skip to Main Content

STT, prokurorai ir teismai toliau dengia D.Grybauskaitės įtariamus nusikaltimus

Vilniaus apygardos teismui

2017 m. gruodžio 13 d.

ITS-1.9-152150-203/2017

 

Pareiškėjas: Aurimas Drižius, 

Adresas korespondencijai: Konstitucijos pr. 23B, Vilnius 

 

Skundas dėl 2017-11-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas savo 2017-11-27 nutartimi atsisakė patenkinti mano prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnyba, grupei valstybės tarnautojų nusprendus Karinių oro pajėgų lėktuvu nuskristi į Prancūziją pažiūrėti Europos krepšinio čempionato finalo.

Tokia nutartis yra neteisėta ir naikintina dėl sekančių priežasčių:

2016 m. rugsėjo mėn. 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarija galimai neteisėtai užsakė Karinių Oro pajėgų lėktuvą Spartan, kuris pagal sutartį tarp LK Karinių oro pajėgų ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos naudojamas išimtinai tik valstybinio lygio vizitams – tai yra, užtikrinti saugų pervežimą Lietuvos šalies vadovo, tikslu susitikti su kitos šalies vadovu, taip pat naudojamas todėl, jog Lietuva neišgali nupirkti Prezidentui atskiro lėktuvo.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė atvirai demonstravo, jog skrenda ne valstybiniam vizitui, o pasižiūrėti Lietuvos krepšinio rinktinės finalinių varžybų, kurios vyko rugsėjo 20 d.

Valstybinis vizitas yra derinamas iš anksto, ir turi būti gautas kitos, priimančios šalies, oficialus pakvietimas, su oficialia darbotvarke, o jeigu vyksta skubūs gynybos klausimų svarstymai, taip pat gaunami oficialūs pakvietimai. (Taip numatyta yra tarptautinėse konvencijose, kurių dalyvė yra Lietuva).

Jeigu Lietuvos valstybinė delegacija skrido susitikti su Ispanijos karaliumi Pilypu, kodėl valstybinis vizitas buvo surengtas ne į Ispaniją, o į Prancūziją?

Prašiau išsiaiškinti, ar Dalia Grybauskaitė ir prieš skrisdama gavo Prancūzijos Prezidento pakvietimą, ir kokie svarbūs ir neatidėliotini reikalai sutapo su Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimu Europos čempionato finale, kuris buvo numatytas sekmadienį, ne darbo dieną.

Be to, prašiau išreikalauti iš Prezidentės Kanceliarijos apmokėjimo už Dalios Grybauskaitės darbą žiniaraščius: ar rugsėjo 20 dieną pažymėta kaip jos darbo diena, ir paskaičiuota alga, ar tai buvo jos poilsio diena.

Taip pat prašome išsiaiškinti, ar Lietuvos krepšininkų apdovanojimas gali būti įvardijamas kaip užsienio politikos klausimas, nes krepšininkai yra Lietuvos piliečiai, ir jų apdovanojimas yra susijęs su Lietuva. Be to, sportas nepriklauso užsienio politikos sričiai.

Jeigu jokio pakvietimo ir oficialaus susitikimo su darbotvarke nebuvo – o vyko tik neoficialus, neprotokolinis susitikimas, siekiant kaip nors pridengti Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvo „Spartan“ neteisėtą panaudojimą, prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba, LT BK 228 str. nustatant kaltuosius asmenis – kas užsakė LK lėktuvą, taip pat kas iš Lietuvos kariuomenės leido nesant valstybinio susitikimo, naudoti pagal Prezidento Kanceliarijos ir Lietuvos kariuomenės pasirašytą sutartį (kurią reikėtų šiam tyrimui išreikalauti), kur turėtų būti nurodyta, jog lėktuvas naudojamas tik valstybinio lygio vizitams užtikrinti. Valstybinio lygio vizitas yra apibrėžiamas įstatymuose, bei diplomatiniuose protokoluose: taigi, Prezidentė gali susitikinėti su prezidentais, o premjerministras – su premjerministrais, ir prezidentais, jeigu aptarinėja užsienio politiką.

Skundžiamas Generalinės prokuratūros nutarimas yra neteisėtas, neatsakė nė į vieną klausimą, o tik tęsė atsirašinėjimo tradiciją, dengiant piktnaudžiavimo įstatymu tradicijas prokuratūros sistemoje.

