skip to Main Content

Kiek geltonų kortelių reikės Lietuvos teisinei sistemai?

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisine sistema auga. Tačiau jie vis dar jaučiasi nepakankamai saugūs, nes stokoja teisinio švietimo ir abejoja, ar galės efektyviai apginti savo teises. Tai parodo antrus metus iš eilės Lietuvos advokatūros užsakymu „Spinter tyrimai“ atlikta visuomenės apklausa.

 

Apskritai Lietuvos gyventojų nuomonė dėl teisminės gynybos galimybių bei žmogaus teisių užtikrinimo per šiuos metus pagerėjo. Gyventojų nuostatose pastebėti nežymūs teigiami poslinkiai – tikėjimas efektyvia teisine gynyba perkopė 50 proc. apklaustųjų. Taip pat gerėjo nuostatos ir vertinant žmogaus teisių užtikrinimo, informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą pakankamumo rodiklius. 54 proc. apklaustųjų linkę manyti, kad Lietuvoje žmogaus teisės užtikrinamos – tai 5 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Pritarimą šiam teiginiui dažniau išreiškė aukščiausio išsimokslinimo atstovai ir didmiesčių gyventojai. O štai Lietuvos teisinės sistemos vertinimas lieka stabilus – 54 proc. respondentų mano, kad mūsų šalies teisinė sistema prilygsta kitų ES šalių teisinėms sistemoms.

 

Kiek palankiau vertinamas ir teisinio švietimo pakankamumas – teigiamas vertinimas pakilo nuo 32 proc. iki 35 proc. Tačiau rūpestį vis dar kelia tai, kad net 42 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų nurodo, jog teisinio švietimo jiems nepakanka. Nerimauti verčia ir gyventojų nuomonė apie asmenų lygybę prieš įstatymą. 2017 m. visiška asmenų lygybe prieš įstatymą tikėjo 10 proc. apklausos dalyvių, o šiemet jų liko vos 5 proc. Net 55 proc. mano, kad asmenys Lietuvoje nėra lygūs prieš įstatymą.

 

„Tai nerimą keliantys ženklai. Asmenų lygybės įstatymui principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai. Šis principas taip pat reiškia, kad teisėje faktai ir asmenys turi būti vienodai vertinami. Vadinasi, nepasitikėjimas asmenų lygybės prieš įstatymą principo veikimu rodo  asmenų nepasitikėjimą tiek teisėkūros skaidrumu, tiek ir teisės aiškinimo bei taikymo spragas. Toks gyventojų vertinimas neabejotinai susijęs ir su politikoje nuolat kylančiais skandalais“, – sako Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė.

 

Galime pasidžiaugti tuo, kad padaugėjo žmonių, kurie kilus bet kokiam teisiniam ginčui kreiptųsi į advokatą – tai padarytų 46 proc. apklaustųjų (lyginant su 42 proc. praeitais metais) ir jie taip pasielgtų dar ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje. Panaši gyventojų dalis (42 proc.) kreiptųsi į advokatą bylai pasiekus teismą. Pastebimas augimas tarp žmonių, kurie kreiptųsi į advokatą, jei jiems prireiktų teisinės konsultacijos, pavyzdžiui, siekiant sudaryti sutartį – tai padarytų 32 proc. respondentų (lyginant su 28 proc. praeitais metais). Remiantis šiais ryškiais pokyčiais galima daryti išvadą, kad Lietuvos gyventojai vis dažniau advokatą ima matyti ne tik kaip asmenį, juos atstovaujantį teisme, bet ir vienintelį teisės ekspertą bei patarėją.

 

Advokatūros suvokimas Lietuvos visuomenėje taip pat nuosekliai gerėja: šiemet 6 proc. daugiau apklaustųjų teisingai įvardijo, kad Advokatūra yra asociacija, besirūpinanti advokatų interesais, etika bei skundų nagrinėjimu. Be to, sumažėjo manančiųjų, kad Advokatūra yra valstybinė institucija, prižiūrinti Lietuvos advokatus ir teisininkus – taip mano 2 proc. mažiau respondentų.

 

Šis tyrimas atskleidė vieną esminių teisinės sistemos problemų – tai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) sistema. VGTP sistemos modelis vertintinas kaip pakankamai silpnas – ja pasinaudojusių pasitenkinimo vidurkis siekia 6,6 dešimties balų sistemoje. Toks vertinimas – tai pastaruoju metu VGTP sistemą kamuojančių problemų indikatorius.

 

Pasak I. Vėgėlės, Tarnyboje įsigalėjo formalus požiūris į žmogų ir jo problemas – gyventojams ir advokatams tenka pildyti vis daugiau dokumentų, kurie nelemia teikiamų paslaugų kokybės, įsigali visaapimanti kontrolė, kuri yra ne tik finansinė, bet ir advokato atliekamų procesinių veiksmų. VGTP tarnybai nesiėmus reformų, žmonių nepasitenkinimas, kurį atskleidė visuomenės tyrimas, jiems teikiama teisine pagalba tik didės.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : SAULĖ NORVILAITĖ, LIETUVOS ADVOKATŪRA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));