skip to Main Content

Kaip konservatorių vadeivos šiurpino Lietuvą (1)

Konservatoriai Lietuvoje siekia turėti tiesos monopolį, jie postringauja apie ,,tikrąsias vertybes“(tai pagal juos yra NATO garbinimas, nacistinių nusikaltėlių garbinimas ir laukinės liberalios rinkos propagavimas), jie save pristato ,,tikraisiais“ Lietuvos interesų gynėjais, jie aršiai puola jiems neįtikusius politikus, visuomenininkus, žurnalistus. Kadangi jie turi gausų partijos iždą, gausų dukterinių visuomeninių organizacijų tinklą, faktiškai jie  kontroliuoja didelę  dalį žiniasklaidos, tai jų įtaka Lietuvoje tikrai didelė. 

Konservuota Lietuva

Tik iškyla svarbus klausimas-kas tie skaidrieji ,,angelai“? Ar jie tokie  nuostabūs, kad turi teisę visus kritikuoti? Deja, pagal turimus konkrečius faktus galima teigti, jog įtakingi konservatorių partijos (oficialiai gražiai vadinamos Tėvynės sąjungos) veikėjai dalyvavo stambiose aferose, vystė ilgalaikes korupcines schemas bei prisidėjo prie kitų tamsių ,,žygdarbių“. Objektyvumo dėlei reikia pažymėti, jog šioje partijoje yra nemažai sąžiningų, profesionalių jos narių, tame tarpe ir tokių, kurie nori trauktis iš partijos, nepatenkinti korupciniais procesais, tik kaip patys pripažįsta, ne visada gali pasitraukti dėl darbinių aplinkybių. Tačiau konservatorių piramidės viršūnėje dominuoja korumpuoti ir karą kurstantys veikėjai. Tai pirmasis apžvalginis  straipsnis šia svarbia tema. Vėliau bus galima detaliau pasiaiškinti tam tikrus konservatorių vadeivų veiklos epizodus. Kodėl reikia tai daryti? Ir viešinti tokius procesus? Nes tokie veikėjai ne tik vykdo tamsius darbelius, jie visuomenėje kelia baimės ir netikrumo atmosferą. Tikrai suprantama, žmonės pagristai bijo  galingo konservatorių voratinklio. Konservatorių vadeivų vykdomi nusikaltimai, jų neigiama įtaka kelia grėsmę Lietuvai. 

 Aišku, piliečių baimes galima suprasti. Štai kaunietė J.D. pateikė eilę konkrečių dokumentų apie kai kurių kauniečių konservatorių vykdytas nusikalstamas veikas. Ji norėjo, jog ši medžiaga būtų paviešinta, tačiau paskutiniu momentu to atsisakė. Pilnai suprantama, jog žmonės kartais suabejoja ar viešinti tam tikrus faktus, nes galima atsakomoji reakcija-įtakingų veikėjų kerštas. Konservatoriai Kupčinskai, Starkevičiai turi itin didelę finansinę bei administracinę įtaką, turi daug artimai pažįstamų asmenų įvairiose valdžios struktūrose. Greta jų veikia kiti šios partijos nariai. Vykdomos įvairių asmenų turto užvaldymo schemos, valstybės biudžeto ir ES lėšų grobstymai, sukčiavimai stambiu mastu, dokumentų klastojimai bei kiti nusikaltimai. Štai su Starkevičiais susijęs B.Č. ir jo vadovaujama reiderių grupė vykdė konkrečias turto užgrobimo schemas, klastojo dokumentus, veikė kartu su mokesčių inspekcijos darbuotojais. Jie užgrobė itin didelės vertės objektus. Nors buvo pradedami tyrimai, neužilgo jie būdavo nutraukiami. 

