skip to Main Content

Teisėjas Bronius Liatukas ir jo dukra advokatė Matilda Liatukaitė – šeimyninė ranga?

Aurimas Drižius

Gerai informuoti LL šaltiniai teigia, kad Kauno miesto apylinkės teismo, kuriame dirba šio teismo teisėjas Bronius Liatukas, nuolat nagrinėja bylas, kuriose  bylos šalis atstovauja teisėjo dukra advokatė Matilda Liatukaitė. Nors tokius dalykus draudžia įstatymai, tačiau LL buvo pateikti konkretūs bylų, kurios nagrinėtos šiame teisme, ir jose atstovavo M. Liatukaitė, numeriai.

Tokius dalykus draudžia Civilinio proceso kodeksas. 34 straipsnio  5 dalyje rašoma, kad „kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar  teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai)m broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka“.

Civiliniame procese šalims atstovaujantis advokatas yra dalyvaujantis byloje asmuo kaip atstovas. Pažeidžiant Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalies normą Kauno apylinkės teismas nagrinėja šias Kauno apylinkės teismo teisėjo  Bronislavo Liatuko dukros advokatės Matildos Liatukaitės atstovaujamų klientų bylas:

Nr. 2-1942-947/2014, Nr. 2-3366-347/2014, Nr. 2-12035-752/2014, Nr. 2-8280-199/2014,  Nr. 2-2035-199/2014, Nr. 2-8279-717/2014, Nr. 2-4596-924/2014,  Nr. 2-14042-947/2014, Nr. 2-16008-944/2014, Nr. 2-11534-920/2014, Nr. 2-16759-329/2014, Nr. 2-16756-877/2014, Nr. 2-5242-920/2014, Nr. 2-12762-451/2014.

Kyla pagrįstų abejonių dėl Kauno miesto apylinkės teismo nešališkumo, nagrinėjant advokatės Matildos Liatukaitės atstovaujamų klientų bylas, nes advokatės Matildos Liatukaitės tėvas Bronislovas Liatukas dirba Kauno apylinkės teisme teisėju. Esminės reikšmės turi tai, kad pažeidus  teisėjo ir teismo nešališkumo garantiją – įstatyme nustatytą aiškų apibojimą teismui esant įstatyme nurodytoms aplinkybėms nagrinėti bylas – kenkiama teisingumo įgyvendinimui, teisminės valdžios autoritetui.

TEISĖJŲ TARYBA JAU NAGRINĖJO B. LIATUKĄ

Dar prieš dvejus metus buvo kilęs skandalas paaiškėjus, kad teisėjas B. Liatukas paleido iš kalėjimo žudiką, atlikusį vos trečdalį bausmės, ir sugebėjusį kalėjime padaryti dar vieną nusikaltimą.

Panaikindamas B. Liatuko nutartį Kauno apygardos teismas konstatavo, kad Kauno tardymo izoliatoriaus vadovybė neturėjo teisės kreiptis į teismą su tokiu teikimu. Nors dvi mažametes dukras turintis E. Ašmontas ir buvo atlikęs trečdalį jam skirtos bausmės, jis neturėjo teisės į išlygą, taikomą šią bausmės dalį atlikusiems mažamečių tėvams, nes laikomas TI padarė naują nusikaltimą.

Prieš tai užsimerkė ne tik, kaip įtariama, visus pergudrauti mėginę šios įkalinimo įstaigos darbuotojai, bet ir prokurorė su teisėju.

Paleisdamas E. Ašmontą, atlikusį tik trečdalį bausmės, B. Liatukas rėmėsi neva Hagos tribunolo praktika. Minėtas šio sprendimas suteikti  tokią pačią malonę už nusikaltimus žmogiškumui nuteistai Bosnijos serbų lyderei Biljanai Plavšič. Nors, anot specialistų, B. Liatukas šį sprendimą gerokai iškraipė. Penktadienį posėdžiavęs Teisėjų garbės teismas nagrinėjo Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo Bronislavo Liatuko ir Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjos Virginijos Jurkštienės drausmės bylas.

