skip to Main Content

Vilniaus m. tarybos narys Juozas IMBRASAS: „Kodėl Kainų komisija, užuot ginusi šimtų tūkstančių šilumos vartotojų interesus, kartu su „Rubikonu“ teismo sprendimą apskundė?..“

 

Kaip žinia, šių metų balandžio 17 d. Vilniaus savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė tarybos nario Juozo Imbraso pateiktam tarybos sprendimo projektui, kuriame Vilniaus miesto taryba siūlo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) įvykdyti Vilniaus miesto apygardos teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą, įpareigojantį Komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos dedamąsias 2011-2015 metų laikotarpyje.

Pagal J.Imbraso, B.Cicėno ir nacionalinės vartotojų federacijos ieškinį, Vilniaus miesto administraciniam teismui, šis teismas 2015 m. gruodžio 11 d. panaikino 2010 m. gruodžio 12 d. šios komisijos patvirtintą bazinę šilumos kainą, kuri galiojo 2010-2015 m. Dėl to net 74 mln. litų buvo nepagrįstai patvirtintos kaip išlaidos. 

Be to, per šį laikotarpį vilniečiai UAB „Vilniaus energija“ permokėjo net 104 milijonus eurų. Vidutiniškai gyventojas, kurio buto kvadratūra 60 kv. metrų, permokėjo po 540 eurų.

 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Juozas IMBRASAS:

Vilniaus miesto apygardos administraciniame teisme su šita byla kaunamės jau šešti metai, su „Rubikonu“ turiu reikalų jau penkiolikti metai. Priminsiu, kad ateinant jiems į Vilnių ir įtvirtinant sutartį, aš vienintelis Vilniaus miesto taryboje pasakiau, kad iš šitų šiaudų nebus grūdų. 

Ir, kaip matome, 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu įrodyta, kad „Vilniaus energija“, arba „Rubikono“ įmonė, sąmoningai apgaulingai teikdama duomenis kainų komisijai, neteisėtai iš vilniečių vien per vieną penkmetį paėmė daugiau kaip šimtą milijonų eurų!..

Praėjusį ketvirtadienį Valstybinė kainų ir energetikos komisija pateikė naują informaciją šituo klausimu – kad jie metus tyrė, nors iki šiol tylėjo, patikslino, kad išpūstos išlaidos ne 20,9 mln., kaip mes buvome fiksavę, teismui apskųsdami, bet dar didesnės – beveik 24,3 milijono, ir tai padidina iš vilniečių per penkmetį priskaičiuotą sumą iki 115 milijonų eurų.

Prieš keletą dienų Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėjęs Kainų komisijos ir „Vilniaus energijos“, „Rubikono“ įmonės, kurie nesutiko su Vilniaus apygardos teismo sprendimu, skundą trečią kartą atidėjo bylos svarstymą ir bylą nori nagrinėti iš esmės.

Kainų komisija – kam ji yra sukurta valstybėje? Pirmiausiai, kad gintų vartotojo interesus. Tačiau mums pernai gruodžio 11 d. laimėjus teismą ir teismui konstatavus, kad tokias dideles sumas sąmoningai apgaulingais būdais vilniečiai neteisėtai permokėjo, Kainų komisija, užuot ginusi šimtų tūkstančių šilumos vartotojų interesus, kartu su „Rubikonu“ teismo sprendimą apskundė!..

Tada mes Vilniaus taryboje inicijavome sprendimą, bandydami paraginti Kainų komisiją, kad jie apsvarstytų galimybę dėl apeliacinio apskundimo teisingumo ir tikslingumo. Ir taryba siūlė iš karto pradėti perskaičiuoti kainas. Kainų komisija to nepadarė.

Ir dabar prieš tris dienas Kainų komisija pateikė informaciją, kad jie tyrė „Vilniaus energiją“ veiklą 2012-2014 metais – ir daugiau kaip metus tyrė! Vadinasi, tyrimas buvo pradėtas ženkliai anksčiau, negu mes laimėjome bylą pernai gruodžio mėnesį, ir apie tai nė žodžio niekur nebuvo kalbama, o buvo tiesiog ginčijama, prieštaraujama.

O dabar, paskelbus jų tyrimo rezultatus (tik neaišku, kodėl tirti 2012-2014 metai, o ne 2010-2015), pasirodė, kad viskas, ką mes teisme fiksavome, pasitvirtino: kad į kainą sudėtos nerealios išlaidos – įvairiausios konsultacinės, VIP’inių ložių (VIP’inės ložės sporto varžybų metu „Siemens“ arenoje, koncertų metu, kurias teikdavo įvairiems politikams pamaloninti, kad jie būtų nuolankūs jiems), įvairiausios kelionės, ekskursijos, sveikatos sanatorijos – viskas sudėta į kainą, o tas kategoriškai prieštarauja šilumos įstatymui ir kainodaros metodikoms.

