skip to Main Content

Ukmergės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis pasiklydo Viešųjų pirkimų tarnybos šefės baudžiamojoje byloje

 

Kai tūlo teisėjo byloje atsiduria antrasis asmuo po Lietuvos Respublikos ministro pirmininko, lengva pamesti galvą iš susijaudinimo ir noro pataikauti. Šį fenomeną rusų liaudies medicina apibūdina „vertigo“ diagnoze – galvos svaigimas ir kojų tirpimas.  Teisėjai irgi žmonės, turintys teisę klysti ir pasiklysti.

 

Man teko gan ilgai bendrauti su Ukmergės  rajono apylinkės teismo teisėju Rinaldu Adamoniu. Bet, kažin, ar teisėjas mane teisingai suprato, nors jam dėsčiau teisinius argumentus. Šiandien Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkui išsiunčiau skundą dėl teisėjo Rinaldo Adamonio veiklos, įžvelgdamas, kad teisėjas baudžiamojoje byloje gina Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės grynai asmeninius reikaliukus – žūtbūt prisiteisti 30 000 Eur dydžio moralinę žalą iš savo buvusio meilužio.

 

Prašau portalą „Laisvas laikraštis“ paskelbti skundą Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl galimo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimo.

 

Zigmantas Šegžda

 

 

 

Zigmantas Šegžda. gyvenantis …  Vilniuje

 

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkui, L. Sapiegos g. 15, 10312 Vilnius

 

SKUNDAS

     2016-11-08, Vilnius

 

Teikiu duomenis, patvirtinančius aplinkybę, kad Ukmergės  rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis galimai pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso 6, 8, 13, 15 straipsnius.

 

BPK 44 str. 5 dalyje nustatyta, kad kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kuo trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, kuri skelbia:

 

„Kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas.“ 

           

            1. Vilniaus apygardos teismas 2016-03-21 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teisme gautą baudžiamąją bylą Nr. 1-74-517/2016 perdavė nagrinėti Ukmergės rajono apylinkės teismui. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis 2016-05-12 pranešime nurodė,  kad jis 2016-04-15 dieną gavo baudžiamąją bylą  Nr. 1-74-517/2016. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nurodė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis 2016-05-12 nutartimi perdavė bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Tačiau dėl visiškai neaiškių priežasčių teisėjas Rinaldas Adamonis paskyrė teisiamojo posėdžio datą tik 2016 m. liepos 7 dienai, Vilniaus apylinkės prokuratūroje 2016-05-18 gautas šaukimas į teisiamąjį posėdį. 2016-07-07 dieną teisėjas Rinaldas Adamonis priėmė nutartį padaryti dviejų mėnesių pertrauką ir paskyrė teisiamojo posėdžio datą 2016 m. rugsėjo 9 dienai. Remiantis išdėstytu, manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis užvilkino procesą 4 mėnesiais.

 

2. 2016 m. lapkričio 4 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis bylos nagrinėjimo teisme priėmė nutartį atmesti 2016 m. spalio 13 d. Zigmanto Šegždos prašymą, iš baudžiamosios bylos Nr. 1-74-517/2016 pašalinti Sigitos Jurgelevičienės pateiktas  duomenų skaitmenines laikmenas ir telefoną su pokalbių garso įrašais ir juos grąžinti nukentėjusiajai, iš baudžiamosios bylos išimti Vilniaus rajono policijos komisariato padarytas garso įrašų suvestines (stenogramas), kaip duomenis, gautus pažeidžiant BPK nustatytą apklausos tvarką, ir juos grąžinti Vilniaus rajono policijos komisariatui,  priimtos nutarties nemotyvavo teisine argumentacija.

Tad teisėjo Rinaldo Adamonio nutartis priimta pažeidžiant  BPK 238 straipsnio 1 dalies nuostatą, nes teisėjas atmetęs pareiškėjo prašymą nepriėmė motyvuotos nutarties, kas užkirto galimybę pareiškėjui efektyviai ginčyti teismo sprendimą ir pažeidė Zigmanto Šegždos teisę lygybės sąlygomis tinkamai ginti savo teisėtus interesus. Nežinant skundžiamos nutarties motyvų nėra galimybės tinkamai gintis teisme, pažeidžiamas BPK 7 str. nustatytas rungimosi principas. BPK 44 str. 5 dalyje nustatyta, kad kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kuo trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

Sigitos Jurgelevičienės pateikti pokalbių garso įrašai negali būti laikomi daiktu ar dokumentu BPK 98 straipsnio prasme, nes juose esantys duomenys galėjo būti fiksuojami tik BPK nustatyta asmenų apklausos tvarka, tačiau Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis šiuos  pokalbių garso įrašus, gautus įstatyme tiesiogiai draudžiamu būdu, ir šių garso įrašų suvestines (stenogramas) atsisakė pašalinti (išimti) iš bylos.

