skip to Main Content

 

Birutė Mažeikienė

 

AR BUS IŠSLAPTINTI KGB ARCHYVAI?

Kalbu su politiku, visuomenės veikėju, 3 ir 4 šaukimo Rusijos Dūmos deputatu (2000-2007 m.) ALKSNIU Viktoru Imantovičiumi.

 

1. Jūsų gyvenimas yra labai neįprastas. Jau daugiau kaip 20 metų Jūs, Viktorai Imantovičiau, negalite nuvykti į savo gimtąją Latviją. Kodėl?

 Mano situacija tikrai yra įdomi. Aš esu latvis, Latvijoje gyvena mano mama ir kiti giminės. O Latvijos pilietybės aš neturiu. Man 1991 metais buvo iškelta baudžiamoji byla (Tėvynės išdavimas), tad aš neturiu teisės vykti į Baltijos šalis, Gruziją, Moldovą ir kitas šalis.

Pradėsiu nuo to, kad, kaip man atrodo, pabaltijiečių viltys atsiskiriant nuo Tarybų Sąjungos nepasiteisino. Pervertinant situaciją, daug kas pripažįsta, kad ne viskas vyko taip, kaip buvo planuota. Nors daug kas (taip pat ir aš) įspėdavo, kad taip, kaip norėtų ponai, ir nebus, – tai tėra iliuzijos. Ir situacija toliau blogės. 

Baltijos šalys yra tarp dviejų ugnių – Rusijos ir Europos. Kai Rusija būdavo silpnesnė, Baltijos šalys būdavo įtakojamos Europos, kai Rusija sustiprėdavo – sustiprėdavo ir jos įtaka Baltijos šalims. Konkrečiai kalbant, kas yra 25 metai Latvijai, kuri  jau 1721 metais pateko į Rusijos įtakos sferą, Petrui I pasirašius Bresto Taikos sutartį. Taigi, 200 metų vienoje valstybėje su Rusija, 20 metų nepriklausomybės, 4 karo metai, po to vėl taikos laikotarpis – štai kokia patirtis. Lietuvos istorija buvo kitokia, ten buvo Lietuvos Kunigaikštystė. Tad ir situacija yra kita.

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad iki 3-iojo dešimtmečio niekas nepripažino nepriklausomų Baltijos šalių. Tik po to, kai jas pripažino Tarybų Sąjunga, jas pradėjo pripažinti Anglija, Vokietija ir kitos valstybės.

 2. Lietuvoje ypač daug kalbama apie tai, kad Rusija puls Baltijos šalis. Kokia Jūsų nuomonė šiuo klausimu?

 Aš gyvenu Rusijoje jau 20 metų ir galiu pasakyti, jog Rusijos gyventojai nenori Baltijos šalių okupacijos, tačiau juos giliai žeidžia faktas, kad Gorbačiovas padovanojo Baltijos šalims nepriklausomybę, – juk tuo metu galiojo Tarybų Sąjungos įstatymai ir Konstitucijoje buvo numatyta respublikų galimybė išeiti iš TSRS, tačiau nebuvo išspręsta žmonių, norėjusių pasilikti TSRS, problema.

Lietuvos atvejis yra ypatingas, turint omenyje, kad jos politika, susijusi su pilietybe, nuosavybe ir kt., buvo išmintingesnė, nei Latvijoje ir Estijoje. Pastarosios tikrai nusipelnė bausmės už savo veiksmus.

 3. Kaip bausti – juk Rusijos Prezidentas V.V. Putinas ir kiti valdžios atstovai sako, kad joks Baltijos šalių puolimas neplanuojamas. Kokią bausmę Jūs turite omenyje?

 Šiuo  metu Rusija sprendžia savo vidaus problemas, jų per 25 metus susikaupė daug. Lietuvos įstojimas į NATO buvo iššūkis Rusijai. Dabar, kai NATO priartėjo prie Rusijos sienų, situacija yra kitokia. Aš dar tada buvau sakęs, kad NATO judės į rytus. Prisiminkime laikus, kai prezidentu buvo Gorbačiovas. Jis taip ir neišsprendė kompensacijų problemos, susijusios su karinių pajėgų išvedimu iš Vokietijos. Tuo laikotarpiu buvau susitikęs su Amerikos delegacijos nariais. Jie sakė, kad Vokietijos susivienijimas ir Varšuvos sutarties anuliavimas yra sveikintini įvykiai, tad Amerika niekuomet nedislokuos savo kariuomenės arti Rusijos sienų, bet susiklostė kitaip. Prisiminkime 1963 metus, kai Tarybų Sąjunga pagal sutartį su Kuba pradėjo ten statyti savo raketas. Kodėl tada JAV taip staigiai reagavo? Todėl, kad pajuto grėsmę.

