skip to Main Content

Tamsioji  Valdo Adamkaus paslaptis

 

Apgaulės būdu prezidentu tapęs Valdas Adamkus slepia dar vieną baisią paslaptį – Iki I šiol jo vardą su neapykanta taria Yst Liverpulio miesto Ohajo valstijoje JAV gyventojai. Dar prieš 27 metus tuometinis JAV 5-ojo regiono Aplinkos apsaugos agentūros direktorius V.Adamkus leido firmai „Waste Management. Ine.“ Įsteigti  didžiausią pasaulyje šiukšlių deginimo katilą, kuris gamintų energiją iš deginamų nuodingų toksinių atliekų. „Waste Management , kaip juridinis asmuo, neturėjo teisės Ohajuje dirbti su pavojingomis atliekomis. V Adamkus buvo Išdavęs keista leidimą Šiai firma. kuriuo jai buvo leista statyti projektą ir tik po to atlikti bandymus toksinių medžiagų pavojingumui nustatyti. Po kiek laiko paaiškėjo, kad šio sumanymo iniciatorius milijonierius Jacksonas Stephensas, kuris gausiai investavo į George W.Bush jaunesniojo žaislinę naftos bendrovę „Harken Oil“ Teksase, į kurią taip pat didelius pinigus investavo Osamos bin Labeno brolis Salem.

Amžiaus vagystė

 

Jonas Sahagian

 

Praėjusį pavasarį draugai ilsėjosi prie ežero. Vietinis vaikinas, pamatęs lankytojus iš didmiesčio, pakalbino. „Matote tuos namus ten saloje? Jie priklauso Adamkaus anūkams. Jie dažnai atvažiuoja čia,“ – jis paaiškino su tam tikru pasididžiavimu.

Tai įvyko prieš neteisėtus rinkimus į prezidentus, ir mes su draugais svarstėme galimus rezultatus. „Aš galiu suprasti, kad Pakso rėmėjai pensininkai, bet kodėl jaunimas taip remia Adamkų? Niekaip negaliu suprasti“, – sakė draugas.

Vėliau, redakcijoje, su kitais apsvarstėme Adamkaus anūkų klausimą. Arba šis vaikinas melavo, arba jam melavo. Arba Adamkui labai sekasi apsaugoti savo šeimą nuo išorinių akių. Arba Adamkus tikrai turi anūkus kur nors pasaulyje, gal nesantuokinius, apie kuriuos mes tik dabar išgirdome, o gal ir jis pats nežino… Atsiras paveldėtojai Daukanto aikštėje, kalbantys lietuviškai su stipresniu akcentu, negu pats Valdas, prašys prieglobsčio, o gal net išmokų, kad pasaulis nesužinotų tamsiosios Adamkų šeimynėlės paslapties!

Tačiau rimtai pradėjau galvoti, kodėl jaunimui taip patinka Valdas Adamkus. Vaikams taip pat patinka pasakos. Kai galutinai supratau, kad esmė tame, supratau kitą dalyką: Adamkus tikrai turi anūkų, ir jų statusas nepriklauso nei nuo amžiaus, nei nuo genetikos. Valdo Adamkaus anūkus mačiau visai nesenai televizijoje, kai viena ar kita Lietuvos sovietinės cenzūros įstaiga svarstė, ar reikia patenkinti poreikį ir uždaryti Kavkazcenter.org puslapį internete, ar ne. Mačiau tuos pačius veidus, kurie būna Adamkaus rinkimų štabuose rinkimų rezultatų išvakarėse, mačiau Laimoną Tapiną ir ten ir ten, ir Audrių Matonį, kuris kartu su Valdu pralaimėjo 2002 metų rinkimuose „Fresco“ restorane Vilniuje, ir visai nepažįstamą, bet gal vis dėlto anūką, kažkokį Žurnalistų etikos inspektorių.

 

Praėjusį pavasarį anūkų buvo itin daug, kartu su ponu Tapinu Vilniaus Forum Palace. Jie net skandavo, „Valdai! Valdai/Valdai!“ Kiti giminaičiai taip pat tenai pasirodė, gal Adamkaus vaikai, nežinau, Landsbergis ir Zuokas. Vaikams patinka pasakos ir vaikai kartais būna patiklesni nei suaugę ir patyrę gyvenimo kartumo žmonės : jiems sunku prisiminti, kas buvo prieš penkis mėnesius, nekalbant apie metų senumo įvykius. Jaunimo požiūris  į gyvenimą šiek tiek kitoks, negu pensininkų. Lietuvos jaunimas nubalsuos už blizgesį ir jeigu nusivils, tai nieko baisaus, vis tiek jie ketina išvažiuoti už šešių mėnesių. O jeigu nepavyks išvažiuoti, jeigu iš viso nepavyks ištrūkti iš šio nuskurdinto, netikro ir pilko gyvenimo – na, lietuviais gimę, lietuviais nusižudysim. Yra sena lietuviška patarlė, visai antisemitinė, kuri sako, kad žmogus, kuris moka pritapti bet kurioje aplinkoje ir neturi savo tėvynės, yra itin pavojingas. Toks yra tas lietuviškas jaunimas, be tam tikro atsakomybės, priklausomybės jausmo, be namų sampratos, ir todėl jis neturi ką prarasti. Jeigu važiuos į Švediją, ir jeigu ten nepasiseks, ir jeigu teks žudyti dėl duonos kąsnio, tai teks.