„Sutinku su išdėstytais faktais. Atsakomybės nevengiu. Privalėjau sužiūrėti faktus, nesvarbu, kas mane klaidino. Tačiau nuteistasis nesipriešino ir pats grįžo į laisvęs atėmimo vietą. Neturiu patirties tokių bylų nagrinėjime. Per metus gauname tris ar keturias tokio pobūdžio bylas“,- savo elgesį aiškino B. Liatukas.

LL šaltiniai sako, kad Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronislavas Liatukas šiurkščiai pažeidžia Teisėjų etikos kodekso reikalavimus, teisingumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principus, galimai daro neleistiną įtaką savo kolegoms, Kauno apylinkės teismo teisėjams, kurie nagrinėja teisėjo Bronislavo Liatuko dukros advokatės Matildos Liatukaitės atstovaujamų šalių bylas. Dėl šių galimų ryšių advokatės Matildos Liatukaitės klientai sulaukia palankių Kauno apylinkės teismo sprendimų.

Be to, teigiama, kad Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas šiurkščiai pažeidė Teisėjų etikos kodekso reikalavimus, skaidrumo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo principus, nes leido savo gyvenamosios vietos adresu V. Putvinskio g. 66-2a, Kaunas, įsteigti advokatės Matildos Liatukaitės advokatų kontorą.

Taip pat teisėjo B. Liatuko gyvenamosios vietos adresu veikia „advokatės M. Liatukaitės vadovaujamos Žmogaus teisių gynimo ir socialinio teisingumo sąjungos būstinė“.

Advokatė M. Liatukaitė naudoja teisėjo B. Liatuko namų telefono numerį 222345 advokatų kontoroso reikmėms. Šiuo telefono numeriu atsiliepiantis teisėjas B. Liatukas galimai bendrauja su advokatės M. Liatukaitės klientais ir matyt, kad teikia šiems teisinio pobūdžio infomaciją. Teisėjas B. Liatukas teikia teisines konsultacijas telefonu 222345 ir Žmogaus teisių gynimo ir socialinio teisingumo sąjungos interesantams, rekomenduoja jiems ginti savo interesus pas advokatę M. Liatukaitę.

Nors LL prašė advokatės M. Liatukaitės pakomentuoti minėtus teiginius, redakcija jokio atsakymo nesulaukė.

Ar galėjo taip būti, kad teisėjas B. Liatukas šiurkščiai pažeidė Teisėjų etikos kodekso reikalavimus, teisingumo, sąžiningumo ir nesavanaudiškumo principus, pažemino teisėjo vardą, nes 2000-2014 metais dalies Kauno apylinkės teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų nutarčių  galimai neišsiuntė kompetetingoms institucijoms vykdyti?

„Laisvas laikraštis“, 2014 m. spalio 11-17 d., Nr. 39, p. 4.

Teisininkės Kristinos Sulikienės komentaras

Šį straipsnį pakelti iš užmaršties dulkių paskatino neseni įvykiai, kai straipsnyje minima advokatė Matilda Liatukaitė, visiškai neseniai, surašiusi kasaciją  Gintarui Balandžiui ir tokiu būdu laimėjusi Lietuvos Aukščiausiąjį teismą (civilinės bylos Nr. 3K-3-540/2016), ir bylai grįžus į Kauno apygardos teismą pernagrinėjimui (civilinės bylos Nr.2A-645-413/2017), nes apygardos teismas pritarė apylinkės teismo argumentams, kurių nėra – 2017 06 05 viešo posėdžio metu 9:30 val. ėmė labai atkakliai ir intensyviai Gintaro Balandžio vardu, šiam dėl jo neįgalumo nedalyvaujant (byla yra dėl 15 metų nepritaikomo išvažiavimo iš jo buto – todėl jis ir negali dalyvauti, nes elementariai – negali atvykti į teismą) ATSISAKINĖTI IEŠKINIO, kurį pati surašė, ir dėl kurio pasisakė pats LAT, nurodęs, kad teismai visiškai to ieškinio yra neišnagrinėję.

Taip gali elgtis tik galimai pakabintas asmuo, kuriam gresia kažkokios etikos ar kitokios bylelės, kuris mirtinai bijo dėl savo mantijos, bei dėl vienos ar dviejų kontorų (viename kabinete), jeigu tikėtume tuo senu straipsniu.