Kaip konservatoriai taip įsigalėjo ir ,,užkonservavo“ Lietuvą? Kartu su savo taip vadinamais partneriais liberalais faktiškai nupilietino, nuskurdino Lietuvą? Ir kodėl šioje partijoje egzistuoja toks platus korupcinis tinklas? Tenka prisiminti posakį-,,žuvis pūva nuo galvos“. Jis beje tinkamas ir konservatoriams ir liberalams—apie Masiulio ir jo aplinkos tamsius darbelius jau senai kalbama, jie buvo vieša paslaptis. Kaip ir apie tai, kad žymus liberalas E.G. savo laiku buvo vadinamas ,,reketo karaliumi“.  Šiais metais Masiulio korupciniai žygdarbiai jau pristabdyti, tik  tyrimas jo atžvilgiu vangus, o ir pagal tyrimo mastus galima spręsti, jog tai nėra platus ir ryžtingas tyrimas. O vieno iš pagrindinių konservatorių šulų Kubiliaus šeima nuo seno siejama su įvairiomis  tamsiomis istorijoms. Kubiliaus  uošvienės aferos-užgrobiant vienuolynų turtą pribloškia įžūlumu, o  Kubiliaus (dažnai vadinamo ,,Degela“) artimos gijos  su korupcinių schemų vykdytojais pastebėtos jau daug kartų. 

Tamsiais Matuzų takais

Pastarųjų kelių metų bėgyje periodiškai pranešama apie ,,pasižymėjusių“ Kubiliaus aplinkos žmonių Matuzų teismus. Kadangi dar 2011 m. pabaigoje tuometinio Seimo nario, buvusio Panevėžio mero V.Matuzo ir jo žmonos verslininkės D.Matuzienės atžvilgiu iškeltos bent kelios didelės apimties baudžiamosios bylos (dėl  kyšininkavimo, sukčiavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimo, ES paramos lėšų grobstymo), tai teismai dar vyksta iki šiol. Vienoje byloje V.Matuzas išteisintas, tokį verdiktą priėmė Vilniaus apygardos teismas, prokuratūra šį nuosprendį apskundė. Kita šio įtakingo veikėjo byla nagrinėjama. Šioje byloje yra duomenys apie stambaus masto finansinius nusikaltimus-V.Matuzas, V.Šidlauskas, S.Raipa ir dar keli asmenys, veikdami organizuotoje grupėje, neteisėtai užvaldė apie 250 tūkstančių eurų vertės ,,Panevėžio energijos“ turto. Daugelis nusikalstamos veiklos epizodų siejami su kuro pasisavinimu ir jo realizavimu. 

  D. Matuzienę vienoje byloje išteisino Šiaulių apygardos teismas visai neseniai( 2016-11-14). Prieš  tai Radviliškio apylinkės teismas buvo priėmęs apkaltinamąjį nuosprendį.  Kitoje byloje, kuri svarstyta Kauno apygardos teisme, D.Matuzienė pripažinta kalta dėl dokumentų klastojimo, jai paskirta 2 359 eurų bauda. Įtakingo konservatoriaus žmona faktiškai kontroliavo kooperatinę bendrovę ,,Žilvyčiai“, kuri susijusi su stambaus masto finansinėmis machinacijomis. Tyrimo duomenimis, būtent D.Matuzienė buvo atsakinga už įvairių svarbių sprendimų priėmimą, jos vaidmuo forminant įvairius verslo sandorius buvo aktyvus ir lemiamas.  

