skip to Main Content

                             

     Tauragnų ir Daunorų klebono  jubiliato kan. Br. Šlapelio

 

 

                           Atviras laiškas Utenos rajono savivaldybės socialdemokratams

 

Š.m. vasario 16d. gavau  Jūsų potvarkiu palaimintą šventinę ,,dovaną“, kuri nepradžiugino nei manęs, nei mano parapijiečių. Koks reikšmingas sutapimas: vasario 16-ji ir socialdemokratų ,,dovana“. Prisimenu tai. ką veikė vasario 16 –ją tuo metu valdantieji..

 

 UAB ,,Utenos komunalininkas“ naujų mokesčių pranešimas apie mokesčius Tauragnų ir Daunorų parapijoms už komunalinių ,,atliekų  išvežimą“. Jie niekada nepadarė tokios paslaugos, o sugalvojo mokestį už tai, ko nesuteikė. Tai panašu į reketą – norą lengvai pasipelnyti iš tikinčiųjų pensininkų, kurie negalės palikti savo namų ir emigruoti. 

 

Socialdemokratai dabar mokesčius apskaičiavo už turimų pastatų kvadratūrą. Tada priversti mokėti eurus visi, kas turi nekilnojamą turtą, nors jis eilę metų nepanaudojamas. Todėl Tauragnų parapijai 710 eur. metams, Daunorių parapijai 264 eur metams. Kiek konteinerių atliekų reikėtų surinkti per savaitę, kad tiek eurų kainuotų? Sveikas protas gerai suvokia, kad pastatai nepalieka atliekų, jas gali palikti tik pastovūs gyventojai. Tačiau rajono savivaldybės nariai – 11 socialdemokratų kitaip sumąstė.  

 

Lietuvos premjeras S. Skvernelis per TV kartojo, kad šiemet nebus naujų mokesčių, o Utenos komunalininkai, remiantis savivaldybės 2016m. gruodžio 22d. potvarkiu, ,,dovanoja“ naujus mokesčius parapijoms. Ir šitie mokesčiai tik Utenos rajono parapijų tikintiesiems.

 

Spitrėnų klebonas kun. Paulius komunalininkų paklausė ,,Iš kur parapijoms nauji mokesčiai?“ Jam  paaiškino ,,Yra bažnyčia, varpinė“. Ar toks atsakymas yra protaujančių, blaivių žmonių? Kokias atliekas palieka bažnyčia? Tikintieji ateina į pamaldas ir, nieko nepalikę, sugrįžta į namus. Varpinės varpai tik skamba per laidotuves ir tikinčiuosius pakviečia į pamaldas, taip pat nepalieka atliekų. Toks komunalininkų atsakymas kunigui klebonui Pauliui parodo, kad kitiems kunigams su jais kalbėti, tartis nėra jokios prasmės. Su reketuojančiais kalbėti neįmanoma, jie savo reikalavimų nepakeis. 

 

Pasirinkau kitą išeitį – kreiptis į  Premjerą, Seimo pirmininką, Aplinkos ministrą. Gal reikėjo informuoti ir Prezidentę, kaip oficialiai reketuoja Utenos socialdemokratai Nepriklausomoje Lietuvoje. Jos Ekscelencija Prezidentė dažnai primena Lietuvos žmonėms, kad jie netylėtų, bet viešai skelbtų valdininkų savivaliavimą, o šį kartą reketavimą. 

 

