skip to Main Content

Teismo ekspertizių eilės – kliūtis vykdant teisingumą

 

Teisėjams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, siekiant atskleisti nusikalstamas veikas, dažnai tenka pasitelkti ekspertus, kurie, panaudodami specialias žinias, atlieka ekspertinius tyrimus ir patvirtina ar paneigia tam tikras bylai reikšmingas aplinkybes. Aukščiausiosios audito institucijos atliktas auditas, kuriuo buvo vertintas ekspertizių atlikimo organizavimas, atskleidė, kad ne visi ekspertinių tyrimų rezultatai pateikiami laiku, o tai lemia ir užsitęsusį teisingumo vykdymą.

 

Vyriausybės 2012–2016 m. programoje buvo numatytas tikslas sutrumpinti ekspertų išvadų teikimo terminus, tačiau nėra susistemintų duomenų, kokių rūšių ekspertinių tyrimų išvadų teikimo terminus pavyko sutrumpinti ir kiek. Audito rezultatai parodė, kad kai kurių ekspertinių tyrimų (ekonominių, informacinių technologijų) eilėje tenka laukti apie metus, tai yra ilgiau nei nustatyti ikiteisminio tyrimo terminai. Trijų (iš 10 apklaustų) apskrities vyriausiųjų policijos komisariatų atstovai nurodo, kad dėl ilgų ekspertinių tyrimų terminų laiku nebaigiama nuo 10 iki 30 proc. jų vykdomų ikiteisminių tyrimų, kitų teigimu, ši dalis siekia iki 10 proc. Lietuvoje kasmet pradedama apie 80 tūkst. šių tyrimų, tad laiku nebaigtų skaičius gana reikšmingas.

 

Audito rezultatai rodo, kad imamasi nepakankamų priemonių ekspertinių tyrimų eilėms mažinti. Lietuvoje ekspertinius tyrimus gali atlikti ir privatūs, ir valstybinėse teismo ekspertizės įstaigose dirbantys teismo ekspertai, tačiau nėra vizijos, kaip ateityje turėtų būti plėtojama teismo ekspertizių sritis, kokios rūšies tyrimus ir kokiais atvejais turėtų atlikti teismo ekspertizės įstaigos, kokiais – privatūs teismo ekspertai. Auditorių nuomone, privačių teismo ekspertų pasitelkimas kai kuriais atvejais galėtų padėti mažinti eiles. Tačiau šiuo metu jie nepakankamai įtraukiami: nepaisant didelių eilių, prioritetas teikiamas tyrimams teismo ekspertizės įstaigoje, o apmokėjimo tvarka neskatina rinktis privačių teismo ekspertų.

 

Nepakankamai koordinuojama ekspertinius tyrimus atliekančių subjektų veikla. Trūksta bendradarbiavimo tarp šiuos tyrimus užsakančių ir juos atliekančių subjektų. Vien valstybės teismo ekspertizės įstaigos kasmet atlieka apie 62 tūkst. ekspertinių tyrimų, tačiau nebuvo vertinama, ar visi atliekami tyrimai panaudojami bylos nagrinėjimo procese teisingumui vykdyti.

 

Auditorių teigimu, priėmus strateginius sprendimus ir tinkamai koordinuojant teismo ekspertizių sritį, užtikrinant bendradarbiavimą, būtų galimybė sutrumpinti ekspertinių tyrimų išvadų teikimo terminus ir užtikrinti jų kokybę, o tai padėtų trumpinti ir ikiteisminių tyrimų, ir teisminių procesų trukmę. Siekiant, kad ekspertinių tyrimų rezultatai duotų didžiausią naudą, būtų atlikti laiku ir kokybiškai, auditoriai pateikė rekomendacijų Teisingumo ministerijai, kuri yra atsakinga už valstybės politikos formavimą ir jos įgyvendinimą teismo ekspertizių srityje.

 

Valstybinio audito ataskaita: Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas

 

Papildoma informacija: Tadas Karanauskas, 4-ojo audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius, tel. (8 5) 266 6854, el. p. tadas.karanauskas@vkontrole.lt

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ASTA ŠERĖNAITĖ, VALSTYBĖS KONTROLĖ

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));