skip to Main Content

2008 m. rugpjūčio 22 d. Pasvalio kredito unijoje, kooperatinė bendrovė,kurios administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė buvo suteikta terminuota paskola pirkti grūdų sandėlį. Suteiktos paskolos grąžinimo terminas 10 metų. Ji turėjo būti baigta grąžinti 2018 m.

Iki 2011 m. įsipareigojimus vykdžiau pagal grafiką. Nežiūrint, kad 2009 m. rugsėjo mėnesį patyriau sunkią stuburo ir krūtinės ląstos lūžių traumą. Mano nedarbingumas tęsėsi 9 mėnesius, todėl ūkio finansinė situacija buvo pablogėjusi, tačiau prisiimtus, tiek ilgalaikius tiek trumpalaikius įsipareigojimus vykdžiau.

Didžiausia finansinė ūkio krizė prasidėjo 2011 m., kai man nebuvo sumokėta 40.000 tūkst.litų už parduotus grūdus. Pasvalio r. ŽŪB „MŪŠA“ bankrutavo ir ši mano ūkinei veiklai labai reikšminga suma nebuvo sumokėta. Pagal grafiką aš turėjau grąžinti 30.000 litų. Tačiau negavus 40.000 litų atsiskaitymo už parduotus grūdus sutriko finansiniai srautai, atsiskaitymai. 

Didžiausios problemos prasidėjo bendraujant su kooperatine ūkininkų kredito įstaiga Pasvalio kredito unija. Administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė neigė ir ignoravo visus mano prašymus restruktūrizuoti kreditavimo sutartį. Mano turimomis žiniomis grūdų sandėlio labai siekė įsigyti kiti asmenys. Pasvalio kredito unijos valdybą sudarė ir sudaro stambūs ir finansiškai gerai besiverčiantys ūkininkai, kuriems mano prašymai ir nurodomos priežastys visiškai nebuvo priimtos. Mane laikė menkysta, kuris nesugeba ūkininkauti. Jokie ūkininkų kooperacijos principai ir pagrindai šioje kreditavimo įstaigoje ir mano situacijoje neveikė. Pasvalio kredito unijos vadovei Svajonei Janeliūnienei svarbiausia buvo neva įstaigos reputacija ir stiprus kreditingumas.  Ne žmogus ir kooperacijos žemės ūkyje principas, ir misija taikyti praktiškai, kad kritinėje situacijoje ūkininkas uždirbtų pinigus, ir galėtų grąžinti kreditą. „Bankininkės“ su veterinarijos akademijos diplomu supratimu tik varžytynėse pardavus bet kokį ir visą iki galo turimą ūkininko turtą, žemes gamybinius pastatus gyvenamus namus racionaliausiai yra išsprendžiama problema. Todėl laiduotojas Vaidutis Gegieckas galimai buvo įkalbėtas ar įbaugintas ir grąžino laiduotą dalį – 50.000 litų. Tai buvo prieš mane sukurtas dar vienas papildomas išpuolis ir finansinis apsunkinimas, nes šią sumą V. Gegieckas prisiteisė iš manęs ir atidavė antstoliams išieškoti. V. Gegieckas yra mano sesers sutuoktinis. Prasidėjo totalus reikalavimas mirusio mano tėvo mano dalies palikimo. Psichologinis smurtas prieš mane.

2012 m. spalio men. 11 d., kooperatinės bendrovės Pasvalio kredito unija, atstovaujama administracijos vadovės Svajonės Janeliūnienės pasirašė REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO SUTARTĮ. Naujuoju kreditoriumi tapo UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “LKU TURTO VALDYMAS”, įsikūrusi prie Centrinės Lietuvos kredito unijos, Kaune, Savanorių pr. 363.

REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO SUTARTYJE 3straipsnyje išdėstyta, kad už Reikalavimo perleidimą yra sumokama Kaina numatyta REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO SUTARTYJE, Priede Nr. 2. Ten aprašyti visi pakeitimai, papildymai bei dokumentai susiję su prievolių vykdymu. Tačiau jis yra konfidencialus. 

Prasidėjus teismams, kurie tęsėsi 5 metus šis Priedas Nr. 2, net advokato du kartus raštiškai prašant teismo, šis Priedas Nr. 2 nebuvo teismui pateiktas. Čia žinoma, buvo iš pareigų atleistos, Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjos D. Stankevičiūtės visiškas aplaidumas, ar galimai galimas susitarimas naujuoju kreditoriumi. Mane, kaip žmogų, visą mano šeimą skandina už sutrikusį kredito grąžinimą siekiama tik areštuoti visą mano turimą turtą. Pirmiausia, mano vienintelį gyvenąmąjį  namą, paveldėtą iš tėvų žemę. Nors pačio grūdų sandėlio, už kurį buvo suteiktas kreditas nepanoro ir nepretendavo.

