skip to Main Content

 

Tarp „Žaliųjų valstiečių“ lyderių – rekordiniai žemgrobiai

 

Aurimas Drižius

 

Nors Valstiečių ir žaliųjų partijos lyderis per savo „Agrokoncerną“ valdo daugiau nei 35 tūkst. hektarų žemės Lietuvoje, kiti „valstiečiai“ gali pasigirti ne tokia gausa, tačiau labai prabangiais žemės sklypais, pvz., Trakų ir Elektrėnų rajonuose.

„Žaliųjų valstiečių“ kandidatas į Seimą Elektrėnų savivaldybėje per praėjusius Seimo rinkimus, šio miesto tarybos narys nuo „Žaliųjų valstiečių“ sąjungos Vytautas Vėželis drąsiai gali vadinti save vienu didžiausiu žemgrobių Lietuvoje.

 

Seimo kontrolieriaus pažymoje dar 2003 m. buvo nurodyta, kad Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Vėželis ir jo šeimos nariai – sutuoktinė Danutė Vėželienė ir dukra Jurgita Vėželytė įvairių aferų būdu užvaldė apie 40 hektarų žemės sklypų Elektrėnų ir Trakų rajone. Seimo kontrolierius nurodė, kad visa ši užgrobta žemė turi būti sugražinta valstybei teismo keliu.

 

IV. Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo V.Vėželio ir jo šeimos narių įsigytų žemės sklypų suvestinė (dar 2003-07-31 duomenys)

 

 

 

Žemės savininkas

įsigytų sklypų skaičius

Plotas (ha)

Indeksuota vertė Lt Pagal Nekilnojamojo

 

 

 

turto registrą)

 


 

V.Vėželis

Iš viso: 8

25,21

74 642

 

Tame tarpe iš valstybės – 4

17,66

40 190

D.Vėželienė

Iš viso: 5

10,98

20 167

 

Tame tarpe iš valstybės – 5

10,98

20 167

J. Vėželytė

Iš viso: 2

1,67

10 362

 

Tame tarpe iš valstybės – 1

1,04

6 962

M.Vėželis

Iš viso: 1

1,0

 

Tame tarpe iš valstybės – 1

1,0

Iš viso:

Iš viso: 16

38,86

105 171

 

Tame tarpe iš valstybės – 11

30,68

67 319

 


  

 

V. Seimo kontrolierė, apibendrinusi išnagrinėtus dokumentus dėl V.Vėželio ir j< šeimos narių įsigytos žemės konstatuoja:

1. Tuo metu, kai vyko žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas (1999-2000 m.) kurių metu V.Vėželiui ir jo šeimos nariams pagal iš kitų piliečių perleistas nuosavybės teise: buvo projektuojami įsigytinos žemės sklypai, V.Vėželis dirbo Pastrėvio kadastro vietovėj projekto autoriumi ir turėjo individualią šiuos darbus atliekančią įmonę. Dėl šios priežasties jam negali būti taikomi tie darbo vertinimo kriterijai, kurie taikomi asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyrius, kurio vedėju nuo įsteigimo dienos dirba V.Vėželis. kaip biudžetinė įstaiga įregistruota 2001-03-20.

2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-07 nutarimu Nr. 1093 patvirtintą Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarką, kvalifikacinius leidimus gavusieji asmenys (fiziniai ir juridiniai), privalo laikytis žemės reformą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Tačiau V.Vėželis, dirbdamas Pastrėvio kadastro vietovės projekto autoriumi, šių reikalavimų nevykdė ir savo sutuoktinei D.Vėželienei Belezų kaime (Pastrėvio kadastro vietovė) suprojektavo 0,95 ha miško sklypą po to, kai buvo patvirtintas šios kadastro vietovės projektas ir jos pavardė negalėjo būti įtraukta į šio projekto pretendentų sąrašą. Darytina prielaida, jog V.Vėželis tokiu būdu projekto dokumentus galimai klastojo. Šį klausimą toliau turėtų nagrinėti teisėtvarkos organai.

3. Septynis žemės sklypus D.Vėželienė ir Vėželis yra įsigiję pagal kitų asmenų jiems perleistas nuosavybės teises. Siekiant asmeninės naudos ir pasipelnymo jų įsigytini žemės plotai, kaip taisyklė, buvo smulkinami į atskirus sklypus rekreacinėse ir ūkiniu-komerciniu požiūriu vertingose vietovėse. Pavyzdžiui, V.Vėželis pagal pretendentų į buvusią V.Pmelio žemėvaldą perleistas jam nuosavybės teises (1,11 ha) įsigijo tris 4,66 ha ploto žemės sklypus prie Elektrėnų miesto ribos, prie automagistralės Kaunas-Vilnius ir vandens telkinių.

4. Projektuojant D.Vėželienei grąžintinos žemės (miško) sklypus 1,64 ha (Ausieniškių kadastro vietovėje) ir 0,78 ha Pastrėvio kadastro vietovėje, ji neteisingai buvo nurodyta kaip 4 eilės pretendentė, pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 

reikalavimus ir kitų pretendentų teises. Nuosavybės teisės jai Pastrėvio kadastro vietovėje, naudojant biudžeto lėšas, atkurtos per du mėnesius nuo išvados jai parengimo, kai praėjus jau 3 metams nuo šio fakto, šioje kadastro vietovėje žemė dar negrąžinta 48 pretendentams (188 ha) natūra ir 129 (859 ha) ekvivalentine natūra.

6. Atsižvelgiant į Seimo kontrolierės išnagrinėtus dokumentus ir pažymoje išdėstytų aplinkybių visumą, iš kurių matyti, jog V.Vėželis siekdamas asmeninės naudos yra pažeidęs žemę reformą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Vilniaus apskrities viršininko administracijai siūlytina spręsti klausimą dėl tolesnio jo atitekimo užimamoms pareigoms.

Apibendrinusi tyrimo duomenis ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnį: nusprendžiu:

1. Siūlyti Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojui laikinai einančiam viršininko pareigus A.Klimkevičiui:

1.1. spręsti Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo V.Vėželio tolesnio darbo šiose pareigose klausimą;

1.2. inicijuoti administracinių aktų, kuriais D.Vėželienei nuosavybės teisės buvo atkurtos pažeidžiant žemės reformos reglamentus, o V.Vėželiui neteisėtai parduota valstybinė žemė, panaikinimą teismine tvarka.

2.3 Pažymą pateikti Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui A.Klimavičiui. Esant reikalui, pateikti visą tyrimą medžiagą.

 

Tyrimo metu nustatyta:

I. Pilietis Vytautas Vėželis, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas (Vilniaus apskrities viršininko administracija), privačion nuosavybėn buvo įsigijęs 8 žemės sklypus, kurių bendras plotas 25,21 ha. Indeksuota šių žemės sklypų vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis – 74 642 Lt, tame tarpe 17,66 ha buvo įsigyta iš valstybės.

II. Pilietė Danutė Vėželienė, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo sutuoktinė, privačion nuosavybėn buvo įsigijusi 5 žemės (miško) sklypus, kurių bendras plotas – 10,98 ha.

 

 

 

„Jūs manote, kad jie ką nors gražino? Niekas ir niekada, – „Laisvam laikraščiui“ sakė Vievio gyventojas  Pranas Pranaitis, – tas pats V.Vėželis dabar dirba Elektrėnų mero pavaduotoju. Nors meras žino, kad tas V.Vėžėlis vagis, tačiau tai niekam nerūpi, jis net buvo kandidatas per Seimo rinkimus. Tiek žemės pavogta, ir niekas už tai neatsakė. Jeigu Vėžėlis stovėjo 10-oje eilėje žemės atgauti, tai kitą dieną jis jau pirmas sąraše. Nors tas Seimo kontrolieriaus išvada gulėjo pas generalinį prokurorą Klimavičių ant stalo, niekas nieko nepadarė, kad žemę sugražinti“. 

