skip to Main Content

Visiška Lietuvos pedomafijos nesėkmė Jungtinėse Tautose 

Paskelbta: 2018-07-12 00:01 Autorius: ekspertai.eu

Jungtinės Tautos: iki 2018-09-15 Lietuvos Generalinis prokuroras turi surašyti kaltinamąjį aktą V. Adamkui

 

JTO priėmė Bendrąsias pastabas Nr. CED/C/LTU/CO/1, kurios nustato Lietuvos Generaliniam prokurorui terminą iki 2018-09-15 surašyti kaltinamąjį aktą V. Adamkui ir A. Pociui už Violetinio slaptojo kalėjimo steigimą. Šiame kalėjime buvo gyvuliškai kankinami apie 30 arabų, kurių kaltė taip ir nebuvo įrodyta jokiame teisme. Ponui abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento pareigūnai išdūrė akį.

 

Bendrųjų pastabų § 22(A) rašoma, kad “tyrimas turi būti užbaigtas”, kas reiškia, kad Generalinis prokuroras turi ne pareikšti įtarimus, o būtent perduoti į teismą kaltinamąjį aktą. Punkte 22(C) nurodoma, kad už Lietuvos valstybės nusikaltimą turi būti nubausti atsakingi asmenys. Iš Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2018-05-31 nutarimo §§ 307 ir 317, o taip pat iš senatoriaus Marty ekspertizės seka, kad baudžiamojon atsakomybėn už Violetinį slaptąjį kalėjimą turi būti patrauktas Prezidentas (V. Adamkus) ir Valstybės saugumo departamento vadovas (A. Pocius). Pabrėžtina, kad EŽTT buvo įrodyta, kad Lietuvos valstybė įvykdė nusikaltimą (§§ 678 ir 683).

 

Jeigu Generalinis prokuroras neužbaigs tyrimą dėl V. Adamkaus slaptojo kalėjimo iki 2018-09-15, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė tenkins advokato Stanislovo Tomo prašymą ir tyrimas bus tęsiamas iš Hagos. Profesorius Stanislovas Tomas įsipareigojo 2018-09-16 pateikti JTO ir Hagos prokurorei komentarus dėl to ar Generalinis prokuroras sugebės užbaigti tyrimą dėl V. Adamkaus įsteigto neteisėto slaptojo kalėjimo kaltinamuoju aktu.

 

Liepos 9 – 12 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (JTŽTK) Ženevoje svarstė žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. JTŽTK posėdžiuose Lietuvos pilietinei visuomenei atstovavo advokatas prof. Stanislovas Tomas, kurį paskyrė Monako Kunigaikštystės žmogaus teisių gynimo asociacija EgLex.

 

Lietuva sulaukė griežto pasmerkimo ir dėl kitų klausimų: 1) atsisakymas atstatyti R. Pakso teises, 2) Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui prieštaravimas minties laisvei, 3) antisemitizmas (rašytojos R. Vanagaitės, R. Muksinovo persekiojimas, atsisakymas pripažinti, kad 1941 metų Lietuvos nacių vyriausybė vykdė Holokaustą), 4) lenkų ir rusų diskriminacija, 5) privalomosios karo tarnybos draudimas, kurio Lietuva nevykdo, 6) LGBT teisių pažeidimai, 7) faktas, kad moterys gauna mažesnį atlyginimą už vyrus už tą patį darbą, 8) nepakankama kova prieš smurtą šeimoje ir daug kitų temų.

 

Šiandien EgLex atstovas S. Tomas pateiks galutinius komentarus ir netrukus Jungtinės Tautos priims naujas Bendrąsias pastabas Lietuvai.

