skip to Main Content

Dainora Motz

SPRĘSTI  PROBLEMAS  ŠIANDIEN  /  DĖL SKOLŲ NURAŠYMO JK

Perskaičius Valdo Prišmanto straipsnį: ‚Bėgantiems nuo skolų Lietuvoje blogos žinios‘, susidaro įspūdis, kad bus išrandami ir įteisinami vis nauji būdai skoloms ‘išmušinėti‘.  LR Seimo priimtos įstatymo pataisos, įsigaliojančios nuo kitų metų sausio 18 dienos, leis antstoliams, Sodrai ir kitiems išieškotojams užblokuoti ES valstybiniuose bankuose esančias skolininkų sąskaitas. 

Problemas reikia spręsti, o ne išradinėti vis naujas.

Dėl ‚efektingo‘ skolų išieškojimo (taip pat išauginimo) susidūrę LR piliečiai, vieni- (laikinai) išvyko iš šalies, kiti -išsekinti beviltiškos galimybės susitvarkyti, susigūžę leidžia dienas Lietuvoje.  Europos valstybėse vadinami -SHARKS (Rykliai-palūkininkai), Lietuvoje turi kur kas garbingesnį vardą-Kreditoriai, nors jų veikla užsienio šalyse pripažinta nelegalia. Kai kurie Rykliai jau spėjo tapti tvirtais nekilnojamo turto magnatais legalizuodami savo veiką, arba susikooperavo su kitais įregistruotais bizniais, dirbančiais jiems ir už juos.  Tačiau, kaip matyti,  LR Teisėsauga nelabai tesirūpina pastarųjų aukomis, kurios, neskaitant jau į gatves išvarytų- benamių, nebesugeba susigaudyti augančių skolų skaičiuose.   Pabėgę nuo tokios situacijos, visą gyvenimą sunkiai dirbę Tautiečiai, praradę bet kokią viltį nusikratyti įsiskolinimų, apkaltinti nesąžiningumu,  tęsia šiandieninį gyvenimą užsienyje, nežinodami kas jų laukia ateityje. Ar galės jie nusiėmę nepelnytų skolų naštą kada nors pradėti gyventi  ramiai? Nepraradę pilietybės?…Ar jie išvis laukiami Lietuvoj?

Tokią situaciją turime šiandien ir ją reikia spręsti. Antraip, valstybė savo rankomis sunaikins jautriausią ir silpniausią savo šalies visuomenę.  O, galbūt, dėl panašių  įsiskolinimų, palaipsniui, susinaikins ir pati?…

Sodros ar antstolių priskaičiuotų skolų, kurioms palaikyti ir surinkti valstybė leidžia vis palankesnius Įstatymus ir kitus Teisės aktus, nei pristabdyti, nei aplenkti, nei įvykdyti skolininkams nebepavyksta. Norėdami padengti skolas, laikinai išvykę Lietuvos piliečiai masiškai atsisako savo pilietybės (to net nesuprasdami) bei pensijos Lietuvoje, kuri visvien palaipsniui virsta skola. Belieka prisiimti kitos ES šalies pilietybę (?), o tai visai nesudėtinga, išgyvenus  5-eris ir daugiau metų. Bet ar tai  išeitis skolos problemai išspręsti?

Skolų našta yra nepakeliama tiek išvykusiems, tiek šalyje likusiems lietuvaičiams. Štai čia ir prasideda visa atskirtis- tiems, kuriems sekasi, – ir kitiems, kurie tampa persekiojamaisiais arba atstumtaisiais. Ir kol Lietuvos valstybė globos savo agresyvias institucijas bei pavienius ‘kreditorius‘,  nesuteikdama piliečiams jokių alternatyvių galimybių savo problemas spręsti vietoje, apie emigracijos mažinimą net neverta kalbėti.