 

Vievio gyventojas Pranas Plečkaitis dar prieš dešimt metų bandė susigražinti 2 hektarus žemės Vievio rajone. „Du kartus kreipiausi į Elektrėnų savivaldybės žemėtvarkos skyrių dėl žemės dokumentų, kurie buvo pradingę žemėtvarkoje, – LL pasakojo P.Pranaitis, – tik po to, kai pasakiau, kad duosiu per galvą, tie mano dokumentai atsirado. Žemėtvarkininkės sužiūrėjo, kad prie mano namų Vievyje yra 20 arų laisvas sklypas, kurį man gali gražinti. Sakau gerai, užpildžiau prašymą, nusiuntė pas matininką. Matininkas atmatavo man tą sklypą, pažadėjo greitai sutvarkyti dokumentus. Paklausiau, ar galiu į savo sklypą atsivežti iš tėviškės medinį namą. Leido. Atsivežiau tą namą, pradėjau kurtis. Tačiau pavasarį atėjo tas pats matininkas, atrėžė nuo mano žemės 7 arus, atidavė juos kaimynui. Apėjau gal 37 valstybines įstaigas dėl savo žemės – visur gavau atsakymą, kad „vsio zakonno“, tavo žemė atimta teisėtai. Tada kreipiausi į dienraštį „Respubliką“. Tokia Aldona Kvedarienė pradėjo šukuoti visus tuos vagis – paaiškėjo, kad Nacionalinės žemės tarnybos viršininko pavaduotojas Gudaitis persikėlė žemę prie Vievio ežero, Žemės instituto viršininkė Zamislovienė savo žemę iš Širvintų perkėlė prie dviejų ežerų – Vievio ir Dzelvės ežerų. Net valstybės kontrolierius Puipa buvo žemę persikėlęs į Trakų nacionalinį parką. Žodžiu, paaiškėjo, kad iš viso pavogta apie 100 hektarų žemės. Kai visa ta istorija buvo išspausdinta „Respublikoje“, pas mane vėl atėjo tas pats matininkas, ir atėmė likusius 12 arų. Kreipiausi į Elektrėnų prokuratūra, ten buvo toks vyr. prokuroras Kasperavičius. Jis jau tada viską buvo pragėręs, net jo kabinetas trenkė rūgštimi. Tyrė bylą – tris mano kaimynus apklausė lygiai per vienerius metus. Bylą tiriantis tyrėjas tiesiai šviesiai man pasakė, kad jis lažinasi iš dviejų dėžių degtinės, kam mano byla nepasieks teismo. Taip ir nutiko – po dviejų savaičių bylą nutraukė, nes nėra įrodymų. Jie tempė tol, kol tas matininkas sutvarkė visus popierius. O tie žemėtvarkininkai už tuos rašinius „Respublikoje“ net man pastatė kryžių ir uždegė žvakę. Mano namas supuvo, nieko iš jo neliko, o žemėtvarkininkai taip nupaišė žemės planą, kad aš negalėčiau naudotis nei elektra, nei vandeniu. Neseniai buvo nuėjęs pas buvusią Nacionalinės žemės tarnybos vadovę Ginotaitę (kuri pakliuvo neblaivi už vairo), tai ji nuo manęs net pabėgo. Visą tą laiką žemėtvarkos skyrius slėpė nuo manęs, kad mano namo statybai buvo išduotas statybos leidimas. Jis buvo išduotas dar 1991 m., tačiau jie daugiau nei dešimt metų man melavo, kad jo neturi. Per tą laiką tas mano namas supuvo, nieko negalėjau padaryti, nei įsivesti elektros, nei vandens. O per tą laiką tame sklype, kur man buvo išduotas statybos leidimas, matininkas atmatavo kitą žemės sklypą, ir ten suprojektavo kitą statybą. O toks Aukščiausiojo teismo buvęs pirmininkas Kryževičius, pas kurį pateko mano skundas, man atrašė, kad viskas teisėta. Tai visiškas banditų kraštas. Buvo toks prokuroras Simonas Slapšinskas (jau išėjęs iš darbo) man atrašė, kad viskas teisėta, žemės reforma“. 

 

 

 

 Seimo kontrolierė nurodė, kad pilietis V.Vėžėlis žemę įsigijo :

 

 4 žemės (miško) sklypai įsigyti iš valstybės, iš jų:

1. 13,0 ha ploto žemės sklypas, esantis Kakliniškių kaime, Ausieniškių kadastro vietovė, įsigytas pagal Trakų rajono valdybos potvarkį Nr. 285V, leidus pirkti 3,07 ha.

 

Tuo tarpu, kai Vievio apylinkės ribose buvo leista parduoti V.Vėželiui žemę, nebuvo dar patenkinti pretendentų, susigrąžinančių žemę natūra šioje apylinkėje prašymai ir nebuvo nustatytas likusios laisvos žemės plotas, kurį piliečiams būtų galima parduoti. Todėl teigtina, kad Trakų rajono valdyba potvarkiu, leisdama V.Vėželiui pirkti 3,05 ha žemės plotą besiribojantį su jau grąžintos natūra žemės sklypu, kol žemė negrąžinta kitiems pretendentams, pažeidė anksčiau minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-07-09 nutarimu Nr. 525 nustatytą žemės įsigijimo tvarką.

2. 1,0 ha žemės sklypas, esančio Zelvės kaime, prie Želvos ežero, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko sprendimą Nr. 79-8796, vėliau, 2001-09-13 parduotas piliečiams V.G. ir A.Gruodžiams.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS
 
Kodas 9175989, Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius, tel.(8~5) 249 63 91, faks.(8~5) 249 62 46
 
PAŽYMA
 
DĖL ELEKTRĖNŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO V.VĖŽELIO IR JO
ŠEIMOS NARIŲ ŽEMĖS ĮSIGIJIMO PRIVAČION NUOSAVYBĖN TEISĖTUMO
 
2003-07-31 Nr. 2003/03-710
 
Seimo kontrolierė pagal piliečio Prano Plečkaičio skunde nurodytus faktus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, priėmė sprendimą savo iniciatyva ištirti Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo Vytauto Vėželio ir jo šeimos narių – sutuoktinės Danutės Vėželienės ir dukters Jurgitos Vėželytės žemės įsigijimo privačion nuosavybėn teisėtumą.
 