 

JTO posėdžių metu advokatą S. Tomą nustebino tai, kad Lietuvai atstovavęs Užsienio reikalų viceministras N. Germanas nemoka ištarti angliškai net žodį “Lithuania” (Lietuva). Šiame žodyje jis neteisingai taria net 4 raides. Iš URM viceministro pasisakymo matoma, kad jis nemoka sudaryti daugiskaitos anglų kalba, nesupranta skirtumo tarp daiktavardžio ir būdvardžio. Užsienio reikalų viceministras nesugebėjo suprasti JTŽTK narių iš JAV, Kanados ir Izraelio klausimų, todėl nieko neatsakė. 15 kalbų mokantis hiperpoliglotas S. Tomas pasiūlė buvusiam Sovietų Sąjungos piliečiui N. Germanui ateityje, kai atvažiuoja į Ženevą, vartoti rusų kalbą, nes ji taip pat yra oficiali JTO kalba.

 

 

 


JTO posėdžių metu advokatą S. Tomą nustebino tai, kad Lietuvai atstovavęs Užsienio reikalų viceministras N. Germanas nemoka ištarti angliškai net žodį “Lithuania” (Lietuva). Šiame žodyje jis neteisingai taria net 4 raides. Iš URM viceministro pasisakymo matoma, kad jis nemoka sudaryti daugiskaitos anglų kalba, nesupranta skirtumo tarp daiktavardžio ir būdvardžio. Užsienio reikalų viceministras nesugebėjo suprasti JTŽTK narių iš JAV, Kanados ir Izraelio klausimų, todėl nieko neatsakė. 15 kalbų mokantis hiperpoliglotas S. Tomas pasiūlė buvusiam Sovietų Sąjungos piliečiui N. Germanui ateityje, kai atvažiuoja į Ženevą, vartoti rusų kalbą, nes ji taip pat yra oficiali JTO kalba.

 

 

 

 

 

„Liepos 9-12 d. viceministras Neris Germanas dalyvauja Lietuvos ketvirtosios ataskaitos pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą svarstyme JT Žmogaus teisių komitete Ženevoje“, – skelbiama buvusio jaunuolio Lino Linkevičiaus vadovaujamos Užsienio reikalų ministerijos lakoniškame pranešime visuomenei „Viceministras Neris Germanas dalyvauja Lietuvos ketvirtosios ataskaitos pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą svarstyme JT Žmogaus teisių komitete Ženevoje“.

 

 


Atrodytų, tokį reikšmingą įvykį Lietuvai turėtų plačiai nušviesti nepriklausoma valstybinė-komercinė šalies žiniasklaida, tačiau taip nėra.

 

Jūsų dėmesiui ekspertai.eu rubrikos „Aktualus skambutis“ pokalbis su advokatu, profesorium Stanislovu Tomu, kuris vienas Jungtinių tautų žmogaus teisių teisme (JTŽTT) atstovavo Lietuvą gindamas žmogaus teises prieš LT pedomafijai atstovaujančią gausią bukagalvių brigadą, vadovaujamą viceministro Nerio Germano.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFC8tG_IbdU

 

 

Aktualus skambutis.

 

Sveiki. Čia ekspertai.eu rubrika „aktualus skambutis“. Kaip žinia, liepos 9-12 dienomis Linkevičiaus viceministras Nerijus Germanas dalyvauja Lietuvos 4-tosios ataskaitos pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą Jungtinių tautų žmogaus teisių komitete Ženevoje – skelbiama užsienio reikalų ministerijos pranešime. Pranešimo pavadinimas vos ne ilgesnis už patį pranešimą. Aš specialiai panaršiau, ką apie tokį reikšmingą pranešimą rašo Lietuvos žiniasklaida. O Lietuvos žiniasklaida (bent jau pagal google duomenis) rašo lygiai 0, t.y.nieko. Visi pranešimai prieš 7, prieš 11 valandų iš Užsienio reikalų ministerijos tinklalapio. Taigi Lietuvos žiniasklaida apie tokį reikšmingą Lietuvai įvykį tyli. Ir šiandien šiuo klausimu pasikalbėsiu su advokatu profesoriumi Stanislovui Tomu, kuris taip pat dalyvauja Žmogaus Teisių Komiteto posėdžiuose ir jis pateiks labai labai įdomios informacijos.

