skip to Main Content
Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė D.Vilytė dėl darbo drausmės pažeidimų prašys Sauliaus Skvernelio atleidimo

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė D.Vilytė dėl darbo drausmės pažeidimų prašys Sauliaus Skvernelio atleidimo

 

2016-ųjų spalio 3-iąją padaviau prašymą Valstybės tarnybos departamentui atlikti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės veiklos tarnybinį patikrinimą, už sistemingą darbo drausmės pažeidinėjimą patraukti ją drausminėn atsakomybėn, įskaitant jos atleidimą iš užimamų pareigų. Po trijų dienų Valstybės tarnybos departamento direktorius Osvaldas Šarmavičius persiuntė mano prašymą Viešųjų pirkimų tarnybos direktorei Dianai Vilytei. Nors direktorius Osvaldas Šarmavičius ir labai stengėsi nuo „sisteminės problemos“ atsitverti akmenine siena, visgi savo rašte įpareigojo Dianą Vilytę įvertinti Zigmanto Šegždos prašyme išdėstytas aplinkybes ir apie priimtus sprendimus informuoti Valstybės tarnybos departamentą. Praėjo du mėnesiai, bet Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės D.Vilytės įstaiga kapinių tyla dvelkia, direktorius Osvaldas Šarmavičius po akmenimis slapstosi: informacijos apie D.Vilytės priimtus sprendimus dėl nedrausmingos pavaduotojos kaip nėra, taip nėra. Matyt, kad Diana Vilytė ir kandidatė į darbo drausmės pažeidinėjimo čempionus Sigita Jurgelevičienė nusprendė nesidievagoti.  „Ne mano kiaulės, ne mano pupos“ yra gan gerai atpažįstama Dianos Vilytės poza. Tik, kažin, ar šį kartą toks atsainus požiūris į betvarkę Viešųjų pirkimų tarnyboje bus į sveikatą pačiai valstybės viešųjų pirkimų vairininkei. Diana Vilyte ir Sigita Jurgelevičiene, turiu jums priminti, kad valstybės tarnyba nėra koks nors apskretęs pamiškės tvartelis ar judviejų privatus kiaulininkystės kompleksas.

Norėdamas pertraukti kapų tylą, šiandien padaviau skundą naujai paskirtam Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui. Jam tiesiogiai yra pavaldūs tiek Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė D.Vilytė, tiek Valstybės tarnybos departamento direktorius Osvaldas Šarmavičius. Ministras Pirmininkas įvertins, ar gerokai prisidirbę valdžiažmogiai Diana Vilytė, Sigita Jurgelevičienė ir Osvaldas Šarmavičius rašys prašymus juos atleisti iš užimamų pareigų.

Ministrui Pirmininkui pateikiau informaciją apie tai,  kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė 2014-2016 metais darbo laiko metu sistemingai nebuvo savo darbo vietoje, nevykdė savo darbo funkcijų, asmeniniais reikalais lankėsi policijoje, prokuratūroje ir įvairiose gydymo įstaigose, tuo sistemingai pažeidinėjo darbo drausmę. Manau, kad Sigitos Jurgelevičienės nebuvimas darbo vietoje nėra užfiksuotas Viešųjų pirkimų tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, o asmenys, atsakingi už  darbo laiko apskaitos žiniaraščio vedimą, padarė tarnybinį nusižengimą.

2016-09-23 d. Ukmergės rajono apylinkės teismui Sigita Jurgelevičienė pateikė duomenis, kad gydėsi įstaigoje UAB „Lakštausko klinika“ ir ten buvo gydyta manualine terapija, masažais, akupunktūra. Iš paslaugų apmokėjimo fiskalinių čekių matyti, kad Sigita Jurgelevičienė savo darbo laiko metu atliko gydymo procedūras gydymo įstaigoje UAB „Lakštausko klinika“ šiomis dienomis:  2014-06-09, 2014-06-23, 2014-06-16,  2014-06-27,  2014-07-02, 2014-07-11, 2014-07-17 dienomis.  

