skip to Main Content

Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolas – kaip greitai auganti sniego gniūžtė, paridenta nuo kalno 

 

2016 m. gegužės 31 d. 9 val., kaip ir buvo planuota Seime įvyko Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo (toliau TPTT) spaudos konferencija: „Lietuvos bylininkų, inteligentijos, teisės profesionalų bendradarbiavimo su pasaulio teisine aplinka galimybės, prikeliant lietuvos tesėsaugą tarnauti ne sau, o žmonėms“. Seime mus priiminėjo signataras Zigmas Vaišvila kuris garsėja savo dažnais pasisakymais iš Seimo tribūnos dėl korupcijos Lietuvos teisėsaaugoje bei politikoje, ne kartą tuos pasisakymus bandyta sužlugdyti. Šį kartą į spaudos konferencijų salę susirinkome be trukdžių.   

      Priminsiu, kad 2016 m. balandžio 12 – 14 d. Lietuvoje viešėjo TPTT iš Jungtinės Karalystės steigėjas Sacha Adams Stone ir atstovai – teisininkai Lewis Montague, Caleb Skinner. Šiuos svečius į Lietuvą pasikvietė Lina Černeckytė – Helstein – TPTT atstovybės Rytų Europos Regionui įkūrėja. Tą kartą paslaptingos nežinomos jėgos Tribunolo darbą nuo pat ryto pradėjo sabotuoti: konferencijos dalyviai, iš visos Lietuvos susirinkę į susitikimą su svečiais iš Anglijos 9-ai valandai ryto – į Seimą nepateko, nes jiems „pamiršo“ išrašyti leidimus.

      Regimai tie pareigūnai, kurie davė komandą sužlugdyti signataro (ne buvusio signataro) Zigmo Vaišvilos globojamą tarptautinį renginį tikėjosi, kad konferencijos dalyviams nusibos lūkuriuoti ir jie išsivažinės po namus.

      Nusivylusiems Lietuvos teisėsauga piliečiams tiek atsipyko būti mulkinamiems įvairių biurokratinių tarnybų, kad jie ir šią jų laiko vagystę priėmė visiškai priešingai, negu planavo renginio dezorganizatoriai.

      Galimai buvo planuota, kad susirinkusieji puls keiksnoti susitikimo organizatorius, o gavosi priešingai – susirinkusieji tik dar labiau susivienijo, ir belaukdami išganingųjų leidimų į Seimą, laiko veltui neleido: dalijosi savo skriaudomis ir bylinėjimosi patirtimi Seimo prieigose.

      Per 4 laukimo valandas leidimus konferencijos dalyviams išrašė. Deja vietoje užsakytos spaudos konferencijų salės, garbingi svečiai su gausia minia konferencijos dalyvių iš Lietuvos glaudėsi tai šen, tai ten, kol galiausiai vienai valandai visgi pateko į išsvajotą spaudos konferencijų salę.

        2016 05 31 d. konferencija taip pat neišvengė Seimo darbuotojų trukdžių. Kaip ir buvo planuota, perėjus mums iš spaudos konferencijos salės į kitą, įėjęs į konferencijų salę be atpažinimo ženklų vyrukas, nutraukęs Linos Černeckytės – Helstein pasisakymą pasikvietė ją į koridorių. Kuri grįžusi paaiškino, kad įsakyta apleisti konferencijų salę. Konferencijos dalyvio Jono Viesulo paskatinti, susidarėme grupelę iš 4 dalyvių ir nutarėme eiti pas jo asmeniškai pažįstamą Loretą Graužinienę. Koridoriuje kalbėjomės su vyruku be atpažinimo vardinės kortelės, kuris ir nurodinėjo apleisti konferencijų salę apie keturiasdešimčiai konferencijos dalyvių. Pasiteiravus vyruko kas jis per vienas, pastarasis  žodžiu prisistatė esąs Artūras Zelemakas, ryšių su visuomene skyriaus viršininkas, o vardinę kortelę palikęs kabinete. Pagrasinus ėjimu pas Loretos Graužinienės minimas viršininkas aprimo ir leido tęsti konferenciją. Kaip ir buvo iš anksto numatyta, praeitą kartą ir dabar, nežiūrint į paslaptingų nežinomų jėgų trukdymus ir bandymus sužlugdyti konferencijų darbą – abi darbotvarkės įvykdytos su kaupu. Šį kartą jau išrinkti įvairių  Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo Lietuvos piliečių teisinės sistemos kontrolės komitetų koordinatoriai iš įvairių Lietuvos miestų. 

      Kaip sakė TPTT Rytų regiono vadovė Lina Černeckytė – Helstein, – Tribunolas – ne ta organizacija, kuri už mus gali išspręsti mūsų problemas. Tribunolas – tai visiems nuo teisinės sistemos nukentėjusiems pavyzdys, kaip reikia nenuilstamai kautis už savo teises, nuskriaustųjų patarėjas ir pasaulinio masto viešinimo priemonė.

      Tribunolas – tai tarsi teisinės sąžinės simbolis, kuris kaip Damoklo kardas kabo virš kiekvieno susitepusio pareigūno, antstolio, advokato ar teisėjo.

     Žmonių, nukentėjusių nuo teisėsaugos Lietuvoje skaičius – milžiniškas. Dažnas, nukentėjęs nuo tos sistemos galvoja, kad kovoti beprasmiška, nes „vienas lauke – ne karys“. Taip ir yra. Tribunolas – kaip greitai auganti sniego gniūžtė, paridenta nuo kalno. Truputį gėda, kad pirmosios sniego gniūžtelės atiteko mūsų valstybės tranams, atsiprašau tarnams.

 

 

 Norintys neatlygintinai dirbti šio Tribunolo  kilmingoje veikloje galite registruotis tel. 8 656 50651; 8 656 50658; -Vilniuje, 8 614 79299 – Kaune, 8 662 33770 – Klaipėdoje. 

 

 

Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo Lietuvos teisinės sistemos komiteto koordinatorius Zenonas Lapinskas (Volkovas) tel. 8 662 33770.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));