Sveiki, Stanislovai

– Sveiki!

Laukiu įdomių žinių, nes kiek žinau, bus įdomu.

 

Lietuvos atstovai JT sesijoje

 

 

– Na ką gi…kadangi aš žinojau, kad artėja šis renginys, t.y. kada Jungtinių Tautų Organizacija vertina Žmogaus teisių padėtį Lietuvoje per pastaruosius šešerius metus. T.y. toks tarptautinis teismas. Žmogaus teisių komitetas prie Jungtinių Tautų yra toks teismas, kur mes galim skųstis, jeigu mes pralaimėjom savo bylą Vyriausiame Administraciniame teisme, arba Aukščiausiame teisme. Čia, Lietuvoje, pralaimėjome, ir ten yra kaip apeliacija prieš Strasbūro teismą. Jeigu jūs pralaimėjote Strasbūro teisme, jūs turite 3 metus, kad apskųsti savo pralaimėtą bylą Strasbūre aukštesniam Jungtinių Tautų teismui. Yra dar Afrikos Žmogaus Teisių teismas, Amerikos tarptautinis Žmogaus Teisių teismas ir Europos Žmogaus Teisių teismas. O virš jų – Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitetas. Pavadinimas „komitetas“, bet iš tiesų tai teismas. Kaip Kinijoje, kur pats auščiausias teismas vadinamas ne teismu, bet nuolatiniu komitetu. Yra dar virš 20 valstybių, kuriose pats aukščiausias teismas vadinamas „Teisės komitetu“. Kadangi aš žinojau, jog ateina tas momentas, kai Lietuvą įvertins už pastaruosius šešerius metus, aš be abejo parašiau labai įdomų skundą, jame aš pasiskundžiau ir dėl Rolando Pakso, kad neįgyvendina teismo sprendimo, ir paprašiau, kad atleistų tą kvailę moteriškę Bubnytę..

Čia Lietuvos vyriausybės atstovę?

– Taip, Lietuvos vyriausybės atstovę. Paprašiau, kad šis Jungtinių Tautų teismas kreiptųsi į Lietuvą ir paragintų ją atleisti, nes ji sako, kad šio teismo sprendimai nėra privalomi.

Kuri ir meluoja, ir kompetencijos neturi?

– Taip, taip..ir supranti kas įvyko…įvyko fantastiškas dalykas. Tai buvo…užvakar. Užvakar aš buvau posėdyje, ir aš prašau, kad atleistų visas tas kvailas moteriškes, kurios ten sako, kad Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimai nėra privalomi. Ir ką tu galvoji? Amerikos teisėja manęs klausia: ar čia tik Bubnytė, ar yra ir daugiau? Į tokį atvirą požiūrį aš nebuvau pasiruošęs. Tada sakau: yra daugiau, bet Bubnytė pati baisiausia. Aš norėjau įvardint tą idiotą, su kuriuo tu telefonu šnekėjai, bet neprisimenu jo pavardės ir vardo. Labai gerai, kai nežinai tų žmonių vardų ir pavardžių. Bet jeigu žinočiau, jog Amerikos teisėja manęs paprašys įvardint tuos visus idiotus ir taip atvirai paklaus, kas kenkia jos sprendimams – taI aš būtinai padaryčiau ilgesnį sąrašą. išrinkau pačią durniausią moteriškę.

Mums čia tikriausiai stebėtis nereikia, kodėl apie tai nerašo bukos propagandos žiniasklaida.

– Nežinau, ar tu jau skaitei mano feisbuke…

– Taip, pakomentuok.

– Jungtinių Tautų Organizacija, ji gi pasakė, kad šitą pilietį Valdą Adamkų ir kitą pilietį, Arvydą Pocių (buvusį VSD saugumo vadovą), kuris steigė ir administravo slaptąjį kalėjimą..

