skip to Main Content

                                                                                     

    Juozas IVANAUSKAS

 

Valdas Anelauskas: „Suprasti, kas toks yra „atgimimo prezidentas“ A. Juozaitis ir kam jis tarnauja, man prireikė visai nedaug laiko“

 

Disidentas Valdas ANELAUSKAS: „Nebe reikalo liaudyje sakoma: „Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi“. Su kuo sutapo „atgimimo prezidentu“ vadinamas Arvydas JUOZAITIS, tai jau dabar tikrai mes visi aiškiai matome!..“

 

JAV gyvenantis disidentas, publicistas Valdas Anelauskas, pradžioje gan pozityviai vertinęs Sąjūdžio pirmeivio, filosofo Arvydo Juozaičio apsisprendimą dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose, atidžiai stebėjęs prasidėjusią jo rinkiminę kampaniją, pirmuosius pasisakymus bei programines nuostatas, vis tiktai neužilgo suvokė, kad apsiskelbęs  „Aš esu KITAS“ kandidatas blefuoja ir iš esmės niekuo nesiskiria nuo kitų, LANDSGRYBINEI sistemai lojalių, centrinės žiniasklaidos reklamuojamų kandidatų į Lietuvos prezidentus.  Kelių dešimčių prolandsgrybinių „šviesuolių“ įvardintas „atgimimo prezidentu“, tariamai  „nesisteminis kandidatas“ A. Juozaitis privertė suabejoti jam klijuojamomis etiketėmis netrukus po to, kai „Dėdulės“ V. Landsbergio favoritės, antrą kadenciją baigiančios prezidentės D. Grybauskaitės vykdomą politiką įvertino su pliuso ženklu. Po filosofinių A. Juozaičio gražbylysčių, neminint politinės korupcijos aferų, rezonansinių bylų, apeinant pačias aktualiausias problemas mūsų valstybėje, atsiverianti tuštuma ir ta pabrėžtinai tautiška pretendento poza išduoda, jog bene pagrindinė „atgimimo prezidento“ misija – „nuleisti garą“ bei išskaidyti elektoratą kitąmet Lietuvoje įvyksiančiuose Respublikos Prezidento rinkimuose.   

Išskirtiniame interviu LL disidentas Valdas ANELAUSKAS glaustai pareiškė savo nuomonę apie Lietuvos „atgimimo viltį“ Arvydą Juozaitį.

Kalbant apie Arvydą Juozaitį, tai dabar man viskas jau aišku. Sutikit, šįkart man praregėti ir suprasti, kas toks iš tikrųjų yra vadinamasis „atgimimo prezidentas“ ir kam jis tarnauja, užtruko visai nedaug laiko. Žodžiu, aš A. Juozaičio kandidatūros tikrai nepalaikau ir nepalaikysiu. Per Lietuvos Prezidento rinkimus, net jeigu ir neleis Rolandui Paksui kandidatuot, tai aš vis tiek, kaip ir visada, tiesiog išbrauksiu visų kandidatų pavardes ir paprasčiausia didelėmis raidėmis užrašysiu „ROLANDAS  PAKSAS“. Visiems kolegoms, kuriuos aš pažįstu Amerikoje ar Lietuvoje, rekomenduosiu lygiai taip pat padaryti. 

 

Ir nors LL publikacijoje „Arvydas Juozaitis : purvinesnį tipą už Aurimą Drižių sunku rasti“, Aurimas Drižius viską teisingai išdėstė: „Kodėl aš „purviniausias pasaulio tipas“ – taip mane apibūdino vilties kandidatas į prezidentus Arvydas Juozaitis? Tik todėl, kad paklausiau, kodėl už jo prabangų prisistatymą Raudondvario pilyje sumokėjo korupcija įtariamas Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Tas pats, kuris pedofilijos bylos laikais Kauno rajono savivaldybės 100 tūkst. litų parėmė ir Laimos Stankūnaitės advokatą Černiauską, kuris už tą sumą teikė „konsultacijas“, — vis tiktai aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną, atrodytų, visai nereikšmingą Raudondvario pilyje surengtos A. Juozaičio rinkimų sambūrio telkimo sueigos DETALĘ:  iškart po sugiedoto Lietuvos himno ir Kauno rajono korumpuoto mero V. Makūno sveikinimo žodžio, A. Juozaičio atstovė, renginio viena iš vedančiųjų Eglė Mirončikienė perskaitė – Lietuvos moterų lygos pirmininkės Onos Voverienės sveikinimą.

 O kas gi tokia yra profesorė Ona Voverienė, kurios įtakon yra aiškiai patekęs vadinamasis „atgimimo prezidentas“ Arvydas Juozaitis?

