skip to Main Content
Ūkio ministras E.Gustas: „Licencijų išdavimo procese – mažiau apribojimų verslui“

Devynioms veikloms vietoj griežto licencijų išdavimo modelio jau taikoma mažiau verslą ribojanti priemonė – deklaracijos modelis, kuris leidžia verslą pradėti jau kitą dieną po deklaracijos pateikimo. Iš viso šiuo metu yra priimti 26 įstatymų pakeitimai, kuriais įgyvendinti licencijų peržiūros metu Ūkio ministerijos pateikti siūlymai supaprastinti licencijų išdavimo tvarką, atsisakyti nebūtinų, neproporcingų reikalavimų bei tam tikrų veiklų licencijavimo. 

Seimui rudens sesijos metu priėmus įstatymų pakeitimus, įtvirtintas šešių sričių deklaracijos modelis: medicinos praktikos bei slaugos praktikos ir akušerijos licencijų išdavimo, dokumentų saugojimo licencijų išdavimo, veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, bei F2 kategorijos fejerverkų (keliančių mažą pavojų, mažą triukšmą ir skirtų naudoti lauke esančiose aptvertose teritorijose) platinimo vietos leidimų. Dar trijų sričių, tarp kurių – mažmeninė prekyba tabako gaminiais, deklaracijos modelis buvo nustatytas ankstesnių Seimo sesijų metu.  

„Deklaracijos atveju išankstinis verslo įmonės patikrinimas nėra atliekamas, o veiklą galima vykdyti jau kitą dieną po deklaracijos apie planuojamą vykdyti veiklą pateikimo – nebereikia laukti 30 dienų. Taigi verslininkams užtikrinama lengvesnė veiklos pradžia, taip pat sumažinama našta leidimus išduodančiai institucijai“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. Tačiau verslininkai nelieka be priežiūros – pateikus deklaraciją, galioja vėlesnis veiklos priežiūros mechanizmas – priežiūros institucija, esant pagrindui, gali sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą. 

Seimui priėmus Dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimus, pernai atsisakyta dokumentų tvarkymo veiklos licencijavimo. Pagal pasikeitusį reguliavimą dokumentų tvarkymo paslaugas pradėję teikti asmenys turės per 40 dienų nuo veiklos pradžios pateikti prašymą įrašyti juos į dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą. Dar trijų sričių licencijavimas buvo panaikintas anksčiau (balzamavimo, advokato ir vertimosi tabako auginimu).

Taip pat teisės aktų pakeitimais supaprastintos licencijų išdavimo ir veiklos vykdymo sąlygos, pvz., Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimu panaikinta dvipakopė leidimų atlikti medicinos priemonių klinikinius tyrimus sistema. Priėmus Žemės įstatymo, Geodezijos ir kartografijos įstatymo bei Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimus, atsisakyta reikalavimo privalomai išklausyti kvalifikacijos kursą asmenims, siekiantiems gauti matininko, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą ar kvalifikacijos pažymėjimą rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus. 

Daugeliu atvejų įstatymų pakeitimais atsisakoma popierinių licencijų ir pereinama prie elektroninių licencijų išdavimo. Be to, Europos Sąjungos lėšomis sukūrus licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt), licencijas išduodančios institucijos yra įpareigotos joje skelbti visą su licencijų išdavimu susijusią informaciją. Registrų centro duomenimis, iki šios dienos sukaupta informacija apie 5000 licencijų, kurią pateikė 94 licencijas išduodančios institucijos. Duomenų kaupimas vienoje vietoje palengvina licencijų paiešką verslą prižiūrinčioms institucijoms, verslininkams ir vartotojams. 

Ūkio ministerija, atlikdama licencijų peržiūrą, 2012–2014 metais įvertino galiojančią 12 ministerijų ir Lietuvos banko kompetencijos srities licencijų išdavimo tvarką. Iš viso Ūkio ministerija įvertino informaciją apie 423 licencijų rūšis. Licencijų peržiūros tikslas – atsisakyti nepagrįsto ir nebūtino licencijavimo, pereiti prie sumanaus licencijų išdavimo ir taikyti tik būtinus ir proporcingus reikalavimus verslininkams.   

Dar 10 įstatymų pakeitimo projektų jau pateikta Seimui, jie turėtų būti svarstomi pavasario sesijos metu. 17 įstatymų projektų Vyriausybė Seimui dar turės pateikti. Iš viso, įgyvendinant licencijų peržiūros rezultatus, turi būti pakeisti 56 įstatymai. 

Lietuvoje per metus vidutiniškai išduodama apie 180 000 licencijų. Daugiausia yra išduodama kelių transporto veiklos licencijų, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimų, bendrosios praktikos licencijų, medicinos praktikos licencijų.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: LIGIJA KLIUNKIENĖ, LR ŪKIO MINISTERIJA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));