– ir už tai gavo atlygį…

– gavo milijonus dolerių iš Amerikos mokesčių mokėtojų už savo nusikaltimus…ir tuose kalėjimuose jie kankino apie 30 arabų. iš tų 30 arabų tiktai 2 pasiskundė. Vienas pasiskundė į Jungtines Tautas, o Abu Zubaida į Strasbūro teismą. Buvo dvi bylos. Ir Jungtinių Tautų komitetas, jis gi pasakė, kad Lietuvos prokuratūra privalo apkaltinti, t.y. formaliai įteikti popieriuką, kuriame parašyta „kaltinamasis aktas“ šitam piliečiui Valdui Adamkui ir šitam piliečiui Arvydui Pociui iki kada? Iki rugsėjo 15-os. Šių metų rugsėjo 15-os.

Nuostabu, nuostabu.

– ir vakar šitas labai kvailas žmogus…kaip jo pavardė? Viceministras užsienio reikalų..

Neris Germanas.

– Visų pirma, kalbant apie Nerį Germaną. Noriu pasakyt, kad na…bliamba…žmogus nemoka, nežino kaip „Lietuva“ yra angliškai…jis važiuoja atstovauti Lietuvai į Jungtinių Tautų organizaciją…angliškai „Lietuva“ tariama Litchueinija (rašoma Lithuanija). Šitame žodyje jis sugeba neteisingai perskaityti 4 raides! Šitam piliečiui, labai durnam piliečiui, viceministrui…kaip jo pavardė? Germanas. Neris Germanas. Šitam idiotui noriu paaiškint gramatiką anglų kalbos. T+h reikia skaityti kaip angliškai, yra toks specifinis garsas. Ispanų kalboje ir anglų kalboje yra toks garsas. Katalonų kalboje tokio garso nėra. bet šitas idiotas nežino, kad tokia katalonų kalba yra…U…U…U… anglų kalboje tariama kaip „JU“. ir po sekanti raidė „A“ , ją reikia tarti „Ei“.

Tai kaip tas Neris Germanas pasakė žodį Lietuva angliškai?

– Jis pasakė LITUANIA. 4 raidės perskaitytos neteisingai.

Na ką padarysi, ką padarysi...

– Padaryti reikėtų labai daug, nes man labai gaila, kad po 28 metų užsienio reikalų ministras, atstovaudamas valstybę, geriausiai moka rusų kalbą…

Norėčiau pridurti, kad jie ne tik nemoka užsienio kalbų, bet ir pati Lietuva neturi absoliučiai jokios užsienio reikalų politikos. Absoliučiai jokios! Lietuva atlieka tik tokio nedidelio skaliko vaidmenį. Dar įdomiau, kad su nerimui Germanu atvažiavo net dešimties žmonių delegacija. Jeigu ne tu, jiems būtų neblogos atostogos?

