skip to Main Content

V. Mazuronis: į visus „žento“ klausimus visuomenei privalo būti atsakyta

Spaudos pranešimas

 

2015 10 22

 

UAB „Ministerium“ parengti atsakymai Seimo laikinajai tyrimo komisijai – solidūs, tačiau tolesnė įvykiu eiga bei kokios pozicijos komisijos darbo metu laikysis Darbo partija dar neaišku ir bus nuspręsta artimiausiu metu. Tokią nuomonę spaudos konferencijoje ketvirtadienį išsakė Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Kęstutis Daukšys ir frakcijos narys Vytautas Gapšys.

 

Spalio 15 d. Darbo partijos frakcija Seime vieningai pritarė opozicijos inicijuotam laikinosios komisijos įgaliojimų suteikimui Seimo Antikorupcijos komisijai, kuri pradės parlamentinį tyrimą dėl premjero Algirdo Butkevičiaus žento verslo, o tiksliau dėl valstybinių viešinimo paslaugų konkursų skaidrumo, UAB „Ministerium” akcijų įsigijimo aplinkybių ir UAB „Ministerium” bei VšĮ „Socialiniai partneriai” veiklos išaiškinimo.

 

„Darbiečių pritarimas komisijos steigimui spėjo apaugti įvairiausiomis neteisingomis spekuliacijomis: nuo „keršto“ akcijos iki priežasčių ieškojimo palikti koaliciją. Dar kartą noriu labai aiškiai pasakyti, kad tokio apsisprendimo motyvai niekaip nesusiję su kerštavimu ar noru palikti koaliciją. Nei visuomenei, nei politikams nebus gerai jeigu iškelti klausimai nebus atsakyti – į juos visus privalo būti atsakyta“, – teigė V. Mazuronis.

 

„Atsakingai ir rimtai vertiname premjerui, jo šeimai ir aplinkai iškeltus klausimus, todėl ir  siekiame, kad tie klausimai nebūtų palikti kyboti ore, o atsakyti iki galo. Atmesti pasiūlymo pradėti tyrimo, motyvuojant tik tuo, kad dirbame vienoje koalicijoje būtų buvę neatsakinga visuomenės ir už mus balsavusių piliečių atžvilgiu“, – sakė K. Daukšys.

 

Darbo partijos pirmininkas V. Mazuronis kreipėsi į premjerą A. Butkevičių prašydamas pateikti atsakymus į rengiamos komisijos viešai iškeltus 18 klausimų.

 

„Gavome Dalios Kutraitės-Giedraitienės, Evaldo Vaitasiaus ir Manto Krasausko parengtus atsakymus laikinajai komisijai, kuriuos toliau nagrinėsime partijoje ir frakcijoje“, – kalbėjo V. Mazuronis.

 

„Manydami, kad visuomenė turi kuo greičiau gauti atsakymus į visus viešai iškeltus klausimus – pateikiame mums perduotus atsakymus, kad visi galėtų nedelsiant su jais susipažinti ir pasidaryti savo išvadas. Partija artimiausiu metu juos skrupulingai peržiūrės ir išdiskutuos, tik tuomet bus priimtas sprendimas dėl tolimesnės pozicijos šiuo klausimu“, – sakė V. Gapšys.

 

Spalio 23 d. Darbo partijos valdyboje bus išsamiai nagrinėjami laikinajai komisijai parengti atsakymai. Artimiausiu metu analogiškas pasitarimas bus surengtas Darbo partijos frakcijoje.

 

Prie spaudos pranešimo prisegame ir Dalios Kutraitės-Giedraitienės, Evaldo Vaitasiaus, Manto Krasausko atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos iškeltus klausimus bei nuotrauką iš šiandien vykusios Darbo partijos spaudos konferencijos.

 

Dalios Kutraitės-Giedraitienės, Evaldo Vaitasiaus, Manto Krasausko atsakymai į Lietuvos Respublikos Seimo laikinajai tyrimo komisijai iškeltus klausimus

 

Vilnius

2015 m. spalio 20 d.