Tyrimo metu nustatyta:
I. Pilietis Vytautas Vėželis, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas (Vilniaus apskrities viršininko administracija), privačion nuosavybėn buvo įsigijęs 8 žemės sklypus, kurių bendras plotas 25,21 ha. Indeksuota šių žemės sklypų vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis – 74 642 Lt, tame tarpe 17,66 ha buvo įsigyta iš valstybės (indeksuota sklypų vertė – 40 190 Lt).
A. 4 žemės (miško) sklypai įsigyti iš valstybės, iš jų:
1. 13,0 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/0001:70), esantis Kakliniškių kaime, Ausieniškių kadastro vietovė, įsigytas pagal Žemės ūkio ministerijos 1992-08-03 sprendimą Nr. 38-22-470 (9,93 ha) ir Trakų rajono valdybos 1992-09-10 potvarkį Nr. 285V, leidus pirkti 3,07 ha.
Tiriant 13,0 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7910/0001) įsigijimo iš valstybės privačion nuosavybėn aplinkybes ir išnagrinėjus surinktus dokumentus nustatyta, kad iš žemės savininkų Vėželio Lauryno ir Vėželienės Ievos buvusios 23,09 ha ploto žemėvaldos Kakliniškių ir Geibonių kaimuose, V.Vėželiui, kaip vaikaičiui, atiteko 9,93 ha dydžio žemės plotas (1992-02-04 notariškai patvirtintas pretendentų susitarimas). Žemės ūkio ministerijos 1992-08-03 sprendimu Nr. 38-22-470 V.Vėželiui atkurtos nuosavybės teises grąžinant natūra minėtą 9,93 ha žemės plotą. Trakų rajono valdytojo A.Sadkausko 1992-09-10 potvarkiu Nr. 285v V.Vėželiui, prie grąžinto natūra žemės sklypo ribos, leista iš valstybės pirkti dar 3,07 ha dydžio žemės plotą. 1994-04-06 buvo sudaryta notariškai patvirtinta minėto žemės sklypo, esančio Kakliniškių kaime, Vievio seniūnijoje, Trakų rajone, pirkimo-pardavimo sutartis, už ,3,07 ha plotą sumokant valstybės vienkartinėmis išmokomis (20311 rb.). Bendras 13,0 žemės plotas (9,93 ha grąžintas natūra ir 3,07 ha pirktas iš valstybės) kaip vienas bendr; 
sklypas, nustatyta’ tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Pagal šio registro duomenis, indeksuota žemės sklypo vertė sudaro 34 400 Lt.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992-07-09 buvo priėmusi nutarimą Nr. 525 “Dėl tolesnio žemės reformos ir žemėtvarkos projektavimo darbų vykdymo”. Šiuo nutarimu buvo nustatyta žemės reformos darbų tvarka, vykdomų nuo 1992-07-10. Pagal šią tvarką ir nustatytą žemės įsigijimo piivačion nuosavybėn eiliškumą, pirmiausia turėjo būti tenkinami piliečių, turinčių žemės nuosavybę įrodančius dokumentus ir pageidaujančių žemę susigrąžinti natūra prašymai, vėliau tų, kurie už valstybės išperkamą žemę pageidavo gauti kompensaciją. Pagal šio nutarimo 2 punktą tik grąžinus pretendentams žemę natūra, asmenys, pageidaujantys pirkti žemę iš valstybės (jei dar būtų likę laisvos žemės) toje apylinkėje, kurioje gyvena, galėjo būti 5 pretendentų eilėje.
Tuo tarpu, kai Vievio apylinkės ribose buvo leista parduoti V.Vėželiui žemę, nebuvo dar patenkinti pretendentų, susigrąžinančių žemę natūra šioje apylinkėje prašymai ir nebuvo nustatytas likusios laisvos žemės plotas, kurį piliečiams būtų galima parduoti.
Todėl teigtina, kad Trakų rajono valdyba 1992-09-10 potvarkiu Nr. 285v, leisdama V.Vėželiui pirkti 3,05 ha žemės plotą besiribojantį su jau grąžintos natūra žemės sklypu, kol žemė negrąžinta kitiems pretendentams, pažeidė anksčiau minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-07-09 nutarimu Nr. 525 nustatytą žemės įsigijimo tvarką.
Atsižvelgus į tai, kad minėtas pažeidimas įvyko prieš 11 metų, pasikeitė žemės reformą vykdančios institucijos ir jose dirbę asmenys, Seimo kontrolierė negali vertinti buvusių pareigūnų veiksmų, dėl kurių kaltės V.Vėželiui žemė buvo parduota pažeidžiant nustatytą tvarką.
2. 1,81 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/0002:16),
kaime, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 2000- 11-30 sprendimą Nr. 79-8796.
3. 1,85 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 7910/0007:141), esantis Šarkinės kaime, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 2000- 11-30 sprendimą Nr. 79-8796.
4. 1,0 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/0004:19), esančio Zelvės kaime, prie Želvos ežero, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 2000-11-30 sprendimą Nr. 79-8796, vėliau, 2001-09-13 parduotas piliečiams V.G. ir A.Gruodžiams.
Tiriant V.Vėželio 1,81 ha žemės sklypo Streipūnų kaime, 1,85 ha žemės sklypo Šarkinės kaime ir 1,0 ha ploto žemės sklypo Zelvės kaime (Ausieniškių kadastro vietovėje) įsigijimo aplinkybes nustatyta, jog minėti sklypai buvo įsigyti iš valstybės pagal kito piliečio jam perleistas nuosavybės teises. Tokį žemės įsigijimą pagal kitų asmenų perleistas nuosavybės teises reglamentavo Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1999-05-13 įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) 2 straipsnio 3 dalis. Ši nuostata galiojo iki 2001-12-31 (2001-08-03 įstatymo Nr. IX-489 redakcija).
Buvęs žemės savininkas Vincas Pinelis Trakų rajono Karkučių kaime, iki nacionalizacijos turėjo 10,61 ha žemės (Trakų apskrities Semeliškių valsčiaus Karkučių kaimo žemės viensėdžiais išskirstyto planas, sudalytas 1934 m.). Šią žemėvaldą pretendavo susigrąžinti 7 pretendentai. Pagal pretendentų susitarimą, vienai iš jų – Domicėlei Cesonienei, nuosavybės teisės galėjo būti atkurtos į 1,51 ha dydžio žemės plotą. Pagal 1999-11-03 
notariškai patvirtintą sutartį, minėta pretendentė V.Vėželiui perleido nuosavybės teises į 1,11 ha plotą. Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas A.Podrezas 1999-11-19 pasirašė išvadą Nr. 68 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn. Minėtoje išvadoje buvo nurodyta, jog 1,11 ha žemės plotas, į kurį perleistos nuosavybės teisės ir kurio vertė – 4262 Lt, yra priskirtas valstybės išperkamai žemei. Pagal Elektrėnų miesto planinę medžiagą anksčiau minėtas Karkučių kaimas, kuriame iki nacionalizacijos buvo Vinco Pinelio žemėvalda, yra priskirtas Elektrėnų miestui. Elektrėnų miesto ribose šis kaimas buvo žymimas jau 1987 metais. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalį, iki 1995-06-01 miestams nustatyta tvarka priskirtos teritorijos, išskyrus prie statinių naudojamus žemės sklypus, kurie yra nuosavybės teise turėtoje žemėje – priskiriamos valstybės išperkamos žemės kategorijai. Todėl teigtina, jog anksčiau minėtoje išvadoje teisingai nurodyta, kad V.Vėželiui nuosavybės teisės perleistos į tą žemės plotą, kuris priskirtas valstybės išperkamai žemei. Taip pat minėtoje išvadoje nurodyta, jog 1,11 ha žemės ploto, į kurį perleistos nuosavybės teisės, vertė sudarė 4262 Lt.
