skip to Main Content

Lietuvos akademikai ir gydytojai kreipiasi į Valstiečių ir žaliųjų sąjungą: „Primum non nocere”

2016 gruodžio mėn. 05 d.

 

Mes atidžiai stebėjome jūsų rinkiminę kampaniją, kurios metu deklaravote „Darnios Lietuvos” kūrimą. Daugelis jūsų pareiškimų kvietė pokyčiams, tačiau juose matėme ir žmonių rūšiavimo, medicinos pasiekimų, mokslo bei progreso menkinimo daigus.

 

Dabar esate mus valdantys Seimo ir Vyriausybės nariai. Svarbiausia – esate mūsų pacientus, jų likimus valdantys Seimo ir Vyriausybės nariai.

 

Todėl sakome jums: „Pirmiausia – nepakenkti”.

 

Pritariame, kad Lietuvai reikalingi pokyčiai, kad išliekanti didelė atskirtis menkina žmonių orumą, įsigalėję žalingi įpročiai verčia Lietuvą ligota, silpna valstybe. Siekdami gerinti Lietuvos žmonių sveikatą, raginame jus:

 

– akcentuoti ligų prevenciją, naikinti žalingus įpročius, skatinti sveikatinimą;

– gerinti pirminę sveikatos priežiūros grandį, centralizuoti sudėtingas sveikatos technologijas, reformuoti vaistų kompensavimą;

– didinti tik mokslo įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros prieinamumą;

– mažinti medicinos darbuotojų socialinę atskirtį, didinti žeminančiai mažus atlyginimus, naikinti nelegalius mokėjimus;

– nekurti antrarūšių Lietuvos žmonių, šeimų, gerbti žmogaus teises ir laisves.

 

Džiaugiamės, kad bent dalinai pakeitėte sprendimą dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų skuboto priėmimo, nes jos neišvengiamai būtų turėjusios ilgalaikių neigiamų pasekmių moterų ir vaikų sveikatai.

 

Mes – Lietuvos akademikai ir gydytojai – pasisakome už pagalbinio apvaisinimo reglamentavimą, grindžiamą nešališkais mokslo įrodymais, gera klinikine praktika ir pacientų lūkesčiais. Kartu kviečiame Valstiečių ir žaliųjų sąjungą išgirsti kitą progresyvią nuomonę, taip užtikrinant požiūrių pliuralizmą.

 

Esame įsitikinę, kad pacientų, medikų ir sveikatos politikų bendradarbiavimas turi būti grindžiamas bendromis vertybėmis, kurios užtikrina kiekvieno paciento orumą, lygiateisiškumą bei teisę į visapusišką pagalbą, nežiūrint ligos, lyties, negalios, šeiminės padėties, lytinės orientacijos, politinių pažiūrų ar tikėjimo. Kviečiame vadovautis šiais esminiais principais bei mokslo įrodymais grįsta sveikatos priežiūra ir siekti bendrų tikslų.

 

 

Prof. Rimantas Jankauskas

Vilniaus universiteto mokslo prorektoriu, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

 

Prof. (HP) dr. Algirdas Utkus VU MF Dekanas, VU MF Žmogaus ir medicinės genetikos katedros vedėjas, VUL SK Medicininės genetikos centro vadovas, Lietuvos Žmogaus genetikos draugijos pirmininkas

 

Prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė, SAM neetatinė vyr. specialistė, PSO laikinoji patarėja, Europos akušerių ir ginekologų tarybos ir kolegijos (EBCOG) narė, Karališkosios akušerių ir ginekologų kolegijos (RCOG) garbės narė

 

Prof. (HP) dr. Gražina Drąsutienė

VU MF Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėja, VUL SK Akušerijos ir ginekologijos centro vadovė, Vilniaus Perinatologijos centro vadovė

 

Prof. (HP) dr. Kęstutis Strupas

VUL Santariškių klinikų Generalinis direktorius, VU MF Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos vadovas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

 

Prof. Diana Ramašauskaitė

VUL SK Akušerijos ir ginekologijos centro vyr.specialistė akušerijai, SAM specialistė konsultantė

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė

 

Prof. Žilvinas Padaiga

Tarptautinių ryšių ir studijų dekanas, LSMU

 

Prof. Laima Maleckienė

LSMUL Akušerijos ir ginekologijos klinika

 

Prof. Laimonas Griškevičius

VUL Santariškių klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas, VU MF profesorius