Ir staiga viską tą patį atranda Kainų komisija! Kyla klausimas: kodėl tuomet Kainų komisija skundė pernai metų gruodžio 11 d. nutartį? Ir kam ta Kainų komisija tarnauja, nors sukurta ginti vartotojų interesus?

Aš suprantu buvusią Kainų komisijos pirmininkę Dianą Korsakaitę, kuri 2010 metais per lemtingą posėdį, kada tvirtino bazinę kainą – tuomet mes trise nuėjome, padėjome ant stalo įrodymus ir skaičius, kad kainos yra išpūstos – išlaidos išpūstos 70 mln. litų, – su dideliu nepasitenkinimu leido mums pasisakyti, bet mums išėjus tą pačią dieną tą kainą patvirtino. Vadinasi, numojo ranka į žmones, kurie tą reikalą supranta ir objektyviai pateikė, ir patvirtino kainą.

Aš manau, buvusiai Komisijos pirmininkei D.Korsakaitei turėtų būti taikoma atsakomybė, turi būti pareikalauta labai rimtos atsakomybės už tokį elgesį, nuo kurio ir prasidėjo ši blogybė.

Ir tada mes padavėme į teismą. Penkerius metus teisme gynėme vilniečių interesus. Nenuostabu, kad per penkerius metus į teismo posėdžius savivaldybė, kurios funkcija – irgi ginti vilniečių interesus, nė karto neatsiuntė savo atstovo.

Aš galiu suprasti A.Zuoką, kuris yra „Rubikono“ krikštatėvis. Tačiau kada šiandien „pragydo“ ir pradėjo kaip grybai dygti vicemerai, kurie pasiruošę ginti vilniečių interesus nuo „Rubikono“ savivalės, tai man kyla klausimas: kur jūs buvote penkerius metus, būdami taryboje, ir nereikalavote iš A.Zuoko, kad būtų atstovaujama vilniečiams Vilniaus apygardos teisme?!..

Kodėl Kainų komisija, kuri dabar pateikė naujus skaičius – kaip minėjau, ta suma išaugo iki 115 mln. eurų (tiek permokėjo vilniečiai, nes sąmoningai apgaulingu būdu buvo teikiami duomenys Kainų komisijai), nesugebėjo anksčiau patikrinti tų sąmoningai apgaulingų duomenų? O gal ir nenorėjo, nes, kaip minėjau, buvusi pirmininkė nenorėjo įsiklausyti – įsiklausė tik į „Rubikono“ pusę. Mūsų, kurie stovėjo šilumos vartotojų pusėje, įsiklausyti nenorėjo. Tai kelia daug klausimų.

Buvo viltis, kad naujoji Komisijos pirmininkė Inga Žilienė pakeis Kainų komisijos kryptį ir pradės dirbti vartotojams, bet gruodžio 11 d. teismo sprendimo apskundimas kartu su „Rubikonu“, kai mes laimėjome teisme bylą, iškėlė vėl naujus klausimus: kodėl Kainų komisija šitaip elgiasi?..

Ir tuo labiau dar daugiau kyla abejonių dabar, kada rugsėjo 23 d. jie pateikė savo patikrinimo rezultatus, kurie visiškai sutampa su mūsų teisme laimėtais rezultatais. Ir visas tas išlaidas, kurios neturėjo būti įtrauktos, Kainų komisija dabar konstatuoja. Tai kodėl jūs tada ginčijate tą teismo sprendimą? Kodėl slėpėte, kad tikrinate? Kaip paaiškinti šituos dalykus?..

Aš manau, kad atėjo laikas šitą problemą spręsti iš esmės. Šitaip nesiskaityti su šimtais tūkstančių vilniečių negalima. Juk praktiškai per tą laikotarpį – per vieną penkmetį, iš dviejų kambarių buto, jeigu žiūrėtume litais, 2200 litų tektų grąžinti žmonėms. Jeigu trijų kambarių butas – apie tris tūkstančius litų. Ir tai tik per vieną penkmetį!

O kas gali paneigti, žinant, kad „Rubikono“ vyrukai pirmais nuomos laikotarpiais, pradedant nuo 2002 metų, buvo ypatingai drąsūs ir įžūlūs, kad tais laikotarpiais dar didesnių sumų iš vilniečių nebuvo neteisingai priskaičiuota? Čia tik vienas penkmetis parodo 115 milijonų eurų skaičių!

