content

VSD su AOTD paskelbė, jog didžiausia grėsmė Lietuvai – demokratija

Kristina Sulikienė

64 lapų to eilinio svaigulio ir skiedalo, kur rimtais veidais netaupant popieriaus prirašytos neįtikėtinos nesąmonės, reziumė vienas: Lietuvai didžiausia grėsmė yra demokratija.

Jeigu įvyks demokratiniai Prezidento rinkimai, sugrius visa šita diktatūra.

Eilinį kartą VSD su AOTD nemato grėsmės demoralizuotoje kariuomenėje, auksiniuose šaukštuose, girtuose teisėjuose. Nėra grėsmės, kad pasienio mieste Kybartuose nėra policijos nuovados. O juk tai yra nacionalinio saugumo klausimai. Ne. Priburiami kažkokie agresyviai visus verbuojantys rusai, o alkoholikai teisėjai, rašantys kliedesių nutartis ir laužantys žmonių likimus – čia ne grėsmė Lietuvai, čia juk įprastinė, kasdienė veika. Ką, dar nepripratote?

Jokia ne grėsmė yra užsislaptinę KGB‘istai, sėdintys Seime, kuriuos reikėjo jau seniai išmesti be teisės ne tik dirbti valstybės tarnyboje, bet atimti ir Lietuvos pasus, kad nustotų kenkti ir parazituoti.

Ne – KGB ne grėsmė, pasakė Darius Jauniškis, irgi atsidūręs- ir net du kartus Tomkaus sąraše, ir nepareiškęs jokios pretenzijos. 

Žalieji valstiečiai taip bijo prarasti kėdes parlamente, jog tūpčioja paskui šiuos neadekvatus. Nors Ramūno Karbauskio brolis dirba Maskvoje, taigi, Ramūnčikas susijęs šeimos ryšiais su Rusija, jis ėmė muštis į krūtinę „ne ne ne, nieko bendro neturiu“. Vietoj to, kad naujai išrinkta valdžia būtų pabaigusi šitą rusofobinį šou, iš URM kėdės būtų išmetę nusipenėjusį ministrą, ir ten pasistatę savo, iš KAM kėdės irgi išmestų nusipenėjusį ministrą, rėkiantį „duokit daugiau babkių auskiniams šaukštams“, ir pasistatę savo – ne, jie šokinėja pagal neadekvatų dūdeles, tačiau tikisi būti perrinkti. Bet juk čia neokonservatoriai. O be skandalų iš viso nebegali.

Šiuo metu bandys suvalgyti jauną politiką Mykolą Majauską. Tai irgi tokia didelė grėsmė, kad jis yra patrauklus jaunas ir protingas vyras, todėl bandys išliuosuoti iš Seimo – nes kitus puolant, patys ne taip matosi.

O Dariaus Jauniškio taktika tokia pati – jeigu pliurpia tas nesąmones apie „rūko aplinkas“, bei „puolančius rusus“, žmonės nesidomi, kas ten toks po tragiškų sausio įvykių parlamente siūlė įsigyti ginklų (tai buvo provokacija, ir vandens pylimas ant sovietų malūno), arba kas ten toks kartu su Sauliumi Guzevičiumi iššaudė pilnas apkabaas, kai sovietai nušovė Artūrą Sakalauską. Neatspėjot? Darius Jauniškis. 1991 metais gindamas parlamentą tiek prisidirbo, jog dabar turi atloti, puldamas savo buvusius šeimininkus.

Nes elementariai – lojimas kelia įtampą, ir atitraukia dėmesį nuo šalies problemų. O iš Lietuvos evakuojasi ištisi miestai. Vakar spauda pranešė, jog Kybartų mieste tuoj beliks tik Romai, jų nesugebama išvaryti, nes jiems dzin yra durna valdžia. Žinot, kodėl klestėjęs pasienio miestukas miršta? Dėl lojimo „rusai puola“ Rusija užsuko kontrabandos kraną. „Nebepulsime jūsų pigiu benzinu, cigaretėmis ir prekėmis, būkite laisvi ir laimingi“, taip Valodia atsakė į Magnolijos apsiputojimą.

Naujasis Prezidentas būtų tikra grėsmė Lietuvai, nes žmonės kvaišos Magnolijos tipo sūtraukos neberinktų. Ateitų valdyti kažkas panašaus į Valodią, kuriam rūpėtų žmonės, ir nerūpėtų kvaila „žvalgyba“: su savo auksiniais šaukštais ir klozetais.

Kvailą žvalgybą naujasis prezidentas išvaikys, todėl Dariui Jauniškiui ir yra „Rusijos grėsmė“ elementariai, įprato nieko neveikti už didžiulę algą – pamenate, kaip jis sakė, jog „jeigu tikrinsime 141 Seimo narį, neturėsime kada dirbti“. VSD kaip Konstitucinis teismas – 1 Seimo narį per metus patikrina, kaip anie tinginiai vieną bylą teišnagrinėja, kartais per 1,5 metų, šiaip velnias žino, ką tie tinginiai veikia, eitų į apygardos teismą padėt, ten teisėjų nebėra, bylos dulka stalčiuose.

Aš pavyzdžiui turiu savo atskirą VBS agentūrą, pasirinktinai tikrinu Seimo narius, ir randu įdomių dalykėlių. Štai vienas mano tikrintasis VSD neužkliuvo – o mano VBS agentūros patikros nebūtų praėjęs. Skambina vakar persigandęs mano VBS leidimo negavęs Seimo narys ir atsiskaitinėja. Pasirodo, kai vedėsi, žmona nepasakė, kas ji tokia. O aš jam ėmiau ir pasakiau. Ir palinkėjau, kad nebūtų šita informacija panaudota per ateinančius rinkimus. Nes VSD gal viską žino, bet tyčia duoda visus slaptumus, kad žmogui vėliau būtų didesnis šokas (kai pripranta būti valdžioje – labai sunku, kai pasakys „von iš čia“), arba būtų galima apkaltinti „antivalstybine veika“. Kai pamatė, kad mano VBS agentūra – geranoriška, visiškai nurimo Seimo narys, tik, kiek supratau, namie pokalbis rimtas bus. Jeigu tai padės sutvirtinti šeimą – gerai. Ne pulti reikia, o išaiškinti,  padėti, pastūmėti. O VSD ką daro? Jie nieko neveikia, vėliau sako „rusai puola, pirkime porą tankų“. Iš restoranų neišlendantis ir XXXXXXXL neperšaunamą liemenę užsisakęs storasis ministeris Linas pilna burna sumuštinių – pritaria. Tai kas yra valstybės grėsmė iš tikrųjų? Ir kada storasis Linas, praėdantis Seimo nario algą, grąžins tą algą į biudžetą – juk Seime jis beveik nesilanko. 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));