 

Prof. Danguolė Jankauskienė

Mykolo Romerio Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė, VUL Santariškių klinikų direktorė medicinai ir slaugai

 

Prof. dr. Janina Tutkuvienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo ir studijų prodekanė

 

Dr. Jelena Rascon

VUL Santariškių klinikų Vaikų onkohematologijos centro vadovė

 

Prof. Rasa Verkauskienė 

LSMU Endokrinologijos klinikos ir Instituto vadovė

 

Prof. Raimonda Matulionytė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika

 

Prof. habil. dr. Vytautas Usonis

VU MF Vaikų ligų klinikos vedėjas

LR SAM vyriausiasis vaikų ligų gydytojas

 

Prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas

LSMU VSF Profilaktinės medicinos katedros profesorius

 

Prof. Leonas Valius 

LSMU Šeimos medicinos klinikos vadovas

Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos prezidentas

 

Doc. Eglė Drejerienė

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika, gydytoja akušerė ginekologė

 

Prof. Daiva Vaitkienė

LSMU Akušerijos ginekologijos klinikos

Onkoginekologijos centro vadovė,

PSO laikinoji patarėja, Europos komisijos ekspertė

 

Prof. dr. Juozas Raistenskis

VUL SK Vaikų ligoninės direktorius

Vaikų ligoninės, VšĮ VULSK filialo, Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro vadovas

 

Prof. dr. Rasa Tamelienė,

LSMU MA Neonatologijos klinikos vadovė,

Lietuvos Neonatologijos asociacijos prezidentė,

Kauno krašto vyr. specialistė neonatologijai

 

Doc. Vladas Gintautas

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika

 

Prof. Rosita Aniulienė

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika

 

Lietuvos uroginekologijos draugijos prezidentė Prof. Meilė Minkauskienė

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika,

Priešlaikinio gimdymo ir nėščiųjų infekcijos sektoriaus vadovė, Lietuvos akušerių ir ginekologų draugijos valdybos narė

 

Doc. Mindaugas Šerpytis

VULSK III intensyvios terapijos ir reanimacijos sk vedėjas

 

Doc. Eimantas Švedas

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika, onkoginekologas,vSkonės Universitetinė Ligoninė Akušerijos/Ginekologijos klinika, Vyresnysis konsultantas

 

Prof. Elona Juozaitytė,

LSMU MA MF Onkologijos instituto vadovė, LSMUL Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos vadovė, SAM konsultantė Radioterapinei onkologijai, SAM kolegijos narė

 

Prof. Arturas Inčiūra,

LSMU ligoninė Kauno klinikos, Onkologijos ir hematologijos klinika, gydytojas onkologas-radioterapeutas, Kauno krašto vyr. Onkologas

 

Dr. Tomas Biržietis

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika, Kauno krašto LAGD pirmininkas

 

Prof. Rimantas Kėvalas

LSMU MA MF Vaikų ligų klinikos vadovas, SAM neetatinis vyr. specialistas, UNICEF ekspertas

 

Prof. dr. Žemyna Milašauskienė

LSMUL Kauno klinikų Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybos vadovė

LSMU VSF Profilaktinės medicinos katedros profesorė

 

Prof. Algimantas Tamelis

Chirurgijos klinikos vadovas

LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto dekanas

 

Prof. Žilvinas Endzinas

LSMU Chirurgijos klinika

 

Prof. dr. Dinas Vaitkaitis, 

LSMU Ekstremaliosios medicinos katedros vedėjas, 

Lietuvos skubiosios medicinos draugijos vadybos pirmininkas

 

Doc. Saulius Paškauskas,

gydytojas akušeris ginekologas,

Kauno krašto akušerių ginekologų draugijos valdybos narys

 

Doc. dr. Jurgita Grikinienė

Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika

 

Prof. Žilvinas Saladžinskas

Chirurgijos klinika, Lietuvos sveikatos mokslu universitetas

 

Prof. Marius Miglinas 

Lietuvos hipertenzijos draugijos prezidentas

 

Doc. Eugenijus Laurinaitis

Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika

 

Prof. Dr. Gintaras Kaubrys

VUL Santariškių klinikų Neurologijos centro vadovas

 

Prof. Augustina Jankauskienė

VULSK Pediatrijos centro vadovė, VU Medicinos fakulteto profesorė

 