 Sigitos Jurgelevičienės dukters S.V. Š. asmens sveikatos istorijoje, esančioje VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“,  adresas: Ąžuolyno g. 5 A, Vilnius,  psichiatrė Dalia Minialgienė 2015 metų liepos 14 d. ir rugsėjo 2 d. darbo laiko metu Sigitai Jurgelevičienei suteikė konsultavimo paslaugas. Be to, psichiatrė Dalia Minialgienė dalyvaujant Sigitai Jurgelevičienei suteikė jos mažametei dukrai antrinio lygio psichoterapijos paslaugas 2015 metų rugsėjo 15 d., spalio 2 d.- nuo 12.00 val., spalio 16 d nuo 12.00 val., spalio 23 d. nuo 12 val., lapkričio 6 d. nuo 13 val., lapkričio 13 d. nuo 8.00 val., lapkričio 27 d.nuo 13.00 val, gruodžio 11 dieną nuo 13 val., 2016 metų liepos 15 dieną. Dėl vaiko gydymo įstaigoje VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ S.Jurgelevičienė minėtomis dienomis užtrukdavo ne mažiau kaip 3 valandas, nes turėdavo vykti iš darbovietės Vilniuje ir vaiką paimti iš jos gyvenamosios vietos Sudervės kaime, Vilniaus rajone 20 km atstumu už Vilniaus miesto, o po gydymo turėjo vaiką nuvežti namo.

VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ psichikos sveikatos centre esančioje asmens sveikatos istorijoje užfiksuota, kad S.Jurgelevičienė 2015-08-17 d., atvykusi su mažamete dukra,  gavo konsultaciją pas psichikos sveikatos centro psichiatrę Loretą Vitkutę-Maigienę; be to  S.Jurgelevičienė 2015-07-17 d. ir 2016-03-04 d., atvykusi su mažamete dukra,  gavo konsultaciją pas VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ psichiatrę Laurą Činčikienę. Dėl vaiko konsultavimo įstaigoje VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“  S.Jurgelevičienė minėtomis dienomis užtrukdavo ne mažiau kaip 3 valandas, nes turėdavo vykti iš darbovietės Vilniuje ir vaiką paimti iš jos gyvenamosios vietos Sudervės kaime, Vilniaus rajone 20 km atstumu už Vilniaus miesto, o po gydymo turėjo vaiką nuvežti namo.

Remiantis duomenimis, esančiais baudžiamojoje byloje  Nr. 1-74-517/2016, kuri šiuo metu nagrinėjama Ukmergės rajono apylinkės teisme, Sigita Jurgelevičienė darbo laiko metu įvairiais asmeniniais reikalais vykdavo į policiją, prokuratūrą ir kitas įstaigas. 2014-05-05 Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje Sigitai Jurgelevičienei 15.00 val.  buvo buvo atlikta jos kūno apžiūra ir surašyta specialisto išvada. 2014-05-12 darbo laiko metu Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnas Valdas Kazlauskas atliko 3 valandas trukusią Sigitos Jurgelevičienės ir Zigmanto Šegždos akistatą ir surašė akistatos protokolą.

2014-05-16 dieną Sigita Jurgelevičienė darbo laiko metu nuvyko 25 km už Vilniaus į Maišiagalos policijos nuovadą ir jos viršininkui Erikui Jalovik nuvežė prašymą ir garso įrašus kompaktiniuose diskuose. 2014-06-10 dieną Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnas V.Kazlauskas nuo 8 valandos Sudervės k., Vilniaus rajone esančiuose Sigitos Jurgelevičienės namuose, jai dalyvaujant, atliko parodymų patikrinimą vietoje, fotografavo S.Jurgelevičienę jos namuose, surašė protokolą ir prie jo pridėjo nuotraukas.