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog “atlyginant už miesto teritorijoje esančią žemę, laikomasi nuostatos, kad po neteisėto žemės nacionalizavimo miestams priskirta žemė vertinama priemiestinėse teritorijose esančios žemės ūkio paskirties žemės vidutine rinkos kaina, o kitai miestų teritorijose esančiai žemei taikoma tam miestui Vyriausybės nustatyta vidutinė atlyginimo kaina”.
Seimo kontrolierei atkreipus dėmesį į anksčiau minėtoje išvadoje nurodytą žemės vertę (4262 Lt), Valstybinio žemėtvarkos instituto direktorius J.Jasinskas informavo, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” (2002-10-21 nutarimo Nr. 1671 redakcija) patvirtintą “Valstybinės išperkamos žemės, miško ir vandens telkinių vertės bei lygiavertiškumo nustatymo metodiką”, buvusios Trakų apskrities vidutinė valstybės išperkamos žemės vertė yra 960 Lt/ha. Kai žemės sklypas yra iki 1995-06-01 nustatyta tvarka patvirtintoje Elektrėnų miesto teritorijoje, taikomas koeficientas – 4. Todėl teigtina, jog apskaičiuojant 1,11 ha ploto žemės sklypo vertę (4262 Lt), į kurį V.Vėželiui buvo perleistos nuosavybės teisės – pažeidimų nepadaryta.
Seimo kontrolierei tiriant V.Vėželio žemės įsigijimo privačion nuosavybėn teisėtumą, masinės informacijos priemonėse (televizijos laidose, spaudoje) jis deklaruoja , jog būdamas ūkininkas žemę privačion nuosavybėn yra įsigijęs ūkininkavimui (pagal Ūkininkų ūkių registro duomenis, V.Vėželis Elektrėnų savivaldybėje, Kakliniškių kaime turi įregistruotą ūkininko ūki). Tačiau, kai pagal V.Vėželiui perleistas nuosavybės teises į vieną 1,11 ha žemės plotą Elektrėnų mieste, rengiant Ausieniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, buvo suprojektuoti 3 (4,66 ha ploto) žemės sklypai skirtingose rekreaciniu požiūriu vertingose vietovėse, Seimo kontrolierės nuomone, šis faktas negalėtų būti sietinas su ūkininko ūkio plėtimu. Pažymėtina, kad vietoj perleistų teisių į 1,11 ha ploto vieną sklypą V.Vėželiui buvo suprojektuota:
– 1,85 ha ploto žemės sklypas (plane Nr. 629) Šarkinės kaime, greta Elektrėnų miesto ribos (prie Draugystės – Raistinės ir Alinkos gatvių sankryžos);
– 1,81 ha ploto žemės sklypas (plane Nr. 725.2) prie automagistralės Kaunas-Vilnius, Steipūnų kaime;
– 1,0 ha ploto žemės sklypas (plane Nr. 725.į), suprojektuotas prie Želvos ežero, Zelvės kaime ir atkūrus nuosavybės teises netrukus perduotas piliečiams Viktorui Gediminui ir Aušrai Gruodžiams.
Atsižvelgdama į šias aplinkybes Seimo kontrolierė turi pagrindo teigti, jog Ausieniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo metu V.Vėželis turėdamas savo individualią įmonę ir dirbdamas matininku žinojo apie rekreaciniu, ūkiniu-komerciniu požiūriui vertingų žemės sklypų išsidėstymą, todėl galėjo pats pasmilkti šių sklypų vietą.
Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojo A.V.Pebulio 2000-11-30 sprendimu Nr. 79- 8796 V.Vėželiui į anksčiau minėtus žemės sklypus atkurtos nuosavybės teisės, vietoje 0,92 ha žemės ploto (į kurį buvo perleistos nuosavybės teisės), grąžinant tris bendro 4,66 ha ploto 3547 Lt vertės žemės sklypus. Tokių sklypų 1 ha vertė pagal perleistas nuosavybės teises sudaro 761 Lt. Sprendime nurodyta, jog į likusį 0,19 ha ploto sklypą (iš bendro 1,11 ha ploto), nuosavybės teisės bus atkurtos vėliau. Anksčiau minėti 3 sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Indeksuota jų vertė pagal minėtą registrą siekia 5790 Lt.
B. Be to, 4 žemės (miško) sklypus V.Vėželis buvo įsigijęs pirkdamas juos iš privačių
asmenų:
1. 3,55 ha žemės sklypą (kadastrinis Nr. 7957/0003:14), esantį prie Gilusio ežero, Beležų kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje, kurio indeksuota vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, nurodyta 1326 Lt, o vidutinė rinkos vertė – 23 963 Lt (arba beveik 17 kaitų didesnė).
2. 1,50 ha žemės sklypą (kadastrinis Nr. 7957/0001:58), esantį prie Elektrėnų marių, Peliūnų kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje, kurio indeksuota vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, nurodyta 2755 Lt, o vidutinė rinkos vertė – 12 375 Lt (arba bevedu 7 kartus didesnė).
3. 0,50 ha miško sklypą (kadastrinis Nr. 7942/0003:39), esantį Zelvės kaime, Kazokiškių kadastro vietovėje, kurio indeksuota vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nurodyta 4189 Lt.
4. 2,50 ha ploto miško sklypas (kadastrinis Nr. 7942/0003:38), esantis Zelvės kaime, Kazokiškių kadastro vietovėje, kurio indeksuota vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nurodyta 26 181 Lt. Sis pirktas iš privataus asmens miško sklypas, nepilkus buvo parduotas anksčiau minėtiems piliečiams A. ir V.G.Gmodžiams.
Iš viso iš privačių asmenų buvo pirkti 4 miško sklypai, kurių bendras plotas sudarė 7,55 ha (iš jų, kaip anksčiau minėta, 2,50 ha ploto miško sklypas parduotas).
Seimo kontrolierė, tirdama V.Vėželio žemės (miško) sklypų įsigijimo teisėtumą, žemės pirkimo iš privačių asmenų sutarčių teisėtumo nenagrinėjo.
II. Pilietė Danutė Vėželienė, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo sutuoktinė, privačion nuosavybėn buvo įsigijusi 5 žemės (miško) sklypus, kurių bendras plotas – 10,98 ha. Indeksuota šių sklypų vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis – 20 167 Lt. ^
V A. 5 žemės (miško) sklypai įsigyti iš valstybės, iš jų:
* 1. 6,45 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/0001:65), esantis Kakliniškių kaime, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Žemės ūko ministerijos 1993-11-25 sprendimą Nr. 38-435-25658 ir pagal Trakų rajono valdybos 1994-02-23 potvarkį Nr. 5 7 V.
Tiriant 6,45 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7910/0001:65) įsigijimo iš valstybės privačion nuosavybėn aplinkybes, nustatyta, kad D.Vėželienė pretendavo į buvusią S.Sčerbavičiaus 9,47 ha ploto žemėvaldą Kloninių ir Jegelionių kaimuose, Kaišiadorių rajone. 
Pagal pretendentų susitarimą, iš buvusios S.Ščerbavičiaus žemėvaldos bendro ploto, jai atiteko 5,83 ha.
Pretendentė pateikė dokumentus buvusiai Trakų rajono Vievio agrarinės reformos tarnybai dėl 5,83 ha žemės ploto grąžinimo ekvivalentine natūra Kakliniškių kaime, Trakų rajone. Šios tarnybos pirmininkas R.Nenartavičius, 1992-12-16 pasirašė D.Vėželienei išvadą dėl 5,83 ha paveldimo žemės ploto grąžinimo ekvivalentine natūra. Valstybinio žemėtvarkos instituto vyresnioji inžinierė D.Jankauskienė Ausieniškių reorganizuojamo ūkio preliminariniame žemės reformos žemėtvarkos projekte D.Vėželienei suprojektavo jos paveldimai žemei (5,83 ha) lygiavertį 6,45 ha sklypą Kakliniškių kaime, greta sutuoktinio V.Vėželio jau įsigyto privačion nuosavybėn, šioje pažymoje anksčiau minėta 13,0 ha žemės sklypo. Projektavimo dokumentus 1993-04-28 pasirašė Valstybinio žemėtvarkos instituto Vilniaus žemėtvarkos skyriaus viršininkė P.Ačienė. Žemės ūkio ministerija 1993-11-25 sprendimu Nr. 38-435-25658 D.Vėželienei atkūrė nuosavybės teises į 5,83 ha žemės plotą, grąžinant ekvivalentine natūra 6,45 ha. Trakų rajono valdybos valdytojas K.Vaitukaitis 1994- 02-23 potvarkiu Nr. 57V D.Vėželienei pagal anksčiau minėtus projektavimo dokumentus, minėtą 6,45 ha žemės plotą suteikė naudotis.