Taip pat parašymas, jog ji yra dar ir žmogaus teisių gynėja, suponuoja mintį apie kažkokius projektinius pinigus, tačiau tai yra net nesusidubliavimas, o susitrejinimas – nes savo veiklai finansuoti M. Liatukaitė pinigus gauna iš Teisingumo ministerijos, nes ji veikia kaip valstybės garantuojamos pagalbos advokatė. Tačiau po ta priedanga ji, matote, dar ir žmogaus teisių gynėja – o ką tie užsieniečiai, kuriems ji galimai savo veiklos ataskaitas, siunčia, susigaudo? Lietuvoje įmanoma būti dvigubu, ir net trigubu asmeniu, bet klientams neturėti anei minutės laiko.

Pamenu, tą įsimintiną posėdžio, kurio metu M.Liatukaitė atsisakinėjo ieškinio, dieną, ji atėjo likus 10 minučių iki posėdžio, ir net nežinojo, kurioje salėje byla. 

Tatjana Balandienė net neįsivaizdavo, kaip veikia ši sistema, nors yra pastebėjusi, jog vienos advokatės kasacijų visiškai LAT nepriima, o M. Liatukaitės priima visas. Pati T. Balandienė manęs klausė, koks yra šifras, kodas dėl tų kasacijų? Atsakiau jai, jog šifras ir kodas yra „Bronislavas Liatukas, tėvas“. Ji nelabai suprato, gal dabar supras, pasiskaičiusi šį seną Aurimo Drižiaus straipsnį. 

B. Liatukas išgarsėjo ta byla, kai paleido žmogžudį, cituodamas Hagos tribunolo praktiką: teko susipažinti su minėtu Hagos tribunolo sprendimu, rengiant disertaciją apie Balkanus. Mirjana Plavšič labai gailėjosi savo veiksmų, be to, ji nieko tiesiogiai nežudė, dar keliems metams prabėgus Slabodanas Miloševičius buvo išteisintas, kaip nesukėlęs Bosnijos genocido. Bylos visiškai nepanašios ir neadekvatus tokių bylų gretinimas. Gerai, kad toks sprendimas užkliuvo apygardos teismui bei vėliau – teisėjų garbės teismui. Kaip rodo teismų sistemos puslapiai. B. Liatukui visi skandalai – kaip nuo žąsies vanduo: jis tebedirba Kauno apylinkės teismo teisėju. Be to, pažeidžiant valstybės tarnybos įstatymą, jis nemoka anglų kalbos – nurodytos užsienio kalbos „rusų“. Tokie įrašai puikuojasi ir prie kitų kiek korumpuotesnių teisėjų – jiems Lietuvos Respublikos įstatymai negalioja. O juk valstybės tarnyboje dirbant privaloma mokėti 1 Europos Sąjungos kalbą bent B1 lygiui…Beje, todėl ir nesugebėjo suvokti Hagos tribunolo sprendimo, nes jis buvo skelbiamas angliškai. Pavyzdžiui, pati savo nutartį suklastojusi (praėjus 6 metams, „ištaisė“ savo nutartį pagal antstolės Sonatos Vaicekauskienės prašymą „ištaisyti vykdomąjį raštą“, kuris nebeturėjo juridinės galios, nes buvo suėjusi vykdymo senatis dėl Balandžių iškeldinimo) šio teismo teisėja Irena Poderienė irgi temoka rusų kalbą. (http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teiseju-biografijos/1693/c691)

Gali būti, jog negebėjimas išmokti reikalaujamą bent vieną Europos sąjungos kalbą (tai gali būti ir vokiečių, prancūzų, italų)  rodo ir menką intelektualinį lygį – juk kalbai išmokti reikia ir laiko, ir pastangų – ir intelekto? Be to, nuo kada teisėjams nebegalioja minimalūs reikalavimai dirbant valstybės tarnyboje? O juk už šį košmarą atsakinga ne kas kitas, o madame Grybauskaitė, kuri skiria ir atleidžia teisėjus. Kurios valstybės teisėjai yra Liatukas ir Poderienė – jeigu jų užsienio kalba yra rusų?

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));