       – Iš tikrųjų pats posėdis, kuriame pradėjo tardyti šią dešimties žmonių Lietuvos delegaciją, prasidėjo nuo to, kad JAV teisėja pati pirma kalė Lietuvai. Prieš tai aš buvau daug bendravęs su lietuviais, ir noriu pasakyti, kad lietuviai nėra durni, tik Lietuvos valdininkai yra idiotai.  Matyt, kad tik tokie priimami į darbą, ką gal būt JT pasiūlys pakeisti. Prieš tai vykusiame posėdyje aš buvau apklaustas, ir pasakiau, kad Lietuva turi tokią atstovę Bubnytę, kuri sako, kad jūsų sprendimai nėra privaloma. Tada aš pasakoju, kodėl JT sprendimai yra privalomi – yra tarptautinė sutartis, kurią pasirašė Lietuvos prezidentas, ir Seimas ją ratifikavo.  Ir tada pradedu pasakoti apie precedentą, kai JT nutarčių nevykdė Barbadosas. Tada JAV teisėja man sako : „stop, tu mums nepasakok, nes mes priėmėm šį sprendimą. Pažiūrėk, yra toks Pakso advokatas Seimo narys Rimas Andrikis, kuris yra kvailys, ir nežino, kas yra Bretshow. Žodžiu, amerikietė mane nutraukė, tačiau šis epizodas nulėmė, kad kitą dieną, kai posėdyje dalyvavo Lietuvos delegacija, man pavyko įtikinti teisėją iš JAV, kad ji užstotų Rolandą Paksą. Nors buvo vaizduojama, kad neva R.Paksas yra kažkoks JAV priešas, tačiau JAV teisėja tapo didžiausia R.Pakso gynėja, ir būtent ji kalė į kaktą savo klausimą Lietuvos atstovui Neriui Germanui. Tačiau problema buvo ta, kad šis visai nesuprato, ko jo klausia. Jie net nepastebėjo, kad yra mano skundas prieš juos, ir tą skundą JT paskelbė internete prieš posėdį prieš tris savaites, kad šie idiotai galėtų pasirengti ir kažką atsakyti. Ir šitie idiotai net nesuprato, kad JT teisėjai juos puolia ir cituoja tai, kas parašyta mano skunde. Komiteto pirmininkas paėmė Germaną už rankos, ir atvedė jį pas mane pasisveikinti. N. Germanas nesuprato, kas aš toks, nors jam buvo pasakyta, kad aš Stanislovas Tomas, kuris puola jūsų delegaciją. Tačiau N.Germanas ir to nesuprato, jis man pasakė: „Hello, nice to meet you“. JAV teisėja pasakė Lietuvos delegacijai, kad „jūs pasirašėte sutartį“, ir po to gal dešimt kartų pakartojo „legal obligation“, (teisinė pareiga)  Tačiau N. Germanas ir to nesuprato. Viena vertus, man yra žymiai lengviau išspardyti šikną kokiam idiotui iš Vilnius, kai jis yra visiškas plūgas. Nes Lietuvos delegacijos narys kalba ir per mikrofoną lietuviškai klausia : „o kaip paslaugos angliškai?“. Nes tos Lietuvos delegacijos nariai kalbėdami nuolat nutildavo, ir klausinėdavo vieni kitų, ar žino kokį nors žodį angliškai. Kita vertus, nors aš turiu apie 50 bylų prieš Lietuvą, tačiau būtų mažiau problemų, kad tie debilai suprastų, ką jiems rašo JT, ir ką jie turi daryti. Nors R.Paksas galvoja, kad jie meluoja sąmoningai, tačiau aš taip nemanau – aš galvoju, kad jie meluoja todėl, kad yra idiotai. Nes daugelio dalykų jie nedarytų, jeigu būtų šiek tiek nuovokūs. Nes iš Nerio germano kalbos aš supratau, kad jis nežino, kuo anglų kalboje skiriasi daiktavardis nuo būdvardžio. O tai yra svarbu. JAV teisėja taip pat paklausė, kodėl Lietuva neigia, kad lietuviai šaudė žydus. Nes tie idiotai Vilniuje nesupranta vieno dalyko – JAV yra valstybė, kuri nugalėjo Hitlerį. Ir čia ateina lietuviai, kurie ima ginti Hitlerį.

       – Tai jie tiesiog idiotai?

