skip to Main Content

 

Už jūsų ir mūsų laisvę: Priešas yra vienas – tai yra Rusija

 24

 

Paskelbta: 2016-06-08 07:10 Autorius: ekspertai.eu

Nors Rusija visai netoli Vilniaus rengiasi invazijai į Lietuvą, nors Baltijos šalių gynybos ekspertai paaiškino, kad siekdami užkariauti Lietuvą ir Baltijos šalis, pirmiausia rusai puls Švediją, kuri nepriklauso NATO, ir užims strategiškai svarbią Gotlando salą, nors puolimo prieš Lietuvą provokaciją gali suorganizuoti iš priešiškos šalies atvažiavę turistai į Klaipėdą, nors Rusija atnaujina ketvirčio amžiaus senumo bylas apie iš TSRS kariuomenės dezertyravusius kareivius ir imasi teisinio jų persekiojimo, nors Rusija gali pradėti Trečiąjį pasaulinį karą užimdama Latvijos miestus, nors Juodkrantėje laipinasi Rusijos specialiosios paskirties karinių daliniai, nors Lietuva garsiai įvardino Rusiją teroristine valstybe – valstybinis transliuotojas LRT paskelbė, kad „dar kelios savaitės – ir Baltijos šalių bėdos bus visiškai pranykusios iš pasaulio radarų“.

Jau kitą savaitę NATO gynybos ministrai Briuselyje, o po mėnesio – ir valstybių vadovai Varšuvoje baigs dėlionę, kaip sustiprinti priešakinių NATO valstybių gynybą, siunčiant papildomus batalionus, rašoma straipsnyje „Pasimetę „naujajame normalume“.

Tačiau, pasak LRT, „niekas netiki, kad priemonės, dėl kurių bus sutarta, pakankamos“.

„Baigiami rengti sprendimai priešo neatgrasys, o papildomų sprendimų vargu ar galima tikėtis artimiausioje ateityje“, – informuoja valstybinis transliuotojas.

LRT nuogąstauja, kad „trumpalaikės Baltijos šalių saugumo bėdos bus padėtos į lentynėlę su užrašu „išspręsta“.

„Nedaug trūksta, kad prie išspręstų problemų būtų padėti ir santykiai su Rusija“, – liudnai prognozuoja LRT.

Straipsnyje teigiama, kad „Europos Sąjunga, nors tikriausiai dar pratęs savąsias sankcijas, vis garsiau šurmuliuoja, kad laikas pripažinti patą“.

„Minsko susitarimo beviltiškumas akivaizdus – Rusijos ekonomika ir su sankcijomis pamažu atsitiesia, o, dar svarbiau, Ukraina niekaip nepakyla, kad Vakarams atrodytų iš esmės pažangesnė už Rusiją“, – baugiai konstatuoja LRT.

Valstybinis transliuotojas atskleidžia, kad „artimiausiomis savaitėmis tarptautinis arbitražas Hagoje gali nublokšti pasaulį į lėtą, bet neišmatuojamai rimtą Kinijos ir Jungtinių Valstijų konfliktą, kai tikriausiai bus patvirtinta, kad Pietų Kinijos jūros plotus Pekinas savinasi pažeisdamas tarptautinę teisę ir Amerikos sąjungininkų teises“.

„Palyginus su tomis tektoninėmis plokštėmis, kurios susiduria Pietryčių Azijoje, kur ginklavimasis vyksta ne batalionais, bet lėktuvnešių grupėmis, visos Europos bėdos atrodo tik žaidimai smėlio dėžėje“, – nurodo LRT.

Todėl dabar lietuviams reikės „kur kas tvirtesnių ir visapusiškų pastangų likti matomiems“.

„Pasaulis kurį laiką gal ir sukosi aplink Rytų Europą, bet dabar jai pats laikas nustoti ožiuotis, gluminti Vakarus antieuropietiškais žingsniais ir tapti pavyzdingais vakariečiais“, – pataria LRT.

Tačiau kokių konkrečių  priemonių dabar Lietuvai reikia imtis?

Į tai birželio 6 d. laidoje „Teisė žinoti“ LRT atsakė konservatorius Žygimantas Pavilionis.

Pasak politiko, „prieš mus artėja rimta labai grėsmė“, todėl „mes turim tapt Izraeliu, jei norim išgyvent“.

Ž. Pavilionio teigimu, „reikia kad į valdžią ateitų tokie žmonės, kurie turėtų viziją bent 20-čiai metų į priekį“, turėdamas omeny konservatorius sakė konservatorius.

„Palikim tą Rusiją, nes jinai nesikeis, jinai yra agresyvi sisteminė jėga. Aš manau, kas padarytina po Varšuvos samito ar Varšuvos samito metu, nors tai turbūt nebus niekaip fiksuota, mums reikia pereiti iš šito reagavimo būdo į ilgalaikę strategiją, grįžti prie tos Europos, Europe whole and free, reiškia, koncepcijos (…)“, – ragino diplomatas.

Taip pat jis koregavo kitų kalbančiųjų pasisakymus.

„Aš čia manau, mūsų tas senas šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“ galioja. Priešas yra vienas – tai yra Rusija. Ir mes kartu su rumunais ir kitais, kurie bando tą priešą užkardyt vienam ar kitam regione, turim veikti kartu. Aš manau, politiškai ar diplomatinėj tarptautinėj erdvėj, apskritai mūsų uždavinys būtų laikyti NATO dėmesį pririštą prie Rytų sienų, nes šiaip visas pasaulis kalba apie tolimus Pietus – apie pabėgėlius, apie Viduržemio regioną… Kur mes irgi turime padėt, reiškia, vat ir į Iraką tuos patarėjus siunčiam… Tačiau turim suprasti, kad esminė grėsmė šiuo metu tarptautinei tvarkai, visai Vakarų civilizacijai, yra būtent Rytuose“, – pasakė Ž. Pavilionis.

P. S.

Šūkis „Dievo vardu už jūsų ir mūsų laisvę“, naudotas 1830 metų lapkričio sukilime dėl Lenkijos ir Lietuvos federacijos atstatymo, kovojant prieš carinę Rusiją, priskiriamas lenkui, Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetų profesoriui, revoliucionieriui Joachimui Leleveliui.

Visą unikalią valstybinio transliuotojo laidą žiūrėkite čia:

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));