2018 m. balandžio mėn. 10 d. gavau pranešimą, kad pasikeitė „panelės“ AKCINĖ BENDROVĖ “LKU TURTO VALDYMAS”, įsikūrusi prie Centrinės Lietuvos kredito unijos, Kaune, Savanorių pr. 363, “suknelė”. Turinys  informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d.buvo nutraukta tarp UAB “LKU TURTO VALDYMAS” ir Pasvalio kredito unijos sudarytos REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO SUTARTYS, Pasvalio kredito unijai buvo grąžintos visos reikalavimo teisės.

Toliau rašoma cituoju: – Taip pat informuojame, kad 2018 m. kovo men. 22 d. Pasvalio kredito unija perdavė naujajam kreditoriui UAB  „Lirosa“, buv.Savanorių per. 363 -201, (administracijos direktorius Rimvydas Sakavičius) Kaunas, visas reikalavimo teises, susijusias su aukščiau minėtomis paskolos sutartimis.

Tą pačią dieną nutraukė, grąžino ir vėl sudarė su naujuoju kreditoriumi UAB “Lirosa” REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO SUTARTĮ. KADA IR TAIP SKUBAMA.

Kai siekiama, kad greičiau visi galai į vandenį. Juk sudarytos naujos kainos už reikalavimą, vėl konfidencialūs priedai Nr. 1, Nr. 2. 

Atstovaujančių asmenų pavardės tos pačios Pasvalio kredito unija, atstovaujama administracijos vadovės Svajonės Janeliūnienės ir UAB “Lirosa” UAB  „Lirosa“, buv. Savanorių per. 363 -201, Kaunas, administracijos direktorius Rimvydas Sakavičius. 

Lietuvos Respublikos įstatymai tai leidžia !? tad kuo greičiau koncy v vodu.

Telefonu buvo kreiptasi į Lietuvos banko PRIEŽIŪROS TARNYBĄ, kurios pavaldume yra kredito unijų priežiūra, tačiau specialistė paaiškino, kad Lietuvos Bankas yra neįgalus kontroliuoti uabų prie kreditų unijų. Todėl darytina išvada, kad pakeitus uabo pavadinimą galima žmogų naikinti toliau.

2011 m. kovo mėn. Mano 74 metų mama gyvenimą pabaigė savižudybe mano sesers L. Gegieckienės ir jos vyro V. Gegiecko kiemo šulynyje. A.A. mama prisigirdė. Tada sesuo tuojau puolė į teismą su prašymais visą tėvų turtą, kuris priklausė man prisiteisti tik jai. Turiu teismo protokolus, Gegieckų ieškinius kuriuose apšmeižtas, kad mama manęs bijojo, kad esu menkysta, silpnaprotis, nieko nesugebantis. Nei gyventi kaip žmogus nei dirbti, į teismo posėžius prisisamdė liudininkų savo kaimynų už  degtinės butelį ir. Pan. Sunkiai su profesionalios ir sąžiningos advokatės pagalba buvo pasiektas teisinguma sir mirusių Tėvų valia įvykdyta.

Mamos netektis ir visas šmeižtas mane dar labiau paveikė ir susmukdė kaip žmogų, susirgau depresija, sutriko psishoemocinė būsena. Psichoemocinio susirgimo laikas tęsėsi nuo 2012 m. rudens iki 2014 m. pavasario. 

Depresinės ligos ir psichoemocinės būsenos paveiktas 2013-05-01 susižalojau, įvyko nelaimingas atsitikimas buityje. Diskiniu  pjūklu susižalojau kairę koją, atviras šlaunikaulio lūžis, kelio girnelės pažeidimas ir nupjauti visi kelio raiščiai ir kt. o nuo 2013-05-01 iki 2013-05-10 buvau gydomas Panevėžio ligoninės Traumatologijos skyriuje. Gydymasis tęsėsi iki 2013 m. gruodžio mėn.

2013 m. gruodžio mėn. man buvo nustatytas 75 proc. nedarbingumas.