Doc. Vilius Rudaitis

VU Akušerijos ir ginekologijos klinika

 

Prof. Eugenijus Gefenas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyriaus vedėjas

 

Doc. Vaidotas Urbonas

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Vaikų ligų klinika, Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas

 

Prof. Almantas Maleckas

LSMUL Kauno klinikos

Minimaliai invazyvios chirurgijos ir skrandžio- intestinalinės chirurgijos sektoriaus vadovas

 

Doc. dr. Ramunė Čepulienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

 

Dr. Evelina Pukenytė

Infekciniu ligu klinikos lektorė, LSMU

 

Doc. dr. Alvydas Navickas

VU MF Psichiatrijos klinikos vadovas

 

Doc.dr. Egle Benusiene

Medicinines genetikos centro

Prenatalinės diagnostikos skyriaus vyr.gydytoja genetikė

 

Dr. Ingrida Domarkienė,

VULSK Medicinos genetikė, Lietuvos žmogaus genetikos draugijos, Europos žmogaus genetikos draugijos narė

 

Prof. Narūnas Porvaneckas

VU MF Ortopedijos traumatologijos centro vadovas

 

Prof. Algirdas E. Tamošiūnas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedros vedėjas

 

Prof. Tomas Poškus 

Lietuvos koloproktologų draugijos viceprezidentas

 

Doc. Arnoldas Bartusevičius

Akušerijos ir ginekologijos klinika

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Doc.dr. Aurelija Blaževičienė


Slaugos ir rūpybos katedros vedėja

Medicinos akademija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Dr. Egle Machtejeviene

LSMU Kauno kliniku 

Vaisiaus medicinos centro vadovė

 

Prof. Habil.Dr. Ramune Kalediene

LSMU Visuomenes sveikatos fakulteto dekane

 

Dr. Ingrida Pilypienė

Naujagimių sk. vedėja

Akušerijos ir ginekologijos centras

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

 

Dr. Laima Ambrozaitytė

Vilniaus universiteto MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedros lektorė; VUL Santariškių klinikų Medicininės genetikos centro Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijos vyr. medicinos genetikė

 

Dr. Živilė Gudlevičienė

Vyresnioji gydytoja embriologė, VUL Santariškių klinikos, HOTC MRMS Vaisingumo technologijų poskyris

 

Dr. Kristina Jarienė

Akušerijos ir ginekologijos klinika

Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas

 

Doc. dr. Eglė Vaitkaitienė 

LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto mokslo darbuotoja, gydytoja pediatrė, alergologė – pulmonologė

 

Prof. (HP) dr. Jūratė Šipylaitė

VU MF Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vedėja, VUL Santariškių klinikų Anesteziologijos, intensyviosios terapijos it skausmo gydymo centro vadovė

 

Doc. dr. Egle Vaitkaitiene 

LSMU Medicinos akademija Sveikatos tyrimų instituto mokslo darbuotoja 

vaikų ligų gydytoja

 

Doc. Dr. Saulius Ročka

Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos, Neuroangiochirurgijos centro vadovas

 

Doc. Rimantė Čerkauskienė

Vaikų retų ligų koordinavimo centro vadovė

VU MF Vaikų ligų klinika

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

 

Doc.Virginija Žilinskaitė

Vaikų skubios medicinos, intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centro vadovė

Vaikų ligoninė,

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

 

Prof. Arvydas Ambrozaitis

VUL Santariškių klinikų Infekcinių ligų centro vadovas

Lietuvos infektologų draugijos pirmininkas

 

Doc. Dr. Andrej Suchomlinov

VU MF Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

 

Dr. Sigita Burokienė

Direktoriaus pavaduotoja, aikų ligų gydytoja

 

Prof. Eligijus Poškus

Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos pirmininkas

 

Dr. Židrūnė Visockienė

Endrokrinologijos sk. vedėja, VUL Santariškių klinikos

 

Prof. Žilvinas Dambrauskas

LSMUL Kauno klinikos

Dr. V. Tarasevičienė,

LSMUL Kauno klinikų gydytoja akušerė ginekologė

 

Prof. Eugenijus Lesinskas 

VU MF Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinikos vadovas ir VU Tarybos narys

 

Prof. Virgilijus Beiša 

VUL Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro vadovas

 

Dr. Donata Ringaitienė

II Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėja, VULSK

 

Dr. Robertas Kvaščevičius

Neurochirurgijos skyriaus vedėjas, VULSK

 