Aš manau, kad atėjo laikas ir mes turime pareikalauti iš Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus, kad jis skubiai inicijuotų Vilniaus miesto tarybos posėdį, kuriame priimtų besąlygišką sprendimą – arba nutraukti sutartį su „Dalkia“, arba suspenduoti ją (teisininkai pasakys, kuris variantas teisiškai protingesnis), perimti įmonės valdymo kontrolę savivaldybei į savo rankas. „Rubikono“ vadovai – „Vilniaus energijos“ vadovai turi būti nušalinti nuo įmonės valdymo, galbūt netgi izoliuoti. 

Teismo įrodyta – šimtai milijonų eurų iš vilniečių neteisėtai paimti, apskaičiuoti, naudojant sąmoningą apgaulę, o jie vaikšto laisvi. Tai kaip čia yra dabar mūsų valstybėje?

Dėl to, kad Kainų komisija vilkino laiką, teismo sprendimą apskundė – mes praradome beveik 10 mėnesių nuo praėjusių metų gruodžio 11 d. sprendimo. Per tą laiką buvo galima perskaičiuoti šilumos kainą ir jau galėjo įsisiūbuoti vilniečiams permokėtų pinigų grąžinimo procesas.

Visas tas „gumos tempimas“, teismo sprendimo apskundimas naudingas „Vilniaus energijai“, nes 2017 m. balandžio mėnesį baigiasi nuomos sutartis. Kuo daugiau laiko užtempsim, „Rubikono“ vyrukai sausi iš vandens išlips ir nebebus iš ko pareikalauti grąžinti vilniečiams pinigus. Tad kaip suprasti šitokį Kainų komisijos elgesį?!..

Aš puikiai atsimenu: Vyriausiame administraciniame teisme šitai bylai pirmininkauja Skirgailė Žalimienė, kurios vyras, dabartinis Konstitucinio Teismo pirmininkas Žalimas, tuo metu, kai buvo balsuojama už „Dalkios“ atėjimą į Vilnių, buvo Vilniaus taryboje ir buvo Tėvynės sąjungos, konservatorių narys ir balsavo už „Dalkios“ atėjimą į Vilnių.

Tolimesni įvykiai – buvusio STT vadovo V.Junoko padaryti žingsniai: „rubikono“ juodoji buhalterija, partijos, politikų pavardės, ties kuriomis stovėjo šimtai tūkstančių litų – Kubilius, konservatoriai, Vidžiūnas ir kt.

Toliau galiu priminti: mane, kaip merą, atstatydino dėl to, kad aš nesutikau pratęsti labai nenaudingos, miestui žalingos sutarties šilumos tiekimo ir priežiūros švietimo sistemoje, ką dabar jau baigia įrodyti FNTT ir netrukus, manau, ši byla teisme bus laimėta. Padaryta žala miestui – 20 mln. eurų.

Man ultimatimus statė: „Imbrasai, pratęsk šitą sutartį, galėsi dirbti meru“. Nesutikau. Mane atstatydino didžiąja dauguma konservatorių ir liberalų balsų. Man išėjus, meru buvo išrinktas, pagal žiniasklaidą, su Kubiliaus šeima susietas Vilius Navickas, konservatorių partijos frakcijos narys. Nepraėjus mėnesiui jis automatiškai pratęsė minėtą sutartį, kurią aš atsisakiau pratęsti.

Taigi, gal čia yra priežastys šito „gumos tempimo“, nepriėmimo sprendimo? Juk negali „tvarkiečiai“ laimėti šitokios svarbios rezonansinės bylos prieš Seimo rinkimus? Aš galiu daryti tokią prielaidą.

Tarybos sprendimai, perimant įmonės valdymą, turėtų būti pratęsti, nušalinant Kainų komisijos pirmininkę, įpareigojant Kainų komisiją per mėnesį perskaičiuoti šilumos kainas, sumažinant atitinkamai kainą. Ir tai turi būti padaryta nedelsiant nė vienos dienos, nes balandžio mėnesį „Dalkia“ pasitraukia iš Vilniaus ir tada bus „viso gero“. Kas tada atsakys už apvogtus vilniečius?..

Maža to, manau, Seimo lygmenyje reikėtų inicijuoti tos įmonės auditą viso laikotarpio – nuo 2002 iki 2017 metų: kas padaryta ten, kur nebuvo tikrinta ir kur Kainų komisija užsimerkusi patvirtindavo visas kainas? Reikėtų patikrinti visą laikotarpį Vilniaus šilumos ūkio nuomos.

Ši rezonansinė byla turėtų išsirutulioti į labai plačius vandenis. Pagaliau turi būti atsakyta į visus klausimus. Šitaip toliau Lietuvoje gyventi negalima!..

 

Pagal Seime vykusią spaudos konferenciją

 

                                                      Parengė Juozas IVANAUSKAS

——————————————————————————-

 

 

D

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));