skip to Main Content

Pranešimas spaudai: Vilniaus apygardos administracinis teismas galimai daro tris pasiūlymus senjorei.

2016-02-09 Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) priėmė nutartį byloje, kurioje ponia O. Rimkienė prašo padidinti pensiją nuo 193 iki 348 eurų. Prašymo teisinis pagrindas – Europos žmogaus teisių teismo precedentai Larioshina ir Budina (žeminančio elgesio per mažos pensijos pavidalu draudimas). 

Šiandienos nutartyje pateikti keli klausimai, iš kurių matoma, kad VAAT turi senjorei tris pasiūlymus.

1) VAAT prašo pateikti visą informaciją apie senjorės butą Vilniuje. Šis klausimas vertintinas kaip pasiūlymas parduoti butą ir gyventi iš uždirbtų pinigų, o ne iš pensijos.

2) VAAT prašo pateikti informaciją apie senjorės sūnų. Šis klausimas vertintinas kaip pasiūlymas prašyti paramos iš sūnaus, o ne didesnės pensijos.

3) VAAT siūlo senjorei prašyti perduoti bylą į Lietuvos Konstitucinį Teismą. VAAT nepasisakė dėl Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijos. Tai vertintina kaip pasiūlymas kreiptis į 

Konstitucinį Teismą, o ne į Strasbūro Teismą.

Pati galimybė perduoti nagrinėjimą į Konstitucinį Teismą nėra a priori atmestina, kadangi LR Konstitucija numato lygiai tokias pat teises kaip ir Europos žmogaus teisių konvencija. Tačiau sunku pasakyti kiek toks veiksmas būtų protingas. 

Pirma, nėra pagrindo manyti, kad LR Konstitucinis Teismas vertina Europos žmogaus teisių konvenciją ir Tarptautinį politinių ir pilietinių teisių paktą kaip privalomus teisės aktus. LR Prezidento parašas ir LR 

Seimo ratifikacija dar nereiškia, kad tarptautinė sutartis privaloma LR Teismams.

Antra, LR Konstitucinio Teismo taikomi žmogaus teisių standartai yra daug žemesni nei Europos žmogaus teisių teismo standartai.

Galutinis VAAT sprendimas yra atidedamas. Sekantis posėdis bus 2016-03-31 d. 10:00.

Lietuvos pareiškėjai atstovauja Andoros ir Moldovos advokatas profesorius Stanislovas TOMAS. 

Advokatas negyvena Lietuvoje jau 14 metų ir šiuo metu turi tik vieną bylą Lietuvos teismuose. LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 49(3) str., LR Civilinio proceso kodekso 56(1)(6) ir 56(3) str. ir LR Konstitucinio Teismo įstatymo 32(3) str. leidžia užsienio advokatui atstovauti Lietuvos administracinėse, civilinėse ir konstitucinėse bylose be registracijos Lietuvos advokatūroje.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));