Galvoju, kad pastaroji aplinkybė įrodo, kad byla nagrinėjama neteisingai, o teisėjas Rinaldas Adamonis yra šališkas. Tad pareiškėjas Zigmanta Šegžda konstatuoja manydamas, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis neužtikrino Zigmanto Šegždos asmens teisių apsaugos baudžiamojo proceso metu. BPK 20 str. 4 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti šiame Kodekse numatytais proceso veiksmais. Manyčiau, kad atlikdamas neteisėtais būdais gautų duomenų (garso įrašų) tyrimą, kuris yra palankus tik Sigitai Jurgelevičienei,  teisėjas Rinaldas Adamonis galimai pažeidė Zigmanto Šegždos kaip bylos nagrinėjimo teisme dalyvio teises ir teisėtus interesus, kad bylą lygybės sąlygomis galėtų teisingai išnagrinėti nepriklausomas ir nešališkas teismas.

 

3. 2016 m. rugsėjo 29 d. pareiškėjas Zigmantas Šegžda padavė rašytinį prašymą Ukmergės rajono apylinkės teismui dėl to, kad 2015-09-23 dieną baudžiamosios bylos Nr.1-74-517/2016 nagrinėjimo teisme metu teisėjas  Rinaldas Adamonis, apklausdamas Sigitą Jurgelevičienę, uždavė jai trylika atsakymą menančių klausimų; Zigmantas Šegžda  prašė  šiuos klausimus ir į juos gautus atsakymus pašalinti iš baudžiamosios bylos:

1)      Ar Z.Šegžda žinojo, kad jūs įrašinėjate pokalbius?

2)      Visa tai, kas kaltinime išdėstyta įrašinėjant vykusius konfliktus tų konfliktų metu ar buvo dukra tų konfliktų liudininkė? Ar čia viskas būdavo vienas prieš kitą ir dukros namuose nebūdavo?

3)      Ar tuo metu auklės nebūdavo tų konfliktų metu, kai ji prižiūrėdavo vaiką?

4)      Ar auklė epizodiškai būdavo, ar pastoviai gyveno pas jus?

5)      Ar jūs kažkam pasakojote apie įtemptą padėtį – seniūnijos socialiniams darbuotojams?

6)      Jūs, matydama Šegždos elgesį, ar nebandydavote jo apraminti, kreiptis pas psichologą, kažkokius vaistus vartoti, kad nebūtų tokios reakcijos, kad ramiai galima būtų pasikalbėti?

7)      Terorizavimo metu ar tai buvo apsiribojama paties kaltinime nurodytais žodžiais, pasakymais?

8)      Ar prieš jus buvo pakeliama ranka tų konfliktų metu? Ar tai buvo psichologinis spaudimas, viskas išreikšta žodžiu?

9)      Matydama tokį kaltinamojo elgesį, išsakytus žodžius, ar realiai galvojote, kad tai gali būti iš tikrųjų padaryta tai, ką sako? Ar jūs galvojote, kad žmogus tik juokauja?

10)  Ar realų pavojų kokį jautėte, kad visa tai, ką jis sako, gali įgyvendinti ir ar natūroje realiai tas galėtų įvykti?

11)  Atsiliepime nurodėte, kad civilinėje byloje Z.Šegždai leista lankytis gyvenamosios vietos adresu. Ar ta situacija kažkuo pasikeitė? Ar buvo viskas tas pats, kaip ir buvo? Ar Z.Šegždos elgesys pasikeitė? Ar, kaip jūs atsiliepime nurodote, kad niekas nepasikeitė?

12)  Ar vaiko teisių apsaugos darbuotojai papasakodavo jums apie bendravimą jums nesant namuose, ar nieko neminėdavo, kad jų akivaizdoje būtų kažkas blogo apie jus pasakyta?

13)  Ar susidarėte įspūdį, kad ponas Šegžda bendraudamas su dukra faktiškai nuteikinėjo vaiką prieš jus, kažką sakydamas vaikui?