2014-06-18 dieną Sigita Jurgelevičienė darbo laiko metu nuvyko 25 km už Vilniaus į Maišiagalos policijos nuovadą ir jos viršininkui Erikui Jalovik pateikė prašymą ir garso įrašus kompaktiniame diske.2014-06-25 Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnas V.Kazlauskas nuo 14.15 val. iki 15.00 val. atliko Sigitos Jurgelevičienės apklausą ir surašė liudytojo apklausos protokolą. 2014-06-30 d. ir 2014-07-14 d. Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnas V.Kazlauskas darbo laiko metu atliko Sigitos Jurgelevičienės apklausas ir surašė 2 liudytojo apklausos protokolus. 2014-10-27 d. Sigita Jurgelevičienė darbo metu pagal daiktų pateikimo protokolą perdavė savo asmeninį mobilaus ryšio telefono aparatą  Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnui V.Kazlauskui, kuris atlikęs telefono ekrano fotografavimą ir telefono apžiūrą, jį grąžino Sigitai Jurgelevičienei.

2014-11-21 d. pagal Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokuratūros prokurorės Vidos Bracevičienės daiktų pateikimo reikalavimą Sigita Jurgelevičienė darbo laiko metu pristatė į prokuratūrą savo asmeninį mobilaus ryšio telefono aparatą, tą pačią dieną buvo atlikta Sigitos Jurgelevičienės apklausa, surašytas liudytojo apklausos protokolas. 2015-01-06 d.  prokurorė Vida Bracevičienė nuo 8.35 val. iki 14.20 val. atliko Sigitos Jurgelevičienės apklausą ir surašė liudytojo apklausos protokolą. 2015-07-24 d. ir  2015-07-28 d. prokurorė Vida Bracevičienė darbo laiko metu atliko Sigitos Jurgelevičienės apklausas ir surašė 2 liudytojo apklausos protokolus.

UAB „Lakštausko klinika“ gydytojams Eduardui Lakštauskui ir Brigitai Paulienei, VšĮ „Vilniaus psichiatrijos ir psichoanalizės centras“ vaikų psichiatrei Daliai Minialgienei,  VšĮ „Vilniaus rajono centrinės poliklinikos“ psichikos sveikatos centro vedėjai, gydytojai vaikų psichiatrei Loretai Vitkutei-Maigienei ir gydytojai vaikų psichiatrei Laurai Činčikienei Zigmantas Šegžda inicijavo baudžiamąsias bylas dėl dokumentų klastojimo pagal LR baudžiamojo kodekso 300 straipsnį.  Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato kriminalinės policijos tyrėjui 2016-11-15 dieną per apklausą gydytojas neurologas E.Lakštauskas nurodė, kad jo klinikoje diagnostinės aparatūros nėra, jo klinika naudojasi pacientų atneštais išrašais ir aprašymais, esant reikalui rekomendavo kreiptis į šeimos gydytoją arba kitus gydytojus dėl siuntimo atlikti reikalingus tyrimus. 2014-05-13 dieną gydytojas E.Lakštauskas policijai davė parodymus, kad konsultavo pacientę Sigitą Jurgelevičienę. Jai buvo nustatytas sindromas (sąvoka „sindromas“ atitinka prasmę  „simptomas“, – autoriaus pastaba) „vertigo“,  Vertebro baziliarinis kairiosios arterijos sindromas (simptomas). Gydytojas E.Lakštauskas rėmėsi simptomais, pacientės išsakytais nusiskundimais ir neurologiniu refleksų ištyrimu ir sudarė pacientės gydymo planą neurologinei disfunkcijai (nervų sutrikimui) koreguoti, paskyrė „vertigobill“ vaistus (homeoptatinis preparatas, turintis placebo poveikį, – autoriaus pastaba), kranio gabalinę terapiją, masažą, akupunktūrą rekomendavo gydytojo reabilitologo konsultaciją, žodžiu rekomendavo kreiptis į šeimos gydytoją, kad atliktų galvos smegenų ir stuburo kaklinės dalies magnetinį rezonansą, kaklo ir galvos kraujagyslių ištyrimą. Gydytojas E.Lakštauskas policijai nurodė, kad jis norėjo suformuoti tikslią klinikinę diagnozę, tačiau pacientė Sigitą Jurgelevičienė jokių dokumentų apie atliktus tyrimus nepristatė.

