skip to Main Content

UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojai  siekia išsaugoti Vilniaus m. gyventojams ir svečiams patogų ir saugų viešąjį transportą

Renginio tipas: Spaudos konferencija

Renginio data: Antradienis, 2017 m. balandžio 11 d.

Renginio pradžia: 11:00

Renginio vieta: BNS konferencijų salėje

 

UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinės sąjungos, vienijančios virš 1500 UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų, pareiškia apie priimtą sprendimą skelbti įspėjamuosius streikus: š. m. balandžio 19 d. (nuo 04.30 val. iki 06.30 val.), š. m. balandžio 21 d. (nuo 05.00 val. iki 07.00 val.) ir š. m. balandžio 24 (nuo 06.00 val. iki 08.00 val.).

 

Mes esame už sąžiningą ir socialiai atsakingą konkurenciją su privačiais vežėjais. Mes – prieš akivaizdžiai vykdomą vienintelės savivaldybės įmonės, kuri per daugelį metų pelnė socialiai atsakingos sostinės keleivius vežančios įmonės vardą ir teikiančios būtinąsias keleivių vežimo paslaugas vilniečiams,  diskriminaciją. Pabrėžiame, kad Vilniaus m. savivaldybė šiai įmonei turi didžiulius įsiskolinimus. Būtent dėl šių įsiskolinimų įmonė finansiškai neįstengia tinkamai teikti kokybiškesnes paslaugas. UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinėms sąjungoms kelia didelį susirūpinimą paskelbto konkurso skaidrumas ir objektyvumas, kadangi Vilniaus m. savivaldybė atsisakė pripažinti UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ konkurso I dalies laimėtoją, tokiu būdu eleminuodama geriausią pasiūlymą pateikusį konkurso dalyvį. Primename, kad UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ konkurse pasiūlė geriausią ir pigiausią paslaugų paketą. Nežiūrint į tai, kad UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“  dirba daug turinčių didelę patirtį darbuotojų ir įmonė turi stiprią remonto bazę, Vilniaus miesto savivaldybė tokiais veiksmais galimai vykdo įmonę diskriminuojančią politiką.

 

Abejonių kelia Vilniaus m. savivaldybės dvigubų standartų taikymas keleivių vežimo Vilniaus mieste konkurso dalyviams, kadangi skelbiant konkurso II dalies laimėtojus („Rigas mikroautobusų satiksme“ ir UAB „Transrevis“) savivaldybė priėmė sprendimą sutikti su laimėtojo pateikta kaina, kuri didesnė už  savivaldybės iš anksto suplanuotą pirkimo biudžetą.  

 

Konkurso II dalyje matome, kad Vilniaus m. savivaldybė kategoriškai atsisakė taikyti vienodas sąlygas I ir II konkurso dalių dalyvių atžvilgiu ir kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą leisti pradėti neskelbtinas derybas, akivaizdžiai pažeisdama lygiateišiskumo ir nediskriminavimo principus.

 

Nuo 2009 metų UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojams nekilo darbo užmokestis, o socialinės garantijos nuolatos buvo mažinamos ir Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymas skelbiamų konkursų sąlygose numatyti darbo užmokesčio ir socialinių garantijų  standartus ir siekis teikti viešąsias keleivių pervežimo paslaugas mažiausia kaina darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinių garantijų sąskaita – nepriimtina ir neatitinka Europos Sąjungos naujai fomuojamos socialinės ir konkurencijos politikos tikslų. Vykdoma vienpusė konkurencijos strategija, kuria siekiama padidinti konkurencingumą keleivių pervežimo sektoriuje, mažinant Vilniaus miesto savivaldybės išlaidas darbuotojų darbo sąlygų ir darbo užmokesčio sąskaita, iš tikrųjų tik padidins nedeklaruotą darbą šiame sektoriuje ir skatins šešėlinę ekonomiką Vilniaus mieste. Be to, artimiausius 7 – 10 metų darbuotojų darbo užmokestis pagal nustatytas Vežėjų parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilniaus mieste pirkimo atviro konkurso sąlygas bus „užšaldytas“.

 

Visi liberalų sąjūdžio ir 2015-03-10 tuometinio kandidato į Vilniaus m. merus Remigijaus Šimašiaus priešrinkiminiai pažadai neprivatizuoti UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“  ir  derinti savivaldybės veiklą su privačiu verslu ir profesinėmis sąjungomis šiandien akivaizdžiai prieštarauja jų veiksmams. Profesinės sąjungos, matančios grėsmę savivaldybės įmonės, kaip vienintelio garanto stabiliai keleivių pervežimo kainai, išlaikant aukštos kokybės keleivių pervežimo standartus, išlikimui, jau daug kartų bandė spręsti  problemas derybų su Vilniaus m. valdžia būdu. Savivaldybė atmetė mūsų pastangas sudaryti taikinimo komisiją ir socialinio dialogo būdu spręsti šias problemas.

 

Tam, kad Vilniaus m. gyventojams ir svečiams būtų išsaugotas viešasis transportas ir į šią problemą būtų atkreiptas visuomenės ir Vilniaus m. savivaldybės dėmesys, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“  veikiančios profesinės sąjungos nusprendė žengti kraštutinį teisėtą žingsnį – streikuoti. Suprantame, kad kai kuriems Vilniaus m. gyventojams ir svečiams suteiksime laikinus nepatogumus, tačiau tik ryžtingais veiksmais mes galime pasiekti tai, kad kiekvienas reikiamu maršrutu galėtų saugiai ir pigiai keliauti.

 

Mes manome, kad Vilniaus m. gyventojai ir svečiai yra verti saugaus viešojo transporto už prieinamą kainą, kuris priklauso Vilniaus miestui (o tai reiškia ir jo gyventojams).

 

Streiko reikalavimai:

 

paskelbti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Vežėjų parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilniaus mieste pirkimo atviro konkurso, kurio pirkimo numeris yra 172998, nugalėtoją;

išsaugoti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbo vietas ir socialines garantijas;

nediskriminuoti UAB „Vilniaus viešasis transportas“, sudarant sąžiningas sąlygas konkuruoti su privačiais vežėjais;

Vilniaus miesto savivaldybės grąžinti visą skolą UAB „Vilniaus viešasis transportas“;

į naujas Vežėjų parinkimo keleivių vežimui Vilniaus mieste atviro konkurso sąlygas įtraukti 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo direktyvos įgyvendinimo tvarką, numatant aiškius reikalavimus (teises ir pareigas) konkursą laimėjusiai įmonei užtikrinti skaidrią teisinę apsaugą perimamo verslo dalies darbuotojams per: darbo užmokesčio, darbo stažo, papildomų garantijų, kolektyvinės sutarties tęstinumą, išbandymo laikotarpio netaikymą, darbuotojų atstovų (profesinių sąjungų) statuso, vaidmens išlaikymą ir veikimo sąlygų sudarymą;

naujose vežėjų parinkimo Vilniaus mieste konkursų sąlygose, numatyti, kad konkurso laimėtojas (laimėtojai) vairuotojams turės mokėti atlyginimą ne mažesnį, negu dabar esamas vidutinis UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vairuotojų atlyginimas.

Visus neabejingus spaudos atstovus kviečiame platinti visuomenėje žinią apie šią problemą ir tokiu būdu padėti ją išspręsti.

 

Spaudos konferencija vyks BNS konferencijų salėje adresu Saltoniškių g. 9 (PC Panorama, Verslo centro 3 a.).

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));