Matuzai artimai susiję su Šidlausko ir ,,Šlipso“ klanais, su Panevėžyje gerai žinomu, už korupcinius nusikaltimus teistu konservatorių veikėju Trofimovu.  Čia labai svarbu suvesti gijas ir pasiaiškinti kaip plėtėsi tamsus  voratinklis? Dabartinis Seimo narys, ilgametis STT Panevėžio valdybos vadovas  Povilas Urbšys išsamiai nagrinėjo Matuzų, Šidlauskų ir kitų korupcinių ,,ryklių“ veiklą. Štai kas dėstoma  jo portale www.urbsyspovilas.lt esančiame straipsnyje ,,Seimūno ašaromis netiki“-,,Seimo nario mandatu prisidengęs aferistas ar politinio susidorojimo auka? Kol Seimo sudaryta tyrimo komisija aiškinsis, kas iš tiesų yra Vitas Matuzas, parlamentaras stabdo savo narystę  Tėvynės sąjungoje. V. Matuzas atmeta jam pateiktus įtarimus, teigia, jog neva jį bando skandinti konkurentai. P.Urbšį stebina, kodėl V.Matuzas teigia, jog STT vykdo susidorojimą, nukreiptą ir prieš Tėvynės sąjungą, kad vyksta tikras persekiojimas. Bet prie persekiotojų reiktų priskirti ir kai kuriuos konservatorių partijos frakcijos Panevėžio taryboje narius, kurie užkirto kelią jų kolegai konservatoriui V.Trofimovui tapti ,,Panevėžio energijos“ stebėtojų tarybos nariu. Tada V.Trofimovas pradėjo nuožmius išpuolius ir buvo pašalintas iš frakcijos. Bet V. Matuzui, save sutapatinančiam su visa partija, tai nesutrukdė V.Trofimovo pasirinkti rinkimų kampanijos iždininku. Matyt pagal pinigų kilmę ir iždininkas“.

 Kitoje publikacijoje P. Urbšys dėsto svarbias korupcinės bylos aplinkybes.  ,,Respublikos“ laikraštyje greitai po V.Matuzo išteisinimo Vilniaus apygardos teisme 2015 m. liepos 28 d. paskelbtame straipsnyje-interviu su buvusiu STT pareigūnu, Seimo nariu P.Urbšiu ,,Jei Vitas Matuzas būtų prabilęs“ teigiama -,, Tokie teismų sprendimai sukelia dviprasmišką nuomonę, ar iš tikro norima kovoti su  politine korupcija ir ar tokiu būdu ta politine korupcija nėra įteisinama. Man sunku komentuoti teismo sprendimą, tik kyla abejonių, kodėl buvo pasirinktas toks bylos teisėjas, kuris 2007 metais sukėlė eismo įvykį ir policijos pareigūnai įtarė, jog jis buvo neblaivus. Teisėjas atsisakė atlikti kraujo tyrimą, prisidengė savo neliečiamybe. Ir po to skandalingo įvykio jis net nebuvo nubaustas drausmine tvarka. Tas pats teisėjas figūravo rezonansiniuose išteisinimuose, tame tarpe jis vadovavo kolegijai, kuri anksčiai laiko į laisvę paleido tris vaikus nužudžiusį policijos pareigūną S.Pauliką“.

 Tada žurnalistas užduoda klausimą kaip pastebėjimą -,, Teisėjas stebėjosi, kad V.Matuzas buvo sekamas pernelyg ilgai, daugiau nei trejus metus…“. P.Urbšys atsako: ,,Taip jis sumenkina tyrimą sakydamas kad tikslas buvo  atskleisti galima nusikalstamą fondo veiklą. Bet  tyrimas buvo pradėtas dėl kuro. Matuzas yra viešai paatviravęs, kad jis biokuru užsiėmė Andriaus Kubiliaus pavedimu. Ir tada atsiranda korupcinės schemos, buvo laimėtas milijoninis konkursas. Byloje surinkta pakankamai įrodymu kaip būdavo išgryninami pinigai.  Nenustebčiau, kad dalis išgryninamų pinigų galėjo būti panaudojama ir  partijos juodajai finansinei  veiklai. Juo labiau kad V.Matuzas buvo konservatorių partijos iždininkas. Todėl neatsitiktinai jau tada, kai jam buvo iškelta byla, kai buvo atimtas teisinis imunitetas ir sustabdyta narystė konservatorių partijoje, jo finansavimas iš partinės kasos nebuvo nutrauktas. Matuzas buvo antras po Kubiliaus. Todėl nenustebčiau, jei V.Matuzas būtų sutikęs bendradarbiauti, teisme būtų atsidūrusi byla, panaši į Darbo partijos bylą“.