Kaip anksčiau, šioje pažymoje minėta (vertinant V.Vėželio žemės sklypų įsigijimo teisėtumą), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992-07-09 buvo priėmusi nutarimą Nr. 525 “Dėl tolesnio žemės reformą ir žemėtvarkos projektavimo darbų vykdymo”, kuris reglamentavo žemės reformos vykdymo tvarką. Pagal šią tvarką reorganizuojamo ūkio teritorijoje pirmiausia turėjo būti patenkinti prašymai asmenų, turinčių nuosavybės teisę įrodančius dokumentus ir pageidaujančių susigrąžinti žemę natūra, ir tik žemės reformos žemėtvarkos projektus rengiantiems institutams patikslinus privatizuotinus žemės bei miškų
plotus ir parengus reorganizuojamo ūkio teritorijoje turimo ž
esant galimybei, galėjo būti svarstomi kiti prašymai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-04-04 nutarimo Nr. 137 “Dėl neatidėliotinų žemės reformos darbų 1993 metais” 2.1.4. punkte buvo nustatyta, kad žemė ekvivalentine natūra galėjo būti grąžinama tik “pagal nustatytąja tvarka parengtus, apsvarstytus, suderintus ir rajono valdyboje patvirtintus kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos projektus”. Iki bus parengti kompleksiniai žemės reformos žemėtvarkos projektai, valstybinė žemė piliečiams ateityje norintiems įsigyti žemę ekvivalentu, galėjo būti suteikiama naudotis (kompleksiniai projektai vėlesniuose žemės reformą reglamentuojančiuose dokumentuose buvo įvardinti kadastrinių vietovių projektais). Tokie žemės įsigijimo reglamentai toliau įteisinti tuo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (1993-07-15 įstatymo Nr. 1-230 redakcija) ir Lietuvos Respublikos 1993-10-19 nutarime Nr. 785 “Dėl žemės reformos vykdymo” kaimo vietovėje, iki bus parengti kompleksiniai žemės reformos žemėtvarkos projektai ir vėlesniuose žemės reformą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Pažymėtina, kad Ausieniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jame suprojektuotos žemėnaudos Vilniaus apskrities viršininko įsakymu buvo patvirtintas 2000-09-22 ir tik rengiant šį projektą galėjo būti projektuojami piliečiams ekvivalentine natūra grąžintini žemės sklypai. Seimo kontrolierė konstatuoja, kad rengiant D.Vėželienės dokumentus dėl žemės grąžinimo ekvivalentine natūra Kakliniškių kaime, Trakų rajono vietoj jos paveldimos žemėvaldos Kloninių ir Jegelonių kaimuose, Kaišiadorių rajone, ir atkuriant nuosavybės teises (1993-11-25) Vievio agrarinės reformos tarnybos Trakų rajono žemėtvarkos tarnybos, Valstybinio žemėtvarkos instituto ir Žemės ūkio ministerijos pareigūnai pažeidė anksčiau nurodytų teisės aktų reikalavimus ir tuo pačiu kitų pretendentų, 
galėjusių turėti pirmumą įsigyjant žemę ekvivalentine natūra pagal nustatyta tvarka parengtus projektus, teises. Atsižvelgus į tai, kad nuo minėto nuosavybės teisių atkūrimo praėjęs beveik 10 metų laikotarpis, Seimo kontrolierė nevertina tuo metu dirbusių ir pažeidusių nustatytą žemės reformos tvarką pareigūnų veiksmų.
2. 1,16 ha ploto sklypas (kadastrinis Nr. 7942/0001:115), esantis Mitkiškių kaime, Kazokiškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 2000-12-07 sprendimą Nr. 79-8820.
3. 0,95 ha ploto miško sklypas (kadastrinis Nr. 7957/0003:71), esantis Belezų kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 2000-12- 07 sprendimą Nr. 79-8820, vėliau 2001-01-11 parduotas Pranui Vėželiui.
Tiriant D.Vėželienės 1,16 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 79/0001:115) ir 0,95 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7957/0003:71) įsigijimo aplinkybes nustatyta, jog šie sklypai įsigyti pagal jai perleistas pilietės Onos Apanavičiūtės nuosavybės teises. Minėta pilietė pretendavo susigrąžinti savo senelio Augusto Apanavičiaus 3,78 ha ploto žemėvaldą Musteinių kaime, Pastrėvio seniūnijoje (Elektrėnų savivaldybė). 2000-06-07 O.Apanavičiūtė, notariškai patvirtinta sutartimi (Trakų rajono notarės D.Brazinskaitės biuras, reg. Nr. 1-1512), nuosavybės teises į 1,28 ha žemės plotą perleido D.Vėželienei.
Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas A.Podrezas, pagal Pastrėvio kadastro vietovės projekto autoriaus , D.Vėželienės sutuoktinio V.Vėželio, parengtus duomenis, 2000- 06-28 pasirašė išvadą Nr. 3278 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn. Minėtoje išvadoje buvo nurodyta, kad 1,28 ha žemės plotas Musteikių kaime, į kurį D.Vėželienei buvo perleistos nuosavybės teisės, priskirtas valstybės išperkamai žemei (užimta .gyventojų asmeniniu ūkiu žemė), /Tą pačią dieną D.Vėželienė Trakų rajono žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą dėl lygiaverčių žemės sklypų įsigijimo Mitkiškių kaime, Kazokiškių kadastro vietovėje (1,16 ha žemės) ir Belezų kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje (0,95 ha miško).
Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus komisija, sudaryta iš Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo A.Podrezo, vyresniojo specialisto Vievyje R.Nenartavičiaus ir matininko V.Vėželio, peržiūrėję gautas išvadas ir prašymus dėl žemės, miško perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Pastrėvio kadastro vietovės ribose esančiuose kaimuose, nustatė pretendentų žemės įsigijimo eiles. Pilietė D.Vėželienė, pagal aukščiau minėtas jai perleistas nuosavybės teises ir parengtą išvadą (2000-06-26 Nr. 3278), 1,28 ha plotui įsigyti, buvo įtraukti į 8 pretendentų eilę.
Vilniaus apskrities viršininko A.Vidūno 2000-07-14 įsakymu Nr. 2390-79 buvc patvirtinti asmenų, padavusių prašymus po žemės reformos žemėtvarkos projekte parengiamųjų darbų pabaigos (t.y. nuo 2000-05-01 iki 2000-07-01), sąrašai. Šiuose sąrašuose (minėto įsakymo 1 priedas), buvo įrašyta D.Vėželienė (eilės Nr. 85) nurodant, jo< lygiaverčiams žemės sklypams įsigyti pagal jos prašymą (Mitkiškių kaime, Kazokiškii kadastro vietovėje ir Belezų kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje), ji įtraukta jau ne į 8 eilę kai] buvo nustačiusi anksčiau minėta Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus komisija, bet į < pretendentų eilę. Šiuo veiksmu buvo pažeistos Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatym 10 straipsnio 1 dalies nuostatos, nustatančios, kad 4 pretendentų eilėje yra tie asmeny.’ kuriems perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai šiuo metu naudojamiems žemė sklypai, kai jie sutinka palaisvinti asmeniniam ūkiui ar valstiečių ūkiui naudojamą žemę, kuri
 