 

Mes, ne savo valia tapę klaidingomis interpretacijomis ir gandais apipintos istorijos dalyviais, trikdančios ne tik mūsų asmeninius likimus, bet ir svarbiausių Lietuvos institucijų darbą, neturėdami ką slėpti ir  tikėdamiesi, kad mūsų skaidrūs  atsakymai greičiau nuramins įsiplieskusias aistras ir susilauks objektyvaus Seimo narių ir viusomenės vertinimo supratimo, viešai atsakome į viešai pateiktus klausimus.   

 

⦁ Kokie santykiai siejo Dalią Kutraitę-Giedraitienę, kuri 2013 m. sausio 8 d. buvo paskirta Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomenine konsultante, ir Lietuvos socialdemokratų partiją, pastarosios partijos rinkimų kampanijos 2012 metų Seimo rinkimuose metu? Kokį vaidmenį Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijoje atliko Dalios Kutraitės-Giedraitienės ir jos sūnaus Simono Giedraičio valdomos įmonės VšĮ „Socialiniai partneriai” ir UAB „Ministerium”?

Atsakymas: Dalia Kutraitė-Giedraitienė nuo 2005 metų iki 2012 metų pabaigos būdama UAB „Strateginių Komunikacijų centras“ direktore ir bendrasavininke ne vienerius metus konsultavo Lietuvos Socialdemokratų partiją pagal sutartį.  2012 metų pabaigoje ji pardavė šios įmones akcijas  ir pasitraukė iš verslo bei viešųjų ryšių konsultavimo.  Tuo pat metu pasitraukė iš UAB „Mininsterium“ ir „VšĮ „Socialiniai partneriai“ veiklos, nors ir buvo šios VšĮ steigėja. Nuo tada Dalia Kutraitė-Giedraitienė   dėsto Universitete ir pagal individualią veiklą užsiima komunikacijos ir viešojo kalbėjimo  mokymais. Taip pat visuomeniniais pagrindais nuo 2013m. dalyvavo Valstybės Pažangos tarybos darbo organizavime, apie ką galėtų paliūdyti ir aktyvūs tos pačios Tarybos nariai Seimo narys Andrius Kubilius ir Tadas Langaitis.

UAB „Ministerium“ rinkimų kampanijoje nedirbo. VšĮ „Socialiniai partneriai“ Lietuvos socialdemokratų partijai teikė viešinimo ir reklamos žiniasklaidoje paslaugas. 

⦁ Kaip Daliai Kutraitei-Giedraitienei arba jos šeimos narių valdomoms įmonėms Lietuvos socialdemokratų partija atsilygino už sėkmingus 2012 metų Seimo rinkimų rezultatus?

Atsakymas: Jokių sėkmės mokesčių nebuvo, atsilyginta buvo ne už rezultatus, o už suteiktas paslaugas. UAB „Strateginių komunikacijų centras“ dirbo pagal abonentinę sutartį, o VšĮ „Socialiniai partneriai“ gavo sutartyje numatytą 5 proc. agentūrinį mokestį nuo bendro kampanijos žiniasklaidoje biudžeto. Per beveik metus trukusią kampaniją nuo 2011 metų lapkričio 22 dienos, kuomet buvo pasirašyta sutartis, iki 2012 metų spalio 31 socialdemokratų partija „Socialiniams partneriams“ už paslaugas sumokėjo beveik 103 000 litų.

⦁ Kokį vaidmenį Dalios Kutraitės-Giedraitienės, jos šeimos narių ar verslo partnerių valdomos įmonės atliko po 2012 metų vykusiusiose Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijose?

Atsakymas:  „Socialiniai partneriai“ ir  „Ministerium“ vėlesnėse rinkimų kampanijose nedirbo – nei su socialdemokratų, nei kuria kita politine partija. Su socialdemokratų partija vėliau vykusiuose Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldos rinkimuose dirbo kitos viešųjų ryšių ir žiniasklaidos planavimo agentūros.

⦁ Kokius grynuosius pelnus per 2012-2015 m. uždirbo VšĮ „Socialiniai partneriai” ir UAB „Ministerium”? Kokia dalis šių pelnų buvo sukaupta iš laimėtų konkursų valstybės institucijose? Kaip nustatytas nustatytas minėtų įmonių grynųjų pelnų santykis su metinėmis įmonių apyvartomis atrodo lyginant su viešųjų ryšių srityje dirbančių panašių įmonių tokio paties santykio vidurkiu?