2016-11-15 dieną policijos apklausta gydytoja Brigita Paulienė nurodė, kad ji dirba UAB  „Lakštausko klinika“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja. Ji parodė, kad Sigitą Jurgelevičienę konsultavo du kartus – 2014-05-20 ir 2014-06-17. Pasak gydytojos, šią pacientę jai atsiuntė gydytojas E.lakštauskas gydomosios mankštos programai sudaryti. Gydytoja įvertino funkcinę pacientės būklę skirtingos apkrovos metu, pajėgumą, nervų sistemos  ir širdies ritmo adaptacines galimybes esant skirtingam krūviui, sudarė pirmo etapo gydomųjų pratimų programą. Kito vizito metu gydytoja testus pakartojo ir pastebėjo, kad moteris jautėsi geriau, jos širdies susitraukimo dažnis buvo stabilesnis – po krūvio atsistatė greičiau, pečių, rankų raumenų tonusas buvo normalesnis, be „hiper įtampos“, nervų sistemos reakcijos buvo adekvatesnės. Paskui gydytoja Brigita Paulienė sudarė S.Jurgelevičienei naują gydomųjų pratimų programą, nustatė kitą S.Jurgelevičienės vizitą pas gydytoją po trijų mėnesių, tačiau S.Jurgelevičienė neatvyko. Gydytoja policijai teigė, kad klinikinės diagnozės nustatymas ir papildomų tyrimų skyrimas yra ne jos darbas.

2016-11-17 dieną policijos apklausta Sigita Jurgelevičienė nurodė, kad 2014 metais sutriko jos sveikata – svaigo galva, drebėjo rankos, nuolatos jautė baimę, todėl kreipėi į medikus: lankėsi pas šsimos gydytoją, taip pat „Lakštausko klinikoje“. S.Jurgelevičienės teigimu, VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ šeimos gydytoja Iridė Brazaitienė ją nusiuntė atlikti galvos ir kraujagyslių kaklo tyrimą, tačiau fiziologinių pakitimų poliklinikos gydytojas neurologas nenustatė. Sigita Jurgelevičienė policijai parodė, kad „Lakštausko klinikoje“ ji gydėsi netradicinės medicinos būdais – homeopatiniais lašais, akupunktūra, masažais ir kvėpavimo pratimais.

2016-10-26 dieną Zigmantas Šegžda prokuratūrai pateikė duomenis, pagrindžiančius aplinkybę, kad UAB „Lakštausko klinika“, gydytojai Eduardas Lakštauskas ir Brigita Paulienė, galimai siekdami turtinės ar kitos naudos, galimai suklastojo pacientės Sigitos Jurgelevičienės  asmens sveikatos istoriją, galimai suklastojo ligos diagnozę ir galimai netikrų duomenų pagrindu atliko su gydymu nesusijusias paslaugas Sigitai Jurgelevičienei, bei nesant tam pagrindo pateikė teismui galimai suklastotą 2016-06-30 dienos išrašą iš medicininių dokumentų. Zigmantas Šegžda nurodytą veiką nustatė 2016-09-23 dieną gavęs  UAB „Lakštausko klinika“ 2016-06-30 dienos išrašą iš medicininių dokumentų. Iš šio dokumento matyti, kad gydytojai Eduardas Lakštauskas ir Brigita Paulienė nustatė Sigitai Jurgelevičienei pagal tarptautinės ligų klasifikaciją  TLK-10-AM  neegzistuojančią diagnozę – „vertigo“,  2016-06-30 dienos išraše iš medicininių dokumentų  taip pat nurodė neegzistuojančią diagnozę – „vertigo“. „Lakštausko klinikoje“ nuo 2014-05-13 iki 2014-07-30 pagal diagnozę „vertigo“ Sigitai Jurgelevičienei buvo paskirtos manualinės terapijos ir akupunktūros procedūros bei masažai.  Iš išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad Sigitos Jurgelevičienės diagnozė buvo nustatyta jau pirmosios konsultacijos metu neatlikus jokių diagnostinių tyrimų, nes klinikoje dianostinės aparatūros nėra. Sigita Jurgelevičienė skundėsi galvos svaigimu ir rankų tirpimu.  2014-05-20 Sigitą Jurgelevičienę konsultavusi gydytoja Brigita Paulienė sudarė kvėpavimo ir diafragmos atpalaidavimų programą, bei programą kaklui ir pečių juostai stabilizuoti ir stiprinti, krūtinės ląstos elastingumą stabilizuoti. Pacientei atlikti taškiniai nugaros ir pečių juostos masažai.