 

V.Adamkaus gandai

Kai Valdas Adamkus atėjo į lietuvišką politiką 1997 metais, jis skleidė gandus apie save. Kitaip sakant, jis sukūrė sau įvaizdį. Buvo skleidžiama mintis, kad Valdas Adamkus, pasisėmęs politinės patirties iš Amerikos demokratijos šulinio, kad jis, kaip žinomas Amerikoje veikėjas, gali persodinti tą patirtį Lietuvos laukuose, kad jis taip pat JAV politikas, ir didelis ekologas. Jis pažadėjo pritraukti investicijų iš užsienio Lietuvon per savo didelius ir svarbius kontaktus, ir įvesti santarvę į Lietuvos politinį gyvenimą.

Mes matėme, kokioje santarvėje gyvenome praėjusius metus, kai Adamkus pralaimėjo Paksui ir tuojau pradėjo puldinėti Pakso reputaciją. Mes matome Adamkaus santarvės koncepciją, kai jis žūtbūt bandė sutrukdyti bet kokiam susitikimui tarp Pakso ir JAV prezidento Bush’o. Mes paragavome tos santarvės vaisins tos santarvės vaisius, kai teisėtai išrinktas prezidentas, Jo Ekscelencija Rolandas Palšis buvo nuverstas korumpuoto Seimo, su V.Adamkaus žmonių Konstituciniame teisme pagalba. Mes matėme tą pačią santarvę, kai Adamkus įsakė Junokui palikti STT šefo postą vien dėl to, kad šis laikėsi pareigos ir ieškojo korupcijos aukščiausiuose valdžios postuose. Mes matėme, koks nepartinis Adamkus iš tikrųjų, kai jis baudžiamąsias bylas prieš liberalus vadino byla prieš jį patį.

Mes taip pat sužinojome, ką Adamkus turėjo omenyje, kai pažadėjo pritraukti investicijas iš užsienio, įvesti vakarietiškus valdymo metodus į naftos gamyklą, ir tuojau įsitikinsime kokius vakarietiškus valdymo būdus Adamkaus žmogus atneš į STT šefo postą.

 

Ko mes nežinojome apie V.Adamkų?

 

Bet daug ko nežinojome 1997 metais apie Valdą Adamkų. Mes nelabai žinojome, kad jo tikra pavardė kitokia.  2003 metų išleista Encyclopedia Británica nurodo, kad tikra pavardė Adamkavečius. Kiti šaltiniai teigia B  Adamkevičius. O dar kitaip vadinasi darbo vietoje JAV, kur jis buvo Val Adamkus, kartais Valdas V. Adamkus. Kai jis laimėjo prieš A.Paulauską, kilo maža sumaištis Lietuvoje, o gal tik tarp lai kurių žurnalistų: kaip taisyklingai, patašyti jo žmonos pavardę, ar Adamkūvienė, ar Adamkienė? Nors nekilo klausimo dėl jos mergautinės: Nutautaitė. Bet Amerikoje „Vai“ yra vardas tik moterims, sutrumpinta iš Valerie. Kaip Adamkus pasivadino moterimi darbe?

Nori tikėti ar nenori, Amerikoje visiems galima laisvai pakeisti savo vardus. Nereikia net apiforminti: vieną dieną atsibundu ir esu Čingis Chan. O kas man uždraus? Juk laisva šalis -aš galiu pasirašyti savo pasirinktu vardu visą dieną, o kitą dieną tapti tiesiog Madona. Tai nėra nusikaltimus, ir dauguma korteles išduodančių įstaigų tik pageidauja, kad būtų informuotos, ir nereikalauja teismo nuosprendžio. Vienintelis atvejis, kai tai yra nusikaltimas, yra jeigu vardo pakeitimas buvo daromas siekiant nuslėpti nusikaltimą. Pvz., jeigu esi karo nusikaltėlis iš nacių Vokietijos ir meluoja apie tai savo anketoje JAV pilietybei gauti.

 

 

Valdas „Vai“ Adamkus yra visai normalus reiškinys, jeigu jam negeda atrodyti kaip moteriai.

 

Teiginys, kad Valdas Adamkus buvo kažkoks žinomas, ir dar politikas Amerikoje yra netiesa. Adamkus pasirodo „New York Times“ puslapiuose, netgi gavo visą puslapį, bet kažkur gale, apie 1988 metus. Čikagos laikraščiuose jis gal pasirodydavo dažniau, bet išskyrus Amerikos lietuvių bendruomenę  jis nebuvo žinomas amerikiečiams. Jis nebuvo politikas taip pat. Adamkus buvo biurokratas tikrąja prasme. Pilkas, nežinomas, sėdintis kažkokiame ofise, dirbant su popieriukais.

