skip to Main Content

 

 Seime skinasi kelią Valtiečių ir žaliųjų partijos narės Dovilės Šakalienės ir konservatoriaus Majausko įstatymo projektas, pagal kurio formuluotę beveik visi tėvai galėtų būti prilyginami smurtautojams ir prarasti vaikus, kaip kad dabar yra Norvegijoje. Gaila, kad šio trumpo, bet iliustratyvaus vaizdo siužeto neužtikome anksčiau. Iš jo matyti, kaip yra tyčiojamasi iš tų Seimo narių, kurie kviečia įsiklausyti į sveiko proto balsą ir net Biblijos išmintį… 

Kaip žinia, D.Šakalienė anksčiau vadovavo Žmogaus teisių stebėjimo institutui, kuriam pagal Norvegijos nevyriausybinių organizacijų pagalbos liniją 2008-2014 m. buvo skirta net 84 mln. eurų.

http://www.ngonorway.org/countries/lithuania

 Nors apie šį Vaikų teisių apsaugos įstatymą Seimo spaudos tarnyba paskelbė dar gruodžio 1-mą dieną, tačiau reakcija į jį socialiniuose tinkluose pasirodė tiktai šiandien, kai jis jau buvo apsvarstytas keliuose komitetuose. 

 Priėmus šį įstatymą, valstybė įsipareigotų imtis visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo ir kitų priemonių užtikrinti vaiko apsaugą nuo visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes, įžeidimų, grubaus elgesio ar išnaudojimo, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens. Taip pat būtų siekiama už visų formų smurtą prieš vaiką, jo garbės ir orumo žeminimą, įstatymais nustatyti civilinę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

 Visuomeninės organizacijos, matančios šio įstatymo klastingumą, tariasi, kokių priemonių derėtų imtis. Greičiausiai skubos tvarka bus renkami parašai po atitinkama peticija ar kreipimuisi į Seimo narius. Tad sekite mūsų tinklalapį. 

 Padėtis pakankamai grėsminga, nes naujajame Seime liberlistinių jėgų persvara ne mūsų naudai. Tik aktyvus visuomenės įsikišimas dar gali įtakoti situaciją.

             

Kristina Paulikė, f/b grupės „Už efektyvią pagalbos šeimai politiką!“ administratorė išplatino tokį dokumentą:

 Lietuvos Respublikos Seimo nariams, frakcijoms

 

Dėl vaiko teisių pagrindų įstatymo projekto

 

Prašome Seimo narius atmesti pateiktą pasiūlymą dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo (XIIIP-113 ), kuriame eilinį kartą užsimota keisti smurto prieš vaiką sampratą. Projekto autoriai smurtu prieš vaiką siūlo laikyti vaiko nepriežiūrą, t.y. nepakankamą pagrindinių vaiko fizinių, socialinių poreikių tenkinimą ar netenkinimą, kuris kelia grėsmę vaiko orumui.

 

Tačiau tokia įstatymo formuluotė visiškai neatitinka realių žmonių gyvenimo sąlygų Lietuvoje: pagal statistiką net 19 tūkst. vaikų auga socialinės rizikos šeimose. 26 proc. namų ūkių, kuriuose auga vaikai, nėra pakankamai šildomi. 12 proc. šeimų dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių. Apie 19 proc. tokių šeimų negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, o šeimos, kurios negali apmokėti nenumatytų išlaidų, sudaro net 55 proc.

 

Akivaizdu, kad sąlygos vaikui augti ir visapusiškai vystytis nepažeidžiant jo orumo negali būti tinkamos, jei šeimoje stokojama lėšų maistui, jeigu namai nešildomi arba blogai šildomi, laiku nesumokami komunaliniai mokesčiai ir pan. Priėmus tokį projektą, nepritekliuje gyvenančių šeimų tėvų elgesys neišvengiamai būtų vertinamas kaip nesugebėjimas užtikrinti tinkamos vaiko priežiūros ir tai būtų laikoma vaiko teisių pažeidimu, o valstybė privalėtų bausti dešimtis tūkstančių nepritekliuje gyvenančių šeimų arba ignoruoti jose vykstančius masinius vaiko teisių pažeidinėjamus.

 

Nėra abejonės, jog tokia STATISTIKA būtų linksniuojama tarptautinių žmogaus teisių organizacijų ataskaitose, o Lietuva būtų vadinama kaip šalis, kurioje labiausiai smurtaujama prieš vaikus.

