skip to Main Content

VPT: kaip ligoninei skubiai įsigyti dirbtinę širdį

Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) numato galimybę skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, kai susiklosto nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančios aplinkybės. Portalo LRT straipsnis „Skubiai įsigyti dirbtines širdis kliudo įstatymų barjerai“ pateikia klaidingą informaciją neva VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikos „biurokratiniai suvaržymai trukdo gelbėti ligonius“.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) paaiškina, kad susiklosčius ekstremaliai situacijai, kai skubiai reikia gelbėti žmogaus gyvybę, epidemijos protrūkio metu, kai skubiai reikia vaistų ar kt. prekių – įstatyme numatytos sutrumpintos viešųjų pirkimų procedūros ar neskelbiami pirkimai dėl skubos. Taip pat, jei prekės yra perkamos nuolat (pavyzdžiui, ligoninė kasmet perka širdies stimuliatorius), tačiau nėra tiksliai žinomi jų kiekiai, Viešųjų pirkimų įstatymas tokiems pirkimams numato lanksčias procedūras:

 

galima iš anksto atlikti pirkimus;

 

su tiekėjais sudaryti preliminarias sutartis.

 

„Viešieji pirkimai medicinos srityje itin korumpuota sritis.  Problemą visame pasaulyje pripažįsta tarptautinės organizacijos, tendencijas matome ir Lietuvoje.  Todėl medicinos pirkimas 2016 metais skirsime išskirtinį dėmesį. Ligoninėms, kurios taip pat yra ir perkančiosios organizacijos, kaip ir visos kitos įstaigos privalo taupyti mokesčių mokėtojų pinigus bei užtikrinti, kad viešieji pirkimai vykdomi kompetentingai ir maksimaliai skaidriai“, – sakė VPT direktorė Diana Vilytė.

 

! VPT ekspertų atliktos analizės rodo, kad dažnai pirkimai stringa ir dėl kompetencijos stokos, organizacinių procesų nesutvarkymo perkančiosiose organizacijose, negebėjimo planuoti, pasirengti iš anksto, taikyti tinkamas modernesnes procedūras, ar dėl specialistų stokos. Pavyzdžiui, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikos teigia, kad kiekvienais metais tenka įsigyti nuo 5 iki 10 dirbtinių širdžių. Tokiems pirkimams, kai iš anksto žinomas preliminarus poreikis ir metų eigoje bet kada gali prireikti skubiai jų  įsigyti, rekomenduojama atlikus viešąjį pirkimą, sudaryti preliminariąsias sutartis su keletu tiekėjų, o prireikus – kreiptis į šiuos tiekėjus (vieną ar kelis) dėl konkrečios prekės ir tam nebereiktų jokių sudėtingų procedūrų.

 

Taigi, pačios perkančiosios organizacijos neretai nepasinaudoja įstatymo teikiamos galimybėmis, kitomis nei įpratusios taikyti procedūromis, o vėliau skundžiasi įstatymo nelankstumu.

 

SANTA problematika

 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – Santa) yra viena iš didžiausių perkančiųjų organizacijų Lietuvoje, turinti profesionalų komandą Viešųjų pirkimų skyriuje, kurių prievolė yra išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus.

 

Dėl situacijos su pirkimu „Širdies veiklą palaikantys prietaisai ir vienkartinės medicinos priemonės:

 

Kaina nemotyvuotai išaugo

 

Santa 2015 m. balandžio 1 d. paskelbė atvirą konkursą „Širdies veiklą palaikantys prietaisai ir vienkartinės medicinos priemonės“ (pirkimo Nr. 161686 ). Atvirą konkursą suskaidė į 67 dalis, kurioms numatė skirti 3,2 mln. eurų.

 

Santa 36 dalyse pateiktus pasiūlymus atmetė dėl per didelės kainos ir būtent dėl tų 36 dalių 2015 m. spalio 13 d. vykdė neskelbiamas derybas. Tačiau dabar 36 dalių pirkimui Santa nusimatė 3,5 mln. eurų (3.541.533,98 eurų). Tai yra, bendra pirkimo vertė pakilo  ne mažiau kaip 2 mln. EUR.

 

 Viešųjų pirkimų tarnyba vertinimą atliko po gauto Santa 2015-10-20 rašto Nr. SR-6094 „Dėl Neskelbiamų derybų pirkimo būdo pasirinkimo pagrindimo“, kurį Santa pateikė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi , tačiau jau po neskelbiamų derybų pradėjimo.

 

 Vertinimas buvo atliekamas po laimėtojų nustatymo, bet iki sutarties sudarymo, t. y. Tarnyba įpareigojo Santa nutraukti neskelbiamas derybas būtent dėl to, kad neskelbiamų derybų vertė ženkliai padidėjo lyginant su atviram konkursui skirtomis lėšomis, t. y. netinkamas pirkimo būdas, taip pat dėl to, kad PO netinkamai vertino pasiūlymus.

 

 Santa lyderė neskelbiamų derybų skaičiumi

 

 Santa 2016-02-08 paskelbė naują atvirą konkursą „Širdies veiklą palaikantiems prietaisams“ (pirkimo Nr. 171313). Pirkimo objektą suskaidė į 36 dalis , bet dabar jau nusimatė net 3.885.700,00 EUR .

 

 Santa nuo 2015 m. sausio 1 d. yra įvykdžiusi virš 388 viešųjų pirkimų ypatingos skubos pagrindu, už 1,9 mln. eurų  vertę.

 

Santa 2014 – 2015 metais užėmė 1 vietą perkančiųjų organizacijų Top 10 sąraše pagal įvykdytų neskelbiamų derybų skaičių 2014-2015 metais.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VYTAUTĖ ŠMAIŽYTĖ, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));