skip to Main Content

 

 

Visiems Seimo nariams, kurie šiandieną 10 val. pradės posėdžiauti – išsiunčiau kreipimąsi tokį:
SKUBUS KREIPIMASIS DĖL ŠIANDIENĄ VYKSTANČIO VAIKO TEISIŲ SVARSTYMO DAR NENAGRINĖTOS TIK VAKAR PRANEŠTOS VAIKO UŽMUŠIMO Kėdainiuose APLINKYBĖS APSVAIGUS NARKOTIKAIS.

Prašyčiau sukoncentruoti į šią dar nenagrinėtą akivaizdžią vaiko užmušimo priežastį apsvaigus narkotikais.
Įdomu, kodėl visuomenei pranešta tik vakar?
Todėl KITŲ VAIKŲ GYVYBIŲ BEI SVEIKATOS IŠSAUGOJIMUI, PRAŠYČIAU KUO SKUBIAUSIAI KONCENTRUOTI DĖMESĮ Į ALKOHOLIO-NARKOTIKŲ POVEIKIO LABAI PAVOJINGAS APLINKYBES, nesiplečiant į kitas mažiau pavojingas ginčytinas smurto aplinkybes, kurioms būtinas gilesnis svarstymas.

Dėl fizinių bausmių uždraudimo, BŪTINAS ĮSTATYMO TEKSTE IŠAIŠKINIMAS, KAD JAU NE FEODALINĖS IR NE BAUDŽIAVOS LAIKOTARPIS, reikalaujantis naudoti Humanistines-Holistines pedagogines poveikio priemones, o ne atgyvenusios autoritarinės-autokratinės pedagogikos veiksmus. Todėl dėl fizinių bausmių uždraudimo būtinas platesnis visuomenės informavimas ir platesnis viešas aptarimas dėl formuluočių, kurias dar galima laikinai atidėti, nes:

1. Skubiam vaikų gelbėjimui priimti dar nesvarstytas daug kartų pavojingesnes tėvų-sugyventinių apsvaigimo nuo narkotikų-alkoholio aplinkybes bei jų šalinimo priemones.
2. Skubiai svarstyti viešai, kodėl suignoruoti Lietuvos įstatymai, kad išgelbėti 4-metį Kėdainių berniuką, nuo teisėsaugos bausto už narkotikų prekybą ir nepaaiškinamą sveiku protu vandalizmo viešą smurtą?
3. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė Edita Žiobienė aiškino, kad, neva, VTAT nežinojo toje šeimoje smurto atvejų, jei vaikžudys tik ne seniai buvo teistas už smurtą gatvėje?
4. Jei teisėsauga nuslėpė dėl vaikžudžio teistumą už smurtą po vaiko skundo nepripažinimo ir baudžiamosios bylos atmetimo, kodėl Kėdainių VTAT neatkreipė dėmesį, kad sugyventinis vaikui nėra tėvas ir yra baustas už narkotikų prekybą ir kodėl neapskundė įtartiną bylos atmetimą?
5. Kodėl VTAT savo iniciatyva nesiėmė tyrinėti šeimos ir kodėl nepabandė patyrinėti, ar šeima nenaudoja narkotikus-alkoholį? Negi teistumas už narkotikų prekybą nėra pagrindas įtraukti į rizikos grupę po vaiko prasitarimo dėl smurto?
6. Ar Vaikų teisių tarnybose aiškinamasi dėl smurto prieš vaikus pobūdžiai ir kodėl jie statistikoje neatspindi? Koks smurto prieš vaikus santykis normaliose šeimose ir nenormaliose tik neoficialiai susidėjus gyvent (sugyvent)?
7. Ar Kėdainių VTAT užteko psichologinio parengimo, kad iš pirmo žvilgsnio įtarti narkotikus naudojant netvarkingai šeimai, baustai už narkotikų prekybą? Kodėl Edita Žiobienė pripažino, kad ji neturi psichologinio parengimo apklausti smurtą patyrusio vaiko? Ar įmanoma kontroliuoti Vaikų teisės apsaugą, neturint psichologinio parengimo?
8. Ar buvo aptarti neseniai vos gyvybės nepraradusios socialinės darbuotojos veiksmai, paimant vaiką, ar nebuvo ten pažeisti psichologiniai įtikinėjimo metodai apgirtusios motinos? Kodėl po šio įvykio, kėsinantis nužudyti, nebuvo suimta grasintoja ir kodėl ji po įvykio žiniasklaidai davė interviu?
9. Ar neparuoštas smurto išplėtimo įstatymas nepakenks socialinių darbuotojų darbo saugai?
10. Ar buvo išnagrinėta smurto prieš vaikus 6-ių paskutinių metų didėjimo tendencija nuo 2012 m.? (pridedu diagramą)
a) ar tai nėra susijusi su 2012-05-17 viešai per televizija parodyto smurtinio klykiančio vaiko išnešimo pasekmė?
b) ar kas tyrė tai, kokį galėjo tas pademonstruotas smurtas prieš vaiką skatinti smurtauti turintiems silpną psichiką tėvams?
c) kodėl nėra dar smurto duomenų už 2016 metus, nors jau vasario mėnuo?