Ministerium apyvarta Ministerium grynasis pelnas

2012 m. – 689 303  lt 2012 m. – 219 814 lt

2013 m. –  1 219 914 lt 2013 m. – 316 411 lt

2014 m. –  1 218 290 lt 2014 m. – 270 389 lt

 

Socialiniai partneriai apyvarta Socialiniai partneriai grynasis pelnas

2012 m. – 3 028 123 lt 2012 m. – 283 830 lt

2013 m. – 868 932 lt 2013 m. – (199 756) lt; nuostolis

2014 m. – 560 882 lt 2014 m. – (22 252) lt; nuostolis

 

Kokia dalis pelnų/nuostolių, susijusi su pajamomis iš viešųjų pirkimų, negalime atsakyti, kadangi vykdoma bendra įmonių apskaita, neišskiriant veiklos kaštų pagal klientus. Tikslių duomenų apie kitas viešųjų ryšių agentūras neturime, tačiau galime remtis pačių bendrovių viešai pateikiama informacija, kurią skelbia Ryšių su visuomene agentūrų asociacija (šaltinis http://www.rsva.lt/agenturu-apyvartos-2/):

 

⦁ Kokius dividendus iš nepaskirstyto UAB „Ministerium” pelno išsimokėjo Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis tuo metu, kai perleido (netiesiogiai) akcijas Evaldui Vaitasiui, turint omenyje, kad didelė dividendų suma galėtų būti laikoma atlyginimu Dalios Kutraitės-Giedraitienės šeimai už paslaugas Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijoje? 

Atkreipiame dėmesį, jog Simonas Giedraitis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai akcijų Evaldui Vaitasiui neperleido. S. Giedraitis akcijas notarine sutartimi pardavė Mantui Krasauskui. Tiek S. Giedraitis, tiek M. Krasauskas yra privatūs asmenys ir neviešina asmeninių duomenų apie gautus dividendus. Taip pat pažymime, kad formuluotė: „turint omenyje, kad didelė dividendų suma galėtų būti laikoma atlyginimu Dalios Kutraitės-Giedraitienės šeimai už paslaugas Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijoje“ ne tik neatitinka tikrovės, bet  ir neatlaiko jokios logikos, kai privataus verslo dividentai akcininkui vadinami atlygiu partijos, kuriai jau senokai konsultacines paslaugas teikia kitos bendrovės.. Esant tokioms interpretacijoms darosi sunku suprasti, ką tiria komisija, ar  kaip už sėkmingą rinkimų kampaniją praėjus trims metams vis dar neva atsiskaitinėja socialdemokratai, ar kaip  UAB „Ministerium“ perleidžia akcijas Premjero šeimai kaip dovaną? Sunku suprasti logiką. Vis dėlto kategoriškai neigiame abi niekuo nepagrįstas versijas. 

⦁ Kodėl UAB „Ministerium” ir VšĮ „Socialiniai partneriai” didelę dalį valstybinių viešinimo konkursų laimėjo ne geriausia paslaugos kaina, bet pagal „ekonominio naudingumo” vertinimą? Kiek tokius laimėjimus sąlygojo tai, kad šio parametro vertinimas yra subjektyvus ir priklausantis nuo vertinimo komisijos subjektyvių motyvų, tarp kurių gali būti ir politinės pažiūros ar lojalumas viršininkui bei atitinkamos srities ministrui. Ar nėra požymių, kad minėtasis vertinimas pagal „ekonominį naudingumą” valstybiniuose viešinimo paslaugų konkursuose yra tapęs sisteminių manipuliacijų įrankiu, kuriuo valdžios atstovai naudojasi siekdami savo partijoms ar asmeniškai naudingų sprendimų?