Adamkus nebuvo ekologas. Gana keistame jo CV teigiama, kad jis baigė technikos universitetą Ilinojaus valstijoje su civilinio statybos inžinieriaus kvalifikacija. Dauguma kitų Aplinkos Apsaugos Agentūros regioninių direktorių atėjo su teisiniu išsilavinimu, nors keli kiti buvo inžinieriai.

Adamkus nebuvo žinomas, nebuvo politikas (išskyrus rinkimus Amerikos lietuvių organizacijose, pirmą kartą Adamkus laimėjo demokratiškai renkamą postą buvo Lietuvoje 1997-1998 metais) ir nebuvo ekologas, bet su tam tikromis išimtimis.

 

Už ką V.Adamkaus nekenčia Yst Liverpulio gyventojai?

 

Adamkus arba Adamkevičius buvo žinomas viename Ohajo valstijos miestelyje prie sienos su Pensilvanija ir Vakarų Virdžinija, kur Ohajo upė išteka Pitsburgo link.  Jis buvo žinomas ir net pagarsėjęs, ir turbūt iki šiol nemažai East Liverpool (Yst Livrpūl) gyventojų prisimena jį su ašaromis akyse. Su ašaromis akyse ir su neapykanta širdyse, ir galbūt vėžiu plaučiuose.

Viskas prasidėjo prieš daugiau kaip 27 metus, kai bendrovė „Waste Management, Ine.“ projektavo naują projektą tame miestelyje. Bendrovė ketino įsteigti didžiausią pasaulyje šiukšlių deginimo katilą, bet. su naujove – jis taip pat gamintų energiją iš deginamų nuodingų atliekų.

Problemos atsirado iš karto. Visų pirma, Ohajo valstijos grafystė Columbiana, tiksliau Columbiana grafystės uosto direkcija turėjo per prievartą išpirkti žemę prie upės, t.y. panaudojo valdžios teisę iškeldinti gyventojus dėl kažkokios svarbios priežasties, sumokant jiems „teisingą pagal rinką kainą“

Panašiai kaip kokių Kazokiškių gyventojai, gyvenantys ten, kur vietos valdžia nori įsteigti šiukšlyną.

 

Tačiau uosto direkcija (uostas prie Ohajo upės) mažame miestelyje nenumatė nieko panašaus, pareikalavo nekilnojamo turto ne šiukšlynams, ne katilui steigti, o sau, uosto reikmėms. Tik vėliau uosto agentūra nusprendė parduoti tą pačią teritoriją pigiai „Waste Management, Ine.“. Suprantama, vietiniai gyventojai pasipiktino.

Jie taip pat pasipiktino, kad vietinė valdžia ketino leisti steigti katilą, deginantį toksines medžiagas, tik 300 metrų nuo pradinės mokyklos, gyvenamojo rajono viduryje, upės slėnyje.

 

Laimė, ne viskas priklauso nuo grafystės valdininkų – ‚Waste management“ turėjo gauti atskirus leidimus iš Aplinkos apsaugos agentūros(arba tiesiog EPA Ohio valstijos).

 

Deja, Ohajo valstijoje gubernatoriaus George Voinovich (Džordž Voinovič) laikais klestėjo tokia korupcija, kad gyventojai nesitikėjo daug pagalbos iš valstijos.

 Tačiau jie tada negalėjo žinoti, iki kokio lygio buvo Voinovich ryšiai su  italų mafija nuo Rhode Island valstijos per New Jersey iki Ilinojaus, ir negalėjo taip pat žinoti, kad Voinovich irgi palaikė korupcinius ryšius su CŽV, kuri pasinaudojo jo paslaugomis vėliau įsigyjant oro uostą Columbus mieste, per kurį CŽV lakūnai importuodavo kokainą iš savo bendrininkų Lotynų Amerikoje. Nors nežinojo tada, kvapas vis dėlto buvo, ir paskutinė gyventojų viltis buvo Valdo Adamkaus valdomas Aplinkos apsaugos Penktasis regionas, kurį sudaro keletas valstijų aplink Didžiuosius ežerus (Ilinojus, Indiana, Ohajas, Mičiganas, Minesota, Viskonsinas).

 

Konteksto dėlei reikia pasakyti, kad Amerikoje neklesti valdininkų korupcija, toli gražu ne taip, kaip Lietuvoje, tačiau JAV istorijoje pilna korupcinių atvejų. Pamažu amerikiečiai susitvarko, ir nors tai dar pasitaiko, amerikiečiai tai laiko šokiruojančių reiškiniu. Ir vis dėlto yra tam tikros vietos Amerikoje, kurios žinomos korumpuotų pareigūnų gausa – Ilinojaus valstijoje esanti Čikaga kaip niekada tuo išgarsėjusi.