Pranešu, kad sumestų vaikų į šulinį mama yra buvusi mano auklėtinė Lina Cvilikaitė, kuri vaikystėje iki 5-tos klasės ir jos sesutė Laura lankė mano treniruojamą Orientavimosi sporto būrelį iki tol, kol buvo panaikinti Moksleivių namai ir moksleivių klubas mokykloje, kur jos sportavo, nežiūrint to, kad Jonavos orientacininkai garsino Lietuvą ir viena orientacininkė (Edita Martusevičiūtė) buvo geriausia Europoje bei dviejų pasaulio čempionatų prizininkė. Panaikinus būrelius, jos dėl mažo amžiaus negalėjo savarankiškai sportuoti, nes mama, nesidomėjo mergaičių sportu ir lėšų neskirdavo važinėjimams į varžybas, net iš miesto išvažiavo į kaimą gyventi. Rajoninėje spaudoje tada po Rugpjūčio pučo rašiau ir įspėjau, kad sutaupytos lėšos moksleivių užimtumo sąskaita privers daugiau išleisti lėšų kalėjimams bei kalinių apsaugai.

Kai telefonu kalbėjausi su nukentėjusia mama, ji man pasakė, kad JEI ALKOHOLIS NEBŪTŲ BET KUR IR BET KADA PARDAVINĖJAMAS, JOS VAIKAI BŪTŲ GYVI.

Todėl atkreipiu konkrečią pačią pavojingiausią vaikams problemą – tai tėvų ir artimųjų girtavimo bei narkomanijos problemą, kurią nedelsiant būtina spręsti, nesimėtant į šalutines aplinkybes, nelabai susijusias su tiesioginiu dideliu pavojumi vaikų gyvybei bei sveikatai. Juk kolektyvinės Tautai bausmės taikyti negalima, dėl degradavusių asmenų, kuriems pirmiausiai, būtina taikyti sankcijas ir toliau būtina nedelsiant kurti sugriežtintus įstatymus dėl alkoholizmo-narkomanijos vaikų akivaizdoje kenksmingumo, o taip pat dėl teisėsaugos institucijų pareigų neatlikimo, apie ką buvo užsiminusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Kadangi turiu per 40 m. pedagoginio darbo stažą, todėl galiu ir daugiau pastebėjimų pateikti, bet tam kartui užteks. Esu dėkingas, kad Seimas dabar rūpinasi ir svarsto viešai šį pavojingą reiškinį. Todėl linkiu nenukrypti į lankas, o koncentruotis, pirmiausia, ties aktualijos pačia baisiausia minėta blogybe.

Vytenis ALEKSANDRAITIS

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));