skip to Main Content

Didžiausia grėsmė Lietuvai – Dalia Grybauskaitė, kuri iš buvo deportuota iš JAV kaio rusų šnipė ? VSD tai slepia

 

20180326 d. 9.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovų atsakomybės“ (pranešimas). Papildytas „Laisvo laikraščio“ tekstu

 

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl VSD ir AOTD prie KAM vadovų neveikimo.

 

2016-03-31 raštu Z. Vaišvila buvo kreipęsis į VSD ir AOTD prie KAM ne tik dėl žinomai melagingos informacijos, kad Z. Vaišvila yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, įrašymo į 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“. 2017-09-29 VSD raštu Dariui Jauniškiui patvirtinus, kad Z. Vaišvila nebuvo grėsmė nacionaliniam saugumui, todėl šiuo metu teismas sprendžia dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl D. Jauniškio ir A. Šiupario šio piktnaudžiavimo tarnyba.

 

 

 

„Apie VSD ataskaitas dėl grėsmių nacionaliniam saugumui mes jau kalbėjomės, tai mokyklinukų lygio rašinėliai, – sakė Z.Vaišvila, – aš noriu kreiptis į visus išsilavinusius žmones – negi jūs nematote, kas darosi mūsų valstybėje, nejaugi jūs nematote, kaip ji tripiama ir naikinama. ir jeigu mes toliau taip elgsimės – inteligentiškai susigūžę lauksime, tol visokioe jauniškai iš mūsų tyčiosis. Kaip žinia, VSD šefas Jauniškis prieš dvejus metus mane, ir buvusį Seimą narį Audrių Naką buvo įtraukę į grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitą,  Tačiau kai raštu kreipėmės į VSD, Jauniškis, išsigandęs teismo proceso, pernai jau parašė, kad mes nebuvo grėsmė nacionaliniam saugumui. Kaip žinia, Vilniaus apygardos teismas panaikino apylinkės teismo sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VSD ir AOTD vadovų piktnaudžiavimo tarnyba, ir dabar apylinkės teismas turi iš naujo spręsti klausimą dėl jų atsakomybės piknaudžiaujant tarnyba.  Nes Audriaus Narko įrašymas į tą ataskaitą apskritai anekdotas – jis ten įrašytas todėl, kad organizavo Mokslų Akademijoje diskusiją apie mūsų valstybės ateitį“.

 

 

 

2016-03-31 raštu Z. Vaišvila Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovų prašė ištirti didžiausią grėsmę Lietuvos nacinaliniam saugumui – Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklą ir buvimą iki šiol Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi. Z. Vaišvila pateikė tai patvirtinantį Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymą į jo prašymus pateikti informaciją dėl D. Grybauskaitės darbo ir pareigų 1991 m. TSRS ambasadoje Vašingtone JAV. Rusija atsisakė pateikti šią informaciją, motyvuojant tuo, kad Dalia Grybauskaitė iki šiol yra ne tik Rusijos valstybės federaliniais įstatymais saugomas subjektas, informaciją apie kurią galima pateikti tik pačiai D. Grybauskaitei sutikus, bet ir Rusijos Federacijos valstybės paslaptis. Respublikos Prezidento kanclerio rašte Z. Vaišvilai paaiškinta, kad Prezidentė D. Grybauskaitė nesuteiks tokio sutikimo.

 

Lietuvos specialiosioms tarnyboms Z. Vaišvila nurodė, kad D. Grybauskaitė net VRK savo pasirašytose 2009 m. ir 2014 m. kandidato į Respublikos Prezidentus rinkimų anketose pateikė prieštaringus ir žinomai melagingus duomenis apie save dėl priklausymo LKP ar TSKP perversmo prieš Lietuvą organizavimo metu 1990-1991 m., taip pat dėl jos buvimo Vašingtone metų: 2009 m. anketoje nurodyta, kad ji Vašingtone buvo 1991 m., o 2014 m. anketoje – 1992 m. 2014 m. Dalia Grybauskaitė pakeitė ir savo biografiją Respublikos Prezidento interneto svetainėje – nurodė, kad JAV ji buvo ne 1991 m., o 1992 m.

 

Lietuvos specialiosioms tarnyboms Z. Vaišvila buvo nurodęs ir faktą, kurį gali patvirtinti tuometinis Minstras Pirmininkas Gediminas Vagnorius ir tuometinis užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, kad 1999 m. Lietuvos Vyriausybė buvo gavusi JAV Vyriausybės nurodymą per 24 valandas išsiųsti iš JAV antrąjį pagal rangą Lietuvos ambasados JAV asmenį Dalią Grybauskaitę.

