skip to Main Content

 

N.B!                                                                  2018 m. spalio 17 d.

 

Trumpi komentarai pagal „LL“ publikacijas (žudiko D. Gulin byloje)

 

  1. Kikboksininkas (tiksliau – MMA kovotojas) užmušė Vilniaus advokato sūnų – spaudai liepta tylėti ir ji tyli.

  2. Nebuvo apklausti nei „Greitosios pagalbos“ nei „Santaros vaikų klinikos“ medikai, neperžiūrėti „Blow up“ vaizdo įrašai, neapklausti MMA „kovotojo“ treneriai (Artemij Sitenkov, etc.), kiti D. Gulino „bendražygiai“, liudytojai, nenagrinėta daug turimos byloje informacijos, „kikboksininko, MMA kovotojo“, žudiko D. Gulino baudžiamojoje byloje.

  3. Bylą iš tikrųjų buvo labai skubama baigti ir įmesti į gilų stalčių.

  4. Šioje byloje LR BK neadekvačiai pritaikytos normos nesutampa (dėl šios bylos nagrinėjimo ypatumų) su prokuroro, kai kurių kitų pareigūnų, teisėjo pozicijomis, žudiko ir advokatų nuomonėmis.

  5. Į I-mos instancijos teismo posėdį neatvykus nukentėjusiųjų advokatui, teismo posėdis pradėtas be advokatų kontoros „COBALT“ advokato, baudžiamųjų bylų grupės vadovaujančio teisininko adv. Mindaugo Bliuvo. Tai ryškus advokato elgsenos pavyzdys, kai pastarasis suinteresuotas sušvelninti, palengvinti teisiamojo procesinę padėtį, kaltinamo įvykdžius labai sunkų nusikaltimą. Atsitiktinai?

  6. Prokuroras Vladimir Sergejev ir teisėjas Vladimir Berezovskij atvirai pritarė ir palaikė žudiko D. Gulino poziciją, nes: „Reikia palikti lėšų ir teisiamojo išgyvenimui“. Civilinis ieškinys per pusę sumažintas (nuo 600 000 Eur iki 300 000 Eur). Ar žudydamas D. Gulin galvojo apie savo „išgyvenimą“ suduodamas tokius nesuderinamus su gyvybe smūgius ir/ar vertino, kiek kainuoja kito žmogaus gyvybė, kiek verta apskritai neįkainojama Žmogaus Gyvybė?

  7. Teisėjas V. Berezovskij atsižvelgdamas į tai, kad žudikas D. Gulin neteistas, prisipažįsta, verkšlena ir gailisi, nori pradėti mokytis, dirbti ir uždirbti, kad atlyginti žalą nukentėjusiesiems, bausmę sumažinti ir taikyti LR BK 75 straipsnį, skirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, atidėti paskirtos bausmės vykdymą 3 (trejiems) metams. Paprastai tariant, nuteisti lygtinai. Kai kurių žudikų atžvilgiu Lietuvos tyrėjai, prokurorai ir teisėjai – dideli humanistai.

  8. Nusikaltimo vaizdo įrašo teismo posėdžio metu nei prokuroras, nei teisėjas – nepanorėjo peržiūrėti ir pamatyti klaikų ir beprasmišką nukentėjusiojo užpuolimo momentą, D. Gulino smūgius kumščiais ir kojomis smūgiuojant partrenktam bei gulinčiam žmogui. Nepilnamečiui. Dienos metu ir viešoje vietoje. Specialistai žino, jog tokie smūgiai netgi patyrusiam MMA kovotojui, gali baigtis mažiausiai galvos smegenų sukrėtimu, sąmonės praradimu ir galima komos būsena.

  9. Taigi, žudikas D. Gulinas žinojo, suprato ir padarė – pilnai įvykdė, tai, ką buvo iš anksto suplanavęs. Šiai žmogžudystei nėra ir negali būti jokio pateisinimo ir lengvinančių aplinkybių. Tačiau, kaip mes šiandien matome Lietuvos realybėje – tai visiškai įmanoma!