,,Juodųjų iždininkų“ Matuzų ryšiai su V. Šidlausku,  A. Kazlaučiūnu(Šlipsu), su V. Trofimovu ir kitais panašiais veikėjais itin glaudūs. STT apardė šį tamsų voratinklį, tik išplėsti tyrimo į pačią konservatorių piramidės viršūnę  nepavyko. Žymusis ,,Degela“ išvengė atsakomybės, kaip ir kai kurie kiti konservatorių veikėjai-ilgai teistas, bet išteisintas Š.Navickas ir jo bendrai.

Kodėl lėtai tiriami Čepononių  klano nusikaltimai? Ir Radviliškio rajonui vadovauja teisiamas meras?

Radviliškio rajonas vis dažniau vadinamas ,,lietuvišku Tvin Pyksu”. Kodėl šis Šiaulių krašto rajonas nusipelnė tokio skandalingo vardo? Radviliškio rajone jau daug metų klesti valstybės biudžeto ir Europos  Sąjungos lėšų grobstymai, sukčiavimai stambiu mastu, korupciniai ryšiai, banditizmas. Klanui nepalankūs piliečiai terorizuojami, jie patiria nuožmius grasinimus, imamasi ir finansinio spaudimo būdų, vykdomi automobilių padegimai, užpuolimai. Be to, su vietinio klano veikla galimai susiję net du nužudymai( vieno policijos pareigūno ir aktyvaus visuomenininko J.Vedeckio). 

Kas susiję su tokiais pavojingais nusikaltimais? Su tokiais procesais labiausiai susijęs šiame krašte įsigalėjęs Čepononio klanas. Meras A.Čepononis ir jo aplinka ilgai veikė, vykdė tamsius darbelius, jau ko gero pasijautė nebaudžiami, bet staiga 2011 m. gruodžio mėnesį jų ,,žygdarbius“ pristabdė STT pareigūnai, jie vykdė masines kratas daugiau nei dvidešimties klano narių namuose, pradėtos baudžiamosios bylos dėl valstybės biudžeto ir ES lėšų grobstymo, dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitų nusikaltimų. Paaiškėjo, jog klano nariai daugelį metų vykdė stambaus masto nusikaltimus, pasisavino milijonus litų. A.Čepononis pora mėnesių praleido už grotų, po to buvo paleistas, neužilgo pasitraukė iš posto. Tačiau tolimesni įvykiai vyko pagal ,,lietuviško teisingumo“ tradicijas. Tyrimas lėtas, po ilgo tyrimo byla perduota teismui. Prasidėjo bylos nagrinėjimas, netruko prasidėti ir savivaldos rinkimų kampanija. A.Kubilius ir kita konservinė piramidė palaikė A.Čepononio kandidatūrą tiesioginiuose Radviliškio mero rinkimuose. Tam, kad laimėti, panaudoti didžiuliai finansiniai bei administraciniai resursai. Ir štai A.Čepononis 2015 m. kovo mėnesį vėl tampa Radviliškio meru (tiksliau grįžta į įprastą vietą. Nes mero pareigas jis užėmė 1990-1995 metais. Iš jų pasitraukęs darbavosi Radviliškio savivaldybės Švietimo skyriaus vedėju, po to mero pareigas vėl ėjo 2002-2012 metais).  Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio mėnesį priima nutartį nušalinti šį ,,žymų“ merą nuo pareigą. Tačiau ši nutartis apskundžiama LR Apeliaciniam teismui. 

