skip to Main Content

Vilniuje suimti Rusijos žurnalistai

Sausio 16 d. po pilietinės akcijos Vilniuje prie LR Seimo suimti  suimti Rusijos  žurnalistai. Tai J. Rešetnevo vadovaujama trijų Rusijos TV žurnalistų grupė. Šie žurnalistai rengė reportažą, filmavo pilietinę akciją ,,Už taiką ir teisingumą“, greitai po akcijos jie sulaikyti ir nugabenti į policijos komisariatą , čia paimti jų dokumentai, vykdyta jų daiktų apžiūra, jie buvo fotografuojami. Po kelių valandų juos paleido ir neužilgo žurnalistų grupė išvyko į Rusiją. Patyrusių žurnalistų šis atvejis nelabai nustebino, tačiau tai yra dar vienas įrodymas kad Lietuvoje ribojama žodžio bei informacijos laisvė. 

Šis J. Rešetnevo ir kitų Rusijos žurnalistų sulaikymas bei kiti neteisėti veiksmai, tame tarpe jų fotografavimas (su tikslu įtraukti į slaptųjų tarnybų kartotekas)- tai grubus žmogaus teisių pažeidimas. Lietuva jau garsėja kaip nedemokratinė šalis. 2016 m .kovo mėnesį Vilniuje suimti ir deportuoti  keli Rusijos žurnalistai-P. Zarubino vadovaujama  trijų Rusijos TV žurnalistų grupė. 2016 m.  spalio mėnesį Iš Lietuvos deportuotas Rusijos dainininkas O. Gazmanovas.  

 Iš viso nuo 2014m. balandžio mėnesio iš Lietuvos deportuota daugybė taikių užsienio piliečių-tame tarpe Rusijos žurnalistai G. Sapožnikova, S. Michejevas, žinomas istorikas A. Diukovas, Latvijos piliečiai, žmogaus teisių gynėjai J. Korenas ir A. Kuzminas ir dar visa eilė kitų žurnalistų, istorikų, žmogaus teisių gynėjų, dainininkų. Tad apie kokia ,,demokratiją“ dar postringaujama iš aukštų tribūnų? Lietuvoje atgimsta fašizmas-atvirai vyksta fašistiniai paradai (kaip vasario 16 d. fašistinis paradas Kaune, kiekvieną vasarą vykstantis fašistinis žygis ,,Žalio Velnio takais“), mūsų krašto miestuose ir kaimuose stovi daugybė fašistiniams nusikaltėliams garbinti skirtų paminklų, vykdomi masiniai žmogaus teisių pažeidimai, politinės represijos (net keliamos bylos dėl ,,pavojingų“ straipsnių publikavimo ar neva ,,pavojingos“ literatūros laikymo namuose), vyksta prieš Lietuvos darbo žmones nukreiptas ekonominis ir psichologinis teroras, dėl ko daugelis žmonių bėga į Vakarus. 

 

Giedrius Grabauskas

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

Liepų al. 2 LT- 57167 Kėdainiai.  Adresas korespondencijai Josvainių g.4  LT-57274 Kėdainiai

,,Swedbank“ AB LT507300010138396913 Tel+370 608 00512  Fax.+370 422 60008

Į.k. 191991323   www.lztss.lt  lztss.eu@gmail.com

________________________________________

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai                                             2017-01-18 Nr. P17/01 

Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

 

PAREIŠKIMAS

DĖL INFORMACIJOS TEISĖS PAŽEIDIMO, DĖL LIETUVOS VALDŽIOS VEIKSMŲ  PRIEŠ LIETUVOS IR RUSIJOS ŽURNALISTUS, RUSOFOBIJOS BEI KARO KURSTYMO

 

 

2017 m.sausio16 d. Lietuvos Respublikoje įvykdytas dar vienas šiurkštus tyčinis žmogaus teisių pažeidimas:

 – Imtasi represinių veiksmų kaimyninės šalies Rusijos Federacijos  žurnalistų atžvilgiu. Trys  J. Rešetnevo vadovaujami Rusijos TV žurnalistų grupės nariai sulaikyti, nugabenti į policijos komisariatą. Ten paimti jų dokumentai, vykdyta jų daiktų apžiūra, jie buvo fotografuojami.  Po kelių valandų žurnalistai vis tik paleisti ir neužilgo išvyko į Rusiją. Rusijos žurnalistai tik vykdė tiesiogines pareigas-rengė reportažus bei vykdė kitokią žurnalistinę veiklą. Jų veikla nesusijusi su jokių nusikaltimų vykdymu. Tad J. Rešetnevo ir jo kolegų sulaikymas, jų laisvės apribojimas –tai tyčinis šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. 