 

Jau dvejus metus Z. Vaišvila dėl šio klausimo negauna VSD ir AOTD prie KAM atsakymų.

 

Pripažįstant, kad Rusijos grėsmė yra viena pagrindinių Lietuvos saugumui, Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės buvimas iki šiol Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi ir jos provokaciniai veiksmai Lietuvos valstybės vardu Rusijos Federacijos atžvilgiu vertintini kaip potencialiai labai didelė grėsmė Lietuvai, nes jie gali sukelti karinius veiksmus, panašius į tuos, kurie buvo išprovokuoti Kryme ir Rytų Ukrainoje.

 

„Tai ne juokas, o Rusijos URM ambasados oficialus atsakymas, kad Lietuvos Respublikai iki šiol vadovauja Rusijos valstybės paslaptis – Dalia Grybauskaitė, – sakė Z.Vaišvila, – prašiau VSD pasiaiškinti, kas ten nutiko, ir kodėl taip vyksta iki šiol. VSd vadovai pasižadėjo tai ištirti, tačiau jau praėjo dveji metai, ir jokio atsakymo aš negavau. Todėl kreipsiuosi į prokuratūrą dėl to, kad būtų pradėtas tyrimas dėl tarnybos pareigų neatlikimo.  Jeigu mūsų didieji saugumiečiai skelbia, kad didžiausia grėsmė yra Rusija, ir Rusijos valstybės paslaptis Dalia Grybauskaitė iki šiol vadovauja Lietuvos valstybei, ir vykdo vieną provokaciją po kitos. Kodėl šiandien niekas nekalba apie tai, kad žudomi Sirijos krikščionys, ir kas pradėjo karą šioje valstybėje. Šioje vietoje didžiausią nepasitikėjimą man kelia Didžiosios Britanijos pozicija – ji jau prisipažino, kad melavo sakydama, kad Irake yra cheminis ginklas.  Melo pagrindu buvo sukeltas karas, sukelti didžiuliai pabėgėlių srautai. Kodėl vakarų valstybės šiuo metu finansuoja Islamo valstybę, kuri kelia karus šiame regione? Net JAV Kongrese atvirai kalbama apie tai, kad JAV finansavo ir aprūpino Islamo valstybę. Kodėl Vakarai finansuoja teroristus, kurie žudo paskutinius Sirijos krikščionis?

 

„Dvejus metus iš VSD ir AOTD vadovų negavau jokio atsakymo dėl to, kodėl D.Grybauskaitė buvo deportuota iš JAV, nors jie ir prisižadėjo, kad ištirs šią aplinkybę, – pasakojo Z.Vaišvila, – todėl ir parašiau Generalinei prokuratūrai, kad raštą apie D.Grybauskaitę gavau paklausęs apie Dalios Grybauskaitės darbą Sovietų Sąjungos ambasadoje JAV 1991 m. – kokiose pareigose ji dirbo? tai buvo kruviniausias laikotarpis, ginant Lietuvos nepriklausomybę.  Rusai atsakė, kad negali to atskleisti, nes D.Grybauskaitė yra Rusijos saugomas subjektas ir Rusijos valstybės paslaptis.  Ši paslaptis, vykdydama neptikrintą Jungtinės Karalystės premjerės informaciją, šiandien ims vykdyti dar vieną provokaciją prieš Rusijos federaciją – išsiųs šios šalies diplomatus.  net buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje Egidijus Bičkauskas tokią prezidentės poziciją vadina chamizmu ir visišku diplomatijos nesupratimu“.

 

 

 

Dar liūdniau, kad Dalia Grybauskaitė atvirai meluoja, kalbėdama LRT eteryje, kad į stažuotę JAV Džorštauno univeristete ją pasiuntė Lietuvos vyriausybė.

 

„Aš tada buvo premjero pavaduotojas ir pasirašinėjau visus įsakymus dėl pinigų skyrimo, – sakė Z.Vaišvila, – jokia Dalia Grybauskaitė tuo metu nebuvo siunčiama Lietuvos vyriausybės į JAV. Todėl mūsų valstybės prezidentė yra melagė. Kodėl ji taip elgiasi – kitas klausimas.  Tačiau būtent todėl ji pradėjo klastoti savo dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai – 2009 m. kandidato anketoje Dalia Grybauskaitė nurodė, kad Džorštauno universitete ji buvo 1991 m., o 2014 m. kandidato anketoje D.Grybauskaitė jau nurodo, kad ten buvo 1992 m., Žodžiu, meluoja, tačiau meluoti irgi reikia mokėti. V.Landsbergio patarėjas Bogdamas delfyje parašė, kad 1992 m. Dalia Grybayskaitė organizuodavo V.Landsbergio užsienio keliones. tai kaip jie nesuderino to melo? Tačiau esmė kita – Dalia Grybauskaitė buvo tada kitioje barikadų pusėje, ir klastojo savo dokumentus VRK, keitė savo biografiją net oficialioje prezidento svetainėje“.

