skip to Main Content

Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo konferencija – gegužės 31d.!

 

2016 m. .gegužės 31d. 9 val. įvyks Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo (TPTT) spaudos konferencija: „Lietuvos bylininkų, inteligentijos, teisės profesionalų bendradarbiavimo su pasaulio teisine aplinka galimybės, prikeliant Lietuvos teisėsaugą tarnauti ne sau, o žmonėms“. Visą darbotvarkę pateiksime straipsnio apačioje, o dabar papasakosime apie Tarptautinio Prigimtinės teisės Tribunolo vizitą Lietuvoje balandžio mėnesį.
 

Sacha Lewis Caleb Lina outside Parliament bldg2016 m. balandžio 12-14 d. Lietuvoje viešėjo tarptautinio prigimtinės teisės tribunolo (TPTT) iš Jungtinės Karalystės steigėjas Sacha Adams Stone ir atstovai – teisininkai Lewis Montague, Caleb Skinner. Šiuos svečius į Lietuvą pasikvietė Lina Černeckytė – Helstein – Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovybės Rytų Europos Regionui įkūrėja (nuotraukoje – antra iš dešinės).
TPTT Vizito pagrindinis tikslas buvo – susipažinti su situacija vietoje, t.y. Lietuvoje. Mat jau daugiau negu pusę metų buvo vykdoma eilės nusikalstamo bankroto bylų Lietuvoje, kurios buvo atliktos aplaidžiai, stebėsena. Pagal bylos dalyvių liudijimus, o taip pat remiantis bylose esančiais įrodymais, jos išties Lietuvoje galimai sprendžiamos aplaidžiai ir neteisingai. Panašią poziciją išreiškė ir Tarptautinis valiutos fondas. Tokiu būdu šis vizitas nebuvo “mandagumo” – startavo Lietuvos ir pasaulio piliečių Nepriklausoma Privataus Kaltinimo bylų Tarnyba, nes Prigimtinė Teisė nepripažįsta kitokios atsakomybės, kaip asmens prieš asmenį. Visiškai tikėtina, kad ateina laikas, kai korumpuoti ar nekompetetingi pareigūnai turės gintis nuo Tautos kaltinimų asmeniškai, be galimybės dangstytis įvairių įstaigų vardu.
Pagal iš anksto numatytą ir iš anksto suderintą darbotvarkę Tribunolas pirmąją dieną turėjo dirbti LR Seime, antrąją – Kaune.

Seime svečius priiminėjo ir jais rūpinosi Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas VaišvilaLLP Vaiðvila Seimas Spaudos Konferencija Nepriklausomybës akto signataras Zigmas Vaiðvila. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. Vilnius, 2012 m. liepos 12 d. (ELTA). Nepriklausomybës akto signataro ir Laikinosios gynybos vadovybës nario Zigmo Vaiðvilos spaudos konferencija "Dël Algirdo Paleckio bylos ir jo liudytojø parodymø". rb

Signataras Lietuvoje  garsėja savo dažnais pasisakymais iš Seimo tribūnos dėl korupcijos Lietuvos teisėsaugoje bei politikoje, ne kartą tuos pasisakymus bandyta sužlugdyti.
Galbūt todėl paslaptingos nežinomos jėgos ir Tribunolo darbą pradėjo nuo pat ryto sabotuoti: žmonės, iš visos Lietuvos susirinkę į susitikimą su svečiais iš Anglijos 9-ai valandai ryto – į Seimą nepateko, nes jiems “pamiršo” išrašyti leidimus. Regimai tie pareigūnai, kurie davė komandą sužlugdyti Zigmo Vaišvilos globojamą tarptautinį renginį tikėjosi, kad žmonėms nusibos lūkuriuoti ir jie išsivažinės po namus. Bet… nusivylusiems Lietuvos teisėsauga piliečiams tiek atsipyko būti mulkinamiems įvairių biurokratinių tarnybų, kad jie ir šią jų laiko vagystę priėmė visiškai priešingai, negu kad planavo renginio dezorganizatoriai. Veikiausiai buvo planuota, kad piliečiai puls keiksnoti susitikimo organizatorius, o gavosi priešingai – žmonės tik dar labiau susivienijo, ir belaukdami išganingųjų leidimų į Seimą, laiko veltui neleido: dalijosi savo skriaudomis ir bylinėjimųsi patirtimi Seimo prieigose.
Galų gale per 4 laukimo valandas leidimus konferencijos dalyviams išrašė. Tuomet prasidėjo “gūžynės” pačiame Seime. Vietoje užsakytos spaudos konferencijų salės, garbingi svečiai su gausia minia konferencijos dalyvių iš Lietuvos glaustėsi tai šen, tai ten, kol galiausiai vienai valandai visgi pateko į spaudos konferencijų salę.