Minėtas incidentas įvyko 2015 m. rugsėjo 20 d. Krepšinio varžybų stebėjimas mokesčių mokėtojų sąskaita ir trumpalaikės atostogos Prancūzijoje neįeina į valstybės tarnautojų pareigas, todėl tai yra akivaizdus piktnaudžiavimo tarnyba pavyzdys. 2015 m. kreipiausi į taip vadinamą prokuratūrą dėl minėto piktnaudžiavimo tarnyba, pastaroji persiuntė pareiškimą į STT, o ši atrašė „raštus“, nors turėjo priimti nutarimą – pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Galop STT nurodė, kad jos „raštus“, ar jie teisėti,  turi nagrinėti administracinis teismas. Tačiau teismai nenagrinėjo pačios šios ekskursijos teisėtumo, tačiau leidosi į lankas apie tai, ar STT galėjo atsirašinėti „raštais“ apie minėtą nusikalstamą veiklą.  

 Todėl dar kartą kreipiausi į GP ir nurodžiau: 

Prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 228 straipsnį (Piktnaudžiavimas)

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 T.y. 2015 m. rugsėjo 20 d. grupė valstybės tarnautojų nežinia kieko iniciatyva ir tokiu pagrindu nurodė KOP juos nuskraidinti į Prancūziją trumpalaikėms vienos dienos atostogoms. Iš esmės grupė draugų su Dalia Grybauskaitė priešakyje nuskrido į Lilį pažiūrėti finalines Europos krepšinio čempionato rungtynes. Jokių tarnybinių pareigų jie ten neatliko, o tik ištaškė dešimtis tūkstančių mokesčių mokėtojų pinigų, kad galėtų pamatyti šį reginį. Visi šie veikėjai padarė minėtą nusikaltimą siekdami asmeninės naudos – išvykti pailsėti į Prancūziją mokesčių mokėtojų sąskaita.

 Kreipiausi į GP, kuri mano skundą persiuntė į STT, pastaroji raštais atsisakė nei pradėti, nei atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl toks STT atsirašinėjimas vertintinas kaip nusikaltimo dengimas ir tarnybos pareigų neatlikimas. 

Galiausiai GP raštą, o ne nutarimą, kad kuriuo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano prašymą, nenurodant apskritai jokių motyvų, kodėl atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, tik nurodyta, kad mano skundai buvo išnagrinėti vadovaujantis viešojo administravimo taisyklėmis. 

Šį kartą GP surašė atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir net sugalvojo kodėl – prokuroras A.Stepučinskas nurodė, kad mano pareiškime nėra „nurodyta jokių objektyvių duomenų apie KOP lėktuvo „Spartan“ 2015-09-20 galimai neteisėtą naudojimą prezidento reikmėms“.

Kartu prokuroras nurodo, kad Grybauskaitė net krepšinio čempionato finalo metu sunkiai dirbo – „prieš krepšinio finalą įvyko trumpas D.Grybauskaitės ir Ispanijos karaliaus Pilypo VI dvišalis susitikimas, jame buvo kalbama apie artėjantį krepšininkų susitikimą, aptarė pabėgėlių krizę Europoje ir būtinybę ES šalims būti solidarioms. Taip pat kalbėjo apie Katalonijoje rugsėjo mėn. įvyksiančius rinkimus“.

Tačiau prokuratūros nutarime nurodytos aiškiai melagingos prezidentės D.Grybauskaitės ekskursijos aplinkybės.

Mat Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. Nr. 613 nutarime „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ“ yra aiškiai numatyta, kad :

 

3. Vykstančios į užsienį oficialios valstybinės delegacijos sudėtį tvirtina Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, Ministras Pirmininkas arba užsienio reikalų ministras.

 

Šiuo atveju kadangi grupė tarnautojų tik šeštadienį, 2015 m. rugsėjo 19 d. sužinojo, kad rytoj Lietuvos rinktinė žaidžia finale, todėl ekskursijai į Prancūziją neturėjo nei prezidentės, nei Seimo valdybos premjero arba URM ministro raštiško nutarimo ar pritarimo.

Todėl minėta „komandiruotė“ niekaip negali būti laikoma komandiruote, tuo labiau, kad nusifotografavimas su Ispanijos karaliumi ant sporto arenos laiptų niekaip negali būti laikomas darbu.

Kita vertus, URM darbo reglamentas aiškiai pasako, kokios gali būti URM ministro komandiruotės :

„Ministro vizitų plane yra nurodoma planuojama data, įvardijamas vizito tikslas, už vizito organizavimą atsakingas ministerijos administracijos padalinys..administracijos padalinys koordinuoja vizito programos rengimą, įgyvendinimą ir derina kitų ministerijos administracijos padalinių veiksmus…apie organizuojamą ministro vizitą Ministro kabinetas paskelbia ministerijos ekstraneto svetainėje. ..“.