 

Čikaga niekaip negali atsikratyti korupcijos šleifo, taip pat Ohajas ir New  Jersey valstijos žinomos įsišaknijusia valdžios ryšių su mafija korupcija, ¡domu, kad Columbus miesto sandoris su CŽV oro linijų priedanga buvo labai panašu į „Williams“ sandorį su Lietuva: jokios rizikos, pažadai investuoti į infrastruktūrą, lengvatos be galo bendrovei, tiesioginės išmokos bendrovei iš biudžeto, ir vis dėlto turėjo pasitraukti anksčiau laiko, neišpildę savo pažadų. Pelningas verslas.

 

 

„Perspektyviausia biurokratų kyšininkavimo byla

 

 

Nacionalinės JAV Aplinkos apsaugos agentūros būstinės ombudsmenas Hugh Kaufman, tyręs aferą su „Waste Management, Ine.“, pareiškė „tai yra perspektyviausia biurokratų kyšininkavimo byla, kurią esu matęs gyvenime“ ir kad „visi susiję su šiuo skandalu pareigūnai turėtų sulaukti baudžiamosios atsakomybės“.

‘Waste Management“ pradėjo suktis. Paaiškėjo, kad Ohajo valstijoje galiojo įstatymas, pagal kurį sunkūs nusikaltėliai (felons) negalėjo dirbti su nuodingomis medžiagomis. „Waste Management, Ine.“ anksčiau buvo nuteista už sunkų nusikaltimą, ir, kaip juridinis asmuo, neturėjo teisės Ohajuje dirbti su pavojingomis atliekomis. Katilas East Liverpool mieste buvo vadinama WTI, kurio savininkė buvo firma „Waste Management, Inc.“. Kad išsisuktų, prasidėjo be galo painūs savininko pavadinimų pakeitimai. „Waste Management, Ine.“ tuomet išsisuko teigdama, kad atsirado nauja WTI savininkė, kuri taip pat daugybę kartų pakeitė savo pavadinimus, tai dėdama kablelį prieš Inc., tai ne, arba įrašydama valstijos pavadinimą ant savo vardo galo. Galiausiai WTI pareigūnai teigė, kad savininkai pasikeitė, ir kad projektas priklauso „Von Rollen USA, Ine.“, Šveicarijos „Von Rollen“ bendrovės filialui.

 

 

 

V.Adamkus buvo išdavęs leidimą WTI

 

Vėliau, Valdo Adamkaus 5 regiono AAA administracija nusprendė, kad iš tikrųjų savininkai nepasikeitė, tik pasikeitė pavadinimai. Penktojo regiono teisės ekspertas rašė išvadas direktoriui Valdui Adamkui, kad būtų galima nuoširdžiai argumentuoti ir už , ir prieš tokį sprendimą, todėl sprendimas liko politinis.

 

Kodėl sprendimas buvo aktualus? Todėl, kad vietos gyventojai ir gamtosaugos aktyvistai, pagaliau išnarplioję įmonių pavadinimų mįslę, taip pat priėjo išvados, kad Valdas Adamkus buvo išdavęs laikiną leidimą WTI veikti ne tai bendrovei, kad nauja savininkė faktiškai neturėjo leidimo dirbti su toksinėmis medžiagomis. Adamkus priėmė politinį sprendimą, kad savininkai nepasikeitė ir jo išduota licencija todėl tebegaliojo.

 

Aktyvistai ir gyventojai, ieškodami tikrų WTI savininkų, surado dar   keistesnių dalykų. WTI iniciatorius, steigėjas ir finansų šaltinis buvo vienas ponas Jackson Stephens iš Arkanzaso valstijos. Milijonierius Stephens buvo dosnus politinių partijų rėmėjas, ir demokratams ir respublikonams. Jis taip pat veikė banko BCCI (Bank of Credit and Commerce International, Tarptautinis kreditų ir komercijos bankas) labui JAV, kai bankas iš Pakistano bandė neteisėtai įsilieti į Amerikos bankų sistemą. BCCI, pagal JAV valdžios ir tarptautinės spaudos šaltinius, buvo tiesiogiai susijęs su pinigų plovimu, prekyba narkotikais ir ginklais, Pakistano siekiu sukurti branduolinę bombą. CŽV mokėjo Osamai bin Ladenui Afganistane per BCCI, kaip rašė vienas prestižiškiausių Londono dienraščių. CŽV taip pat plaudavo savo uždarbį iš į Ameriką atvežto kokaino kontrabandos būtent per BCCI.

 

 

.

 

 

 

Kas jungia V.Adamkų ir D.Bušą?