 

Panašus atvejis buvo ir pereitais metais – 2016 m. kovo 9-10 d. trys P. Zarubino vadovaujami Rusijos TV žurnalistai vykdė savo tiesiogines pareigas – užsiėmė žurnalistine veikla, rengė reportažus iš neofašistinių jėgų surengto piketo prie Rusijos ambasados Vilniuje, iš taip vadinamo Rusijos opozicijos forumo renginių. Už žurnalistinę veiklą jiems buvo grasinta susidorojimu, buvo trukdoma jų veiklai, galiausiai jie sulaikyti, o jų konkreti žurnalistinė veikla įvardyta tariama ,,grėsme Lietuvos Respublikai“. Kovo 9-10 dienomis, per nacionalinės TV kanalus bei kitas nacionalinės informacijos  priemones pradėta vykdyti plati šmeižto kampanija, teigiant -,,Rusijos žurnalistai vykdė provokacijas“. 

 

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija – LŽTSS išanalizavusi net tik nacionalinės žiniasklaidos priemonių teikiamą informaciją, tačiau ir kitą informaciją gaunamą iš nepriklausomų  žiniasklaidos priemonių, mato, kad   jokių šių žurnalistų grupių vykdytų galimai nusikalstamų veiksmų įrodymų nėra, jie nieko nepuolė, nevykdė smurtinių veiksmų galinčių sukelti grėsmę Lietuvos valstybės suveneritetui, smurtinių provokacijų Lietuvos valstybės atžvilgiu  ar pan., jie užsiėmė tik žurnalistine informacine veikla.

 

2014-2016 metais iš Lietuvos Respublikos jau išsiusta daug Rusijos, Latvijos bei kitų šalių žurnalistų, istorikų, visuomenininkų, žmogaus teisių gynėjų. Štai tik kai kurie pavyzdžiai:

 

– 2014 m. rugpjūčio mėnesį Vilniaus oro uoste sulaikytas, kelioms valandoms uždarytas į tarnybines patalpas bei po to deportuotas iš Lietuvos, žinomas Rusijos istorikas A.Diukovas.  

– 2014 m. spalio mėnesį iš Lietuvos išsiustas Rusijos žurnalistas, politologas A.Michejevas. 

– 2015 m. rugpjūčio mėnesį  netoli Klaipėdos sulaikyti ir deportuoti iš Lietuvos keli Latvijos piliečiai – žmogaus teisių gynėjas, antifašistas J.Korenas, žmogaus teisių gynėjas, europarlamentarės T. Ždanok padėjėjas A.Kuzminas, istorikas S. Ržavinis. 

– 2015 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos teritorijoje sulaikyta Rusijos žurnalistė G.Sapožnikova. Neužilgo ji buvo deportuota iš Lietuvos. 

 

 

 

 

– 2016 m. spalio  mėnesį Vilniuje sulaikytas iš deportuotas iš Lietuvos Rusijos dainininkas O. Gazmanovas. 

 

 

Nevyriausybinė visuomeninė (piliečių) organizacija ginanti žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo ginamą) interesą – Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir kitos visuomeninės organizacijos turi visus pagrindus teigti: 

 

 

kad  taikių užsienio šalių piliečių, visuomeninių žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, istorikų, net dainininkų  sulaikymai bei išsiuntimai iš Lietuvos-tai jau sisteminga valstybės veikla. Lietuvos valstybė atrodo kaip barbarų valstybė, kurioje klesti politinės represijos; psichologinis teroras;  žodžio laisvės ir informacijos, įsitikinimų sklaidos pažeidimai; kurstomos įvairios ksenofobijos formos, ypač rusofobija ir antisemitizmas; visuomenėje kurstant įtarumo ir baimės atmosferą kaimyninė Rusijos Federacijos šalis nepateikiant jokių suprantamų argumentų viešai vadinama teroristine valstybe; viešai, ir vėlgi nepateikiant jokių faktinių aplinkybių, formuojamos baimės, jog „rusai puola“, pateisinamas betikslis išlaidavimas triguba kaina perkant šiuolaikiniame kare visiškai neefektyvią ir nusenusią ginkluotę, betikslis „patrankų mėsos“ – šauktinių kariuomenės formavimas.

 

Šiuo pareiškimu  kreipiamės į Lietuvos Respublikos  Generalinį prokurorą  ir reikalaujame:

 

-Tuo pat, nedelsiant, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tyčinių  Žmogaus teisių bei laisvių įtvirtintų Europos žmogaus teisių bei laisvių apsaugos konvencijos 10 str., 14 str.; Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 7 str., 9 str., 19 str.; Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakto 13 str., 16 str., 19 str., 20 str., 26 str. pažeidimų sulaikant Lietuvos Respublikoje kaimyninės šalies Rusijos Federacijos žurnalistų grupes; 

-pradėti ikiteisminį tyrimą dėl viešai skleidžiamos dezinformacijos apie kaimyninės šalies Rusijos Federacijos žurnalistų grupių įvykdytų grėsmių Lietuvos Respublikai ir masinių informacijos priemonių vykdomo karo kurstymo;

-informuoti pareiškėjus raštu apie kaimyninės šalies Rusijos Federacijos žurnalistų grupių persekiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisinį pagrindą, atitinkamo sprendimo priėmimo laiką ir vietą, vykdytojus.

 

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

 

Socialistinis Liaudies frontas

 

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

 

Judėjimas ,,Vytis“

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));