 

„Aš manau, kad Dalia Grybauskaitė siekia Lietuvą paversti dar vienu Rytų Ukrainos kariniu poligonu, nes kito paaiškinimo aš nematau, – sakė Z.Vaišvila, – kam reikia vaidinti, kad vienas batalionas svetimoje šalyje gali apsaugoti nuo šiuolaikinių raketų? Todėl pareikalavau prokuratūros išsireikalauti iš VSD medžiagą apie Grybauskiatės darbą Sovietų sąjungos ambasadoje JAV. jeigu tokios medžiagos nėra, prašiau pradėti tyrimą dėl VSD tarnybos  neatlikimo. taip pat perdaviau SEimo pirmininkui prašymą dėl VSD šefo Jauniškio apkaltos – kol kas gavau tik atsakymą, kad jis kažkam perdavė tą prašymą. Toks mūsų valstybės saugumo lygis – tai tik pašluostės, kuriuos uoliai vykdo Rusijos federacijos įgeidžius. 

 

Prieš 2009 m. Lietuvos Prezidento rinkimus propagandiniai Rusijos portalai www.regnum.ru atvirai ragino Lietuvos Prezidentu išrinkti Dalią Grybauskaitę. Buvęs aukštas Rusijos Prezidento V.Putino administracijos pareigūnas Modestas Kolerovas, išsakydamas komplimentus Daliai Grybauskaitei, atvirai ją mokė, kaip reikia elgtis plėtojant santykius su Rusija (2009-05-06): “Dabar, kai euroatlantinė socialistinė ekonomika tas perspektyvas Lietuvoje sunaikino, o krizė tiktai pasunkino šalies kolonijinę priklausomybę, Grybauskaitei prireiks dar daugiau narsos, kad ji būtų ne vien “karaliaujančia”, tačiau nevaldančia prezidente-ekonomiste, bet ir (labai ilgam laikui) faktiškai vienintele legitimiška ir tęstine Lietuvos valdžia”. M. Kolerovas nepaaiškina, kur, jo supratimu, turėtų išnykti kitos valdžios šakos. Faktiškai tai ir buvo įvykdyta.

 

“Regnum.ru” Lietuvos ekspertas Viktoras Olžičius, 2009-05-11 d. darė atvirus reveransus kandidatei Daliai Grybauskaitei, pristatydamas ją, kaip kovotoją su klanais ir oligarchais: “Klanai desperatiškai bando sustabdyti eurokomisarės Dalios Grybauskaitės triumfo žygį”, ir skelbė nuomonę, kad “eurokomisarės kompromitacijos kampanija” užsiima “profesionalūs polittechnologai”, jis nurodė Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos interviu “Balsas.lt”. V. Olžičius atvirai simpatizavo D. Grybauskaitės siekiams įvesti tvarką, kaip Rytų kovų meistrę gretino ją su V. Putinu. M. Kolerovas yra laikomas vienu iš Rusijos informacinio karo prieš Baltijos šalis architektų, o jo įkurta svetainė „Regnum.ru“ ir yra šio informacinio karo instrumentas.

 

Kadangi praėjus dvejiems metams Z. Vaišvila dėl D. Grybauskaitės, kaip Rusijos Federacijos valstybės paslapties buvimo ir veikimo, negavo atsakymo iš VSD ir AOTD prie KAM, jis kreipėsi į LR Generalinį prokurorą E. Pašilį, prašydamas išreikalauti iš VSD ir AOTD prie KAM medžiagą, surinktą dėl šių aplinkybių. Nustačius, kad medžiaga nerenkama ir tyrimas nevykdomas, Z. Vaišvila prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD vadovo Dariaus Jauniškio ir AOTD prie LR KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario bei dabartinio vadovo Remigijaus Baltrėno tarnybos pareigų neatlikimo (LR BK 229 str.).

 

 

 

Z.Vaišvila informavo, kad prie pareiškimo Generalinei prokuratūrai dėl baudžiamosios bylos Vytautui Landsbergiui (dėl jo per savo padėjėją Audrių Tučkų) galimai organizuotų teroro aktų (Kryžkalnio „Motinos“ paminklo sprogdinimas ir kiti) jau prisidėjo ir signataras Bronius Genzelis (Šį pareiškimą anksčiau buvo pasirašę Zigmas Vaišvila ir Audrius Butkevičius).