Per 2013 m.gegužės mėn., grįžęs iš ligoninės, sunkiai vaikščiodamas du kartus buvau nuvykęs pas Naująjį  kreditoriu UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “LKU TURTO VALDYMAS”, įsikūrusi prie Centrinės Lietuvos kredito unijos, Kaune, tartis ir derinti dėl kredito grąžinimo sąlygų.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “LKU TURTO VALDYMAS”, direktorius Rimantas Sakavičius kategoriškai reikalavo grąžinti įsiskolinimą iškart.

 2013 m. birželio 3 d. paveldėtą, savo mirusių tėvų turtą, pirmiausia gyvenamąjį namą ir apie 7 ha, žemės notariškai padovanojau savo tuo metu 14-mečiui sūnui.

 Mano manymu, galimai kažkam informavus, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “LKU TURTO VALDYMAS”, direktorius Rimantas Sakavičius nutraukė kreditavimo sutartį ir pradėjo 5 metų teismų maratoną panaikinant dovanojimo sandorį sūnui. Prasidėjo manęs kaltinimas, kad aš nuslėpiau turimą turtą. Penkis metus vyko teismų procesai. Buvo traumuojamas ir į teismus kvietinėjamas mano nepilnametis sūnus.

Kreipiausi į Pasvalio rajono savivaldybės Vaiko teisių tarnybą, kad būtų atstovaujamas nepilnamečio interesas turėti gyvenamąją vietą. Pagalbos nesulaukiau jokios. Kai kuriuose teismo posėdžiuose buvo atėję atstovės ir pasakydavo tik vieną sakinį: „:prašau atsižvelgti į nepilnamečio interesą“ arba tik pasėdėdavo ir neišreiškę jokios pozicijos po posėdžio išeidavo.

Taip klausdamas, kur gyvensime ir ką darysime likę be namų, sūnus sulaukė pilnametystės. Ar tai nebuvo  ilgalaikis psichologinis smurtas prieš nepilnametį ??

Per šį laiko tarpą, pardavęs turėtą nuosavą žemę virš 100 ha,  grąžinau kreditą. Liko palūkanos, kurių suma sudaro 61 proc nuo grąžinto kredito.

Pasvalio kredito unijos pagal sutartį  metinės palūkanos  buvo, 8,5 % ,tačiau LKU turto valdymas  teismo keliu papildomai prisiteisė dar5 % metinių palūkanų

Kreipiausi kelis kartu raštu, telefonu, buvau nuvažiavęs derinti, kad leistų palūkanas grąžinti dalimis pagal mano siūlomas sąlygas. Kreipiausi į teisininką Joną Ancutą ir direkltorių Rimvydą Sakavičių. Atsakymas vienareikšmiškas visą tėvų paveldėtą nekilnojamą  turtą parduoti tik varžytynėse. Jos šiuo metu paskelbtos.

Kreipiausi į antstolę: Prašau Jūsų, antstole Irma Ežerskiene, atšaukti varžytines mano paveldėtam turtui, dėl likusių labai didelių priskaičiuotų 28572,50 eurų  nesumokėtų palūkanų.

Vykdomojoje byloje Nr. 0163/15/00667 skolos suma yra užfiksuota 46 773,80 eurų ir priskaičiuota 28 572,50 eurų palūkanų suma. Palūkanų dalis nuo užfiksuotos skolos sumos sudaro 61.0865 proc. tai neatitinka jokių teisingumo, ir protingumo bei žmoniškumo kriterijų.

Nuo 2013 m. birželio mėn. 5 d iki 2018 m. spalio mėn. 22 d. pilnai yra padengta skolos suma 46 773,80 eurų suma.

Varžytines prašau atšaukti ir dėl sekančių motyvų:

Pirma. Nesu gavęs iš UAB „Lirosa“ atsakymo raštu į mano pateiktą 2018 10 15 d.prašymą .

 Antra. Nesu gavęs atsakymo  iš UAB „Lirosa“  raštu į mano pateiktą 2018 10 22 d.prašymą

Trečia.  2018 m lapkričio mėn. 12 d. buvau nuvykęs  į  UAB „Lirosa“ ofisą ir susitikau su direktoriumi R. Sakavičiumi ir teisininku J. Ancuta.  Buvo preliminariai, sutarta, kad  kas mėnesį moku po 50 eurų  i UAB „Lirosa“ pateiktą banko saskaitą.