 

 

Stephens veikė kaip BCCI vietininkas, kai neva investitoriai iš Saudo Arabijos bandė nupirkti kontrolinį Floridos banko akcijų paketą. Jis taip pat veikė ir Džordžijos valstijoje, ir pagaliau Vašingtone, prieš JAV įstatymus, slaptai susitaręs su BCCI vadovybe ir iš tikro pagal BCCI pirmininko nurodymus. JAV Senatas sužinojo apie BCCI ledkalnio viršūnę ir pradėjo tirti. Senatorius John Kerry susidurdavo su kliūtimis iš visų pusių – BCCI jau buvo nupirkusi didelę įtaką Vašingtone, pradedant nuo Karterio administracijos, įskaitant Krašto apsaugos departamento ir biudžeto vadovus, baigiant tuometiniu prezidentu George H.W. Bush. BCCI gausiai investavo į George H. Bush jaunesniojo žaislinę naftos bendrovę „Harken Oil“ Teksase,  į kurią taip pat didelius pinigus investavo Osamos bin Ladeno brolis Salem ir Arkanzaso investuotojas Stephens. Investicijos į „Harken“ buvo būdas nusipirkti įtakos Geroge Bush vyresniojo Baltuosiuose rūmuose.

 

 Kai Irakas aneksavo Kuveitą ir ‚Harken“ akcijos tapo bevertėmis, Geoge Bush draugai  iš Artimųjų Rytų supirko visas šios įmonės akcijas ir išgelbėjo Bushų šeimos įpėdinio finansus. CŽV ir JAV žvalgybos bendruomenės, taip pat Saudo Arabijos žvalgyba sukėlė kliūčių senatoriaus Kerry tyrimui.  Vis dėl to tyrimui pavykus, bankas BCCI vėliau buvo pavadintas didžiausiu bankiniu nusikaltimu žmonijos istorijoje, ir ne be reikalo.

 

Patikrinus naujo WTI savininko statusą, „Von Rollen“ iš Šveicarijos, atsirado dar didesni ryšiai su BCCI – BCCI filialu Ženevoje, kurio savininkas buvo „Union Swiss Bank“. Bendrovė „Von Rotten“ buvo nuteista kaip  juridinis asmuo Šveicarijoje dėl to, kad suteikė detales Irako diktatoriaus Saddamo Husseino masinio naikinimo ginklų projektui. Kaip rašė vienas iš Ciuricho dienraščių, „Von Rollen AG“ susitarė su Sadamu Husseinu ir bandė jam siųsti detales dėl jo vadinamojo superšautuvo, didelės patrankos, kuri turėjo turėti galimybę pasiekti Izraelį, o gal net Europą.

Tuo pačiu metu Amerikoje penktojo EPĄ regiono administratorius Valdas Adamkus darė viską, kad „Von Rollen“ sėkmingai gautų licenciją ir pradėtų teršti orą aplink Ohajo ir Pensilvanijos valstijas, Vest Virginiją ir kitur didelio kiekio toksinėmis medžiagomis.

 

Atsitiko nenumatytas atvejis –  kandidatai Bill Clinton ir Albert Goore lankėsi miestelyje East  Liverpool,  išgirdo vietinių priekaištus ir deklaravo, kad WT1 pasirinko pačią netinkamiausią vietą pradėti stambaus mąsto šiukšlių deginimo operacijai. Ohajuje jie abu pažadėjo: jeigu išrinksite mus, mes neleisime WT veikti čia.

 

 

 