Sacha Lewis Lina Caleb and Lithuanian Lawyers a

Nežiūrint į trukdymus ir bandymus sužlugdyti konferencijos darbą – visa darbotvarkė įvykdyta. Skrisdami  į Lietuvą, Tribunolo atstovai ketino išsisaiškinti, kokia padėtis
Bankroto bylų;
Bankų bylų;
Antstolių savivaliavimo;
Žemės bylų ir
Švietimo bei kultūros klausimais.

Tačiau atvykę į mūsų šalį, jie netikėtai patiems sau sutiko didžiulį būrį kovingų ir teisiškai išprususių mūsų bendrapiliečių, paisiryžusių aršiai kautis už savo teises ir siūlančių daugybę naujų teisinių rebusų. Todėl užplanuota darbotvarkė išsiplėtė į dar vieną vizitą, kuris turėtų įvykti šių metų rugpjūčio mėnesį.

– Kaip vertinate (TPTT) vizitą Lietuvoje ir ko iš jo tikitės ateityje? – klausiame TPTT Rytų regiono vadovės Linos Černeckytės – Helstein.

Lina Hplstein 2015– Tribunolas – ne ta organizacija, kuri už mus gali išspręsti mūsų problemas. Tribunolas – tai visiems nuo teisinės sistemos nukentėjusiems pavyzdys, kaip reikia nenuilstamai kautis už savo teises, nuskriaustųjų patarėjas ir pasaulinio masto viešinimo priemonė.Tribunolas – tai tarsi teisinės sąžinės simbolis, kuris kaip Damoklo kardas kabo virš kiekvieno susitepusio pareigūno, antstolio, advokato ar teisėjo. Tribunolas – kaip greitai auganti sniego gniūžtė, paridenta nuo kalno. Žmonių, nukentėjusių nuo teisėsaugos Lietuvoje skaičius – milžiniškas. Dažnas, nukentėjęs nuo tos sistemos galvoja, kad kovoti beprasmiška, nes “vienas lauke – ne karys”. Taip ir yra. Ir jeigu tuos pavienius nelaimėlius – “sniego gniūžteles” mes surinksime į vieną vietą – tai taps galingu sniego kamuoliu, kuris nušluos nuo savo kelio bet kokią iškreiptą parazitinę sistemą, kurių gausu kiekvienos šalie teisėsaugoje.
 
ATEINANČIO TPTT VIZITO DARBOTVARKĖ:
Tribunolas
 
2016 m. gegužės 31d. 9 val. įvyks Tarptautinio Prigimtinės Teisės
Tribunolo (TPTT) spaudos konferencija:
„Lietuvos bylininkų, inteligentijos, teisės profesionalų bendradarbiavimo
su pasaulio teisine aplinka galimybės, prikeliant Lietuvos teisėsaugą
tarnauti ne sau, o žmonėms“.
 
Darbotvarkė:
9:00 – 9:30 – TPTT, Rytų Europos Regiono atstovybės vadovės L. Černeckytės (Helstein) ir LR
signataro Zigmo Vaišvilos pranešimai apie TPTT ir TPKT (Tarptautinės Privataus Kaltinimo bylų
Tarnybos) darbą su bylininkais ir konkrečiomis bylomis Lietuvoje.
 
10:00 – 11:30 kavos pertrauka asmeninėms diskusijoms.
11:30 – 12:30 Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo ideologijos ir darbo su bylininkais
instrumentų pristatymas.
14:00 – 17:00 TPTT atstovų , bylininkų ir profesionalių teisininkų darbinės konsultacijos dalyvių
grupelėse:
 
Europos Sąjungos lėšų skirstymas
Bankų bylos
Antstolių savivaliavimas
Žemės bylos
Švietimo ir kultūros klausimai
17:00 – 17:30 Nutarimų projektų paskelbimas
Būtina išankstinė registracija, kuri baigiasi 2016-05- 30 d.
tel. 8 – 656 – 50651
8 – 656 – 50658
8-614 – 79299
Vieta: Bus nurodyta pakvietime.
Bankroto bylos

Kazimieras Juraitis

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));