skip to Main Content

Švietimas prie dirbtinio apšvietimo Mažeikiuose

2019 m. gegužės 22 d.

 

2019 m. balandžio 30 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta uždaryti Krakių ir Pikelių pagrindines mokyklas, o Ruzgų ir Balėnų pagrindines mokyklas reorganizuoti į Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos ir Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos skyrius.

Nėra gerai, kad uždarytos Krakių ir Pikelių pagrindinės mokyklos, nes tai kultūros ir bendruomenės centras kaime. Geriau Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus uždarytų Sodų pagrindinę mokyklą, nes pastatas didelis, miesto centre, šimtas mokinių šešiose klasėse ir apie septyniasdešimt darbuotojų (mokykloje dirba 35 mokytojai ir 35 aptarnaujančio – ūkinio personalo).

Uždarius vieną Sodų pagrindinę mokyklą būtų išsaugotos kaimo mokyklos ir dar būtų sutaupyta lėšų. Sodų pagrindinės mokyklos mokinius galima išskirstyti po miesto mokyklas. Tokius didelius Sodų mokyklos išlaikymo kaštus galima pavadinti neūkiškumu. Šioje pustuštėje mokykloje mokytojai dirba turint trečdalį ar pusę etato, o aptarnaujančio – ūkinio personalo darbuotojai dirba pilnu ir net pusantro etato. Toks išgyvenimo Sodų mokykloje principas.

Net žurnalo „Reitingai“ sudarytojai išsakė kritikos, jog kai kurioms regioninėms savivaldybėms trūksta ryžto uždaryti neefektyviai valdomas, mažai mokinių turinčias ir prastus mokinių rezultatus demonstruojančias mokyklas. Kaip tik tokia mokykla ir yra Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla.

Dėl Sodų pagrindinės mokyklos išlaikymo klausimą turėtų atsakyti Mažeikių rajono savivaldybės meras ir tarybos nariai, kurie balsavo 2019 m. balandžio 30 d. už keturių kaimo Krakių, Pikelių, Ruzgų ir Balėnų pagrindinių mokyklų likimą.

Ar Mažeikių rajono savivaldybės taryba svarstys Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos uždarymo klausimą, kai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numato keisti mokyklų finansavimo modelį, kad būtų galima neskirti finansavimo silpnoms, mažai vaikų turinčioms regionų mokykloms?

Ar galima toleruoti Sodų pagrindinės mokyklos egzistavimą, turint mažai mokinių, esant silpnai ugdymo kokybei Mažeikių mieste?

Ar tai yra sąžininga kitų Mažeikių rajono ir miesto mokyklų atžvilgiu?

Jei Mažeikių rajono savivaldybė išlaikys Sodų pagrindinės mokyklos mažą mokinių, bet didelį mokytojų, kitų darbuotojų skaičių ir pastatą, tai bus didelė prabanga rajonui.

Pakartoju, Sodų pagrindinės mokyklos išlaikymas yra neracionalus, nes Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nežada finansuoti savivaldybes, kurios atidėlioja švietimo įstaigų tinklo pertvarką, neuždarant kai kurias nepažangias, mažai vaikų turinčias mokyklas.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus vėl pristatinės rajono Tarybai sprendimų projektus, susijusius su papildomo finansavimo švietimo įstaigoms paskirstymu bei ruoš papildomo finansavimo švietimo įstaigoms prašymus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, tik dabar finansavimo iš Vyriausybės negaus.

Visiškai neaišku, kam reikalingas Mažeikiuose Pedagogų švietimo centras, kuris „organizuoja“ intensyvią veikla: šviečia, mokina pedagogus, kviečia visokius lektorius, veža į keliones švietimo ugdymo įstaigų vadovus, kokia šios įstaigos veiklos pridėtinė vertė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Mažeikių rajono savivaldybės meras ir tarybos nariai turėtų pasidomėti, ar toje įstaigoje nėra betvarkės ir lėšų švaistymo, užtektų tokio Pedagogų švietimo centro vieno visai apskričiai.

Švietimo darbuotojas

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));