DĖL  EMIGRANTŲ. Visų pirma, LR Seimas turėtų pasiūlyti pataisą dėl LR Konstitucijos pakeitimo, leidžiančio dvigubą pilietybę arba kitaip skubiai spręstų dvigubos pilietybės galimybę, iš šalies išvykusiems LR piliečiams. Kitu atveju, išstojus Jungtinei Karalystei iš Europos Sąjungos, LR piliečiai, gyvenantys JK, masiškai pradės keisti pasus, netekdami  LR pilietybės. Tai jiems suteiks  galimybę likti šalyje (JK) su tos šalies garantijomis, ypač dėl studijų (jų  įkainių),  darbo ir darbo stažo,  įsigyto būsto ir tam suteiktų  paskolų, bevizio rėžimo ir pan. Tai labai subtili tema, kurią privalu spręti dabar. Todėl dvigubos LR pilietybės pripažinimas Lietuvoje turėtų būti pirminis klausimas. Kad išsaugotume savo piliečius, nacionališkumą, tautiškumą, valstybę. Kad neprisidėtume prie Tautų naikinimo genocido bei ES visiško centralizavimo. 

Faktas yra tai, kad ir LR pase piliečiui turėtų būti įvardinta ir tautybė ir pilietybė, kuri galėtų ir skirtis. (Pav.-LR pilietis, rusas). Tačiau taip nėra. Kodėl?  Altrenatyviai ir Britų pase –nationality-British. Vadinasi, turėdami vien tik tokį pasą ilgainiui galime ir pamiršti, kad esame lietuviais gimę…

DĖL  SKOLŲ  NURAŠYMO. Pasiskelbti bankrotą Lietuvoje  kol kas labai sudėtinga ir brangu. Daugybė lietuvių, įbauginti Sodros ir antstolių dėl nepelnytų skolų, išvyko iš šalies, bandydami svetus užsidirbti ir išsispręsti savo problemas. 

JK tiek individualias, tiek biznio skolas galima nurašyti pagal išduotą teismo Įsakymą/Nutarimą (Order), kurį galima pateikti ir Lietuvai. Sodra jau susidūrė su šiuo skolų nurašymo būdu, pridažindama, jog nėra pagrindo atmesti aukštesnių valstybių Teismo sprendimų bei Teisės Aktų (užsienio Sodros  išvada Vilniuje).

Jei jūsų padėtis tikrai sunki, susidarė neapmokėtų sąskaitų Anglijoje – už nuomą, būstą, elektrą, dujas, banko korteles, paskolas (išskyrus Student Loan), kitus kreditus, taip pat pareikalavimus iš Lietuvos, galite kreiptis į žemiau nurodytą Karito Organizaciją, kuri paruoš ir išspręs jūsų bylą. Bendrausite raštu ir telefonu (jums skambins sutartu laiku pagal referenso numerį). Už jus kontaktuos kreditorius, kurių persekiojimas jūsų atžvilgiu bus sustabdytas iki teismo Nutarimo datos ir vėliau, jei byla bus išspęsta jūsų naudai.

Skolų kategorijos UK skirstomos pagal skolos dydį ir paskirtį (fizinis/juridinis asmuo), tai būtų: Banktotas (Bankrupcy), Nemokumas (Insolvency), Skolų Nurašymas (DRO- Debt Relief Order). Jums bus priskirta viena iš šių kategorijų.

Yra dar viena kategorija- Management Plan, tai apmokėjimo dalimis planas. Priskaičiuotos palūkanos visais atvejais nurašomos.

Jus atstovaus viena iš kompetetingiausių tuo užsiimančių organizacijų Anglijoje- garbinga, profesonali Karito Organizacija- Stepchange Organization. Skambinkite, bendraukite, būkit kantrūs. Šiuo metu tai vienintelis patikimas būdas emigrantams išsispręsti skolų problemas vietoje, o po to ir Lietuvoje. Gavę vieną iš minėtų teismo Nutarimų (Order) dėl nemokumo, galėsite kreiptis dėl skolų nurašymo Lietuvoje į Sodrą, antstolius ir kitus kreditorius pranešę, kad esate nemokus kitoje ES šalyje, t.y. JK.  Po metų (moratoriumo laikotarpis), įsigaliojus Nemokumo Įsakymui, jūsų skolos privalo būti nurašytos tiek JK, tiek Lietuvoje. 

Informacija tel:  08442 641 919 

Adresas koresp.: StepChange Debt Charity, Wade House, Merrion centre, Leeds LS2 8NG

www.stepchange.org

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));