skip to Main Content

Valdžiai nesolidu turėti reikalų su literatais…

[Pamąstymai garsiai]

 Šiomis dienomis vyko karštos diskusijos spaudoje, radijo ir televizijos laidose apie akademiko, poeto , klasiko Justino Marcinkevičiaus kūrybą, kad buvo koktu klausytis ir skaityti šalies spaudoje straipsnius. Taikliai pastebėjo publicistas, rašytojas, klaipėdiškis  Vytautas Čepas, jog tose diskusijose kritikos autoriai ‘‘pasmerkę ‚‘‘iškilią asmenybę, siekė patys sublizgėti ir parodyti savo išskirtinį dėmesį. Buvo paskelbtas jaunos filosofės ‚‘‘vertinimas‘‘. ‘‘Respublikos‘‘ laikraštyje . Vytautas Čepas retoriškai klausia;‘ ‘O kas būtų ta filosofė[N.P], jeigu nebūtų apie Justiną Marcinkevičių prirašiusi .Būtų doktorantė, ir tiek‘‘.

Poetas Justinas Marcinkevičius prisimintas ir rašytojo Juozo Baltušio dienoraštyje‘‘ Vietoj dienoraščio‘‘, kuriame pateiktas  yra toks faktas.‘‘ ‚‘‘Buvau  knygyne, išlupau Justino Marcinkevičiaus naują eilėraščių rinkinį ‚‘‘Gyvenimo švelnus prisiglaudimas‘‘. Didelis talentas .Užtat ir valdžios nemėgiamas , dantis sukandus tepripažįstamas. ‘‘.Galbūt nedaugeliui skaitytojų žinomas faktas, kokių pataisymų reikalavo tuometinė ‚‘‘Vagos‘‘ leidykla, redaguojantį garsųjį  J. Baltušio romaną ‚‘‘Sakmė apie Juzą‘.‘ Suradau  rašytojo dienoraštyje tokį prisipažinimą, kuris ,tikiu, platesniam skaitytojų ratui nežinomas.‘ ‘Paskambino ‚‘‘Vagos‘‘ leidyklos Orginalinės literatūros skyriaus vedėjas  Stepšys , prašė, kad leidyklos vyr. redaktorius  K.Ambraso nuomone ‚‘‘Sakmė apie Juzą‘‘ tokio  pavidalo, kokio yra dabar, negali būti išleista; reikia būtinai pašalinti teigimą, kad nukentėjo nieku nekalti žmonės, konkrečiai- vienas sakmės personažas Jončys, mažažemis, doriausias žmogus. Nesutikau kategoriškai su tokiu reikalavimu [..], aš gi nieko netaisysiu ir nešvelninsiu. ‘‘Kaip prisipažįsta rašytojas J.Baltušis‘ ‘Šis pokalbis atėmė man  nervų daugiau, negu pats ‚‘‘Sakmės‘‘ parašymas. Tuometinė valdžia buvo ‚‘‘principinga‘‘ tremtinių atžvilgiu , pamenu, net Klaipėdos  rajone, kai kokį mokytoją reikėjo apdovanoti garbė raštu, tai partijos atstovai pakiliai teiravosi, ar nebuvo tėvai pavežti Sibiran? .Jeigu tuometinio saugumo atstovai patvirtindavo apie pavėžėjimo faktus ,tada pastarieji  su pašaipėle pridurdavo;

-Netrukdykime žmogui dirbti. 

   Ir taip toks paprastas garbės raštelis likdavo neįteiktas, aplankalas atidėtas į šalį .Mokytojo  garbingo  jubiliejaus proga valdžia mandagiai nusiplaudavo rankas.

Keisti dalykai tveriasi ir mūsų laikais; štai šių metų lapkričio dešimtosios vakarą  vyko Gargžduose, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, vakaras susitikimas ,kuriame Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas rašytojas Juozas Šikšnelis su Klaipėdos krašto ir Karaliaučiaus rašytojais tapusia tradicija kiekvieną rudenį susitikti su skaitytojais devizu‘ ‘Proza skaitoma rudenį‘‘ .Salėje gausu buvo skaitytojų .Tik trūko  Klaipėdos rajono  savivaldybės vadovų.  Pamenu, į susitikimus ateidavo vicemerė Rūta Cirtautaitė, tardavo šiltą žodį rašytojams. Dabar pasigedome ir jos, mat ,ji kelius , statybas prižiūri, o kam priklauso ši kuruojama sritis- nesiteikė ateiti .Tą vakarą atstovavome rajono valdžią su tarybos nare , vaikų gydytoja Voldemara  Jašmontaite ir tarybos nariu ,šių eilučių autoriumi. Juokavome, jeigu būtų atidaroma  kukli sporto aikštelė ar skiriamas geltonasis mokyklai autobusas, tai sulėktų pasirodyti, kaip pluša rankas pasiraitoję tariami statybininkai, pirkėjai, išplėšę tokį daiktą-autobusiuką, tarybos nariai , administracijos  darbuotojai, netilptų į foto objektyvą.  O čia dabar vakaras

 su žodžio meistrais, kažkaip nesolidu. Matyt, valdžia nemėgo ir anuo metu ir dabar neteikia dėmesio –turbūt visais laikais literatų  nepasigesdavo, nes jie kartais pasiunčia  vieną kitą kritikos žodį. Ir kaip nemalonu esant valdžios aukštybėse išgirsti tokį vertinimą, kaip rajono laikraščiuose esi garbinamas kiekviename numeryje lyg būtum  atrodytum kaip su valstybės veikėjo iškilia nuotrauka, sukeliančia šypseną skaitytojų veiduose. Suprantu redakcijų darbuotojus, nes jie  ir nieko negali daryti, nes savivaldybė pagal sutartį siunčia nemažus pinigus. Taigi, ranka ranką plauna. Tikrai tada valdžiai nesolidu turėti reikalų su literatais. 

 

Albinas Klizas- Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));