skip to Main Content

TIEKĖJAMS – ĮSTATYMO GALIMYBĖ AKTYVIAU GINTI INTERESUS SANTYKIUOSE SU PREKYBININKAIS

 

Konkurencijos taryba primena, kad nuo gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas, MPĮNVDĮ) redakcija. Didžiausia Įstatymo naujovė – galimybė įslaptinti tiekėjo tapatybę.

Konkurencijos taryba, vadovaudamasi MPĮNVDĮ kasmet rengia Įstatymo stebėsenos pažymą. Apibendrinus ketverių metų apklausų duomenis, KT iniciatyva buvo pasiūlyti ir įsigaliojo šie Įstatymo pakeitimai:

– maisto prekių ir gėrimų tiekėjai įgyja teisę pateikti Konkurencijos tarybai skundą dėl nesąžiningų didžiųjų prekybos tinklų veiksmų ir prašyti neatskleisti besikreipusiojo tapatybės;

– draudžiama sieti prekių kainas ir tiekimo sąlygas su tiekėjo taikomomis prekių kainomis ir tiekimo sąlygomis tretiesiems asmenims;

– Įstatymo stebėsenos pažyma bus teikiama, kas dvejus metus, o tai sumažins administracinę naštą ir tiekėjams, ir mažmeninės prekybos įmonėms.

„Kviečiame tiekėjus aktyviai naudotis nauja Įstatymo galimybe anonimiškai pateikti skundą ir drąsiai ginti savo interesus santykiuose su mažmeninės prekybos įmonėmis. Tikimės, kad įstatymo pataisos užtikrins geresnę tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą ir skatins veiksmingą konkurenciją.“ –  sako Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad per šešerius Įstatymo stebėjimo metus nėra gavusi nei vieno tiekėjo skundo dėl Lietuvoje mažmeninės prekyboje didelę rinkos galią turinčių bendrovių veiksmų. Vis dėlto, reaguodama  tiekėjų kasmet išsakomas pastabas, Konkurencijos taryba savo iniciatyva atliko penkis tyrimus, kurių metu nustatyti keturi Įstatymo pažeidimai.

Su nauja Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo redakcija galite susipažinti čia.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: DOVILĖ SANDARAITĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));