Kodėl B.Klintonas nepašalino V.Adamkaus?
Taip nutiko, kad Al Gore ir Bill Clinton buvo išrinkti. Jie pakeitė visus Aplinkos apsaugos agentūros regioninius administratorius, išskyrus vieną – Valdą Adamkų. Toks postas yra politinio pasitikėjimo pozicija, kaip visi JAV ambasadoriai užsienio postuose, ir prezidentai savo valia keičia juos kaip nori. 
Tikra istorija labiau supainiota. Pasirodo, kad tas pats Jackson Stephens iš Arkanzaso buvo dosniausias Clinton-Gore rinkimų rėmėjas. Jis taip pat turėjo senus, gilius ryšius su Hillary Clinton advokatų firma „Rose Law“ Little Rock mieste. Pasirodo, kad pati Hillary Clinton dirbo su juo ir padėjo steigti bendrovę. Clinton su Gore pažadėjo savo rinkėjams uždaryti J.Stephens teršalų gamyklą, bet reikėjo kažkaip išsisukti, kad neprarastų Stephens paramos ateityje. Į pagalbą atėjo mažasis Valdas Adamkus iš penktojo regiono:
EPĄ nacionalinė direktorė atsiprašė nuo bet kokio klausimo, susijusio su WTI, nes jos vyras priklauso kažkokiai organizacijai Ohajuje, kuri kovojo su WT1, ir lyg tai susidarytų interesų konfliktas. Viskas palikta Valdui sutvarkyti. Valdas buvo patikimas, žinomas kaip komandos, net slapčiausios slaptosios komandos, žaidėjas. Kad formaliai Clinton-Gore nebūtų apgavę East Liverpolio gyventojų, EPĄ direktorė Vašingtone nurodė Valdui leidimą prastumti prieš naujosios administracijos inauguraciją, tuo būdu ateityje būtų galima kaltinti buvusį prezidentą Bushą. Clinton ir Gore tada vienai ir kitai pusei pranešė, kad Baltieji rūmai neįsivels į WTl klausimą, kad tai ne jų kompetenciją. Per kitus rinkimus, po ketverių metų, kai Gore atvažiavo į Ohajo Columbo miestą, auditorijoje buvo žmonių, kurie savo ausimis buvo girdėję ir dar prisiminė East Liverpoolle duotą pažadą. Prispaustas į kampą, Gore taip pasiteisino, kaip buvo sutarta : ‚George Bush pakeitė žaidimo taisykles. Aš nieko negalėjau padaryti“. 
Kodėl Clinton nepakeitė Adamkaus? Pagal oficialią Adamkaus biografiją, arba bent jau tą versiją, kurią išspausdino ELTA 2004 m. liepos 12 d., Adamkus niekada nebuvo nei demokratas, nei respublikonas. Kiti šaltiniai apibūdina Adamkų kaip aršų respublikoną JAV, ir ta versija laikytina tiesa vien dėl pirmojo Adamkaus paskyrimo Richard Nixon administracijoje, nepaisant to, kad Adamkus visada elgėsi kaip respublikonas, pasisakymas už verslo interesus ir prieš JAV piliečių interesą. Ilinojaus valstijoje, kaip ir kai kuriuose JAV valstijose, bet ne visuose, rinkėjai gali deklaruoti savo partinę priklausomybę. Adamkaus biografijoje rašoma, kad jis ta privilegija nesinaudojo. Atseit dėl to jis nebuvo respublikonas ir atseit dėl to jis pasiliko EPA kai Clinton išvalė visus kitus respublikonus. Gera pasaka, bet bent jau mes esame matę, koks „nepartinis Adamkus, pvz., kai STT atliko kratas kai kurių partijų būstinėse, ir Adamkus kalbėjo televizijoje, kad tai buvo puolimas prieš jį patį kaip nepartinį kandidatą.
Tikra istorija labiau supainiota. Pasirodo, kad tas pats Jackson Stephens iš Arkanzaso buvo dosniausias Clinton – Gore rinkimų kompanijos rėmėjas. Žinodamas istorija ir kokius pažeidimus joje vėliau atrado EPA tyrimas, galima drąsiai manyti, kad V. Adamkus gavo atlygį už savo mažą vaidmenį – pasiliko poste.

Kaip demokratijoje priimami sprendimai?

O kokia ta istorija? Konteksto dėlei reikia pasakyti, kad patyrusiuose demokratiniuose kraštuose kaip Anglijoje ir Amerikoje, sprendimai daromi kartu su piliečiais. Yra įvairūs, na, mechanizmai tam tikslui pasiekti, kai kurie jų formalūs, kai kurie ne, bet tikslas yra žinomas ir jo laikomasi. Antai kai bendrovė Anglijoje nori sodinti genetiškai modifikuotus javus, gyventojai gali užginčyti ketini-mą, gali pasisakyti ir būti išgirsti. Reikalai kartais juda lėčiau negu judėtų kitaip, gal kartais ir visuomenė ne iki galo supranta reikalo ar pavojaus, ar mokslinių dalykų, bet pamažu visi nors išklauso kitą pusę ir prieina prie vieno ar kito dalyko. Tai mums žinoma demokratijos vardu. 
Svetimšalis, prisiklausęs pas nacistus antrojo pasaulinio karo metu, atvykėlis, šimtaprocentinis biurokratas ponas penktojo regiono direktorius nesusigaudė toje demokratijoje. Jam buvo pavesta prastumti licenciją, ką jis ir padarė. Kai pagal įstatymų reikalavimus penktasis regionas bandydavo paklausti visuomenės nuomonės dėl WTI, įvykdavo fiasko. Tiesa, niekas nekaltino Adamkaus, kad jis atvyko iš tolimo krašto – jie kaltino jį už kompetencijos stoką.