Pagal ekonominio naudingumo kriterijų vertinama dauguma konkursų  viešinimo srityje. Pirkimo sąlygas formuluoja perkančiosios organizacijos, o ne tiekėjai. Galima tik numanyti, jog siekiama kokybiškos paslaugos, efektyvaus visuomenės informavimo, todėl vertinamas planuojamos pasiekti auditorijos dydis, kanalų efektyvumas, temos išmanymas, kūrybiniai ir vadybiniai tiekėjų gebėjimai. Svarbu pabrėžti, jog klausime minimos įmonės ne tik laimi, bet ir gerokai dažniau pralaimi ekonominio naudingumo konkursus. UAB „Ministerium“ viena ar su partneriais nuo įsteigimo iki dabar dalyvavo 45 ekonominio naudingumo konkursuose, laimėjo 12.  „Socialiniai partneriai“ nuo 2012 pradžios iki dabar laimėjo 9 iš 35 ekonominio naudingumo konkursų, kuriuose įmonė dalyvavo viena arba su partneriais. 

⦁ Ar konkursų, kuriose dalyvavo ir laimėjo UAB „Ministerium” ir VšĮ „Socialiniai partneriai”, nugalėtojų vertinimo komisijose dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos nariai ar jų šeimos nariai? Jeigu dalyvavo, kokią įtaką jie darė konkursų rezultatams?

Atsakymas: Vertinimo komisijų sudėtis mums nėra žinoma. 

⦁ Kokią dalį Dalios Kutraitės-Giedraitienės ir jos šeimos narių valdomų viešųjų ryšių įmonių laimėtų konkursų sudaro pasiūlymai, kuriuose kaina buvo didesnė nei konkurentų, tačiau pergalė buvo nulemta iš vertinimo komisijų sulaukus palankių „ekonominio naudingumo“ įvertinimų?

Atsakymas: Dar kartą tenka pabrėžti, kad D. Kutraitė-Giedraitienė praktiškai nedalyvauja šių įmonių veikloje nuo 2013 metų pradžios. Oficialiai D. Kutraitės-Giedraitienės VšĮ „Socialiniai partneriai“ dalininkės teisių perleidimas buvo pradėtas 2014 m. balandžio mėnesį. (Tai galima įrodyti dokumentais). O S. Giedraitis „Ministerium“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį pasirašė 2015 kovą, tačiau ir būdamas akcininku S.Giedraitis nedalyvavo kasdienėje įmonės veikoje ir nerengė jokių dokumentų ir pasiūlymų konkursams, todėl šio klausimo formuluotė  neatitinka tikrovės.  

O statistika yra tokia – per visą „Ministerium“ veiklos laikotarpį savarankiškai ar su partneriais dalyvauta 45 ekonominio naudingumo konkursuose, laimėta 12, „Socialiniai partneriai“ iš 35 laimėjo 9 ekonominio naudingumo konkursus.

9)   Ar po 2012 m. Seimo rinkimų Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomenine konsultante tapusi Dalia Kutraitė-Giedraitienė tinkamai deklaravo savo ir savo šeimos interesus jos valdomose viešųjų ryšių bendrovėse?

Taip. Deklaravo tinkamai. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas reikalauja deklaruoti artimus asmenis ar kitus jam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti interesų konfliktas. Dalia Kutraitė-Giedraitienė būdama visuomenine konsultante dirbo išimtinai tik su Valstybės Pažangos tarybos reikalais, nei konsultavo, nei apskritai dalyvavo viešųjų ryšių projektuose, todėl ir nedeklaravo sūnaus turimų akcijų UAB.  Všį „Socialiniai partneriai „buvo deklaruota, kaip ir kiti privalomi deklaruoti dalykai.

10) Kokiomis aplinkybėmis Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentas Evaldas Vaitasius šių metų balandžio mėnesį įsigijo 50 proc. UAB „Ministerium” akcijų paketą, kurį anksčiau valdė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomeninės konsultantės Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis? Kokia akcijų kaina buvo tuo metu, kai yra nurodomas įvykdytas akcijų įsigijimo sandoris? Ar tai nebuvo apsimestinis sandoris, kuris galėtų būti vertinamas kaip atsilyginimas ar dovana Ministro Pirmininko šeimai?