neatlygintinai lygiaverčius žemės sklypus galėjo įsigyti pagal jai perleistas nuosavybės teise
Pastrėvio ir Kazokiškių kadastro vietovėse ji asmeninio ūkio ar valstiečių ūkio žemę, kurią pageidauja susigrąžinti buvę šios žemės savininkai, neturėjo.
Rengiant Kazokiškių kadastro vietovės projektą (projekto autorius L.Protusevičius, privati L.Protusevičiaus įmonė), D.Vėželienės pavardė buvo įrašyta šio projekto svarstymo su pretendentais žiniaraštyje (Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo kaimo vietovėje {‘““metodikos 5 priedas), nurodant jog ji pagal perleistas teises yra 4 eilės pretendentė ir jai j suprojektuotas 1,10 ha ploto žemės sklypas Nr. 986. Šiame žiniaraštyje yra D.Vėželienės i—parašas, jog ji sutinka su suprojektuoto sklypo ribomis. Tokio suderinimo data žiniaraštyje nenurodyta.
Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos (patvirtinta Žemės ūkio ministro 1998-04-23 įsakymu Nr. 207) 66-67 punktuose numatyta, kad parengtas h- suderintas žemės reformos žemėtvarkos projektas teikiamas tvirtinti apskrities viršininkui. Patvirtinus projektą, jame suprojektuotos žemėnaudos pretendentams ženklinamos vietoje.
: Matininkas L.Protusevičius, pažeisdamas šiuos metodinius reikalavimus, be nustatyta
tvarka suderinto ir patvirtinto žemės reformos žemėtvarkos projekto, 2000-08-20 D.Vėželienei paženklino 1,16 ha ploto žemės sklypą prie Neries upės Mitkiškių kaime, paženklinimo akte in abrise nurodydamas, jog šio sklypo numeris yra 979, kai tuo tarpu žemės reformos) žemėtvarkos projekto rengimo dokumentuose nurodytas grąžintinos žemės sklypo Nr. 986. DėlJ šių aplinkybių yra gautas matininko L.Protusevičiaus paaiškinimas, jog įsivėlė techninė klaida nurodant žemės sklypo numerį paženklinimo akte, jis neatitiko sklypo numerio, nurodyto projektavimo dokumentuose.
Kazokiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas ‘ir jame suformuotų žemės sklypų ribos ir plotai (kurie D.Vėželienei buvo jau ir paženklinti) patvirtinti Vilniaus apskrities viršininko A. Vidūno 2000-09-22 įsakymu Nr. 3242-79.
Pastrėvio kadastro vietovės, kurioje žemę pageidavo įsigyti V.Vėželienė, žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius buvo V.Vėželis (individuali V.Vėželio įmonė). Šis projektas buvo patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko A.Vidūno 2000-07-04 įsakymu Nr. 2295-79. Tuo tarpu pretendentų, pateikusių prašymus po žemės reformos žemėtvarkos projekto parengiamųjų darbų pabaigos, nuo 2000-05-01 ir iki 2000-07-01 (iš jų D.Vėželienė, pateikusi
. 2000-06-26 prašymą) sąrašai, nustatyta tvarka buvo patvirtinti Vilniaus apskrities viršininko
A.Vidūno 2000-07-14 įsakymu Nr. 2295-79, t.y. jau po minėto projekto pirmojo etapo patvirtinimo (D.Vėželienės pavardė šiame sąraše nurodyta Nr. 85). Dėl šios prieza“stie~š7 ^projektuoti žemės sklypą D.Vėželienei jos prašyme nurodytoje vietoje – Belezų kaime, po minėto projekto patvirtinimo, nebuvo teisinio pagrindo. ‘
Iš Seimo kontrolierei pateiktų dokumentų matyti, kad Pastrėvio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su pretendentais žiniaraštyje (Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo kaimo vietovėje metodikos 5 priedas) Nr. 153 ranka papildomai įrašyta D.Vėželienės pavardė nurodant, jog ji Pastrėvio kadastro vietovėje ya 4 eilės pretendentė (t.y. priskirta asmenims, kurie šioje seniūnijoje gyvena, turi asmeniniam ūkiui ar valstiečių ūkiui suteiktą žemę ir užleidžia ją buvusiems šios žemės savininkams) ir kad vietoje jos paveldimo (šiuo atveju pagal perleistas nuosavybės teises įsigytino) 1,28 ha ploto žemės sklypo, suprojektuotas 0,95 ha miško sklypas Nr. 539. Žiniaraštyje nurodyta, jog suprojektuoto žemės (miško) sklypo vietą ir ribas pretendentė suderino 2000-06-26, t.y. dieną kai ji pateikė prašymą, jog vietoje perleistų nuosavybės teisių į 1,28 ha plotą būtų supiojeKiuuu lygiaverčiai žemes sniypai ivniKiSKių Kaime (KazoKisKių Kadastro vietovėje j ir Belezų kaime (Pastrėvio kadastro vietovėje). 
Išnagrinėjusi minėtus Pastrėvio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projekto rengimo dokumentus, darytina prielaida, jog buvęs šio projekto autorius V.Vėželis
sutuoktinei D.Vėželienei padėjo nedelsiant įsigyti 0,95 ha miško sklypą Belzų kaime ir Vėželienei, gyvenančiai Kaklmiškių kaime, atkurtos nuosavybės teisės į 1,28 ha ploto buvusią Augusto Apanavičiaus žemėvaldą Musteinių kaime, Elektrėnų savivaldybėje, vietoje šio ploto perduodant neatlygintinai 1,16 žemės sklypą Mitkiškių kaime (Kazokiškių kadastro vietovė) ir 0,95 ha miško sklypą Belezrų kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje. Sklypai nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (kadastrinis Nr. 7942/0001:115 ir Nr. 7957/0003:71).
Seimo kontrolierė, apibendrinusi išnagrinėjusi minėtų sklypų įsigijimo privačion nuosavybėn aplinkybes konstatuoja, kad, įsigyjant minėtus sklypus, buvo pažeisti__ Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies, Lietuvos j Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ^ straipsnio 8 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje tvarkos 5 punkto ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 66-67 punktų reikalavimai ir kitų pretendentų, kurie turėjo pirmumą įsigyti lygiaverčius žemės sklypus Kazokiškių ir Pastrėvio kadastro vietovėse, teisės. Praėjus beveik 3 metams nuo Kazokiškių_J kadastro vietovės projekto patvirtinimo iki šiol nuosavybės teisės 25 žemės savininkams į 58 ha plotą neatkurtos grąžinant žeme natūra ir 169 pretendentams į 910 ha žemės plotą, kurie, kaip ir D.Vėželienė pageidavo įsigyti žemę ekvivalentine natūra. Pastrėvio kadastro vietovėje 48 pretendentams į 188 ha plotą žemė negrąžinta natūra, ir 129 — į 859 ha plotą, ekvivalentine natūra. Todėl teigtina, jog šiose kadastro vietovėse žemė pirmiausia buvo dalinama sau, savo*’) šeimos nariams, naudojant tam valstybės biudžeto lėšas ir pažeidžiant kitų pretendentų teises.^^
4. 1,64 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/001:44), esantis Kakliniškių kaime, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko A.Vidūno 2000-05-22 sprendimą Nr. 79-7990.
5. 0,78 ha ploto žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7957/0004:41), esantis Katiliškių kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 1999-12- 07 sprendimą Nr. 79-7342.
Tiriant D.Vėželienės 1,64 ha ploto žemės sklypo (kadasū’inis Nr. 7910/0001:44) ir 0,78 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7957/0004:41), įsigijimo aplinkybes nustatyta, jog šie sklypai įsigyti pagal jai pilietės A.Laurinaičienės perleistas nuosavybės teises. Minėta pilietė buvo pretendentė į savo tėvo J.Čiulados buvusią 2,0 ha ploto žemėvaldą Aliniškės kaime, Vievio seniūnijoje, Trakų rajone (Kazokiškių kadastro vietovė). 1999-09-16 A.Laurinavičienė, notariškai patvirtinta sutartimi (Trakų rajono notarės D.Brazinskaitės biuras, reg. Nr. 1-1390), nuosavybės teises į 1,50 ha žemės plotą perleido D.Vėželienei. Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas A.Podrezsas pagal minėtą teisių perleidimo sutartį 1999-09-27 pasirašė išvadą Nr. 1855 dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn. Minėtoje išvadoje buvo nurodyta, kad 1,50 ha žemės plotas Aliniškės kaime, į kurį D.Vėželienei buvo perleistos nuosavybės teisės, priskirtas grąžintinai žemei. Tą pačią dieną (1999-09-27)
įsigijimo Kakliniškių kaime, Ausieniškių kadastro vietovėje. Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus komisija, gavaisi pretendentų išvadas dėl lygiaverčių žemės (miško) sklypų įsigijimo; 
sudarė šių pretendentų eiliškumo sąrašą. Pagal .Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą pretendentų eiliškumą, D.Vėželienė buvo įtraukta į 10 pretendentų eilę lygiaverčiam žemės sklypui gauti Kakliniškių, Migūčionių kaimuose (Ausieniškių kadastro vietovė). Nagrinėjant Ausieniškių kadastro vietovės projekto dokumentus, atkreiptinas dėmesys, jog šio projekto svarstymo su pretendentais žiniaraštyje (Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo kaimo vietovėje metodikos 5 priedas) nurodyta, jog D.Vėželienės pavardė įrašyta į 10 pretendentų eilę, jai suprojektuotas 1,50 ha žemės sklypas (apimantis visą 1,50 ha plotą, į kurį buvo perleistos nuosavybės teisės) Nr. 553. Suprojektuoto žemės sklypo vieta ir ribos su pretendente suderintos jai 1999-09-07 pasirašius šiame žiniaraštyje, t.y. dar iki anksčiau minėtų nuosavybės teisių į šį žemės plotą jai perleidimo (1999-09-16), išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn parengimo (1999-09-27 išvada Nr. 1855), bei jos prašymo pateikimo Trakų rajono žemėtvarkos skyriui dėl lygiaverčio žemės sklypo pagal perleistas nuosavybės teises įsigijimo Ausieniškių kadastro vietovėje (1999-09-16). Todėl teigtina, jog 1,50 ha ploto žemės sklypas D.Vėželienei buvo suprojektuotas ir su ja suderintas dar neturint nuosavybės teises atvirtinančių dokumentų ir parengtos išvados. ^ Tokiu būdu buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu patvirtintos “Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį, turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos” 105 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 “Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje” patvirtintos “Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo tvarkos” 13 punkto ir Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje _rengimo metodikos (patvirtintos Žemės ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207) 22-23 punktų reikalavimai. Projekto autorius – Valstybinio žemėtvarkos instituto vyresnysis technikas | K.Ramanauskas. –
