skip to Main Content

VDU skandalas: išvaikius etnologus, baltistikos – slavistikos darbus vertina „pimpologai“

Kristina Sulikienė

Prieš naujuosius metu rašėme, jog Vytauto Didžiojo universitete etninės kultūros studijas pakeitė Rytų Azijos tyrinėjimai, politika ir miškų ūkis, o Letonikos centro praktiškai neliko.

Tačiau liko užsilikusių doktorantų, studijuojančių etnologiją, kuri yra humanitarinių mokslų krypties, šifras E07.

Vienai disertacijai neseniai recenzuoti, tiksliau – „subaladoti oponentą, kad jis nebeatsikeltų“ Rytų Azijos miškų ūkio katedra skyrė sociologą, socialiniai mokslai, šifras 05S.

Na ir prikūrė vėjų, ir arabų – juk reikia „subaladoti“.

Įdomiausia, jog minėtas profesoriaus vardą nešiojantis veikėjas labiausiai pagarsėjas vyriškos varpos tyrimais. Jam buvo labai įdomus vyriško organo fenomenas.

Taigi, pasirėmus ant šitokio ypatingo padargo, paėmė įkvėpimas, ir „profesorius“ išspaudė net 6 puslapius neeilinės „kūrybos“.

Santūresnė buvo etnologiją baigusi, docente save laikanti, bet religijotyrininkų „okruguose“ šmėžuojanti mokslininkė.

Nustatė, jog Balkanų tyrimų nėra, reikia tyrinėti Jugoslaviją, išvardijant jos buvusias respublikas. O minėti kažkokius Balkanus – negalima.

Gal dėl to, kad buvusi Etnologijos ir folkloristikos katedra metų metais parazitavo, ir gavo lėšas bei keliones, prisidengdami šios „niekam neįdomios ir neaktualios“ disertacijos tematika.

Mokslinis komitetas, kurio dalis sėdi Istorijos institute, net konferenciją rudenį rengia tiesiog žodis į žodį į šitą pačią baltų – slavų lyginamųjų tyrinėjimų temą.

Dar „specialistė“ „nustatė“, kad ji nemato mokslinių straipsnių, pagal disertacijos temą. Na, vieną nebent.

Tačiau jeigu skaitė tik straipsnių antraštes, o ne turinį – aišku, kad nemato.

Tačiau po to rašo „pataisius galima gintis“.

Doktorantūros reglamentas neleidžia gintis, jeigu yra tik 1 straipsnis.

Vienas kitam prieštaraujantys sakiniai vienas paskui kitą rodo arba proto trūkumą, arba saugumo struktūras – arba ir vieną, ir kitą.

„Pimpologijos“ profesorių doktorantas paprašė pakeisti kuo nors iš gamtos fakulteto, arba iš fizikos – nes etnologiją vertinti  ar sociologui, ar fizikui – tas pats: nei vienas, nei kitas nesusigaudo, apie ką yra parašyta.

Gal todėl „pimpologijos“ tyrinėtojui susisuko smegenys, ir jis pripylė savo 6 lapų „išsiliejime“, kad jis nieko nesupranta, ir jam viskas akyse šokinėja.

Kadangi recenzentai net neslepia savo keistumų, kai neskiria Balkanų nuo Jugoslavijos, arba nesuvokia, kas parašyta, arba kaip nustatomas straipsnio tinkamumas atrinkti gynimui, tai paprašyta nevilkinant toliau laiko – o dar reikės rengti anglišką santrauką – skirti normalius 2 recenzentus.

Būtinai – E07 mokslo krypties (Humanitariniai mokslai.)

Publikacijų sąrašas ir neeilinės kūrybos etnologės  raštelis universiteto valdžiai yra pridedamas.

„Pimpologo“ – ne, nes doktorantūros procedūra nenumato kitų mokslų ir kitų padalinių kišimąsi į siauros specializacijos – tam tikros ir ne kitokios mokslo krypties – katedros vidaus gynimą.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));