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausia grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui išlieka vis labiau agresyvėjanti Rusija (paviešintas dokumentas) 

 

 

 

Paskelbta: 2018-03-25 20:46 Autorius: ekspertai.eu

 

 

Paveiksliukas iš ataskaitos apie grėsmės ir kadras iš sp. konf.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) kovo 26 d. pristatė metinį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą už 2017 metus.

 

 

{youtube}3VObCJ4865E{/youtube}

„Pagrindinė grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui kyla dėl agresyvių Rusijos intencijų ir veiksmų. Nors 2017 m. Rusija bandė santykiams su Vakarų valstybėmis suteikti pozityvios dinamikos, tai nepakeitė jos strateginių tikslų – pakeisti globalią jėgų pusiausvyrą ir dominuoti sau prisiskirtoje interesų zonoje, įskaitant Baltijos regioną.

 

NATO saugumo stiprinimo priemonės, pirmiausia – didėjantys Baltijos valstybių nacionaliniai ir regione dislokuoti Aljanso kariniai pajėgumai, sumažino tikimybę, kad Rusija ryšis panaudoti karinę jėgą prieš Baltijos valstybes.

 

2017 m. didžiausias žvalgybines grėsmes Lietuvai kėlė Rusijos žvalgybos  tarnybos. Jos rinko strateginę žvalgybos informaciją apie Lietuvos vidaus, užsienio, ekonomikos, saugumo ir gynybos politiką, taip pat įtakos operacijomis rėmė prieš Lietuvą nukreiptą agresyvią Rusijos politiką. Rusijos žvalgybos tarnybas ypač domino 2019 m. Lietuvos prezidento rinkimai“, – skelbiama ataskaitoje.

 

Pranešama, kad „Rusijoje vis labiau juntama režimo stagnacija ir visuomenės apatija“.

 

„Režimo atstovai daug kalba apie aktualias problemas – būtinybę reformuoti ekonomiką, įtraukti jaunimą, bet realių veiksmų nesiima“, – atskleidžiama grėsmių ataskaitoje.

 

Informuojama, kad „artėjant 2019 m. Lietuvos prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimams Rusija bandys įgyti didesnės įtakos politiniams  ir  visuomeniniams  procesams  Lietuvoje“.

 

Rusija „sieks, kad jai palankios politinės jėgos keltų kandidatus rinkimuose ir turėtų savo atstovus valdžios institucijose“.

 

Su visu paviešintu dokumentu galima susipažinti ČIA.

 

Remiantis Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu, dokumentas visuomenei įprastai teikiamas kartą per metus, pavasarį. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, kaip bendrą dokumentą, VSD ir AOTD skelbia nuo 2015-ųjų.

 

Spaudos konferenciją, skirtą grėsmių metinei ataskaitai, žiūrėkite čia:

 

 

 

 

 

Spaudos konferencijos turinys patvirtino – užsikonservavusi save įsislaptinusių KGB’istų gauja yra agonijoje.

 

Jie puikiai supranta, kad šį kartą jiems išsisukti nepavyks, jei 2019 metų Prezidento rinkimuose nepavyks pastatyti savo, prieš Lietuvą ir jos gyventojus veikiančio žmogaus, panašaus į dabartinę šalies vadovę, Rusijos Federacijos paslaptį, mokslų daktarę Dalią Grybauskaitę.

 

Tačiau žanro pažiūriu šios dienos konferencija, kaip ir visos Lietuvos specialiųjų tarnybų konferencijos, atitiko aukščiausio, itin subtilaus humoro formą, kai įsikandamas vienintelis, tačiau vis mažiau stebuklingas žodis „Rusija“ ir kartojamas kuo daugiau kartų, viliantis, kad tai vis dar daro didelį poveikį.

 

PAPILDYTA

 

Spaudos konferencijos metu signataras Zigmas Vaišvila norėjo užduoti klausimą VSD vadovui Dariui Jauniškiui, tačiau konferencijos moderatorė neleido to padaryti, nes klausimus, pagal jų susigalvotą tvarką, galėjo užduoti tik žiniasklaidos atstovai.

 

Tuo tarpu konservatorė Rasa Juknevičienė, taip pat dalyvavusi šioje konferencijoje, pasiūlė iškviesti apsaugą Z. Vaišvilai, kad jis būtų išvesdintas ir netrukdytų renginiui.

 

O Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, žaliasis valstietis Vytautas Bakas, sėdėjęs šalia kolegės R. Juknevičienės, pasisukęs į Z. Vaišvila bendramintei įsidrąsinęs atitarė, kad signataras dėl savo elgesio yra apgailėtinas.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));