L““ Atsižvelgiant į tai, kad K. Ramanauskas šiuo metu Valstybinio žemėtvarkos institute / nedirba ir nuo jo padarytų veiksmų praėję beveik 4 metų laikotarpis, Seimo kontrolierė negali siūlyti Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriui J.Jasinskui vertinti K.Ramanausko darbą rengiant Ausieniškių kadastro vietovės projektą. Tačiau pažymėtina, kad šio projekto autoriaus darbo nekontroliavo minėto instituto Trakų grupės vadovė O.Zamislovienė ir Vilniaus žemėtvarkos skyriaus viršininkė P.Ačienė.
L Tiriant D.Vėželienės žemės įsigijimo dokumentus atkreiptas dėmesys, kad pagal minėtas jai perleistas nuosavybės teises į 1,50 ha žemės plotą ir 1999-09-27 išvadą Nr. 1855 žemės sklypas jai buvo suprojektuotas ne tik anksčiau minėtoje Ausieniškių kadastro vietovėje, bet atskiras sklypas ir Pastrėvio kadastro vietovėje, Katiliškių kaime, prie Katiliškių ežero, kur projekto autoriumi dirbo jos sutuoktinis V.Vėželis. Iš Pastrėvio kadastro vietovės projekto svarstymo su pretendentais žiniaraščio (Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo kaimo vietovėje metodikos 5 priedas) matyti, jog šiame žiniaraštyje D.Vėželienės pavardė įrašyta taip pat į 10 pretendentų eilę, jai suprojektuotas 0,78 ha ploto žemės sklypas Nr. 306. Suprojektuoto žčmės sklypo vieta ir ribos su pretendente suderintos jai 1999-09-30 pasirašius šiame žiniaraštyje, t.y. praėjus 3 dienoms nuo išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn parengimo (1999-09-27 išvada Nr. 1855). Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas A.V.Petrulio 1998-10-25 įsakymu Nr. 3187-79 patvirtino Naujasodžio, Katiliškių ir Suibonių kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektą ir
v. J …1-1 – < v,- • ..D . 1 or>r\ i i TO Y/ v:y..iL .*. r\ „70 L 1
sklypą Nr. 306, paženklino vietoje.
Vilniaus apskrities viršininko A.V.Petrulio 1999-12-07 sprendimu Nr. 79-7342 D.Vėželienei atkurtos nuosavybės teisės į 0,31 ha buvusios J.Čiulados žemėvaldos plotą, perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,78 ha Katiliškių kaime, prie Katiliškių ežero, Vievio seniūnijoje. Žemės sklypas nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (Nr. 7957/0004:41).
D.Vėželienei nuosavybės teisių atkūrimo klausimo sprendimo eigą Katiliškių kaime, Pastrėvio kadastro vietovėje, kur projekto autoriumi dirbo jos sutuoktinis V.Vėželis parodo šie duomenys:
1999-09-27 D.Vėželienei parengta išvada dėl žemės, miško, vandens sklypo perdavimo neatlygintinai nuosavybėn;
1999-09-29 su pretendente suderintos suprojektuoto grąžintino žemės sklypo ribos, pasirašant jai žemėtvarkos projektavimo dokumentus;
1999-10-25 patvirtintas Pastrėvio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas;
1999-11-17 pretendentei vietovėje paženklintas suprojektuotas žemės sklypas;
1999-12-07 atkurtos nuosavybės teisės.
Tuo tarpu, kaip anksčiau minėta, Pastrėvio kadasno vietovėje praėjus daugiau kaip 3 metams nuo to laiko, kai D.Vėželienei buvo atkurtos nuosavybės teisės grąžinant žemę ekvivalentine natūra, iki šiol dar 48 pretendentams OJ8 ha) žemė negrąžinta natūra ir 129 (859 ha) ekvivalentine natūra (priimant dėmesin, jog piliečiai šiuo atveju galėjo pateikti ir naujus prašymus).
Atsižvelgiant į tai, kad D.Vėželienei pagal perleistas nuosavybės teises į ‘buvusios J.Čiulados žemėvaldos 1,50 ha plotą, kai visas grąžintinos žemės sklypas (1,50 ha) pirmiausia buvo suprojektuotas Ausieniškių kadastro vietovėje (projekto autorius K.Ramanauskas), vėliau Pastrėvio kadastro vietovėje, į dalį šios perleistos žemėvaldos ploto – 0,31 ha, Seimo kontrolierės nuomone, turėjo būti atitinkamai patikslmti projektavimo duomenys Ausieniškių kadastro vietovės dokumentuose. Tačiau tokia informacija pateikta nebuvo.
Vilniaus apskrities viršininko A.Vidūno 2000-05-22 sprendimu Nr. 79-7990 D.Vėželienei atkurtos nuosavybės teisės į J.Čiulados buvusios žemėvaldos 1,19 ha plotą perduodant lygiavertį 1,64 ha žemės plotą Kakliniškių kaime, Elektrėnų seniūnijoje (Ausieniškių kadastro vietovė).
III. Pilietė Jurgita Vėželytė, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo duktė, privačion nuosavybėn įsigijo du žemės (miško) sklypus, kurių bendras plotas – 1,67 ha. Indeksuota šių sklypų vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis — 10 362 Lt.
A. Vienas miško sklypas įsigytas iš valstybės
1. 1,04 ha ploto miško sklypas (kadasTrlnis Nr. 7910/0007-179), esantis Alinkos kaime, Ausieniškių kadastro vietovėje, įsigytas pagal Vilniaus apskrities viršininko 2001- 06-08 įsakymą Nr. 1816-42.
Tiriant 1,04 ha ploto miško sklypo (kadastrinis Nr. 7920/0007:179) įsigijimo iš valstybės privačion nuosavybėn aplinkybes ir išnagrinėjus surinktus dokumentus nustatyta, jog šis plotas nuosavybėn įsigytas pagal J.Vėželytei perleistas piliečio Algirdo Aleksandro Kučinsko nuosavybės teises. Minėtas pilietis pretendavo susigrąžinti buvusią savo tėvo Petro Kučinsko žemėvaldą. Šios žemėvaldos plotas Alinkos kaime, Elektrėnų seniūnijoje sudarė 13,82 ha. Iš pateiktu dokumentu matyti, ioc vienam iš pretendentu – A.A.Kučinskui, atiteko puse sios žeme valdos – 6,92 na. Pagal 1999-12-22 notariškai patvirtintą sutartų dalį šios žemėvaldos – 1,0 ha plotą, kaip anksčiau minėta, jis perleido J. Vėželytei ir 1,0 ha jos broliui 
Mindaugui Vėželiui, sau pasilikdamas 4,91’ha (Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo A.Podrezo 2000-01-18 pažyma Nr. 8943). Pagal perleistas nuosavybės teises, Vilniaus apskrities viršininko A.Vidūno 2000-04-27 sprendimu Nr. 79-7904. J.Vėželytei Alinkos kaime, Elektrėnų seniūnijoje atkurtos nuosavybės teisės į 1,0 ha grąžinant žemę natūra. Žemė J.Vėželytei grąžinta natūra bendrosios nuosavybės teise su Mindaugu Vėželiu (1,0 ha) ir .Algirdu Aleksandru Kučinsku (2.52 ha). Sklypas ribojasi su Elektrėnų miesto žeme. Pagal Vilniaus apskrities viršininko A.Kudzio 2001-06-08 įsakymą Nr. 1816-42 bendrosios nuosavybės teise pretendentų įsigytas žemės sklypas bendrasavininkių buvo padalintas. J.Vėželytei atitekęs 1,04 ha miško plotas (pagal geodezinius matavimus), atskiru sklypu įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
Apibendrinusi išnagrinėtus dokumentus, Seimo kontrolierė konstatuoja, kad J.Vėželytei privačion nuosavybėn įsigyjant 1,04 ha žemės plotą Alinkos kaime, Elektrėnų seniūnijoje, žemės reformą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
Nagrinėjant J.Vėželytės miško įsigijimo privačion nuosavybėn aplinkybes atkreiptas dėmesys, kad iš buvusios Perto Kučinsko žemėvaldos 13,82 ha likusi jos dalis – 6,91 ha perleista Veronikai Vėželienei (kaip anksčiau minėta iš šios žemėvaldos pretendentui Algirdui Aleksandrui Kučinskui buvo atitekę 6,91 ha). Veronika Vėželienė pagal giminystės ryšį yra V.Vėželio tolima giminaitė.
Atsižvelgiant į tai, kad V.Vėželienės paveldimos žemėvaldos dalis pateko į Elektrėnų miesto ribas ir buvo priskirta valstybės išperkamos žemės kategorijai, žemė jai buvo grąžinta ekvivalentine natūra (Vilniaus apskrities viršininko A.Vidūno 2000-11-20 sprendimas Nr. 79- 8787). Už paveldimos žemės 6,91 ha plotą, pagal šiuo metu galiojantį žemės lygiavertiškumo nustatymo principą, V.Vėželienei ekvivalentine natūra grąžinti 3 sklypai Belezų, Rusakalmo ir Pipiriškių kaimuose (Elektrėnų savivaldybė), kurių bendras plotas – 31,0 ha. Pažymėtina, kad Seimo kontrolierė savo iniciatyvu yra ištyrusi neteisingų lygiavertiškumo principų nustatymo sutelkiant piliečiams neatlygintinai valstybinės žemės sklypus rekreaciniu ir ūkiniu komerciniu požiūriu vertingose teritorijose, klausimą (Seimo kontrolierės 2003-05-30 pažyma Nr. 4D- 2003/03-627) ir yra kreipusi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką A.M.Brazauską dėl šiuo metu galiojančių norminių aktų, pagal kuriuos šis lygiavertiškumas nustatomas.
pakeitimo. Ministro Pirmininko parengtas šio teisės akto pakeitimo ir papildymo projektas.
B. Be to, 1 žemės sklypas J. Vėželytei buvo įsigytas iš privačių asmenų.
1. 0,63 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7942/0002:70), esantis Vasyiiškių kaime, Kazokiškių kadastro vietovėje, kurio indeksuota vertė Nekilnojamojo turto registre – 982 Lt.
Seimo kontrolierė, tirdama J.Vėželytės žemės įsigijimo teisėtumą, žemės pirkimo sutarties iš privačių asmenų, nenagrinėjo.
IV. Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo V.Vėželio ir jo šeimos narių įsigytų žemės sklypų suvestinė
Žemės savininkas įsigytų sklypų skaičius Plotas (ha) Indeksuota vertė Lt Pagal Nekilnojamojo
turto registrą)
 