       – Ir amerikiečiai tai prisimena. Kai VSD paskelbė apie grėsmes nacionaliniam saugumui, (ten įtraukė Naką ir Vaišvilą, ir kitus), ir pranešė, kad visi, kurie kritikuoja Lietuvos valdžią, yra grėsmės, nes kartais kritikų nuomonė sutampa su Rusijos. Tačiau pirmiausiai aš kalbėjau apie žydus, nes amerikiečiams jų labai gaila. Ir JT posėdžio pirmininkas taip pat buvo žydas. Be to, tarp teisėjų buvo trys arabai, todėl aš kalbėjau ir apie arabus, kalintus Lietuvoje slaptame kalėjime. Ir primas teisėjo iš Izraelio klausimas buvo toks – ar tokia VSD ataskaita nepažeidžia rusų teisės turėti savo nuomonę? Tačiau N.Germanas vis tiek nieko nesuprato – jo klausė apie R.Paksą, o N.Germanas atsakė, kad Lietuvoje yra problema, kad čigonų nepilnametės merginos išteka. Lietuvos delegacijos nariai turi skaityti popieriuką, nes savo žodžiais jie klabėti nemoka. Tada JAV teisėja, kuri vedė visus paskui save, nes JAV visada veda – ten daug protingų žmonių, pamatė, kad Lietuvos delegacija nusišneka, ir tada pradėjo antrą klausimų ratą. N. Germanas ir jo svita skaitė savo pranešimus maždaug dvi valandas. Jie daug kalbėjo apie smurtą šeimoje, ir kad Lietuvos vyriausybė nėra kalta dėl to, kad lietuviai muša žmonas.  Taip jie norėjo pasiekti, kad JT nekalbėtų apie pagrindinius klausimus.

       – Tačiau tas planas, kurį turėjo N. Germans ir jo gausi bukagalvių komanda, nepasiteisino?

       – Taip, jis nepasiteisino. Nes JAV teisėja paklausė : „ar jūs suprantate, kad mūsų sprendimai yra privalomi? Taip ar ne?“. Lietuvos delegacija neatsakė. Kitas klausimas buvo, ar Lietuvos atstovė JT Bubnytė supranta, kad sprendimus privaloma vykdyti? Taip pat nesulaukė atsakymo. JAV teisėja pasakė, kad Lietuvos konstitucinis teismas turi pakeisti savo išaiškinimą dėl Pakso.

       – Tai Žalimas turi kibti į darbą ir pakeisti Konstitucinio teismo išaiškinimą?

       Lietuvos delegacija šito nesuprato, jie atsakė, kad Seime yra projektas dėl Pakso, ir jis bus svarstomas rugsėjo pabaigoje.

       – Ar JAV teisėja bent parodė, kad ją šokiravo Lietuvos idiotų delegacija?

       Ją šokiravo tai, kad Lietuva neigia, kad JT sprendimai yra privalomi, ir kad ateina advokatas – aš – ir pradedu pasakoti, kad Lietuva nepripažįsta, kad JT sprendimai yra privalomi.  Amerikietė užpuolė Lietuvos delegacija ir dėl Rūtos Vanagaitės – taigi visi žino, kad lietuviai žudė žydus? JAV teisėja pavadino 1941 m. Lietuvos vyriausybę „nacių vyriausybę“, kuri buvo įkurta Ambrazevičiaus, ir kurioje ministru buvo V.Landsbergio tėvas. Tai didelė žydų bendruomenės pergalė. Galiausiai N.Germanas suprato, kad reikia kažką pasakyti apie VSD sąrašą, ir jis tada pasakė, kad „kiekviena valstybė turi tokį sąrašą“. Tačiau šių šalių teisėjai niekada negirdėjo, kad jų valstybėse būtų kokių nors valstybės priešų sąrašai. Tada posėdžio pirmininkas paklausė : „o kaip išsitrinti iš šio sąrašo?“, ir N.Germanas to nesuprato, ir nieko neatsakė. Labai svarbu pranešti Lietuvai, kad ji įpareigota iki rugsėjo 15 d. pateikti kaltinamąjį aktą Valdui Adamkui

       – Tai labai sunki užduotis Lietuvos pedomafijai?

