skip to Main Content

 

Vytenis Aleksandraitis pasidalino prisiminimu.

Spalio 13 d., 12:54 · Jonava, Kaunas County · 

S K A U S M A S PRIEŠ PRAEITUS Seimo RINKIMUS, kai Neringa Venckienė buvo atvažiavusi į Jonavos Rajono Savivaldybės Kultūros centrą agituoti už Jonavoje besibolotiravusį Sigitą Martinavičių, kurį buvo pasiskyrusi savo dešiniąja ranka partijos kūrimui.

Nors šalia Neringos tada rūmuose per susitikimą su jonaviškiais buvo docentas ir Lietuvos Žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis, ir iš Vilniaus atvykęs tada dar Seimo nariu buvęs Saulius Stoma, bei iš salės aktyviai savo mintis reiškęs Andrius Lobovas, kuris dabar jonaviškiams puikiausiai žinomas kaip sveikos gyvensenos propaguotojas, kaip matome iš NUOTRAUKOS – Neringai buvo SKAUDU DĖL POLITINĖS ATEITIES.

SKAUDU, nes jai į nugarą peiliu klastingai smogė jos inicijuota, bet mažai kontroliuojama partija. Mat, kai Seimo Komitete buvo svarstomas josios klausimas, aš tada trumpam pasilikau DK frakcijos administracijos kabinete, kad į Facebook-ą išsiųsti nuotrauką „Mes su Neringa“, ir ji priėjusi prie manęs, pareiškė, kad NEGALINTI PASITIKĖTI SAVO PARTIJA, nes ji valdoma agentų.

Kas tie agentai, paaiškėjo po kelių dienų, kai Neringa jau paliko Lietuvą, o kaip tik jos iš Lietuvos išvykimo dieną vyko „Drąsos Kelio“ (kabutėse) politinės partijos pirmojo suvažiavimo farsas – jo sąmoningas žlugdymas, kad nušalinti visą tūkstantinį aktyvą, pasirašiusį už partijos kūrimą ir pasinaudoti dideliais rinkėjų pinigais.

Šio, matyt, plano užmanytojas buvo, toje grupuotėje didžiausią įtaką turintis su vadybine patirtimi, bankrotinant savo personalines įmones ir nuslepiant tuos bankrotus nuo rinkėjų savo biografijoje – tai, būtent, čia aukščiau paminėtasis Sigitas MARTINAVIČIUS, už kurį NUOTRAUKOJE Neringa, paėmusi mikrofoną į rankas, agitavo, pasikvietusi minėtus agitatorius. Tų bankrotų išaiškintojais buvo Donaldas Šarmanauskas ir žurnalistė Vitalija Senkyte.

Tai, būtent, tame partijos suvažiavimo farse DURININKU ir buvo minėtas S.M., kuris žurnalistų akivaizdoje pradėjo tyčiotis iš net suvažiavimą atvykusių sveikinti save tos partijos kūrimo labui atidavusiųjų, juos į „suvažiavimą“ net neįleido, kuris po 10-ties minučių nutraukė darbą. Mat vietoje 1050-ties partijos steigėjų, aš į salę įžengiau paskutinis tik 30-tas, visai atsitiktinai sužinojęs apie suvažiavimą tik vieną valandą prieš josios pradžią ir iš Jonavos su taxi atskridęs, pamačiau absurdo teatrą dar gražesnį, kai suėjo žurnalistai į salę, neįleidus ištikimiausiųjų partijos idėjų patriotų.

Žurnalistų konferencijai pradėjo vadovauti minėtas S.M, o ekskunigas Jonas Varkala bei Audronė Skučienė sėdėjo šalia S.M, kaip jo įkaitai, nes jis toje konferencijoje jautėsi kaip tikras šeimininkas-despotas.

Negaliu tam S.M. atleisti, kuris LEIDO MELUOTI savo bendražygei Irenai Malinauskienei, kuri šiuo metu yra VRK narė.

Taigi, kai žurnalistai paklausė, kodėl į suvažiavimą partijos steigėjai nesusirinko, Irena Malinauskienė atsako, kad, neva, PABIJOJO.

Tai parašius visuose žiniasklaidos priemonėse, tada garsioji Aušra Maldeikienė pavadina BAILIŲ KELIO partiją.

Šis pavadinimas prilipo prieš pat Seime svarstant Neringos Venckienės suėmimą. Kaip tik tada politologas Lauras Bielinis pareiškė, kad iš DKpp rimtos politinės jėgos nėra. Taigi, Seimo nariai, pamatę, kad rinkimus DK frakcija gavo daug vietų, neturinti partijoje nei narių, esančių tik „bailių“ saujelę, todėl visi Seimo nariai nepabijojo pabalsuoti už savo kolegės suėmimą.

Taigi, Lietuva net nežino, kad DKpp steigėjai ne bijojo, bet, paprasčiausiai, jie net nebuvo kviesti į suvažiavimą.

Taigi, apgavusioji Tautą minėtoji VRK narė liko toliau partijoje organizuoti SAVINAIKOS mechanizmą, nes josios kolega Sigitas Martinavičius išsidavė ir perėjo į kitą barikadų pusę.

Taigi, nieko norėti, kai vėl šiose rinkimuose DK „partija“, kaip ir praeituose savivaldybių rinkimuose, surenka balsų beveik mažiau, nei turi būti partijos narių, rinkimuose, užimdama absoliučiai paskutinę vietą.

Tai tokia DEMOKRATIJOS IR VIEŠUMO PRINCIPŲ IGNORAVIMO PASEKMĖ, kai įstatymų numatytos rinkėjų paskirtos lėšos buvo iššvaistytos ne partijos ideologinėms reikmėms, o tuštiems iššvaistymams. Juk, vienintelė partija rinkimuose šiuose neturėjo jokios informacinės-agitacinės net literatūros, neorganizavo, matyt, jokių masinių renginių, ne dirbo su rinkėjais.

Pinigai nuplauti. O kas toliau? Kur partijos žadėtoji veiklos programa? Partija egzistuoja jau penktus metus, o Lietuvos gyventojai net nematė dar partijos veiklos programinių principų. Juk rinkiminės programos ir partijos programos – tai du skirtingi dalykai. Kaip gali partija egzistuoti be savo veiklos teorijos ir josios programos? Kaip gali „partija“ surengti teoriją savo, kai savo suvažiavimus rengia tik 45 minutes? Kaip gali savo „politiką“ ir Ideologiją“ skleisti, kai rengia uždarus suvažiavimus? Kas už tokią partiją gali balsuoti, kai jos „veikla“ niekam nežinoma? Kaip gali partija turėti autoritetą, kai savo partinį aparatą išsipučia, ir etatiniai partijų „vadovai“, imantys mokesčių mokėtojų pinigus, visai nieko nedirba ir neturi tam darbui jokio vadybinio-marketinginio išmanymo? 

Tai pažiūrėkite Neringai į akis. Ar ne dėl to jai skaudu, kad jai partija smogė? Juk, jei suvažiavimas būtų įvykęs, tai Seimas, tikrai, nebūtų už jos suėmimą ir apkaltą balsavęs, nes tam partija ir visuomenė nebūtų leidusi. Tam ir buvo sužlugdytas tas suvažiavimas, kad nebūtų organizuojama partija kad ir Prezidento rinkimams.

Tai tokia DEMOKRATIJOS PAMOKA.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));