Po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo gaujos ,,banditėlių“ siautėjo Respublikoje reketuodami verslo žmonės, ūkininkus. Socialdemokratų sugalvoti, o komunalininkų paskelbti parapijoms mokesčiai už nesuteiktas paslaugas – išvežimą komunalinių atliekų, kurių nebūna, yra reketas – noras lengvai pasipelnyti iš tikinčiųjų. Šis reketas oficialiai paskelbtas, remiantis nutarimais, potvarkiais… Rajono savivaldybės. 11 socialdemokratų nepramatė, ar kaimų žmonės – pensininkai bus pajėgūs sumokėti didelius mokesčius? Jei ne, tai ką jiems daryti? Kiek jų sodinti į kalėjimą ar konfiskuoti bažnyčios ir kt. pastatus? Ir kodėl tokie mokesčiai ne visoje Lietuvoje, o tik Utenos rajone? Tai kažkieno diktatas ir noras lengvai, nebaudžiamai pasipelnyti? Gėda, kad jie pamiršo socialdemokratinius principus ir mokesčius primetė vargingiausiems? Šie reketuojantys mokesčiai labai kenkia Nepriklausomos Lietuvos valstybei ir tarnauja tik grupelei valdininkų, o žmonės sako: ,,Prie sovietų nebuvo tokių mokesčių“. 

 

Prisiminiau kilnius tikslus katalikų Bažnyčios kronikos, kuri buvo leidžiama pogrindyje, o jos leidėjas kun. S. Tamkevičius (dabar emeritas Kauno arkivyskupas metropolitas) buvo nuteistas ir pasiųstas į sovietinį kalėjimą dešimčiai metų. Kai KBK paviešindavo valdiškųjų ateistų išpuolius prieš tikinčiuosius, kunigus, vyskupus, tada jie laikinai mažiau persekiojo. Ir dabar būtina viešinti tai, ką valdininkai, paskendę euruose, vykdo demokratinėje Lietuvoje.. Visi Respublikos žmonės turi būti labiau pilietiški ir valdantieji nevadins jų ,,runkeliais“ ir nereketuos su išsigalvotais mokesčiais. Todėl siunčiu šį pranešimą Jums, kad Lietuvos žmonės sužinotų apie Utenos savivaldybės socialdemokratų suplanuotus mokesčiai parapijoms ,,už atliekų išvežimą“. Tai  yra išsigalvotos atliekos, kurios labai panašios į rusų rašytojo Gogolio  kūrinį ,,Mirusios sielos“.

 

 Parašiau pareiškimą ir pasiunčiau el. paštu premjerui, Seimo pirmininkui, Aplinkos ministrui, Vyskupijų Ordinarams, kai kuriems el. pašto adresatams apie mokesčiais parapijoms už ,,išvežimą atliekų“, kurių nebuvo, nėra ir nebus, nes bažnyčia ir kiti pastatai jų nepalieka. Tikėjau vyriausybės pagalba, kad sudrausmins reketininkus ir nežinau, ar tai padarė. Yra viltis, kad šie mokesčiai Utenos raj. parapijoms bus atšaukti ir Lietuvos rajonų savivaldybės nebeišdrįs skelbti šitų nesąmonių. Turėtų laimėti sveikas protas, tolerancija tikintiesiems ir teisingas bendradarbiavimas ne su prievarta, apgaule, pelno atspalviu. O socialdemokratams patariu nekartoti klaidos, kuri labai panaši į jų pirkimą ,,auksinių šaukštų ir kt“. Tas skandalas jiems labai pakenkė per rinkimus. Ir šie mokesčiai parapijoms gali Utenos socialdemokratus nusiųsti ten, kur nuėjo Darbo partija.

 

Nemaldausiu nei savivaldybės, nei komunalininkų, kad sumažintų parapijoms mokesčius. Lauksiu, kad jie perduotų į Teismą parapijas, jog nesumokėti jų sugalvoti mokesčiai už išvežimą atliekų, kurių nebuvo.  Tada su parapijiečiais važiuosiu į Teismą  Tai bus istorinis, gal vienintelis įvykis Nepriklausomoje Lietuvoje, kai tikintieji su savo klebonu jubiliatu Utenos rajono reketuojančių valdininkų bus pasiųsti į teisiamųjų suolą. Ir už ką?  Gal tada kam nors prabils sąžinė? O žurnalistams bus daug darbo kaip tada, kai buvo išaiškintas  socialdemokratų pirkimas ,,auksinių šaukštų“.     

 

 

                                

2017m. kovo 29 d.                                                     Kan. Bronius Šlapelis    

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));