Atsakymas: Pabrėžiame dar kartą, kad Dalios Kutraitės-Giedraitienė sūnus Simonas Giedraitis savo turėtas 49 proc. akcijų pardavė savo verslo partneriui Mantui Krasauskui kaip tik dėl tos priežasties, kad buvo  akcininkas, nedalyvaujantis kasdienėje įmonės veikloje, ir jautė nepateisinantis verslo partnerio lūkesčių. Jokių sąsajų visuomeninės patarėjos Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus S.Giedraitis su Evaldu Vaitasiumi neturėjo ir apie būsimus buvusio verslo partnerio Manto Krasausko veiksmus ir sprendimus nebuvo informuotas.

Ne, tai jokiu būdu nebuvo apsimestinis sandoris. Akcijų kaina buvo apskaičiuota įvertinus įvairius duomenis ir informaciją – pirmo ketvirčio neigiamą balansą, Konkurencijos tarybos pradėtą tyrimą, įstatinį kapitalą, ir kita. Sandoris kategoriškai negali būti vertinamas, kaip atsilyginimas ar dovana, nes jokių paslaugų iš Ministro Pirmininko ar jo šeimos nebuvo prašyta, taigi ir atsilyginti nebuvo už ką.

11) Koks buvo UAB „Ministerium“ akcijų perleidimo Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui sandoryje numatytas atsiskaitymo būdas?

Atsakymas: Bankinis pavedimas, iš karto atsiskaitant už įsigytas akcijas.

12) Koks minėto sandorio sudarymo metu buvo UAB „Ministerium“ nepaskirstyto pelno dydis?

Atsakymas: 195 614 litų. 

13) Ar akcijų perdavimo sandoris Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui buvo patvirtintas notaro?

Atsakymas: Taip, akcijų pirkimo – pardavimo sutartis buvo tvirtinama notariškai.

14) Ar po UAB „Ministerium“ akcijų perleidimo Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui sandorio bendrovės akcininkams buvo mokami dividendai, jei taip, tai kokio dydžio ir kada?

Atsakymas: M. Krasauskas yra privatus asmuo ir jo nesieja jokie giminystės ryšiai su šalies politikais, asmeninė informacija apie gautas arba negautas pajamas, neviešinama.

15) Už kokią kainą Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentas Evaldas Vaitasius pardavė UAB „Ministerium“ akcijas?

Atsakymas: Už tą pačią kainą, kurią ir pirko.

16) Kaip buvo organizuojamas Žemės ūkio ministerijos viešasis pirkimas „Renginių organizavimo paslaugoms” (pirkimo numeris: 155591) įsigyti, kuriame nugalėjo UAB „Ministerium”, VšĮ „Socialiniai partneriai” ir UAB „Baltijos rinkos inovacijos” sudarytas koncernas. Ar pirkimas buvo vykdomas skaidriai? Ar jo metu nebuvo daromas politinis ar tarnybinis spaudimas dėl nugalėtojų pasirinkimo?

Atsakymas: Apie konkurso organizavimą daugiau informacijos gali pateikti perkančioji organizacija, tik atkreipiame dėmesį, kad dar vykstant konkursui procedūras tikrino Viešųjų pirkimų tarnyba. Sutartys su laimėtojais buvo sudarytos tik po kelis mėnesius trukusio patikrinimo. 2015 06 26 įmonė gavo raštą iš Žemės ūkio ministerijos apie sustabdomas procedūras pagal VPT įpareigojimą, o sutartis pasirašyta tik 2015  09 17. Taip pat akcentuojame, jog UAB „Ministerium“ ir UAB „Baltijos rinkos inovacijos“ pasiūlyta kaina buvo ženkliai mažesnė nei konkurentų – II pirkimo daliai (vidutinio lygio renginiai) – 2,249 milijono litų, kai kitas artimiausias kainos pasiūlymas – 4,371 milijono litų. Mažiausia kaina taip pat pasiūlytos paslaugos ir pirmai pirkimo daliai – Aukšto ir labai aukšto lygio renginiai. UAB „Baltijos rinkos inovacijos“ ir „Socialiniai partneriai“ kaina 818 879 litų, kitas pigiausias pasiūlymas – 928 452 tūkstančiai litų.

