skip to Main Content

Valdžia izoliuojasi nuo visuomenės

 

Rytoj, birželio 7 d. LR Seime bus svarstomas LR Lobistinės veiklos įstatymo projektas, pagal kurį visos Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) bus laikomos lobistinėmis organizacijomis ir jų atstovai, norėdami daryti įtaką dėl viešojo visuomenės intereso politikams ir/ar valstybės tarnautojams privalės registruotis kaip lobistai.

 

“Toks naujos redakcijos įstatymo projektas yra tikrai absurdiškas ir keliantis abejones, ar Lietuva integruojasi į Europos Sąjungos laisvos ir atviros visuomenės ratą bei į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos klubą, ar einame link Rusijos ir Baltarusijos režimo. Toks įstatymo projektas gali sunaikinti visus ir taip trapius demokratijos pamatus Lietuvoje.  Kuriama Atviros Vyriausybės programa nebetektų prasmės, o ir NVO atstovų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus vietos ir nacionalinių lygiu būtų sužlugdytas. Tai uždėtų milžinišką apynasrį demokratijos ir pilietinės visuomenės lopšiui – NVO sektoriui, kuris ir taip kaip šlapias ir alkanas brisius bando prasiskinti kelius atviros ir demokratinės visuomenės susikūrimui” – teigia Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.

 

Siūlomas teisinis reguliavimas, sulyginantis komercinius ir kitus privačius užsakovų interesus atstovaujančių asmenų bei jų susivienijimų veiklą su nevyriausybinių organizacijų (NVO) viešojo intereso gynimo veikla, neatsižvelgia į NVO veiklos tikslus ir jų atliekamą funkciją visuomenėje. O taip pat prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (Konvencija) 10 str. nuostatoms bei Europos tarybos rekomendacijoms dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso (2007), ir gali turėti neigiamą poveikį NVO sektoriaus plėtrai Lietuvoje.

 

Europos Tarybos rekomendacijos 12 d. numato, kad „NVO turi turėti laisvę atlikti tyrimus, imtis švietimo ir advokacijos viešųjų diskusijų klausimais, neatsižvelgiant į tai, ar pozicija, kurios jos laikosi, atitinka vyriausybės politiką ir į tai, ar dėl jos būtina pakeisti įstatymus.

 

Taigi NVO veikla, darant įtaką teisės aktų priėmimui ar nepriėmimui oficialiame Europos tarybos dokumente apibrėžiama kaip advokacija, o ne lobizmas, nes NVO advokacija vykdoma viešojo intereso gynimo ir visuomeninės naudos, o ne privačių interesų tenkinimo tikslais.

 

Metus laiko nevyriausybinės organizacijos siuntė argumentuotus raštus LR Seimui bei dalyvavo komitetų posėdžiuose, tačiau nė į vieną argumentuotą pasiūlymą nebuvo atsižvelgta. Vis dėl to tikimės, jog LR Seimas nepriims šio kontraversiško įstatymo ir nesunaikins trapių ir vis dar besiformuojančių demokratijos daigų Lietuvoje.

 

 Nacionalinės NVO koalicijos[1] vardu,

 

1.  Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba

 

2.  Aplinkosaugos koalicija

 

3.  Lietuvos neįgaliųjų forumas 

 

4.  Lietuvos moterų lobistinė organizacija

 

5.  Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

 

6.  Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas

 

7.  Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

 

8.  NVO vaikams konfederacija

 

9.  Žmogaus teisių koalicija

 

10. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba

 

11. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas

 

12. Lietuvos meno kūrėjų asociacija

 

13. Nacionalinė švietimo organizacijų koalicija

 

14. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

 

[1] 2014 m. spalio mėn. 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), vienijančios įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Asociacijos sutartį pasirašė 14 skėtinių įvairiose srityse Lietuvoje veikiančių NVO, kurios vienija per 1500 nevyriausybinių organizacijų ir kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkstančių šalies gyventojų. http://www.3sektorius.lt/nisc/nacionaline-nvo-koalicija/koalicijos-nariai/

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: MARTA ČUBAJEVAITĖ, NACIONALINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJŲ PLATFORMA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));