Dr. Goda Elizabeta Vaitkevičienė

VULSK vaikų hematologė

 

Dr. Giedrius Davidavičius

Intervencinės kardiologijos ir kardiochirurgijos skyriaus vedėjas

 

Doc. Arūnas Želvys

VULSK Urologijos sk. vedėjas; l. e. p. centro vadovas

 

Doc. Lina Ragelienė

VULSK VF vaikų hematologė, konsultantė

 

Doc. Rimvydas Ašoklis

VULSK Akių ligų centro vadovas

 

Dr. Nerijus Jakutis

VULSK Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos sk. vedėjas

 

Dr. Jūratė Barysienė

VULSK ambulatorinės kardiologijos sk vedėja

 

Dr. Donatas Vajauskas

Branduolinės medicinos sk vedėjas

 

Dr. Nerijus Misonis

VULSK Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės chirurgijos centro vadovas

 

Dr. Dileta Valančienė

VULSK II Radiologijos sk vedėja

 

Prof. Jonas Valantinas 

VULSK Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro vadovas

Gastroenterologų draugijos prezidentas

 

Doc. Žana Bumbulienė

VULSK Akušerijos ir ginekologijos centras

 

Dr. Vytautas Klimas

VULSK Akušerijos ir ginekologijos klinika

LAGD valdybos narys

 

Doc. Dr. Jolita Zakarevičienė 

VUL SK Akušerijos skyrius vyresnioji gydytoja

 

Prof. Ligita Jančorienė

VUL Santariškių klinikų Infekcinių ligų centro Konsultacijų ir imunoprofilaktikos skyriaus vedėja

 

Dr. Virginija Ašmonienė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė

 

Prof. Audrius Aidietis

VULSK Kardiologijos ir angiologijos centro vadovas

 

Doc. Edita Kazėnaitė

Vilniaus universitetas, Medicnos Fakultetas

 

Gyd. Eglė Kontrimavičiūtė

VULSK I anesteziologijos ir reanimacijos sk. vedėja

 

Gyd. Edgaras Dlugauskas

VULSK Psichiatrijos sk. vedėjas

 

Gyd. Rolanda Nemanienė

VULSK vaikų hematologė

 

Gyd. Ramunė Pasaulienė

VULSK vaikų hematologė

 

Gyd. Elvyra Ostanevičiūtė

VULSK Hematologijos ir bendrosios citologijos sk. vedėja

 

Gyd. Dalia Aleknienė

VULSK Nefrologijos ir inkstųtransplantacijos sk. vedėja

 

Gyd. Indrė Tamulienė

VULSK vaikų hematologė

 

Gyd. Giedrius Navickas

VULSK Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos sk. vedėjas

 

Gyd. Vilma Rutkauskaitė

VULSK vaikų hematologė Gyd. Edita Vasiliauskienė

VULSK Tuberkuliozės tyrimų laboratorijos vedėja

Laboratorinės medicinos centras

 

Gyd. Sonata Trakymienė

VULSK vaikų hematologė

 

Gyd. Aušra Macijauskienė

VULSK Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja

 

Gyd. Virginijus Jakutis

VULSK VF Vaikų anesteziologijos-reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas

 

Gyd. Dalia Petrauskienė

VULSK Informacijos sk vedėja

 

Gyd. Skaistė Tulytė

VULSK Onkologijos chemoterapijos skyriaus vedėja

 

Gyd. Jolita Jakutienė

VULSK Direktoriaus medicinai pavaduotoja ambulatoriniam ir diagnostiniam darbui

 

Gyd. Nomeda Budrikienė

VULSK Santaros medicinos centro skyriaus vedėja

 

Gyd. Ilma Tavorienė

VULSK Hematologijos ir onkologijos dienos stacionaro sk vedėja

 

Gyd. Igoris Trociukas

VULSK Kaulų čiulpų transplantacijos sk vedėjas

 

Gyd. Vytė Maneikienė

VUL Santariškių klinikos

 

Gyd. Daiva Simanaviciute 

LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika

 

Gyd. Jūratė Kesienė

VULSK I stacionarinė reabilitacijos sk vedėja

 

Gyd. Dalia Laužikienė

VULSK Nėštumo patologijos sk vedėja

 

Gyd. Andrius Cimbalas

VULSK Akių ligų sk vedėjas

 

Pritarta elektroniniu būdu

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: GITANA LETUKIENĖ, VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));