Nieko panašaus padaryta nebuvo – tiesiog grupė draugų nusprendė, kad KOP lėktuvą galima naudoti kada nori ir kaip nori. Gaila, tačiau tokius faktus iki šiol dengia taip vadinamas generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

Jeigu valstybinio vizito tikslas buvo susitikti su Ispanijos karaliumi, kodėl vizitas vyko į Prancūziją, o ne į Ispaniją?

Keliavimas KOP lėktuvu bet kur ir bet kada – šiuo atveju – pasižiūrėti krepšinio finalo Prancūzijoje – yra akivaizdus piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, o prokuratūra atsisako vykdyti savo pareigą ir tirti minėtą įvykį. Todėl manau, kad prokuroras, priimdamas nutarimą, formaliai vertino turimą medžiagą ir neatsižvelgė į tai, kad valstybinis vizitas turėjo būti iš anksto parengtas ir patvirtintas, suderintas su Seimo valdyba. Nieko panašaus nebuvo padaryta, todėl minėtas prokuratūros  nutarimas turi būti panaikintas.

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas savo nutartyje atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą iš esmės nieko nepasisakė dėl visų mano išvardintų teisės aktų pažeidimo. 

Minėtas teismas tik nusprendė, kad aš „iš esmės nenurodžiau jokių faktinių duomenų, kurie galėtų patvirtinti metamus įtarimus dėl galimai neteisėto karinio lėktuvo „Spartan“ naudojimo ar įtarti  STT pareigūnų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi bei pareigų neatlikimą“. 

Tokia formuluotė ir teismo nuomonė prieštarauja visoms mano paminėtoms šios istorijos aplinkybėms – skristi į Prancūziją buvo nuspręsta staiga, per vieną dieną, kai Lietuvos rinktinė pateko į čempionato finalą. Tai nebuvo joks valstybinis vizitas, o turistinė išvyka, už kurią jos dalyviai turėjo susimokėti iš savo asmeninių lėšų. Tai akivaizdus piktnaudžiavimo tarnyba pavyzdys, nes joks valstybės tarnautojas negali skristi atostogauti į kitą šalį valstybės lėšomis. Dar daugiau, šioje istorijoje daugėja įtarimų, kad buvo klastojami dokumentai, siekiant įforminti pramoginę kelionę kaip valstybės vizitą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas taip pat nurodo, kad prokuroras patikrino Valstybės kontrolės pranešimus, ir nustatė, kad nebuvo gauta jokių duomenų apie lėktuvo „Spartan“ neteisėtą panaudojimą.

Tai dar vienas dokumentų klastojimo ir nusikaltimo dengimo pavyzdys, nes Valstybės kontrolė niekada netyrė lėktuvo „Spartan“ panaudojimo, ir savaime suprantama, kad negalėjo vertinti, ar jo panaudojimas buvo teisėtas ar ne. 

Teismas taip pat nevertino STT veiksmų – ši institucija yra atsakinga už kovą su korupciją, todėl jos elgesys – mano skundu nusiuntimas į administracinį teismą, kuriame jis bus nagrinėjamas tik po vienerių metų, yra dar vienas aiškus biurokratinio atsirašinėjimo ir nusikaltimų slėpimo pavyzdys.

Todėl tokia teismo nutartis  iš esmės iškraipo ikiteisminio tyrimo tikslus, taip pat yra toleruojamas ikiteisminio tyrimo institucijų neveiklumas, jų nepamatuoti sprendimai ir procesinės klaidos, nepaisoma pateiktų rašytinių įrodymų, jie  nutylimi.

 

1. LR BPK 166 str. 1 d. 1 p. numatytos dvi ikiteisminio tyrimo pradėjimo vados – tai skundo, pareiškimo ar pranešimo apie nusikalstamą veiką gavimas ir prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. BPK 168 str. 1 d. numato dvi išimtis – prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tik esant vienai iš dviejų įstatymo leidėjo numatytų alternatyvių sąlygų – kai skunde, pareiškime ar pranešime apie nusikalstamą veiką nurodyti faktai yra akivaizdžiai neteisingi arba yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, iš kurių viena – nepadaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p.). Tuo atveju, kai iš gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo nėra galimybės patikimai nuspręsti, ar nusikalstama veika iš tikrųjų buvo padaryta, ikiteisminis tyrimas turi būti pradėtas.

2. Todėl esu įsitikinęs, kad minėtos dienos nutarimo dalis dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi turi būti panaikinta ir išsiaiškinta ar minėti asmenys nepadarė nurodytos nusikalstamos veikos.

3. Vadovaudamasis išdėstytu, prašau panaikinti minėta Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimo dalį, kurioje atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, ir įpareigoti pradėti ikiteisminį tyrimą.

 

A.Drižius

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));