Zigmantas Šegžda konstatuoja galvodamas, kad tuo teisėjas Rinaldas Adamonis galimai pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 275 str. 1 dalyje įtvirtintą normą. 2016 m. lapkričio 4 d. teisėjas Rinaldas Adamonis bylos nagrinėjimo teisme metu priėmė nutartį atmesti 2016 m. rugsėjo 29 d. Zigmanto Šegždos prašymą, priimtos nutarties vėl nemotyvavo teisine argumentacija, kas užkirto galimybę apeliantui efektyviai ginčyti teismo sprendimą ir pažeidė Zigmanto Šegždos teisę lygybės sąlygomis tinkamai ginti savo teisėtus interesus.

BPK 20 str. 4 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti šiame Kodekse numatytais proceso veiksmais. Kadangi 2016-09-23 dieną klausimai buvo suformuluoti ir užduoti pažeidžiant BPK 275 str. 1 dalyje įtvirtintą normą, duomenys – į užduotus klausimus gauti S.Jurgelevičienės atsakymai buvo gauti pažeidžiant baudžiamojo proceso kodeksą. Galvoju, kad pridėdamas prie bylos neteisėtais būdais gautus duomenis, kurie palankūs tik Sigitai Jurgelevičienei,  Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis galimai pažeidė Zigmanto Šegždos kaip proceso dalyvio teises ir teisėtus interesus, kad bylą lygybės sąlygomis teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

 

4. 2016 m. lapkričio 4 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis bylos nagrinėjimo teisme metu posėdžių salėje priėmė 2 nutartis atmesti 2016-09-29 ir 2016-10-13  Zigmanto Šegždos prašymus, nutartis įrašė į teisiamojo posėdžio protokolą. Minėto posėdžio metu, 18-ąją posėdžio minutę teisėjas Rinaldas Adamonis pareiškė, kad minėtos nutartys yra protokolinės, todėl neskundžiamos. Paskui teisėjas dar sykį patikino, kad „protokolinės nutartys nėra skundžiamos; skundžiamos tik rašytinės nutartys.“ Tačiau, priešingai nei teigia teisėjas, BPK 440 str. 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo teisme dalyviai turi teisę paduoti aukštesniajam teismui skundus dėl žemesniojo teismo nutarties, jeigu mano, kad žemesniojo teismo nutartimi pažeistos jų teisės ir teisėti interesai. Manau, kad teisėjas, galimai sakydamas man netiesą pažeidė teisingumo principą, galimai turėjo tikslą pasinaudoti kito asmens nežinojimu, nes galbūt nenorėjo, kad jo priimtas nutartis apskųsčiau Vilniaus apygardos teismui.

5. 2016 m. lapkričio 4 d. bylos nagrinėjimo teisme metu Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis pareiškė, kad po to, kai teisėjas priims nuosprendį baudžiamojoje byloje, Zigmantas Šegžda rašydamas apeliacinį skundą galės pasisakyti dėl kiekvieno klausimo, jei mano, kad buvo pažeistos jo teisės. Tad teisėjas nevengė viešų pasisakymų leidžiančių nuspėti nagrinėjamos bylos baigtį. Paskui teisėjas dar kartą pasisakė, kad Zigmantas Šegžda po nuosprendžio priėmimo galės pasisakyti dėl teismo priimtų „protokolinių nutarčių“ teisėtumo. Manau, kad tokiais pasisakymais teisėjas Rinaldas Adamonis parodė, kad turi asmeninį išankstinį nusistatymą priimant nuosprendį, jis atskleidė savo asmeninį išankstinį nusistatymą kaltinamojo atžvilgiu, leisdamas nuspėti, kad  Zigmantą Šegždą laiko kaltu, nes dar įrodymų tyrimo stadijoje viešai pasisakė, kad rengiasi priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Galvoju, kad tuo teisėjas galimai pažeidė BPK 44 str. 6 punkte įtvirtintą nekaltumo prezumpciją, kad kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas šio Kodekso nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Be to, manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio „Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą“ 2 dalį, kuri skelbia:

„Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.“

 

 

Galvoju, kad išsakydamas asmeninę nuostatą Zigmanto Šegždos kaltės klausimu, teisėjas Rinaldas Adamonis pažeidė LR teisėjų etikos kodekso 8 straipsnyje įtvirtintą  teisingumo ir nešališkumo principą – vengti viešų pasisakymų leidžiančių nuspėti nagrinėjamos bylos baigtį; neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus ir nereikšti išankstinės nuomonės nagrinėjamos bylos klausimais.

 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, prašau Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininką atlikti Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjo Rinaldo Adamonio veiklos vertinimą ir priimti sprendimą perduoti Teisėjų tarybai spręsti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo dėl kenkimo teismo autoritetui ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimo.

 

 

Zigmantas Šegžda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodyti išsamią informaciją

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));