skip to Main Content

Vokietija vis dažniau suteikia politinį prieglobstį lietuviams, bėgantiems nuo Lietuvos mafijinės teisėsaugos

Aurimas Drižius

Vokietijos teismas jau antrą kartą atsisakė patenkinti Lietuvos generalinės prokuratūros ekstradicijos orderį ir išduoti Lietuvai vilnietį Viačeslavą Liminovič, kuris dar 2015 m pasiprašė politinio prieglobsčio Vokietijoje.

Gavus pirmąjį prašymą, V.Liminovič buvo suimtas ir dvi savaites praleido kalėjime Vokietijoje. Tik išsiaiškinę, kad Lietuvos generalinė prokuratūra net Vokietijos teismui išsiuntė suklastotą dokumentą, vokiečiai jį paleido, ir suteikė politinio pabėgėlio statusą, kas jam suteikia teisę legaliai dirbti ir gyventi Vokietijoje.

V.Liminovič persiuntė „Laisvam laikraščiui“ dokumentą, kurį neva pasirašė Lietuvos generalinis prokuroras Darius Raulušaitis. Tiesa, jis prokuratūroje nebedirba jau 2016 m. sausio, tačiau Vokietijos teisėsaugai buvo pasiųstas Liminovič ekstradicijos dokumentas, kurį pasirašė neva Lietuvos generalinis prokuroras Darius Raulušaitis 2016 m. gegužės 2 d. Vienintelė problema tam, kad Raulušaitis iš prokuratūros sistemos išėjo dar 2016 m. sausį, todėl prokuratūra klastojo jo parašą dar pusę metų, siuntinėdama fiktyvius ekstradicijos prašymus.

 „Atsiunčiau orderio, kuris išduotas mano areštui, paskutinį lapą – atkreipkite dėmesį – ši dokumentą siunčią Darius Raulušaitis, ir data – 2016 m. gegužės 2 d., – LL sakė V.Liminovič, –  visus tuos klastojimus, pagal kuriuos man suklastojo bylą Lietuvoje, jie atsiuntė ir į Vokietiją. Nors Lietuvos teismas išdavė orderį mano areštui dar balandžio mėn. , tačiau tarptautinį arešto orderį Vokietijai išsiuntė D.Raulušaitis jau gegužę. Vienintelė problema, kad D.Raulušaitis nuo sausio mėnesio nebedirba Generalinėje prokuratūroje. Žinoma, kad šioje istorijoje minimas ir Žydrūnas Radišauskas. Netgi pinigai, kurie buvo man mokami visai už kitą objektą, ir visai nėra susiję su šia byla, jie prirašė prie šios istorijos. Nors tai buvo paneigta ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teisme, tačiau prokuratūra vis tiek įrašė . Tik suma sumažino – jie reketavo iš manęs pinigus per kaltinamąjį aktą, tačiau dabar tarptautiniame orderyje reketo suma sumažino iki 30 tūkst. eurų. Bet kuriuo atveju, tai, kad Raulušaitis siunčia šį dokumentą, tikrai nėra į naudą prokuratūrai – mano advokatai jau dirba“.

 

Apie vilnietį statybininką Viačeslavą Liminovič „Laisvas laikraštis“ jau rašė 2012 m.  Jis turėjo statybos firmą, ir keli užsakovai jam nesumokėjo už statybos darbus, vėliau skolininkai jam ėmė grasinti ir per pažintis policijoje ir prokuratūroje suklastojo baudžiamąją bylą. Nors tai buvo paprastas ūkinis ginčas dėl skolos, prokuratūra bylą kriminalizavo, ir ėmė persekioti V.Liminovičių

 

„Vilniaus miesto prokuratūra ir policija suaugo su „Ekskomisarų biuru“ ?

May 5, 2012 

 Vilnietis Viačeslav Liminovič buvo šokiruotas, kai jo skundą dėl galimo UAB „Ekskomisarų biuro“ vadovais prisistatančių asmenų reketo ir policijos pareigūnų dokumentų klastojimo dėl šio nusikaltimo atmetė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Vytautas Kukaitis (jis labai stengėsi pasodinti į kalėjimą garsią aktorę Eglę Jackaitę – aut. pastaba), kurio brolis advokatas Mindaugas Kukaitis yra samdomas UAB „Ekskomisarų biuro“ savininko, buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko.

 