Amerikiečiai kaip lietuviai – jie vengia eiti mitinguoti nesant svarbaus reikalo O east Liverpool gyventojai , supratę, kad Adamkaus EPA jų neišklauso ir jiems tikrai nerūpi vietiniai gyventojai ir jų sveikata, sukilo.
Super korumpuotas tuometinis Ohajo gubernatorius George Voinovich (vėliau – JAV senatorius kaltino „agitatorius“ dėl neramumų, bet dauguma areštuotų buvo vietos gyventojai 0 seneliai, medicinos dėstytojai, net moksleiviai, pasitaikė net vienas kitas Holivudo aktorius. Charlie Sheen atvyko pernakvoti Liverpool areštinėje dėl akivaizdaus neteisingumo. Greenpeace taip pat turėjo keletą žmonių. Gyventojai ėmė organizuotis, atsirado net organizacijų, kovojančių už East Liverpool ir kitų gretimų valstijų teises, kai kurios jų egzistuoja iki šiol, pvz., „Save oru country“ arba „Three state Environmental council“. Jų interneto puslapiuose daugiau detalių apie WTi aferą. 
Kai atėjo laikas gyviems bandymams (prieštaraujančiai bendrai aplinkos apsaugos praktikai JAV, atsirado dar daugiau įdomybių. Nors penktasis regionas vėliau paneigė istoriją, gyvuosius bandymus (tiesiog siunčiant teršalus į laisvą orą, po to matuojant pakitimus toksikologijos fone žemėje, vandenyje ir ore), atliko neseniai atsiradusi privati bendrovė, vardu NOVAA (North Ohio Valley Air Authority, arba Šiaurės Ohajo [upės] oro direkcija). WT1 išlaikė bandymus pagal NOVAA pateiktus duo¬menis, bet vėliau paaiškėjo, kad NOVAA – italų mafijos uždanga, trys pagrindiniai NOVAA pareigūnai buvo nuteisti už kyšininkavimą. Pasirodo, kad NOVAA turėjo ryšių su italų mafijos operacijomis New Jersey, Rhode Island ir Niujorko valstijose. Dar labiau, NOVAA ne tik falsifikavo teršalu matavimo duomenis WTI teritorijoje, jie išsivežė ankstesnio teršimo matavimo rangovo kompiuterinę matavimo sistemą, išjungė vieno tipo sensorių nuo kamino ir paliko žvyre apačioje. Tyrinėtojai surado, kad dviejų metų duomenys tiesiog dingo be pėdsakų. Esantys duomenys buvo neteisingi, t.y. falsifikuoti, net meteorologinės rodyklės kaip vėjo kryptys  nesutapo su žinomais faktais.

 Viena iš WTI darbuotoja apskundė savo darbdavį dėl to, kad jis klastojo įrašus apie atvežtos medžiagos rūšis ir jų kiekius. Ji taip pat teigė, kad WTi paliko nuodingų medžiagų konteinerius ne tenk, kur reikėjo ar galėjo, žaždaug vieno prekybos centro aikštelėje. Pagal JAV įstatymus ngalima atleisti iš darbo darbuotojo, kuris  praneša teisėsaugai apie įstatymų, saugumo taisyklių nesilaikymą savo darbovietėse. Ji buvo atleista. WTI teigė, kad ji turėjo kreiptis į vadovybę. Vėliau teismas ją gražino į darbą. JAV toks įstatymas vadinasi „whistle-blower“ įstatymas, panašiai, kaip „skundiko apsaugos įstatymas“. Valdas Adamkus pagal oficialią biografiją irgi buvo toks skundikas. Anot Adamkaus, jis atsisakė falsifikuoti domenis dėl vienos vietovės Mičigane, kur dirbo vienas žinomas cehmijos gamintojas, nors jo vadovybė taip liepė. Jis taip pasakė JAV Kongrese pakomitečio svarstyme. Kadangi Adamkus visada buvo arba penktojo regiono administartorius, tai reikia suprasti, kad jo šefas įsakė jam klastoti duomenis, arba toks nurodymas atėjo iš EPA būstinės Vašingtone. 

 

V.Adamkus dirba JAV karinei žvalgybai

Kaip ten bebūtų, jo šefas Francis T.Mayo ir Valdas Adamkus turėjo kažką bendro – jie abu dirbo JAV karinei žvalgybai.
Pasak EPA puslapių, Mayo buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas, tarnavo JAV Oro pajėgose. Valdas Adamkus, pagal interneto puslapį, nebuvo karo veteranas, tačiau vis tiek dirbo devynis metus JAV armijos karinės žvalgybos skyriuje, nedalyvavusiame tiesioginiuose karo veiksmuose.

„Laisvas laikraštis“ jau pranešė apie Adamkaus karjerą JAV karinėje žvalgyboje, mes tą informaciją patvirtinome penkiais skirtingais šaltiniais, ir apskundėme VRK, kuri taip ir nesureagavo. Mums nelabai rūpi, kad Adamkus buvo vienoks ar kitoks JAV šnipas, mums rūpi kitas dalykas – kodėl jis apie tai neinformavo visuomenės.
\
Mums buvo nurodyta vieta tamsiame VRk užkampyje, kur nurodyta, kad Adamkus tarnavo JAV kariuomenėje, bet tai sukelia daugiau klausimų, nei atsakymų. Adamkus nurodo, kad jis buvo pakviestas ir atliko karinę prievolę.