2015 metų liepos  1 d. teko stebėti svarbų posėdį, kuris vyko Lietuvos Apeliaciniame teisme. Šio posėdžio stebėti atvyko aktyvūs Radviliškio rajono visuomenininkai-vietos tarybos narė L.Šlamienė ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas. Į posėdį prisistatė pats A.Čepononis, atvyko tik su advokatu  A.Liutvinsku. Net keista, kad posėdyje nebuvo A.Čepononio aktyvių rėmėjų  V.Juozapaičio ir A.Anušausko. Šie veikėjai tradiciškai gina Radviliškio merą visais būdais. Posėdis nebuvo ilgas, truko apie valandą. Ir štai tos pačios dienos popietę skelbiamas verdiktas.  

,,Lietuvos Apeliacinis teismas. Nutartis Lietuvos Respublikos vardu. 2015 m. liepos 1 d. Vilnius. Lietuvos Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Albinas Bielskis, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, kaltinamajam A.Čepononiui, jo gynėjui advokatui A. Liutvinskui, teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo A.Čepanonio gynėjo A.Liutvinsko skundą  dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 16 d. nutarties, kuria kaltinamajam A.Čepononiui paskirtas laikinas nušalinimas nuo Radviliškio savivaldybės mero pareigų trims mėnesiams.

Teisėjas, susipažinęs su pateikta baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjęs skundą, nustatė: A.Čepononis Šiaulių apygardos teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr.1-35-135/2015 kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 4 ir 5 dalis, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį tuo, kad siekdamas kitiems asmenims turtinės naudos, veikdamas bendrai su kitais asmenimis, piktnaudžiavo tarnyba, bei sukurstė kitus asmenis piktnaudžiauti tarnyba, klastoti dokumentus ir dėl to didelius nuostolius patyrė valstybė bei  Radviliškio  savivaldybė“. Po to seka ilgas išdėstymas, kur pateikiamos stambaus masto nusikalstamos veikos, ir gale netikėta atomazga : ,,Teisėjas, vadovaudamasis LR Baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nutaria : Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį, kuria kaltinamajam A. Čepononiui paskirtas laikinas nušalinimas nuo Radviliškio savivaldybės mero pareigų trims mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo 2015 m. birželio 16 dienos. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teisėjas Albinas Bielskis“. 

Taigi, sunkiais nusikaltimais įtariamas ir teisiamas meras gražintas į pareigas. Toliau buvo laukiama LR Konstitucinio teismo išvadų, nes LR Seimas 2015 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į šią teisminę instituciją dėl nuostatos-neva leidžiant nušalinti nuo pareigų tiesiogiai išrinktą politiką ribojama piliečių teisė dalyvauti šalies valdyme. Ir štai 2016 m. vasario 18 d. šis teismas paskelbė-,,Teisinis reguliavimas, pagal kurį savivaldybės tarybos narys, einantis mero ar vicemero pareigas, gali būti laikinai nušalinti nuo pareigų, neprieštarauja Konstitucijai“. Praėjus kelioms dienoms po LR Konstitucinio teismo verdikto Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras A.Mirnyj pareiškė :  ,,Mero A.Čepononio nušalinimo-nenušalinimo klausimas labai suveltas. Meras buvo nušalintas nuo pareigų, tačiau Apeliacinis teismas panaikino šį sprendimą, buvo nuspręsta, kad nepaisant pareikštų sunkių kaltinimų, jis gali toliau eiti pareigas.  Aiškėja, kad Šiaulių apygardos teismas buvo paskelbęs teisingą sprendimą, o Apeliacinis teismas-klaidingą“. 

