skip to Main Content
„Valstiečiai“ bandys „Barnevertet“ pavyzdžiu „laikinai nepagautais nusikaltėliais“ paversti praktiškai VISUS, be jokių išimčių Lietuvos tėvus!

Raimondas Navickas

Gruodžio 1 d., 20:14 · 

Mane sunku nustebinti. Bet žinia apie tai, kad jaunas ir perspektyvus konservatorius Mykolas Majauskas kartu su liūdnai pagarsėjusia ankstesniame „naujų žmogaus teisių kepimo ir brukimo“ versle liberaliai žaliąja valstiete Dovile Šakaliene stumia skandalingas „norvegiško stiliaus“ Vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisas sukėlė mano galvoje didelį kognityvinį disonansą.

Iš D.Šakalienės kažko kitko tikėtis būtų keista, bet prie ko čia M.Majauskas? Jis juk ne liberalų ar dar kokių leftistų partijos veikėjas, bet visgi konservatorius – ir ne iš paskutiniųjų gretų!

Juolab, kad pats Mykolas Majauskas savo Sienoje jau spėjo pasidžiaugti, neva šis įstatymo projektas skirtas „pagaliau uždrausti fizines bausmes“!

JėzusmArija, negi niekas jam taip ir nepasakė, kad visi veiksmai, sukėlę vaiko sveikatai neigiamas pasekmes seniausiai yra kriminalizuoti mūsų šalyje? Kad Šakalienė nutylėjo, tai nesistebiu, bet galėjo gi ir pats pasidomėti, KĄ ĮTEISINANTĮ tekstą ji jam kiša ir ant ko jis savo konservatyvų parašą deda.

Vienžo, neiškentėjau ir palikau gerbiamo Mykolo FB Sienoje tokį komentarą:

————-

„Dovanokite, bet ar Jūs pats tą totalitaristinį įstatymo projektą skaitėte?

Koks dar „fizinių bausmių“ draudimas? Juk šituo projektu bandoma „laikinai nepagautais nusikaltėliais“ paversti praktiškai VISUS, be jokių išimčių Lietuvos tėvus!

Šakalienė, kaip Šakalienė, bet ko Jūs, gerbiamas Mykolai, lipate į tas totalitarinio leftizmo roges?

Citatos tiems, kas nesupranta ar abejoja:

——————

„2. Smurtas prieš vaiką – vaiko patiriamas kito asmens neatsitiktinis veikimas ar neveikimas, darantis vaikui fizinį, emocinį, seksualinį poveikį ar pasireiškiantis nepriežiūra ir galintis sukelti sveikatos bei raidos sutrikimų bei žeminantis jo orumą.“

– atkreipkite dėmesį – NE „sukėlęs“, bet dar tik GALINTIS sukelti.

„3. Smurto prieš vaiką formos:

1) fizinis smurtas – kito asmens tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiko valią veiksmai nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai, suvaržyti laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę bei žeminti jo orumą;“

————–

Suėmimas už rankos ir neleidimas vaikui bėgti per judrią gatvę atitinka šitą „fizinio smurto“ apibrėžimą.

„2) emocinis smurtas – kito asmens nuolatinė neigiama nuostata dėl vaiko, jo individualumo nepripažinimas, pozityvios socializacijos trikdymas, galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;“

—————–

Po šituo galima pakišti išvis bet kokį griežtesnį auklėjimą. BET KOKĮ – be išimčių!

„3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;“

—————

Knygiūkštės darželinukams apie „Du princus“ ir jų tyrą meilę, kaip nesunku suvokti, po šituo apibrėžimu kažkaip stebuklingai nepapuls? O kodėl?

„4) nepriežiūra – kito asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių, emocinių, socialinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko sveikatai, raidai ir / arba orumui.”

——————

Kur yra baigtinis, oficialiai nustatytas tų vaiko poreikių sąrašas, kurių netenkinimas bus griežtai baudžiamas?

Beje, o kas nutiks toms šeimoms ar už minimumą dirbančioms vienišoms mamoms, kurios materialiai nepajėgs užtikrinti kokio nors vaiko poreikio tenkinimą?

Vaikus iš jų atims ir atiduos valdiškiems globėjams, kurie gaus valstybės paramą tiems poreikiams tenkinti? Ar bus kažkaip kitaip?

Nes juk aiškiai parašyta:

„10) Už visų formų smurtą prieš vaiką, įskaitant fizinių bausmių taikymą, jo garbės ir orumo žeminimą, įstatymais nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė ”

XIIIP-113 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr.I-1234 2, 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įsta…

E-SEIMAS.LRS.LT

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMO NR. I-1234 2, 6, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                 d. Nr.  

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

Vaiko sąvoka

Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

 

“2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1.      Vaikas – žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

2.       Smurtas prieš vaiką – vaiko patiriamas kito asmens neatsitiktinis veikimas ar neveikimas, darantis vaikui fizinį, emocinį, seksualinį poveikį ar pasireiškiantis nepriežiūra ir galintis sukelti sveikatos bei raidos sutrikimų bei žeminantis jo orumą.

3.      Smurto prieš vaiką formos:

     1) fizinis smurtas – kito asmens tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiko valią veiksmai nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai, suvaržyti laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę bei žeminti jo orumą;

2) emocinis smurtas – kito asmens nuolatinė neigiama nuostata dėl vaiko, jo individualumo nepripažinimas, pozityvios socializacijos trikdymas, galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;

3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;

4) nepriežiūra – kito asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių, emocinių, socialinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko sveikatai, raidai ir  / arba orumui.”

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 6 straipsnį 9 ir 10 dalimis ir jas išdėstyti taip:

 

“9) Valstybė imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo ir kitų priemonių užtikrinti vaiko apsaugą nuo visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes, įžeidimų, grubaus elgesio ar išnaudojimo, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens.

10) Už visų formų smurtą prieš vaiką, įskaitant fizinių bausmių taikymą, jo garbės ir orumo žeminimą, įstatymais nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė ”

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

Draudžiama vaiką kankinti, žaloti, žeminti jo garbę ir orumą, žiauriai su juo elgtis.

 

2. Visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes, yra draudžiamas.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia:          Seimo narys                                                                               Mykolas Majauskas

                      Seimo narė                                                                                 Dovilė Šakalienė

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));