Gydytojai Eduardas Lakštauskas ir Brigita Paulienė klaidingai ir prieštaringai nurodė, kad Sigitos Jurgelevičienės susirgimo priežastis – ilgai trukęs stiprus stresas. Tačiau pagal nurodytą diagnozę „vertigo“ galvos svaigimas, rankų tirpimas negali būti kildinamas dėl ilgai trukusio stipraus streso. Galvos svaigimo priežastimi gali būti ausies ir speninės ataugos ligos (diagnozė pagal  TLK –  H60-H95) bei vestibulinės funkcijos sutrikimai (diagnozė pagal  TLK –  H81). Neatliktas tyrimas videonistagmografu – nebuvo vertinami nevalingi akių obuolių judesiai (nistagmas), tad nebuvo  nustatyta, ar tai yra tikrasis vertigo; nenustatyta ligos kilmė (centrinis ar periferinis); neįvertinta, ar nėra gyvybei pavojingos būklės, kaip antai kraujo išsiliejimo į smegenis. Nepaskirtas gydymas vaistais: vestibulosupresantais, kurie slopina svaigimą; gydymas pusiausvyros nervo kraujotaką gerinančiais ar paburkimą mažinančiais vaistais, vestibulinės migrenos atveju – migrenos dažnį retinančiais vaistais, nepaskirti specialūs pratimai – vestibulinė mankšta.

Sprendžiant iš Sigitai Jurgelevičienei paskirtų gydymo „procedūrų“ matyti, kad Sigita Jurgelevičienė galimai tik simuliavo ligą, o gydytojai Eduardas Lakštauskas ir Brigita Paulienė, manyčiau, negalėjo įžvelgti išraše nurodyto „susirgimo“ požymių, galimai tinkamai neatliko pacientės  klinikinių tyrimų, ir, manau, kad tik galimai imitavo gydymą, kuris negalėjo būti skirtas gydyti pacientės vestibulinės funkcijos sutrikimą.

UAB „Lakštausko klinika“ gydytojų surašyta Sigitos Jurgelevičienės  asmens sveikatos istorija siekiama pagrįsti Zigmantui Šegždai iškeltą ir šiuo metu nagrinėjamą Ukmergės rajono apylinkės teisme baudžiamąją bylą Nr. 1-74-517/2016, kurioje suinteresuota dalyvė yra Sigita Jurgelevičienė. 2016-09-23 dieną  Sigita Jurgelevičienė baudžiamojoje byloje  Nr. 1-74-517/2016 padavė civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio suma – 30298 Eur. Manau, kad gydytojai Eduardas Lakštauskas ir Brigita Paulienė galimai imitavo Sigitos Jurgelevičienės gydymą ir kaip įrodymą Ukmergės rajono apylinkės teismui pateikė išrašą iš Sigitos Jurgelevičienės medicininių dokumentų apie Sigitos Jurgelevičienės „susirgimą“, galimai turėdami tikslą padėti Sigitai Jurgelevičienei laimėti bylą, nubausti buvusį S.Jurgelevičienės meilužį neproporcingai griežta bausme  ir prisiteisti iš jo nepagrįstai didelį turtinės ir neturtinės žalos dydį.

 

Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));