 

Laikraštis „Laisvas laikraštis“

Internetinė televizija „PressJazz“

 

Lietuvos Advokatų Garbės Teismui

 

 

Prašymas

2018 10 15

 

 

Š. m. spalio 11 d. Kazimiero Juraičio Yotube kanale publikavome reportažą “Nori „išsukti“ padugnę – samdyk Adomą Liutvinską” [https://www.youtube.com/watch?v=BTXj5sJmuuU&t=74s] apie tai, kaip advokatas Adomas Liutvinskas žmogžudystės byloje padeda nuslėpti dalį įrodomosios medžiagos, dėl ko žmogžudys lieka nenubaustas.

Manome, kad tokia advokato A. Liutvinsko profesinė veikla kelia grėsmę visuomenės saugumui, o profesinės etikos prasme – diskredituoja Lietuvos advokatų bendruomenę.

 

Savo kategoriškais teiginiais, šmeižtu, advokatas Adomas Liutvinskas įžeidžia aukos atminimą, diskredituoja advokato vardą. Bylos metu jis teigia: „Nukentėjusiojo asmens elgesys, šios bylos kontekste vertintinas kaip neatsakingas, provokuojantis, įžeidžiantis ir neabejotinai prieštaraujantis bendravimo ir draugiškumo normoms“. Tai neatitinkantys tikrovės ir niekuo nei ikitesminiame tyrime, nei teisme nepagrįsti teiginiai, šmeižtas: „Nukentėjusiojo akivaizdžiai nederamas elgesys (…).  „Provokuojantis, įžeidžiantis, netinkamas nukentėjusiojo elgesys (…). Tačiau peržiūrėjus ignoruotą ikiteisminiame tyrime ir teisme vaizdo įrašą iš nusikaltimo įvykio vietos, akivaizdu, kad toks elgesys būdingas būtent žudikui D. Gulinui, bet jokiu būdu ne aukai.

 

Šios kraupios jauno žmogaus  nužudymo bylos kontekste, pravartu prisiminti „Lietuvos advokatų Etikos kodeksą“.

 

6 straipsnis. Sąžiningumas ir nepriekaištingas elgesys

1.  Advokato profesinė garbė ir sąžiningumas yra tradicinės vertybės, kurių laikymasis yra advokato profesinė pareiga ir būtinoji sąlyga priklausyti advokatų korporacijai.

2.  Advokatas visada privalo:

1) saugoti profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos;

2) būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti;

3) elgtis sąžiningai, mandagiai ir garbingai;

3.  Advokatas neturi piktnaudžiauti savo profesiniu vardu.

5.   Advokatui draudžiami veiksmai ar elgesys, kurie nesuderinami su sąžiningumu, kitomis visuotinai priimtomis moralės ir dorovės normomis ir (ar) menkina visuomenės pasitikėjimą advokatais, pažeidžia Lietuvos advokatūros reputaciją ar žemina advokato profesijos vardą.

 

9 straipsnis. Kompetencija ir pareigingumas

2.  Advokatas visada privalo veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai.

 

10 straipsnis. Lojalumas klientui

2. Lojalumo klientui principas įpareigoja advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio santykių sąžiningumą, teisėtumą bei etiškumą. Advokato ir kliento santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, tolerancija ir pasitikėjimu.

 

11 straipsnis. Interesų konflikto vengimas

1. Interesų konflikto vengimo principo tinkamas įgyvendinimas lemia ypač svarbią advokato pareigą santykiuose su klientu ir kitais asmenimis veikti taip, kad būtų išvengta advokato klientų arba kliento ir advokato interesų priešpriešos.

 

14 straipsnis. Pagarba valstybei ir visuomenei

1.  Bendraudamas su valstybės ir visuomenės institucijomis, įstaigomis ir asmenimis ar atlikdamas profesines pareigas teisme, kitose institucijose ir įstaigose advokatas privalo veikti pagarbiai, korektiškai ir dalykiškai, laikydamasis nustatytų elgesio standartų ir reikalavimų bei gerbdamas kitų asmenų teises.

 

Prašome ištirti advokato Adomo Liutvinsko profesinius veiksmus šioje žmogžudystės byloje.

 

 

Laikraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius

Aurimas Drižius

 

PressJazz žurnalistas

 

Kazimieras Juraitis

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));