Kita vertus, statistikos duomenimis pernai užregistruota 1669 smurtavimo prieš vaikus atvejų. Tai nesudaro net pusės procento turimų vaikų skaičiaus. Žinoma, šuliniuose ar grioviuose neturi būti skandinami mūsų vaikai. Tačiau tokie atvejai yra pavieniai, susijęs su psichiškos problemų turinčiais asmenimis.

 

Neginčytina, kad bet koks smurtas yra blogis. Tačiau žinant, kad šis blogis statistikoje sudaro vos dvi dešimtąsias dalis procento, tampa neaišku, kam įstatymu (aukščiau nurodyta formuluote) būtina gausinti smurtavimo (vaikų nepriežiūros) atvejus. Taip pat neaišku, kodėl triukšmas dėl vaiko teisių pažeidimų Lietuvoje nuolat eskaluojamas tarptautiniu mastu. Šios nuolatinės pastangos išplėsti smurto prieš vaiką sąvoką suponuoja išvadą, kad minėta pataisa turi duoti kažkam apčiuopiamą materialinę naudą Tikėtina, jog minėtas įstatymo projektas labai naudingas įvairių lobistinių grupių interesams.

 

Tai, kad pagal siūlomą projektą Lietuvoje statistiškai padaugės tinkamai neprižiūrimų vaikų, o valstybės bus priversta tokį faktą ignoruoti arba masiškai vaikus paimti iš tėvų, kur jiems pagal įstatymo projektą augti aplinka nėra tinkama, problemos esmės neišspręs.

 

Todėl prašome LR Seimo narius skirti daugiau dėmesio ne kovai su vaiko teisių pažeidimų pasekmėmis, o su priežastimis, kurios yra gyventojų skurdas, žmonių socialinė nelygybė ir atskirtis, netinkamas valstybės požiūris į daugiavaikes ir skurde gyvenančias šeimas.

 

Vytautas BUDNIKAS, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas:

Šiame vaiko teisių apsaugos įstatymo projekte siūloma, kad, jei vaiko poreikiai nepakankamai patenkinami arba netenkinami, reikėtų laikyti, kad taip prieš vaikus smurtaujama šeimoje. Tai reiškia, kad dešimtys tūkstančių šeimų Lietuvoje pagal tokį įstatymą atsidurtų rizikos grupėje, kur atsiduria šeimos, kuriose smurtaujama prieš vaikus. Ir tik dėl šios įstatymo pataisos.

Bet, jeigu žmogui trūksta pinigų šildytis būstą, ar tikrai jis taip smurtauja prieš savo vaiką? O pagal tokią įstatymo nuostatą, būtų laikoma, kad taip. Tuomet peršasi išvada, kad valstybė arba turi bausti tokias šeimas, arba paimti iš jų vaikus.

Matome, kad neadekvatus valstybės požiūris į žmogaus teises ir sąlygoja šitokias nesąmones, kurios yra daromos. Ir nebijau pasakyti šį žodį – nesąmones, nes šis projektas yra tikrai skirtas ne valstybei ir ne mūsų šeimoms ar vaikams ginti. O kažkokiems interesams. Jei staiga dėl tokio įstatymo mūsų statistikoje sužibtų skaičiai, kad dešimtys tūkstančių šeimų smurtauja prieš vaikus, tai Lietuva ir tarptautiniame kontekste būtų linksniuojama kaip visuomenė, kone labiausiai smurtaujanti prieš savo vaikus.

Tai ryškus atvejis, kaip manipuliuojama žmogaus teisėmis. Tai pavyzdys, kaip pateikiamas įstatymo projektas neva dėl Vaiko teisių apsaugos, o jame įtvirtinama ir išplečiama smurto sąvoka. Jei įstatyme bus tai numatyta, tai bus ir naudojama. Pirmiausia tam, kad būtų atskirti vaikai nuo tėvų. Nes jeigu sakome, kad tos šeimos blogai augina vaikus ir neužtikrina jiems normalių sąlygų, tai vaikai tarsi turi būti paimti iš tų šeimų.

Kyla klausimas, ko siekiama tokiu įstatymu? Kad pas mus vaikai būtų paimami? Bet kur jie tada turi patekti?

Kas paneigtų, kad kažkam labai reikia vaikų iš Lietuvos. Mes eksportuojame darbo jėgą, iš mūsų bėga mokslininkai, gydytojai, dar belieka, kad vaikai būtų iš mūsų paimti.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));