Šiuo metu yra įvykdytas dvigubas išieškojimas R. Kudrausko kontoroje, UAB „IN AGRO“ naudai monės direktorius Donatas Daukša.  Per du metus  kol vyksta ikiteisminis tyrimas (šiuo metu rengiamas skundas prokurorui dėl įvykdyto dvigubo išieškojimo R. Kudrausko kontoroje, UAB „IN AGRO“ naudai įmonės direktorius Donatas Daukša) bus sumokama dar po 1800 eurų, gavus pajamas už žemės sklypų nuomą. Taip pat kyla įtarimas apie galimai galimą piliečio – UAB „IN AGRO“ direktoriaus D. Daukšos ir UAB „Lirosa“ bendrą susitarimą sunaikinti mane kaip žmogų ir visą mano šeimą, varžytinėse parduodant man priklausančius žemės sklypus ir gyvenamąjį namą. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad į mano likusį turtą galimai gali pretenduoti ir pretenduoja skolų supirkimu užsiimanti įmonė UAB  “Algrada” įmonės direktorius Raimundas Gipas. . Ši įmonė taip pat galimai turi ryšius su D. Daukša.

Ketvirta. 2018 m lapkričio mėn. 19 d. paskambinau UAB „Lirosa“ teisininkui J.Ancutai ir patvirtinau, kad mano šeimai yra priimtinos siūlomos galimybės antrame punkte, raštu pateiktuose prašymuose, 2018 10 15 d. ir 2018 10 22 d.

Penkta. El.paštu, siunčiau, žinutę, kad atsiųstumėte banko sąskaitos  numerį. Atsakymo negavau.

 

Esu apkaltintas, kad nuslėpiau man priklausantį turtą, nesitariu ir nederinu pozicijų su UAB „Lirosa“ administracija dėl priskaičiuotų palūkanų sumos 28 572,50 eurų.

Pabrėžiu, kad 2018 m lapkričio mėn. 12 d. buvau nuvykęs  į  UAB „Lirosa“ ofisą ir susitikau su direktoriumi R. Sakavičiumi ir teisininku J. Ancuta.  Buvo preliminariai, sutarta, kad  kas mėnesį moku po 50 eurų  i UAB „Lirosa“ pateiktą banko saskaitą.

Pateikus prašymus 2018-10-15 ir 2018-10-22 dėl Taikos sutarties sudarymo ir siūlomų mokėjimo susitarimo, UAB „Lirosa vengia pateikti pasiūlymus raštu.

2018-11-12  d. atvykus į UAB „Lirosa“ būstinę Kaune, atsakingai pabrėžiu, kad buvo reikalaujama, kad šį dar esantį įsiskolinimą 28 572,50 eurų dengtų mano sūnus, paimdamas iš banko  kreditą. Mano sūnui šiuo metu yra tik 19 metų. Jo darbo stažas yra tik du mėnesiai, todėl jis be trečdalio pradinio įnašo ir laiduotojo negali gauti kredito.

Mano sūnus tik metai kaip sulaukęs pilnametystės ir jis niekaip nėra susijęs su mano likusiu palūkanų 28 572,50 eurų įsiskolinimu. Jis neturėtų būti įtrauktas į šią skolą. Jis neturėtų būti traumuojamas psichologiškai ir morališkai. Ir naikinamas kaip laisvas Lietuvos Respublikos pilietis. Ko nenumato jokie Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

Tik nepardavus mano nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų aš juos dirbdamas, t.y., užsiimdamas žemės ūkio veikla, taip pat išnuomodamas galiu gauti pajamas ir pagal sutartą ir patvirtintą grafiką galėsiu vykdyti įsipareigojimą atsiskaityti.

Prašau tarpininkauti sudarant Taikos sutartį ir mokėjimų grafiką. Perskaičiuoti palūkanas, kad palūkanų dalis  nuo užfiksuotos skolos sumos nesudarytų 61.0865 proc. tai neatitinka jokių teisingumo ir protingumo bei žmoniškumo kriterijų.

Prašau neleisti vykdyti galimai organizuoto susidorojimo prieš mane ir mano šeimą.

 

Paskutinio pokalbio metu naujojo kreditoriaus UAB  „Lirosa“, buveinė Savanorių per. 363 -201, Kaunas, administracijos direktorius Rimvydas Sakavičius priminė, kas esu įsipainiojęs ir pats. Kaip? Taip, skolininkas. Už suteiktą kreditą atsiskaičiau. Kova  dėl neprotingai didelių palūkanų ir nesudaromos galimybės jas mokėti dalimis. Kaip dar įsipainiojęs? Juk kovoju, kad galėčiau gyventi, ir kur gyventi su savo šeima. Savižudybė, kurią pasirinko mano MAMA galbūt tikrai vienintelis ir galutinis mano sprendimas ir kelias?

Pagarbiai,

Virgilijus Navalinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));