skip to Main Content

Už saugias patyčias Lietuvoje

Metai po metų Lietuva išsiskirsto kas kur-į nežinią ,į nebūtį,į užsimiršimą,į  skurdų gyvenimą,alkoholizmą,kai iš tautos tyčiojamąsi  bene kiekvienoje valdžios iinstitucijoje.

Valdžia skelbia dienas be patyčių –vaikams.

Ką kalbėti apie vaikus-jie jau darželyje išėję iš mylinčių tėvų šiltos aplinkos sutinka nepedagogiškus,neprofesionalius,nemylinčius jų ,taip vadinamų pedagogų žvilgsnius.Nei darželio,nei pradžios mokyklos pedagogai nebeturi šilumos,kuri sklinda iš tėvų ir turi pereiti į pedagogų aplinką be stresų.Kokie judrūs vaikai bebūtų-pedagogai neturi teisės jų žeminti nei žodžiais ,nei veiksmais,o su vaikais reikalaujančiais didesnio dėmesio –atitinkamai ir šiltai elgtis.Deja,darželyje ir mokykloje-prasideda PATYČIOS iš mažųjų mūsų piliečių ir tėvai čia lieka bejėgiai.

Tuo tarpu  Valstybės vadovai rūpinasi-kitų Valstybių gerbūvio kėlimu vykdydami  įvairius šalį žūdančius projektus ne tik viešosiose erdvėse-skatindami agresiją,karą –dažnai nebūtiems priešams.Pamiršta,kad nuo kiekvieno žodžio,kaip ir net neiššauto šovinio kenčia ir vaikai,ir mūsų suaugę piliečiai.Ne tik skurdas ,bet ir nežinomybė slegia tautą.Nėra ryškių Valstybės išlikimo žingsnių per tvirtą dvasią,švarią sielą ir kultūringą ,bei etišką krikščionišką elgesį.Kokį pavyzdį matome iš televizijos laidų-naujienos vienpusės-dažnai tik neigiami faktai ir diakusijos,kai “visažiniai” primeta savo skurdžią net nesavicenzūruotą politiškai ar globaliai nuomonę.Sugebėti manipuliuoti tautos nuostatomis ,įsitikinimais tarsi tapo norma-jokio laisvamaniškumo,taip deklaruotos -sąžinės laisvės.Buvę LKP ideologai ruošia seime įstatymus apribojančius vis labiau visų teises ir laisves.

O kas vyksta toliau nuo namų ir mokyklų  -dar vaikai nežino,kad dar didesni neišmanėliai dirba valdžios struktūrose,policijoje dirba nemotyvuoti atsitiktiniai asmenys,nes jų vadovai nepasiekę jokių rezultatų gauna laipsnį ir pareigas.Kas sedi(ne dirba)dirba bet kurioj valstybinėj tarnautojo ar valdininko kedėje,baigę prastas mokyklas su amžinai streikuojančiais mokytojais ir ne ką geresnes kolegijas ir aukštąsias,kur humanitariniai mokslai jau nemadingi ir neturi atitinkamo lygio.Mokykla prisitaiko taip pat prie neraštingų klerkų ministerijose-niekur nėra gero pavyzdžio:biudžeto,projektų lėšų vagystės,kurios dešimtmečiais neaiškinamos.O eismo įvykiai kasdiena skelbiami,lyg būtų mūsų siekis,arba lengvi nusikaltimai,kurių net neturėtų nieks viešinti ir apskritai normalioj Valstybėj to neturėtų būti.Kam reikia policijai girtis,kad ji dirba darbą,kurį turi dirbti,nes gauna algas,garantijas,kaip ir rodyti muilo operos apie “elito” gyvenimą.Elito,kuris varo į skurdą ir …patyčias tautą.

Kokie vojažai finansine prasme vyksta  vykdant įvairius projektus.Lėšos bet kokiems projektams dažnai būna kelis kartus didesnės ,nei  reikėtų.Todėl ,vyksta įvairūs rekonstrukcijos darbai pavyzdžiui keliuose:kur milijardai švaistomi  keičiant senas kelių dangas suardant visą kelio pagrindą jį išvežant,o užvežant naujų medžiagų,kaip darant naują kelią ir ta nauja grunto struktūra padengiama asfaltu,kuris po kelių mėnesių susibanguoja nuo sunkiasvorio transporto.Senieji grunto ir asfaltuoti keliai daromi siauresni,nes pločiui taupoma medžiagos,ir užlipama ant “Grėblio”-tokie keliai darosi visiškai nesaugūs,o eismas juose varginantis.Nes ne tik kelių sankasos siaurėja,bet dar ir apsaugines tvoreles uždeda iš karto prie važiuojamosios dalies.Tai gal nėra inžinierių,kurie dar supranta kelių tiesimą,o kas projektuoja-beraščiai.

Ir taip-pradedant  nuo darželio auklėjimo brokas eina toliau.Atsakomybės už pilietį ir jo gerbūvį neliko.Štai-renovuojami namai ne visad taupo šilumą,o pinigėlių įdeta daug.O visur galima kukliai pataupyti darant gerai ir nesišvaistant.Ne viską ,kas gerai –reikia griauti ir iš naujo statyti.

Nuspręsta griauti taborą ,kadangi kažkas sugalvojo-naują biznelį.O ar nereikia klausti nors ir ne lietuviškos,bet vis viena bendruomenės.Aptverkime taborą,jei daugiau nėra problemų su narkotikais-pastatykime stebėjimo kameras-  stebėkime ir per pusmetį sutvarkykime šį reikalą.Kas nori tegul gyvena-tabore.Kas gali nurodyi,kur žmogui gyventi :mankurtai-išeinantys iš mūsų mokyklų.

Va taip ir „kovoja“ jie  prieš patyčias-nesuprasdami patys ,kas tai yra ir kur tos šaknys-ar ne mūsų alma mater išauklėtos ir visų rinkėjų išpuoselėtos valdžios  kabinetuose,kurių tautai išsilaksčius dar padaugėjo.

Pasirodo valdžia ne tik neturi kultūros,savikritikos,bet ir nemoka aritmetikos…lenda į skolas ir dauginasi…

 

“Patyčios “

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));