„Vieno ūkinio ginčo metu (V.Liminovič turėjo statybos firmą, ir bylinėjosi su vienu užsakovu dėl nesumokėto uždarbio – aut. pastaba) man paskambino vienas vyrukas, prisistatė, kad skambina „Ekskomisarų biuro“ direktoriaus pavaduotojas („Ekskomisarų biuras“ atsiuntė LL oficialų paneigimą, ir neigė, kad šios įmonės darbuotojai ką nors reketavo – aut. pastaba), ir pradėjo mane reketuoti – atiduok pinigus, – pasakojo V.Liminovič, – paskui kitą mano kompanioną, kurio dėdė – Aukščiausio teismo teisėjas Nikitinas, jie kvietė pas save, siūlė mane paspausti ir už tai siūlė jam 40 proc. „otkato“. Tada aš dėl reketo parašiau pareiškimą į STT ir į ONTT. STT atsirašė, kad tai ne jų kompetencija, nors pripažino, kad dėl psichologinio spaudimo  gali būti pradėtas tyrimas, o iš ONTT mano pareiškimas nukeliavo į pirmą policijos komisariatą Kalvarijų gatvėje. Buvo pradėtas tyrimas, mane apklausė. Po trijų savaičių gavau atsakymą, kad tyrimą atsisakoma tęsti, nes jį kvalifikavo pagal BK 145 str. Tačiau dėl 183 str. (turto prievartavimas) policija nieko neparašė, nors iš manęs buvo reikalaujama pinigų stambiu mastu. Buvęs mano kompanionas buvo prispaustas ir tada jis ėmė keisti parodymus“.

Visa aprašoma istorija vyko dar 2008 m., tačiau tik po kelių metų prokuroras V.Kukaitis priėmė nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą dėl pareigūnų, atsisakiusių pradėti tyrimą dėl V.Liminovič pareiškimą) veiksmų.

 Savo pareiškime vilnietis teigė, kad policijos pareigūnai klastojo dokumentus, tirdami jo pareiškimą, ir tada Generalinė prokuratūra nurodė atnaujinti jo skundo tyrimą. Paaiškėjo, kad policijoje net dingo V.Liminovič pareiškimas kelti bylą, ir tada jis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl dokumentų klastojimo ir pradanginimo.

„Aš priminiau, kad kai buvau apklausiamas, buvo rašomas apklausos protokolas, – pasakojo vilnietis, – tada nuvažiavau į 1-ą policijos komisariatą, ir paprašiau, kad būtų duota byla man paskaityti. Atėjo tas pats tyrėjas, kuris mane apklausinėjo, atsiverčiau bylą, o ten – tuščia. Klausiu, kur mano apklausos protokolas, o jis man sako, kad nežinau, jo nebuvo. Atsakiau – kaip nebuvo – tu juk pildei, o aš pasirašiau. Parašiau pareiškimą Generalinei prokuratūrai, prokurorė L.Beinorytė panaikino policijos nutarimą nekelti bylos, ir nurodė policijai atlikti išsamų tyrimą. Generalinė prokuratūra nurodė apklausti tokį Masarskį, kuris liko man skolingas už atliktus darbus, ir kuris gyrėsi, kad turi draugų „Ekskomisarų biure“. Tačiau policijoje visi atsisako nustatyti tą niekšą, kuris man skambino ir grasino. Ar negalima jo nustatyti pagal telefono numerį? Galima, tačiau jie to nedaro, nes visa policija yra susijusi su tais ekskomisarais. Pakalbėk su bet kuriuo policininku, ir jie visi tą patį pasakys – gal būt, aš kada nors eisiu dirbti į tą tarnybą. Policija nuvažiavo į Masarskio darbovietę, ten rado jo sūnų, ir ėmė jį apklausinėti, nors jis visai nieko dėtas toje istorijoje. Policija apklausė tą tyrėją, kuris pradangino bylos dokumentus, ir pasiuntė mane toli toli. Parašiau skundą prokuratūrai, kuri atmetė mano skundą. Vilniaus 1-as apylinkės teismas įpareigojo vėl atlikti tyrimą. Prokuratūra apskundė tą nutartį Vilniaus apygardos teismui, ir tas skundas pateko tokiai teisėjai Pakalnytei – Tamošiūnaitei, kuri dar 2010 m. nagrinėjo mano skundą dėl pradangintų baldų“.

Vėliau prokurorai rašo, kad „nesurinkta objektyvių duomenų, pagrįstai leidžiančių teigti, kad tyrėjas K. Dzengo nagrinėdamas V. Liminovič 2008-02-26 pareiškimą padarė nusikaltimus, numatytus BK 300-302, 303 straipsniuose.

 

V.Liminovič skundė Generalinei prokuratūrai nurodė, kad „ir 2011 m., kaip ir 2008 m. nebuvo tinkamai, išsamiai ir objektyviai atliktas tyrimas dėl V. Liminovič pareiškime nurodytų prisistatančio UAB „Ekskomisarų biuro” direktoriaus pavaduotojo bei kitų asmenų padarytų nusikalstamų veikų. V. Liminovič skunde taip pat teigia, kad jo parodymai ir tyrėjo K. Dzengo parodymai akivaizdžiai prieštarauja vieni kitiems, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK turi būti atlikta akistata tarp proceso dalyvių, tam, kad galima butų nustatyti tiesą arba paneigti prieštaravimus, o šie veiksmai nebuvo atlikti, todėl liko neištirtas faktas dėl tyrėjo K. Dzengo duomenų klastojimo. Pareigūnai taip pat neatliko būtinų procesinių veiksmų ir nenustatė asmens, pagrindinio organizatoriaus bei tarpininko, grasinusio V.Liminovič susidorojimu ir prievartavusio V. Liminovič turtą 2008 metais. Pareiškėjas skunde pažymi, kad Vilniaus apskrities VPK tyrėja I. Tumalavičienė nepagristai cituoja Lietuvos Respublikos BPK 168 str., norėdama įtikinti, kad tyrėjas K. Dzengo galėjo nesurašyti V. Liminovič liudytojo apklausos protokolo, tai yra netiesa – V. Liminovič teigimu, tyrėjas K. Dzengo buvo surašęs liudytojo V. Liminovič apklausos protokolą, kuri V. Liminovič asmeniškai pasirašė. Atsižvelgiant į tai, V. Liminovič prašo panaikinti Vilniaus apskrities VPK ir Vilniaus miesto pirmojo PK pareigūnų priimtus nutarimus kaip nepagristus bei pavesti kompetentingai ikiteisminio tyrimo įstaigai atlikti objektyvų, išsamų ir nešališką ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 181 str. 3 d., 228 str., 229 str., 300-303 str.“.