17) Ar atsakingi viešinimo konkursus skelbiančių valstybės institucijų pareigūnai, specialiųjų tarnybų ir kontroliuojančių institucijų vadovai nepatyrė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ar jo aplinkos spaudimo siekiant sustabdyti neskaidrių konkursų tyrimus, susijusius su jo visuomenine konsultante Dalia Kutraite-Giedraitiene ir žentu Evaldu Vaitasiumi? Ar nebuvo grasinama žurnalistams ir daroma įtaka žiniasklaidos priemonėms siekiant kuo mažesnio viešumo apie Ministro Pirmininko šeimos verslą bei Lietuvos socialdemokratų partijos viešųjų ryšių kampanijų finansavimo ypatumus?

Atsakymas: Neteko girdėti nei vieno valstybės tarnautojo, pareigūno ar žurnalisto pasisakymo apie jo atžvilgiu darytą spaudimą ar grasinimus. Kokiu pagrindu formuluojami tokie klausimai? Be to, kaip jo buvo minėta, jokie konkursai vykę pastaruosius tris metus  negali būti siejami su buvusia visuomenine  patarėja Dalia Kutraite- Giedraitiene, nes jau treji metai nedalyvauja čia minimų įmonių  veikloje.  

18) Ar nėra požymių, kad valstybinių įstaigų ir įmonių viešiesiems ryšiams skirtos lėšos tampa šiuo metu valdžioje esančių politinių partijų ar atskirų politikų rinkiminių kampanijų tiesioginio ar netiesioginio finansavimo vienu iš reikšmingų šaltinių?

Atsakymas: Galime tik dar kartą akcentuoti, jog už rinkimų kampaniją 2012 metais buvo atsiskaityta pagal LSDP viešinimo sutartis.  Vėliau vykusiuose Prezidento, Europos Parlamento ir Savivaldybių rinkimuose dirbo kitos viešųjų ryšių ir žiniasklaidos planavimo agentūros, todėl manyti, jog dar trejus metus atsiskaitoma už paslaugą (už kurią jau atsiskaityta visiškai legitimiai), nėra ne tik jokio teisinio, bet ir loginio pagrindo.  

 

Kontaktinis asmuo: 

Mantas Krasauskas

UAB „Ministerium“ direktorius

 

Seimo nario J. Razmos pranešimas: „UAB „Ministerium“ akcininkų atsakymai reikalauja tolesnio tyrimo“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma pažymi, kad šiandien paskelbti Dalios Kutraitės-Giedraitienės, Evaldo Vaitasiaus, Manto Krasausko atsakymai į Lietuvos Respublikos Seimo laikinajai tyrimo komisijai iškeltus klausimus nėra pakankamai išsamūs, todėl reikalauja tolesnio tyrimo.

„Nėra atsakyta, ar po UAB „Ministerium“ akcijų perleidimo Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui sandorio bendrovės akcininkams buvo mokami dividendai, nors tai nėra tik su privačiu asmeniu susijusi informacija, kaip teigiama atsakyme. Taip pat nenurodyta, už kokią kainą E. Vaitasius akcijas įsigijo, kokio dydžio dividendai akcininkams galimai buvo išmokėti. Tad tik Seimo laikinosios komisijos tyrimas galėtų atsakyti į šiuos klausimus ir išaiškinti, ar Ministro Pirmininko šeima nėra gavusi dovanos iš privataus verslo“, – sako J. Razma.

Pasak parlamentaro, Seimo komisija taip pat galėtų išsamiai ištirti, ar valstybės institucijų organizuojami viešinimo konkursai skaidrūs, ar nėra kriterijų, kurie gali būti vertinami labai subjektyviai ir palankiai vieniems ar kitiems dalyviams? Kodėl iš konkursų pašalinami stiprūs ir žinomi konkurentai, neva, kaip neatitinkantys konkurso sąlygų? Komisija turėtų patyrinėti, ar nebuvo daromas spaudimas konkursus organizuojančioms įstaigoms ir kontrolės institucijoms?

„Manome, kad į šiuos ir kitus vadinamojoje „žento“ istorijoje kilusius klausimus visuomenei turėtų būti aiškiai atsakyta, nebandant išsisukinėti“, – reziumuoja Seimo narys J. Razma.

Komisijai būtų suteikti įgaliojimai pakviesti duoti parodymus ne tik viešuosius, bet ir privačius asmenis.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));