Panašu, kad jis nori, kad niekas į tai neatkreiptų pernelyg daug dėmesio. Tai susiję su antru dalyku, kuris mums rūpi – kai Adamkus stojo į JAV kariuomenę, jis turėjo duoti šventą priesaiką tarnauti JAV interesams, apginti šalį nuo svetimų jėgų ir taip toliau. Lygiai taip pai, kai Lietuvos pilietis Valdas Adamkus ar Adamkavečius priėjo JAV pilietybės ceremo¬niją, jis turėjo atsižadėti savo lojalu¬mo kitam kraštui ir prisiekti būti iš¬tikimam JAV amžinai. Mažiausiai du kartus Adamkus ar Adamkavečius ar Adamkevičius prisiekė JAV, ir kas ten žino ką reikia prisiekti, kai įsto¬jama į karinę žvalgybą ar federalinę įstaigą. Ir jeigu Adamkus ar kaip jį vadinti, prisiekė tarnauti JAV, tai at¬rodo, kad Lietuvos konstitucija tie¬siog neleidžia jam tapti Lietuvos pre¬zidentu, nors anūkai Konstitucinia¬me teisme gal nesutiktų su tuo Adamkaus atveju.
Yra trečias dalykas, kuris neduo¬da ramybės – visi žino tą posakį, kad buvusių šnipų nebūna. O ką galima pasakyti apie dvigubą arba net trigubą agentą? Ar tai reiškia, kad tokiu žmogumi apskirtai negalima pasitikėti?

Nenutilus triukšmui dėl WTI, atsakomybės dalį prisiėmė Ohajo valstijos įstaigos.

National Wildlife Club ir kiti ieš¬kovai patraukė Adamkų į teismą Mičigano valstijoje 1996 metais, vienas jų skundų buvo, kad Adamkaus EPA nereagavo į piliečius. Teismas nusprendė, kad įstatymai nereikalavo iš EPA paisyti piliečių. Formaliai, tuo atveju, gal taip, bet pagal demokratines tradicijas ir praktiką, atvirkščiai.
1993 metų rugsėjo 11 dieną Clinton visoms federalinėms įstaigoms pranešė, kad jos turi suformuluoti savo „klientų aptarnavimo“ sistemas, taisykles ir būdus, ir pranešti Baltiesiems rūmams iki 1994 metų rugsėjo. Tik po trijų metų, 1996 metų gruodį, Adamkus pristatė penktojo regiono klientų aptarnavimo viziją. Dokumentas atrodo nebaigtas, yra sąrašų sąrašai minčių apie aptarnavimo sąvokas, frazes išgirstas iš kažin kieno lūpų ki¬tos nesąmonės. Tai buvo viceprezidento Gore iniciatyva „išrasti valdymą iš naujo“. Tarp Adamkaus pasiūlymų ar gal taisyklių buvo punktas, kad penktojo regiono darbuotojai turėtų atsiliepti į telefono skambučius.

Gyventojai susirgo vėžiu

Nors EPA penktasis regionas turėjo prieš WTI statybą atlikti ir išleisti vadinamąją Rizikos studiją, ji pasirodė tik vėliau – 1997 m. Ji kainavo 2,5 mln. dolerių, tačiau kiekvienas pilietis turėjo gauti 3800 puslapių studijos kopiją. Kritikai, ją perskaitę, pavadino ją dideliu statistiniu melu.

Kaip vietiniai gyventojai tikėjosi, susirgimas vėžiu padaugėjo dvigubai miestelyje po to, kai WTI gavo leidimą leisti j orą 762 (angliškas) tonas teršalų kasmet. Bet ir čia neapsieita be intrigų. Kai du itin reti vyrams krūtinės vėžio atvejai atsirado East Liverpool, gyventojai ir nepriklausomi daktarai susirūpino. Vienas daktaras buvo prašytas nustatyti, ar padažnėjo vėžys tarp gyventojų. Tai turėjo būti lengva užduotis, nes visi vėžio susirgimo duomenys renkami Ohajujo ir siunčiami į centrinį Ohajo vėžio registrą. Tačiau Regist¬ro duomenys nesutapo su duomenimis iš privačių gydytojų ir žmonių. Dr. Indian tada ieškojo ir sužinojo, kas renka tuos duomenis East Liverpool miestelyje: East Liverpool City tal (East Liverpool miesto ligoninė). Pasirodo, kad ligoninė falsifikavo duomenis, sumažino tikrų skaičių. Pasirodo taip pat, kad WTI kasmet duodavo 60,000 USD tai pačiai ligoninei.

Pagal oficialiąją biografiją, Valdas Adamkus tapo diplomatu aštuntajame dešimtmetyje. „Aštuntajame pra¬ėjusio amžiaus dešimtmetyje V. Adamkus tapo nuolatiniu JAV aplin-kosaugininkų delegacijų derybose su Sovietų Sąjunga vadovu. Diplomato statusas atvėrė jam galimybę nuo 1972-ųjų kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykti į Lietuvą.“
Tuo tarpu EPĄ interneto puslapiai pateikia šiek tiek kuklesnę versiją: „He was a member of the EPA team which represented the United States in Po¬land in 1977 in the review of 29 scien¬tific research and development projects which resulted in a five year bilateral agreement. He also was a member of the United States delegation to the U.S.S.R. in 1976 for a water pollution research conference,…. He was the first U.S. EPA official invited to lecture in the U.S.S.R. at the University of Vilnius in 1974”.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));