       Aš JT susitariau, kad paskutinė diena tai padaryti yra rugsėjo 15 d., ir kitą dieną aš turėsiu parašyti komentarus, kaip ta nutartis įvykdyta. Aš jau žinau, ką aš ten parašysiu. Lietuvos delegacijoje buvo mergaitė iš Lietuvos generalinės prokuratūros, kuri perskaitė iš popieriaus, kad „nėra objektyvių duomenų“, kad buvo įvykdytas nusikaltimas (CŽV kalėjimas Lietuvoje – aut. Pastaba). Tai GP mergaitė perskaitė po JAV Senato, Strasbūro teismo sprendimų ir po to, kai JT įpareigojo iki rugsėjo 15 d. pateikti kaltinimus įtariamiems nusikaltėliams. Tai buvo pasakyta ir po Hagos tribunolo sprendimo prieš Lietuvą, ir po to, kai Lietuvos delegacijai ką tik įkalė JAV ir Kanados teisėjos. .

 

 Visus norinčius pažiūrėti gėdingą Lietuvoss delegacijos pasirodymą kviečiame :

 

 http://webtv.un.org/search/consideration-of-lithuania-contd-3503rd-meeting-123rd-session-of-human-rights-committee/5808019588001/?term=lithuania&sort=date

 

Jeigu Generalinis prokuroras neužbaigs tyrimą dėl V. Adamkaus slaptojo kalėjimo iki 2018 m. rugsėjo 15 d., Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė tenkins advokato Stanislovo Tomo prašymą ir tyrimas bus tęsiamas iš Hagos. Profesorius Stanislovas Tomas įsipareigojo 2018 m. rugsėjo 16 d. pateikti JTO ir Hagos prokurorei komentarus dėl to ar Generalinis prokuroras sugebės užbaigti tyrimą dėl V. Adamkaus įsteigto neteisėto slaptojo kalėjimo kaltinamuoju aktu.

 

Liepos 9 – 12 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (JTŽTK) Ženevoje svarstė žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. JTŽTK posėdžiuose Lietuvos pilietinei visuomenei atstovavo advokatas prof. Stanislovas Tomas, kurį paskyrė Monako Kunigaikštystės žmogaus teisių gynimo asociacija EgLex.

 

Lietuva sulaukė griežto pasmerkimo ir dėl kitų klausimų:

 

1) atsisakymas atstatyti R. Pakso teises,

 

2) Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui prieštaravimas minties laisvei,

 

3) antisemitizmas (rašytojos R. Vanagaitės, R. Muksinovo persekiojimas, atsisakymas pripažinti, kad 1941 metų Lietuvos nacių vyriausybė vykdė Holokaustą),

 

4) lenkų ir rusų diskriminacija,

 

5) privalomosios karo tarnybos draudimas, kurio Lietuva nevykdo,

 

6) LGBT teisių pažeidimai,

 

7) faktas, kad moterys gauna mažesnį atlyginimą už vyrus už tą patį darbą,

 

8) nepakankama kova prieš smurtą šeimoje ir daug kitų temų.

 

Liepos 12 d. EgLex atstovas S. Tomas pateiks galutinius komentarus ir netrukus Jungtinės Tautos priims naujas Bendrąsias pastabas Lietuvai.

 

JTO posėdžių metu advokatą S. Tomą nustebino tai, kad Lietuvai atstovavęs Užsienio reikalų viceministras N. Germanas nemoka ištarti angliškai net žodį „Lithuania“ (Lietuva). Šiame žodyje jis neteisingai taria net 4 raides. Iš URM viceministro pasisakymo matoma, kad jis nemoka sudaryti daugiskaitos anglų kalba, nesupranta skirtumo tarp daiktavardžio ir būdvardžio. Užsienio reikalų viceministras nesugebėjo suprasti JTŽTK narių iš JAV, Kanados ir Izraelio klausimų, todėl nieko neatsakė. 15 kalbų mokantis hiperpoliglotas S. Tomas pasiūlė buvusiam Sovietų Sąjungos piliečiui N. Germanui ateityje, kai atvažiuoja į Ženevą, vartoti rusų kalbą, nes ji taip pat yra oficiali JTO kalba.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));