 

V. Liminovič įsitikinęs, kad K. Dzengo iš medžiagos atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nutarimo neteisėtai išėmė visus liudytojų apklausų protokolus ir juos sunaikino, taip pat suklastojo duomenis tarnybiniame pranešime melagingai nurodydamas, kad V. Liminovič jam sakė, kad dirbo UAB „Arkadis“.

 

Tačiau prokuroras V.Kukaitis daro išvadą, kad „tyrėjas K. Dzengo galėjo nesurašyti V. Liminovič liudytojo apklausos protokolo, todėl tokio protokolo medžiagoje

nėra“. K. Dzengo parodė, kad jis V. Liminovič liudytoju neapklausė, jokių protokolų nerašė, tačiau pareiškimo nagrinėjimo metu asmeniškai su juo bendravo ir darėsi užrašus ant lapo, pagal kuriuo vėliau surašė tarnybinį pranešimą.

Pridedamas V.Liminovič pareiškimas:

Gerbiamas  LR Seimo pirmininke !

Sustabdykit organizuotą nusikalstamą grupuotę iš generalines prokuratūros, milicijos  ir teismų, veikiančią prieš mane ir mano šeimą paulausku ir nikitinu nusikalstamų klanų užsakymu ir nurodymu !

Paklauskit radisausko, valio ir Co kodėl nedarė, kai jiems buvo sakyta,  mano padirbto parašo ekspertizę ant suklastotos sutarties, nurodytos šiame suklastotame orderyje ?

 

Paklauskit dar kaip ir kokiu būdu klastotojai iš prokuratūros mane padare VALSTYBES tarnautoju ir kokiu pagrindu ?

 

Paklauskit kur mano nužudytojo tėvo milicininkais ir jų informatoriais pagrobtas butas, pinigai  ir koks…. iš milicininku mano tėvo butą dabar valdo ?, ir paklauskit kodėl mano tėvo nužudymo – mirties faktą greitoji pagalba kvietė greitosios pagalbos vairuotojas ?. Garso įrašą to iškvietimo galiu jums atsiusti paklausyti. 

 

Paklauskit radisausko, valio ir kitu kas dalyje, kodėl Vilniaus rajono notares svirbutiene ir sileriene suklastojo paveldėjimo teises liudijimus ir dėl to aš netekau man priklausančio turto didelės vertės Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Vilkeliskiu kaime. O valys, Radišauskas , Taškūnas STT vadovybe šią notarų nusikalstamą veiklą pridenginėjo, už dyką ar iš kitu nusikalstamų paskatų ?

 

Paklauskit seimo nares Šalavevičiūtės, kaip ji užsakinėja teismo procesus savo žento naudai, užsako ikiteisminius tyrimus prieš mane ir liepia teisėjui bajorui iki šiol nuo 2012 metu berods sulaikyti mano apeliacinį skundą apygardos teismui su tikslu nubankrotinti mano firma uab Loreka per Vilniaus apygardos teismą.  

 

Paklauskit klastotojų kur yra  bent kokia darbo sutartis, pasirašyta  tarp manęs ir sukčių įmonės UAB arkadis kad galėtų mane vadinti šios sukčiais išgrobtos įmonės komercijos direktoriumi ?

 

Sudarykit nepriklausomą  komisiją iš sąžiningų ir kompetentingų ( jei tokie dar liko ) žmonių kad įštirtų visus nusikaltimus,  įvykdytus prieš mane ir mano šeimą bei pagrobta teisėsaugininkų mano šeimos turtą.

 

Bet kokiu atveju nusikalstama gauja iš prokuratūros, ir teismu manęs nepamatys pas save, net jeigu man reikės nusižudyti. Šansu jiems nėra ! Nors jų nusikalstamas tikslas iš dalies bus pasiektas .

 

Bet kol tai įvyks, aš jums pažadu,  dar nemažai atsakingų institucijų Europos Sąjungoje ir ne tik sužinos kaip komunistinis ir KGB elektoratas susidoroja su Lietuvos piliečiais infiltravęs i teismus, prokuratūra, milicija ir kitas valstybes įstaigas .

 

Visi įrodymai vykdomos nusikalstamos veiklos prieš mane yra, galiu pateikti. 

 

Mano kontaktinis telefono numeris-004915759298080

 

 

Viačeslav Liminovič.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));