 
V.Vėželis Iš viso: 8 25,21 74 642
Tame tarpe iš valstybės – 417,6640 190
D.Vėželienė Iš viso: 5 10,98 20 167
Tame tarpe iš valstybės – 510,9820 167
J. Vėželytė Iš viso: 2 1,67 10 362
Tame tarpe iš valstybės – 11,046 962
M.Vėželis Iš viso: 1 1,0 —
Tame tarpe iš valstybės – 11,0—
Iš viso: Iš viso: 16 38,86 105 171
Tame tarpe iš valstybės – 1130,6867 319
 
 
V. Seimo kontrolierė, apibendrinusi išnagrinėtus dokumentus dėl V.Vėželio ir j< šeimos narių įsigytos žemės konstatuoja:
1. Tuo metu, kai vyko žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas (1999-2000 m.) kurių metu V.Vėželiui ir jo šeimos nariams pagal iš kitų piliečių perleistas nuosavybės teise: buvo projektuojami įsigytinos žemės sklypai, V.Vėželis dirbo Pastrėvio kadastro vietovėj projekto autoriumi ir turėjo individualią šiuos darbus atliekančią įmonę. Dėl šios priežasties jam negali būti taikomi tie darbo vertinimo kriterijai, kurie taikomi asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyrius, kurio vedėju nuo įsteigimo dienos dirba V.Vėželis. kaip biudžetinė įstaiga įregistruota 2001-03-20.
2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-07 nutarimu Nr. 1093 patvirtintą Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarką, kvalifikacinius leidimus gavusieji asmenys (fiziniai ir juridiniai), privalo laikytis žemės reformą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Tačiau V.Vėželis, dirbdamas Pastrėvio kadastro vietovės projekto autoriumi, šių reikalavimų nevykdė ir savo sutuoktinei D.Vėželienei Belezų kaime (Pastrėvio kadastro vietovė) suprojektavo 0,95 ha miško sklypą po to, kai buvo patvirtintas šios kadastro vietovės projektas ir jos pavardė negalėjo būti įtraukta į šio projekto pretendentų sąrašą. Darytina prielaida, jog V.Vėželis tokiu būdu projekto dokumentus galimai klastojo. Šį klausimą toliau turėtų nagrinėti teisėtvarkos organai.
3. Septynis žemės sklypus D.Vėželienė ir Vėželis yra įsigiję pagal kirtį asmenų jiems perleistas nuosavybės teises. Siekiant asmeninės naudos ir pasipelnymo jų įsigytini žemės plotai, kaip taisyklė, buvo smulkinami į atskirus sklypus rekreacinėse ir ūkiniu-komerciniu požiūriu vertingose vietovėse. Pavyzdžiui, V.Vėželis pagal pretendentų į buvusią V.Pmelio žemėvaldą perleistas jam nuosavybės teises (1,11 ha) įsigijo tris 4,66 ha ploto žemės sklypus prie Elektrėnų miesto ribos, prie automagistralės Kaunas-Vilnius ir vandens telkinių.
4. Projektuojant D.Vėželienei grąžintinos žemės (miško) sklypus 1,64 ha (Ausieniškių kadastro vietovėje) ir 0,78 ha Pastrėvio kadastro vietovėje, ji neteisingai buvo nurodyta kaip 4 eilės pretendentė, pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 
reikalavimus ir kitų pretendentų teises. Nuosavybės teisės jai Pastrėvio kadastro vietovėje, naudojant biudžeto lėšas, atkurtos per du mėnesius nuo išvados jai parengimo, kai praėjus jau 3 metams nuo šio fakto, šioje kadastro vietovėje žemė dar negrąžinta 48 pretendentams (188 ha) natūra ir 129 (859 ha) ekvivalentine natūra.
6. Atsižvelgiant į Seimo kontrolierės išnagrinėtus dokumentus ir pažymoje išdėstytų aplinkybių visumą, iš kurių matyti, jog V.Vėželis siekdamas asmeninės naudos yra pažeidęs žemę reformą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Vilniaus apskrities viršininko administracijai siūlytina spręsti klausimą dėl tolesnio jo atitekimo užimamoms pareigoms.
Apibendrinusi tyrimo duomenis ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnį: nusprendžiu:
1. Siūlyti Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojui laikinai einančiam viršininko pareigus A.Klimkevičiui:
1.1. spręsti Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo V.Vėželio tolesnio darbo šiose pareigose klausimą;
1.2. inicijuoti administracinių aktų, kuriais D.Vėželienei nuosavybės teisės buvo atkurtos pažeidžiant žemės reformos reglamentus, o V.Vėželiui neteisėtai parduota valstybinė žemė, panaikinimą teismine tvarka.
2r“ Pažymų-ntrrtųšti Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui A.Klimavičiui. Esant reikalui, pateikti visą tyrimą medžiagą.
3. Pažymą pateikti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2003-06-25 potvarkiu Nr. 135 sudalytos darbo grupės tarnautojų žemės įsigijimo nuosavybėn ir sprendimų priėmimo teisėtumui patikrinti vadovui A.Astrauskui, Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui A. Sakalui, Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkei M.Steiblienei, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui V. Andriuliui, pareiškėjui P.Pečkaičiui ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui, persiuntusiam P.Pečkaičio skundą, A.Matulevičiui. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));