Galėčiau jums pacituoti ištrauką iš 2017 m. balandžio 11-tą dieną „Lietuvos aide“ publikuoto straipsnio „Žvilgsnis į dabartinį lietuvį Lietuvoje iš šalies“, kur prof. O. Voverienė, reikšdama panegiriką buvusiai ilgamete Amerikos lietuvių bendruomenės pirmininkei Reginai Narušienei, vienai iš čionykščių „dipukų“, šiaudadūšių „patriotų“, sako, jog „tūlas“ Valdas Anelauskas, atseit, tik apsimetąs Lietuvos patriotu, čia „dergia viską, kas lietuviška ir gera Lietuvoje“, „šmeižia tikruosius Lietuvos laisvės kovos organizatorius ir vadovus, atvedusius Lietuvą į Nepriklausomybę“ …  Ir netgi „teikia tendencingas žinias apie žydų naikinimą Lietuvoje, keliskart padidindami žuvusiųjų statistiką“! :))

Štai ką minėtoje „Lietuvos aido“ publikacijoje teigia O. Voverienė: „Politikos srityje, JAV lietuvių bendruomenė, vadovaujama dr. Reginos Narušienės daug darė, rinkdama ir teikdama JAV kongresmenams objektyvią informaciją apie Lietuvą. Atgavus nepriklausomybę, komunistai užvaldę visą Lietuvos turtą, jos varguolių uždirbtą per 50 metų, turi galimybę komandiruoti į Ameriką ir kitus kraštus, kur daug lietuvių, gerai parengtus agitatorius „auksaburnius“, kurie apsimetę Lietuvos patriotais, kaip tūlas Valdas Anelauskas, svečiuose kraštuose dergia viską, kas lietuviška ir gera Lietuvoje. Teikia tendencingas žinias apie žydų naikinimą Lietuvoje, keliskart padidindami žuvusiųjų statistiką, klastoja ir perrašo sovietinę ir ypač dabartinę Nepriklausomos Lietuvos istoriją, šmeižia tikruosius Lietuvos laisvės kovos organizatorius ir vadovus, atvedusius Lietuvą į Nepriklausomybę, jų nuopelnus priskiria komunistams, melagingai sureikšmindami jų vaidmenį nepriklausomybės atkūrime. Todėl šis JAV Lietuvių bendruomenės veiklos baras yra ypač svarbus ir atsakingas. Tik objektyvi informacija ir tiesa gali teisingai orientuoti lietuvių išeiviją, padėti daugeliui tautiečių orientuotis ir bristi iš sovietijos pavergto proto liūno.“

 

Manau, nesunkiai galima nuspėti, kokius „laisvės kovos organizatorius ir vadovus“ tūla profesorė Ona Voverienė (nuotr. viršuje) turi omenyje. Užtenka tik pažiūrėt į jos biografiją Vikipedijoje, kur aiškiai pasakyta, jog ji yra konservatorė, Tėvynės sąjungos  partijos narė, t. y. LANDSBERGISTĖ !!!  Ir jau visiškai nelieka jokių abejonių, kas tokia yra prof. O. Voverienė, kai žinai, jog tai knygos „Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“ autorė!..

 


Taigi, viskas aiškiau, negu aišku, ar ne? Nebe reikalo liaudyje sakoma: „Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi“. Su kuo SUTAPO „atgimimo prezidentu“ vadinamas Arvydas Juozaitis, tai jau dabar tikrai mes visi aiškiai matome!..

————————————————————————————————

 

Post Scriptum

Atsižvelgiant į Lietuvoje „tradiciškai“ praktikuojamus savanaudžio prisitaikėliškumo – politinės konjunktūros dėsnius, pagrįstai galima būtų teigti, jog lyg iš dangaus staiga nukritusiam, nuo niekieno nepriklausomam „tautos gelbėtojui“ A. Juozaičiui tikrai nebūtų suteikta tribūna Mokslų akademijos salėje ar juolab iškilmingame Seimo posėdyje, minint Sąjūdžio trisdešimtmetį!.. 

Šioje vietoje vertėtų rimčiau susimąstyti, ieškant atsakymo į elementarų klausimą: kodėl ne ką mažiau Lietuvai nusipelnę nei Sąjūdžio pirmeivis Arvydas Juozaitis, signatarai Rolandas Paulauskas, Zigmas Vaišvila, pagaliau „Vilniaus forumo“ lyderis, Vilniaus universiteto  prof. Vytautas Radžvilas, nevengiantys aštresnės kritikos politinės SISTEMOS atžvilgiu, paprastai nėra kviečiami į oficiozo rengiamus valstybinių švenčių minėjimus, kodėl jiems nesuteikiama Seimo tribūna, kodėl jų pasisakymų netiražuoja centrinė žiniasklaida?!.. Gal todėl, kad Nepriklausomybės akto signatarams, nekeliantiems didesnio pavojaus „elitui“, pvz., tokiems kaip buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Romas Pakalnis arba Radijo ir spaudos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila, suteikiama privilegija vienus pakviesti, o kitus „užmiršti“, ir „savųjų šviesuolių“ pastangomis parinkti „atgimimo prezidentą“?!..    

Tiesą sakant, mane kiek nustebino tai, jog gerb. prof. Povilas GYLYS, nors ir neminėdamas „atgimimo prezidento“ pavardės, vis tiktai tapo tariamai „nesisteminio kandidato“ advokatu, kai lapkričio 10 d. savo fb komentarą „RINKIMAI IR PURVO VONIOS“ užbaigė perspėjimu tautiečiams : „Laisvas laikraštis“ įsijungia į prezidentinę rinkiminę kampaniją skelbdamas neigiamą informaciją apie vieną iš nesisteminių kandidatų. Tas kandidatas, jo štabas pasirinks, kaip reaguoti. Mano asmeninis, su niekuo nederintas tikslas yra įspėti – ne visi „Laisvo laikraščio“ tekstai yra patikimi. Jame galima aptikti ir fake news.“

———————————————————————————————-

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));