Kas toliau? Kokia padėtis klostosi pastaruoju metu?  A.Čepononis toliau eina Radviliškio mero pareigas, sėkmingai juda ir kiti klano nariai- E.Pranevičius, A.Juodis bei kiti jų bendrininkai. Tad apie kokią teisinę valstybę galime kalbėti? Tuo labiau, kad A.Čepononio klika taip nemėgsta tiesos, jog gali imtis bet kokių priemonių prieš politinius oponentus. Prieš keletą metų ši klika organizavo vietos tarybos narės L.Šlamienės nušalinimą iš tarybos narės pareigų. Nors šie veiksmai buvo skundžiami, tačiau klano rėmėjai ir Vilniuje trukdė pasiekti teisingumą. Kitam A.Čepononio oponentui D.Šulcui buvo grasinama, vėliau padegtas jo automobilis. Ir iškyla klausimas-kur tos konservatorių ,,tikrosios vertybės“? Matyt tikrosios vertybės-tai meluoti, sukčiauti, vykdyti susidorojimus, dangstyti korumpuotus veikėjus? Jei landsbergiai ir kubiliai būtų tokie garbingi, kokiais dedasi, tai jau senai būtų imtasi konkrečių priemonių tokių čepanonių ir pranevičių atžvilgiu. Deja, čia veikiama pagal posakį -,,ranka ranką plauna“. Savi gina savus. 

 

T.Langaitis-,,baltoji pirštinė“ ar ,,juodoji ranka“?

 Jei jau prakalbome apie rankas, tai metas pasidomėti –kokia gi ta išgirtojo naujo konservatorių vedlio Gabrieliaus Landsbergio aplinka? Vienas iš artimiausių G.Landsbergio bendražygių, naujojo Seimo narys T.Langaitis įvardijamas kaip ,,Baltųjų pirštinių“ įkūrėjas. Ši organizacija rūpinasi rinkimų skaidrumu ir pilietinės visuomenės plėtra. T.Langaitis-tikrai aktyvus žmogus, dirbęs ir stambiuose bankuose, įkūręs įvairias reklamos bendroves, dalyvavęs stambių verslo projektų vystyme. Čia iškyla dilema-kai kurių tokių ,,projektų“ ponas Tadas nenori prisiminti. Kaip jaunam vyrui stringa atmintis? Ir kodėl stringa? 

Atsakymas paprastas-tikrai geriau ,,užmiršti“ tai, kas vyko 2000-2001 metais. Tuomet T.Langaitis kartu su Rusijos verslo magnatais V.Kedala ir A.Kedala ėmėsi tvarkyti privatizuotą ,,Kuro aparatūros“ gamyklą. Pradžioje buvo gražus pažadai, kad gamykla klestės. Bet vėliau paaiškėjo, jog vyko turto grobstymas, pinigų plovimas ir sukčiavimas stambiu mastu. Lėšos pasisavintos, darbuotojai apgauti ir palikti be algų, biudžetas ne tik negavo įplaukų, bet atsidūrė minuse-daugybė darbuotojų turėjo eiti į darbo biržas, ir imti bedarbių išmokas. 

Ką gero nuveikė ,,Kuro aparatūros“ finansų direktorius T.Langaitis? Tiesiog gerai sudalyvavo ,,pinigų įsisavinime“-taip gražiai vadinami tokie tamsūs darbeliai. O kur jo šefai Kedalos? Jie visai  dingo iš akiračio. Greitai paaiškėjo, kad šitie veikėjai-tai  Toljačio regione veikusios stambios mafijos gaujos nariai, ne kartą  sulaikyti, tiriama jų veikla, įtariant nužudymų organizavimu, sukčiavimu stambiu mastu, svetimo turto užvaldymu. 

Tiesa, paskutiniu metu ponas Tadas sudalyvavo ir tokio tipo žygiuose-keliskart trukdė kairiųjų patriotinių jėgų akcijoms. Tame tarpe kartu su žinomais provokatoriais ,,gynė“ JAV ambasadą tuo metu, kai 2015 m. vasario mėnesį Socialistinio Liaudies fronto, judėjimo ,,Vytis“, sambūrio ,,Būkime vieningi“ nariai surengė antikarinę akciją. T.Langaitis ten garbino NATO ir visaip šaukė ant taikios antikarinės akcijos dalyvių. Tad ir iškelkime pagristą klausimą-kas jūs, ponas Langaiti, ,,baltoji pirštinė“ ar ,,juodoji ranka“? 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));