skip to Main Content

Valentinas Mazuronis : „Bankas „Snoras“ buvo užgrobtas“

Aurimas Drižius

Seimo Laikinosios komisijos „Snoro“ bankrotui ištirti komisjos pirmininkas V.Mazuronis iki šiol mano, kad bankas buvo užgrobtas neteisėtai ir skubotai. Jis atsakė į LL klausimus:

Ką manote apie „Snoro“ akcininkų 0,5 mlrd. eurų pretenciją Lietuvai?

– Banko akcininkai kreipėsi į teismą, manydami, kad banko „Snoras“ bankrotas buvo neteisėtas ir politiškai angažuotas. ir todėl jie reikalauja pusės milijardo eurų, nes jaučiasi nuskriausti.

Tai mes suprantame. Kas mokės tuos pusę milijardo?

– Mūsų komisijos išvadose buvo pasakyta, kad banko nacionalizavimas ir bankroto paskelbimas buvo skuboti ir nepakankamai motyvuoti veiksmai. 

Ir kad Lietuvos bankas nepateikė įrodymų, kad banko turtas sumažėjo?

– Ir ne tik nepateikė dokumentų, tačiau ir tai, kad „Snorui“ buvo paskelbtas bankrotas vietoj to, kad bankas būtų reorgaizuotas, jeigu turėjo mokumo problemų. Su Ūkio banku buvo visiškai kitaip daroma. O „Snoras“ buvo uždarytas, paskelbtas jo bankrotas, ir paimti didžiuliai pinigai iš biudžeto, kad gražinti indėlininkams pinigus. Tačiau nebuvo pasirinktas pigesnis kelias – banką restrukturizuoti, atskiriant blogas paskolas. Faktiškai bankas „Snoras“ buvo sunaikintas, ir mums atrodė, kad valstybės institucijos, tai padarę, veikė skubotai ir neapgalvotai.

Puiku, kas toliau – bankininkų nepavyko pagauti ir pasodinti į kalėjimą, kad nekeltų problemų. jie Rusijoje ir reikalauja pusės milijardo, kuriuos Maskvos teismas, beveik neabejoju, priteis. Lietuva spjaus ant Maskvos teismo, sakydami, kad „Rusai puola“. Tada rusai areštuos Lietuvos nuosavybę užsienyje ir ją parduos. Ar taip bus?

– Nesu teisininkas, tačiau suprantu, kad jeigu Finansų ministerija atstovaus Lietuvą Maskvos arbitražo teisme, tai matyt reiškia, kad pripažins Rusijos teismo sprendimą. Jeigu dalyvauja, reiškia pripažįsta. Jeigu teismo sprendimai pripažįstami, tai Lietuva turės juos ir vykdyti. Klausimas tik kam bus galima juos apskųsti.

Tačiau Antonovas teisme matyt remsis jūsų komisijos išvadomis, kuriuos jiems daugiau ar mažiau palankios. 

– Ne, ne, ne. mes nenagrinėjome tų dalykų, kurie buvo ne mūsų kompetencijoje. ir kuriuos nagrinėja prokuratūra byloje – ar teisėti banko akcininkų veiksmai, įkeičiant banko vertybiniais popieriais kaip užstatus gaunant Antonovui kreditus iš kitų bankų. Visi šie dalykai – ar jie teisėti, ar ne, mes, kaip komisija į juos nesikišome. Mes tik pasakėme, kad banko nacionalizavimas ir bankrotas buvo skuboti ir neargumentuoti sprendimai. Mes nežinom, kad bankininkai veikė nusikaltamai, tai nebuvo mūsų turimo objektas.

tačiau ar jūs žinote, kad „Snoro“ turtas per bankroto administratorius buvo panaudotas Grybauskaitės rinkimų ikampanijai?

– ne, šito mes nežinome, tačiau mes kėleme klausimus ir dėl atlyginimo laikinam administratoriui, kuris sau persivedė penkis milijonus litų, ir nuolatiniam administratoriui, kuris sau pasiėmė keliasdešimt milijonų. bandėme rasti atsakymus į šiuos klausimus. taip pat klasuėme, ar banko turto sumažėjimas yra įrodytas. Letuvos bankas mums pateikė apie 100 psl. ataskaitą labai stambiu šriftu su įvairiais skaičiais, tačiau mes norėjome, kad būtų pateikti ir šiuos skaičius pagrindžiantys dokumentai. Nes Lietuvos bankas beveik visas „Snoro“ paskolas buvo priskyręs blogoms paskoloms, ir tokiu būdu parodė, kad bankas bankrutavęs. Ten buvo keli punktai, iš kurių susidėjo tas „Snoro“ tariamas nemokumas – jam neva buvo padaryta 4 mlrd. litų žala. ir mes norėjome, kad būtų pateikti šių skaičių įrodymai – nekilnojamas turas ir pan. Norėjome gauti paaiškinimus, kuo remiantis Lietuvos bankas taip nusprendė, tačiua jie atsisakė pateikti tokius duomenis.

Ar Seimas grįš prie šių klausimu, matyt, kad jau nelabai?

– Tyrimo komisja baigė darbą, tačiau tvirtinant jos išvadas, konservatoriai ir liberalai su jomis nesutiko, nors prieš tai su jais visi punktai buvo suderinti.  Norint pritart2 komisijos išvadoms, reikėjo daugumos, o balsai pasidalino per pusę. Todėl išvadas pateikėme svarstyti Seimui, tačiau šis atsisakė jas svarstyti, motyvuodamas tuo, kad jos nepriimtos komisijoje. Kada tėjo naujas Seimas, buvo bandoma gaivinti šį klausimą, tačiau tada teisininkai išaiškino, kad naujas Seimas nekūrė tos komisijos, ir negali tvirtinti ankstesnio Seimo išvadų. Todėl šios išvados yra parengtos, tačiau nepatvirtintos komisijos ir Seimo. Nes ten mes kreipiamės ir į prokuratūr ir į VSD, nes tai jau perėjo mūsų kompetenciją. 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));