 

 4. Labai svarbus Baltijos šalims, o ypač Lietuvai, klausimas yra KGB archyvai. Ne visi buvę saugumo agentai  išvyko, ar visi  archyvai išvežti į Rusiją? Jūs esate daug kalbėjęs šia tema ir net dabar imatės žygių minėtiems archyvams išslaptinti. Kada tai įvyks?

 Jeigu buvęs KGB darbuotojas šiandien eina atsakingas pareigas ir drabsto purvais Rusiją, reikia būtinai sakyti tiesą, kad jis kadaise rašydavo įskundimus. Ir mes patvirtinsime atitinkamą įstatymą. 

Visas archyvas yra išvežtas į Uljanovską, jame esama medžiagos ir apie Jūsų prezidentę D. Grybauskaitę, ir beveik apie visus „Sąjūdžio“ lyderius.

Anksčiau ar vėliau išslaptinimas įvyks. Kiek galima kentėti – reikia traukti į „dienos šviesą“ V. Landsbergį ir kitus.

Juk pokario metų deportacijos organizatoriai buvo viešai smerkiami ir teisti. Žinoma, ne visa KGB agentūra bus atskleidžiama. Jeigu buvęs agentas ramiai gyvena, nesiekdamas vadovaujančių pareigų, jo niekas nelies. Bet jeigu Jūs tarnavote vienai valdžiai ir rašydavote įskundimus, o dabar bendradarbiaujate su naujosios valdžios struktūromis, tuomet kas kita. Norėčiau, kad tas atskleidimas įvyktų anksčiau, kol tie žmonės dar gyvi. Ir dar – ar nevertėtų taip pat išslaptinti TSKP archyvus, įskaitant „Sąjūdžio“ archyvus? Tai būtų labai įdomu. Manau, kad rasime tokios medžiagos, kurią aš Jums, kaip žurnalistei, pirmiausiai įteikčiau. 

Norėčiau pasakyti, kad tai, kad liko Lietuvos ir kitų šalių archyvuose, – yra ne taip svarbu. Visi svarbiausi dokumentai buvo išvežti į Rusiją. Daug kas iš tų, kurie dabar yra valdžioje, buvo susiję su TSKP, o tai reiškia, kad ir su KGB.  Jeigu asmuo dirbo tam tikros struktūros naudai, o jai dingus, perėjo į kitą struktūrą ir dabar dar „tauzija“- tai nieko gero. Yra toks rusų priežodis: „Jeigu įklimpai į mėšlą, tai nebečirškėk“.

 5. O dabar apie Ukrainą ir kitas buvusio Tarybų Sąjungos šalis. Kas, Jūsų nuomone, ten vyksta?

 

Rusijos vadovybė neturi supratimo, ką daryti su buvusiomis Tarybų Sąjungos Respublikomis, įskaitant Ukrainą. Jūs žinote, kad Rusija negali finansuoti tokių projektų, kaip „Maidanas“ – tai daro amerikiečiai. Kodėl Rusija negali finansuoti prorusiškųjų pajėgų, o amerikiečiai – gali? Amerikiečiai augino savo pajėgas, jie daug ką „nupirko“ ir tebeperka už didelius pinigus, tam tikslui fondus steigia. Net Baltarusijoje nėra galingų prorusiškųjų pajėgų, ten tesėdi ambasadorius ponas Surikovas – buvęs Altajaus krašto gubernatorius. Tai tėra garbės pareigos. O į Ukrainą ambasadoriumi paskyrė Černomyrdiną, jis ten 10 metų dirbo, nes reikėjo „Gazprom“-o projektą baigti. Beje, man prorusiškųjų pajėgų atstovai pasakojo, kad 10 metų jų nekviesdavo į priėmimus Rusijos ambasadoje Ukrainoje, o kitų šalių atstovus kviesdavo.

O štai Latvijos pavyzdys. Latvijoje „Lukoil“ finansavo per rinkimus ne prorusiškas, o nacistines pajėgas, pavyzdžiui, „Tėvynė ir laisvė“. Į mūsų klausimą buvo atsakyta: tai įtakinga politinė jėga, reikia su visais draugauti. O prorusiškos pajėgos vis tiek bus opozicijoje“. Žinoma, aš pranešiau apie tai V.V. Putinui.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad pagrindiniais uždaviniais lieka prorusiškų pajėgų finansavimas buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje ir poveikis visuomenės nuomonei.

 

– Ačiū! 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));